WHATSAPP
+908502224469

RİSK YÖNETİMİ

Kurumumuzda çalışanların, hastaların ve ziyaretçilerin karşılaşacakları risklerinin tespit edilmesi, risk yönetim programının oluşturulması, tehlikelerin sınıflandırılması, risklerin değerlendirilmesi, iyileştirmelerin ve gerekli kontrollerin yapılması için risk yönetim çalışmaları yapılmaktadır.

Risklerin Belirlenmesi

Hasta güvenliği, personel güvenliği, tesis ve çevre güvenliğine ilişkin risklerin belirlemesi Kalite Yönetim Sistemi Grup Müdürlüğü koordinasyonunda ve ilgili komite/ekipler, tüm bölüm kalite sorumluları ile entegre ve işbirliği içinde yapılır.

Personelin bölüm bazlı karşılaşabileceği riskler (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal, hizmet kaynaklı vb.) belirlenirken tüm personelin risklerini bildirmeleri sağlanır.

Bölüm bazında hastaların karşılaşabileceği riskler (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal, hizmet kaynaklı vb.) tanımlanır.

Tesis ve Çevre Güvenliğine İlişkin Risklerde hasta, hasta yakını, ziyaretçiler ve personel için proaktif bir risk değerlendirme programı geliştirilir ve uygulanır. Tesis ve çevre güvenliğine ilişkin riskler yılda bir kez İSG uzmanı ve Bina turu ekibiyle beraber, bölüm kalite sorumlularıyla görüşerek ve gözlem yoluyla riskler belirlenir, analizi yapılır. Aynı zamanda tüm bu süreçler Risk Değerlendirme Ekibi ve Tesis Güvenliği Komitesinde değerlendirilir.

Tespit edilen riskler için risk düzey durumuna (yüksek risk ve çok yüksek riskler için) göre kök neden analizi yapılarak iyileştirme faaliyeti başlatılır. 

Proses Bazlı Risk Yönetimi;

Risk, beklenmeyen bir sonuç üzerine belirsizliğin etkisidir.

Risk değerlendirmede öncelikle sistemin kendisi proseslere ayrıştırılır. Daha sonra her prosesin her değer noktasında oluşabilecek riskler incelenir.

  • Risklerin etkin yönetilebilmesi için;
  • Organizasyon hedeflerinin belirlenmesi
  • Hedeflere yönelik risklerin tanımlanması
  • Olumsuzlukları asgari düzeye indirecek nicel ve nitel çözümlemelerin ortaya konması
  • Verilen tepkinin izlenerek kontrol edilmesi

gerekmektedir.

Risk temelli düşünmenin hedefi olumlu olayların sonuçlarının arttırılması ve elverişsiz olayların sonuçlarının en aza indirilmesidir.

Dünyagöz Grubu sağlık hizmeti alana ve verene zarar vermeden hizmet sunumunu gerçekleştirmek, çalışan ve hasta güvenliğini sağlayabilmek, kalite ve hasta memnuniyetini arttırabilmek adına risklerini olaylar gerçekleşmeden öngörmeyi ve gerekli önleyici tedbirleri almayı hedefler.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al