WHATSAPP
+908502224469

KALİTE SİSTEM BELGELERİ

Kalite Sistem Belgeleri

Uluslararası alanda kabul gören ve en yüksek tanınırlığı olan değerlendirme modelidir.

  • JCI akreditasyonu; Sağlık bakım kalitesinin en üst düzeyde tutulduğunun en önemli göstergesidir.
  • Dünyagöz Hastanesi 2006 yılında Türkiye’de bu belgeyi alan ilk göz hastanesidir.
  • JCI Denetimi üç yılda bir olmak üzere Ataköy şubemizde yapılmaktadır.
  • Dünyagöz Ataköy, Sağlıkta Uluslararası Kalite Standartlarını temsil Eden JCI tarafından 2022 yılında aldığı 6. akreditasyon belgesi ile sağlık standartlarında kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.

 

Hasta Merkezli Standartlar

Hasta Bakımı Organizasyonu Yönetim Standartları

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri

Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği

Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları

Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme

Hastaların Değerlendirilmesi

Tesis Yönetimi ve Güvenliği

Hastaların Bakımı

Personel Nitelikleri ve Eğitimi

Anestezi ve Cerrahi Bakım

Bilgi Yönetimi

İlaçların Yönetimi ve Kullanımı

 

Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi

 

 

SKS (Sağlıkta Kalite Standartları)

SKS nin amacı sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla; hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti esas alınarak kurumun vizyonunu üst düzeyde tutmaktır.

 

KURUMSAL HİZMETLER

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

SAĞLIK HİZMETLERİ

DESTEK HİZMETLER

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Kurumsal Yapı

Hasta Deneyimi

Hasta Bakımı

Tesis Yönetimi

Göstergelerin İzlenmesi

Kalite Yönetimi

Hizmete Erişim

İlaç Yönetimi

Otelcilik Hizmetleri

Bölüm bazlı göstergeler

Doküman Yönetimi

Yaşam Sonu Hizmetler

Enfeksiyonların Önlenmesi

Bilgi Yönetimi

Klinik Göstergeler

Risk Yönetimi

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sterilizasyon Hizmetleri

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

 

Güvenlik Raporlama Sistemi

 

Transfüzyon Hizmetleri

Atık Yönetimi

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi

 

Radyasyon Güvenliği

Dış kaynak kullanımı

 

Eğitim Yönetimi

 

Acil Servis

   

Sosyal Sorumluluk

 

Ameliyathane

   
   

Biyokimya Laboratuvarı

   
   

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hİzmetleri

   

 

 

IS0 9001 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; hastalarımızın uygun olmayan bir hizmetle karşılaşmasını önlemek üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla, Kalite Yönetim Sistemi, hizmet ünitelerini sürekli kontrol altında tutarak olası hataları asgariye indirir. Sürekli kendini ölçen, iyileştiren ve olası hataları zamanından önce tespit eden bu sistem hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaç edinmiştir. 

Mutlak hasta ve çalışan memnuniyetini hedefleyen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Dünyagöz Hastanesi’nin kurumsal kimliği ile bütünleşerek hasta ve çalışanlarımıza değer katmaya devam etmektedir.

ISO 9001 Yönetim Sistemi’nin uygulanması, Dünyagöz Hastanesi’nin uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi'ne sahip olduğunun, diğer bir ifade ile uluslararası normlarla çalıştığının bir göstergesidir. 

Ekim 2007'de ilki gerçekleştirilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetimi sonucunda Dünyagöz Hastanesi, belgelendirme denetimini başarı ile geçerek, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonunu almaya hak kazanmıştır.

Yılda bir kez gerçekleştirilen bu denetimlerde majör uygunsuzluk alınmamaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi 

Hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmak, meydana gelen hasta şikayetlerinin doğru zamanda, doğru yöntemle ve doğru kişiler üzerinden çözümlenmesini sağlayan ISO 10002 sistemi, hastanemizin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ayrılmaz bir parçasıdır. 

Kurulan bu sistem, hasta sorgularını ele alma konusunda tutarlı bir yaklaşım sağlayarak eğilimleri tanımlamamıza, şikayet nedenlerini ortadan kaldırmamıza ve hastanemizin hizmetlerini geliştirmemize olanak sağlamaktadır.

Her yıl sistematik olarak uluslararası sertifikasyon denetiminden geçen hastanemiz, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al