WHATSAPP
+908502224469

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

DÜNYAGÖZ - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

I.TARAFLAR

İşbu sözleşmenin bir tarafında, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi Yanarsu Sokak No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim “DÜNYAGÖZ HASTANESİ SAN. VE TİC. A.Ş. ” (bundan böyle kısaca “Dünyagöz” olarak anılacaktır.) diğer tarafında; Dünyagöz'ün sahibi olduğu https://www.dunyagoz.com  (bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

II.TANIMLAR

İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir;

"İnternet Sitesi” https://www.dunyagoz.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi ve Dünyagöz Online üyelik portalını,

"Kullanıcı": “internet sitesine çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,

"Üye": internet sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

“Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Dünyagöz tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 1. İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ

Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmak isterse, önce internet sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu dökümanda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Üye, kararı doğrultusunda Kayıt Formu'nun altında bulunan (Üye Ol) veya Zaten Üyeyim) butonunu tıklar. Üye Ol butonunu tıkladığında işbu Sözleşmedeki şartları kabul etmiş olacaktır.

"Kullanıcı Adı" Üye'ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Dünyagöz, Üye’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak hatalardan/problemlerden sorumlu değildir. Şifresini unutan kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümüne yönlendirilir ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar ve bu adımdan sonraki İnternet Sitesi’ne Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli olur.

 1. SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
 2. Bu İnternet Sitesi'nde Üye’ye ait DÜNYAGÖZ tarafından oluşturulan doküman, rapor vb. DÜNYAGÖZ kayıtlarında mevcut hasta dokümanlarının birer suretleri olup DÜNYAGÖZ’e ait belgelerdir. İlgili bilgilere Üye’nin, Kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlanır. ÜYE, Söz konusu İnternet Sitesi'ni ve içeriğindeki mevcut belge, doküman vs. hasta kayıtlarını belirtilen şartlara uyduğu takdirde kullanabilir.
 3. Bu İnternet Sitesi DÜNYAGÖZ’ün bir hizmeti olarak ÜYELERİN DÜNYAGÖZ’de yer alan verilerine ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Ancak DÜNYAGÖZ, bu İnternet Sites'nde yer alan bilgilerin ve her türlü dokümanın bütünlüğü, doğruluğu ve güncelliği hususunda açık veya kapalı olarak herhangi bir garanti vermemiştir. Bu İnternet Sitesi’nde yer alan dokümanlar ancak DÜNYAGÖZ tarafından onaylandığında resmi olarak kullanılabilir.
 4. ÜYE, İnternet SİTESİ'nin kullanımı sırasında İnternet SİTESİ'nde yer alan dokümanları inceleme, gerekirse indirme ve kontrol etme hususunda kendi bildirdiği üçüncü şahıslardan gerekli izinleri almış olduğunu ve bu hususta her türlü yetkiye İnternet olduğunu, her hangi bir şekilde üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini ve İnternet SİTESİ'nin kullanımından doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. İnternet İnternet SİTESİ'nde yer alan doküman bilgi ve her türlü raporlardan sadece kendi bildirdiği üçüncü şahıslar ile ilgili olanları, bu kişilerin kanunen gerekli ve yeterli izni vermesi ya da söz konusu erişimin hukuka uygun şekilde mümkün olması halinde, görmeye yetkilidir. ÜYE’nin bu izinlere sahip olmaması veya söz konusu iznin sınırlarını aşması sebebiyle DÜNYAGÖZ’ün doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde ÜYE bu zararları, DÜNYAGÖZ’ün ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın derhal ve nakden DÜNYAGÖZ’E tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. ÜYE, İnternet SİTESİ'ne erişim hakkını yetkisiz üçüncü şahıs / kurum kullanımından korumakla yükümlü olduğunu, şifresini ve Kullanıcı adını üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve yetkisi olmadan başkası tarafından kullanılamayacağını, kendisinin de yetkisi olmayan alanlara girmeyeceğini garanti etmektedir. Aksi durumda DÜNYAGÖZ’ün uğrayabileceği tüm doğrudan veya dolaylı zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. ÜYE, İnternet SİTESİ'nde yer alan doküman, rapor vs. içeriği hiçbir şekilde kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz ÜYE’nin bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle DÜNYAGÖZ’ün doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde ÜYE bu zararları DÜNYAGÖZ’ün ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın DÜNYAGÖZ’e tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. ÜYE, İnternet SİTESİ'ne yüklediği mevcut dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunun DÜNYAGÖZ tarafından garanti edilmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş -çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için uhdesinde bulundurduğu ve/veya kullandığı elektronik cihazlar için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE’NİN sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ÜYE’NİN veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan ya da katlanmak durumunda kaldığı hiçbir masraftan DÜNYAGÖZ sorumlu değildir. DÜNYAGÖZ, ÜYE’nin aksine beyanıolmadıkça, yüklediği mevcut dosyaların gizliliğini koruyacağını taahhüt eder.
 8. ÜYE, İnternet SİTESİ'ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. DÜNYAGÖZ, İnternet SİTESİ'ni ve içeriğine dâhil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ" sağlamaktadır ve İnternet SİTESİ hakkında veya İnternet SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır.
 9. ÜYE site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:
 10. İnternet SİTESİ içeriğini ve İnternet SİTESİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, ÜYE kendi eklemiş olduğu bilgi, belge ve dosyaların sorumluluğunu ve riskini üstlendiğini,
 11. Söz konusu materyalleri sadece kullanım amacına uygun olarak kullanacağını herhangi bir şekilde kendi profilini ve /veya eklediği diğer profilleri kişisel amaçlar için kullanmayacağını,
 12. Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
 13. İnternet SİTESİ'nin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle yok edecek ya da zarar verecek biçimde kullanmayacağını.
 14. DÜNYAGÖZ, İnternet SİTESİ'nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. DÜNYAGÖZ, ÜYELERİN veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
 15. ÜYE, Çağrı Merkezi ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde İnternet SİTESİ ile ilgili verdiği her onaydan sorumludur. ÜYE, gerektiğinde bu telefon görüşme kayıtları aleyhine delil olarak kullanılacağını kabul etmiş sayılır.
 16. DÜNYAGÖZ’ÜN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

DÜNYAGÖZ hiçbir durumda aşağıdaki hususlardan sorumlu olmayacaktır:

 1. DÜNYAGÖZ, İnternet SİTESİ'nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, İnternet SİTESİ üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüf, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) İnternet SİTESİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
 2. İnternet SİTESİ, İnternet SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya İnternet SİTESİ yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
 3. ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE’NİN bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
 4. ÜYE, İnternet SİTESİ'ne erişimi ve İnternet SİTESİ'ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. DÜNYAGÖZ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
 5. DÜNYAGÖZ, İnternet Sitesi’nin, sisteminin çalışmasını herhangi bir zamanda, geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı DÜNYAGÖZ’ün üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 6. DÜNYAGÖZ, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. DÜNYAGÖZ, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. DÜNYAGÖZ, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.
 7. ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, ÜYE, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ÜYE, özellikle de Türkiye'deki veya ÜYE’nin ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

 1. KİŞİSEL VERİLER VE E-BÜLTEN
 2. DÜNYAGÖZ, İnternet Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere (https://www.dunyagoz.com/tr/bilgilendirme/kisisel-verilerin-korunmasi) bazı kişisel bilgilerin (ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası, geçici T.C. Kimlik numarası, ait olunan vatandaşlık bilgisi, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, telefon numarası ve e-posta adres vb.i) verilmesini talep etmektedir. DÜNYAGÖZ, sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin DÜNYAGÖZ’den ve İnternet sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, yeni tıbbi hizmet içerikleri ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla DÜNYAGÖZ bünyesinde kullanılmaktadır.
 3. Üye’nin DÜNYAGÖZ ve İnternet Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde düzenlenen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metninde belirtilen durumlar ve kanundan kaynaklanan istisnai haller hariç olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
 4. Üye, kişisel bilgilerinin DÜNYAGÖZ tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, DÜNYAGÖZ İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine DÜNYAGÖZ’ün tıbbi hizmetleri ve servisleri ile ilgili bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olması amacıyla DÜNYAGÖZ tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında ve açık rıza kapsamında yapılacağını kabul eder. DÜNYAGÖZ tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, 444 4 469 numaralı Dünyagöz Çağrı Merkezi’ni arayarak Çağrı Merkezi Yetkilisi’ne “çıkma” hakkını kullandığını bildirebilir.
 5. DÜNYAGÖZ, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni kapsamında işler ve faaliyetleri dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.
 6. DÜNYAGÖZ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra ”KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ya da sizin izin verdiğiniz durumlarda ve açık rızanız kapsamında üçüncü kişilerle paylaşabilecek olup söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna https://www.dunyagoz.com/tr/bilgilendirme/kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşabilirsiniz.
 7. Üye’nin kişisel bilgileri, resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.
 8. DÜNYAGÖZ, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://www.dunyagoz.com adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. DÜNYAGÖZ, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. DÜNYAGÖZ ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 9. Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı DÜNYAGÖZ’e aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek DÜNYAGÖZ’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, DÜNYAGÖZ’e bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. GİZLİLİK
 11. DÜNYAGÖZ, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri dâhilinde DÜNYAGÖZ internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.
 12. DÜNYAGÖZ internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. DÜNYAGÖZ sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, "Gizlilik Bildirimi" bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. DÜNYAGÖZ "Gizlilik Bildirimi" maddesini belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu maddeyi ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.
 13. Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve DÜNYAGÖZ sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, DÜNYAGÖZ gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, DÜNYAGÖZ tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. DÜNYAGÖZ sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.
 14. DÜNYAGÖZ, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. DÜNYAGÖZ, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
 15. DÜNYAGÖZ, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 16. DÜNYAGÖZ, kullanıcılar ve kullanıcıların DÜNYAGÖZ sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 17. DÜNYAGÖZ tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, DÜNYAGÖZ ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.
 18. DÜNYAGÖZ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda DÜNYAGÖZ’ün defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, DÜNYAGÖZ’ün kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

DÜNYAGÖZ, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviyede sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek DÜNYAGÖZ’den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 1. UYGULANACAK HÜKÜMLER VE HUKUK

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır.

 1. TEBLİGAT

Üyenin, DÜNYAGÖZ’e bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak DÜNYAGÖZ’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

Aynı şekilde Üye’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan haklarını kullanması sırasında Dünyagöz’e bildirdiği yukarıda bahsedilen posta adresi esas alınacak olup diğer posta adreslerinin, aksi açıkça tespit edilemediği sürece, üçüncü kişilere ait olduğu kabul edilecektir.

 1. YÜRÜRLÜK

Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan herhangi biri dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

 1. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri münhasıran yetkilidir.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
 2. İnternet SİTESİ'nin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
 3. DÜNYAGÖZ, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya tamamen devredebilir. Ancak ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını üçüncü bir kişiye devredemez.
 4. DÜNYAGÖZ, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda DÜNYAGÖZ sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. DÜNYAGÖZ’ün değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al