WHATSAPP
+908502224469

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Her sistem, sunduğu hizmetin amaca ne derece ulaştığını saptayabilmek için öncelikle gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi toplamalıdır.

Yani ölçme yapmalı, ölçüm sonuçlarından yararlanarak bazı sonuçlara, kararlara ulaşmaya çalışmalı ve bu sonuçları ileride yapılacak çalışmalar için yol gösterici olarak kullanmalıdır.

Dünya Göz’ de misyon, vizyon kapsamında kaliteli hasta bakımını sağlamak için tasarlanan klinik ve idari prosedürlere ait verilerin toplanması, analiz edilmesi ve elde edilen sonuçlarla sürekli iyileştirmeyi sağlamak için göstergeler takip edilmektedir.

 

TAKİP EDİLEN İNDİKATÖR/GÖSTERGELER LİSTESİ

Ataköy, Etiler, Ankara, Antalya, İzmit, Bursa, Konya, Gaziantep 

Takip edilen indikatör/gösterge Adı

Takip Periyodu

Kalite Yönetim Sistemi Grup Müdürlüğü

DÖF Sonuçlandırma Oranı

Aylık

Güvenlik Raporlama Bildirimleri Analizi

Aylık

Planlanan Tatbikatlarının Gerçekleşme Oranı

6 Aylık

Ramak Kala Önlenen Olay Sayısı

Aylık

Sentinel (Beklenmedik) Olay Oranı

Aylık

Acil Durum Yönetimi

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

Aylık

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

Aylık

Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

Aylık

Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Aylık

Eğitim Yönetimi

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

Aylık

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

Aylık

Çalışan Sağlığı

Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

Aylık

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı

Aylık

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Aylık

Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

Aylık

İnsan Kaynakları

Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

Aylık

Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Sayısı

Aylık

Personel Devir Hızı (Kurumdan Ayrılan)

Aylık

Personel Devir Hızı (Bölüm Değiştiren)

Aylık

Çalışan Memnuniyet Oranı

Aylık

Servis

15 Dakika İçinde Hazırlıkları Tamamlanmayan Hasta Oranı

Aylık

Düşen Hasta Oranı (Yatan Hasta)

Aylık

Endikasyon Formu Olmayan Hasta Oranı

Aylık

Hekim Order Hataları

Aylık

Nöbet Teslimi Yapılmamış Hasta Oranı

Aylık

Okunaksız (Yeniden Yazılan Order) Order Oranı

Aylık

Postoperatif Solunum Yetmezliği Oranı

Aylık

Time-out Yapılmamış Hasta Oranı

Aylık

Yattığı Her Gün İçin Progres Notu Yazılmayan Hasta Oranı

Aylık

İlaç Yönetimi

İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

Aylık

Ramak Kala Önlenen İlaç Hatası Sayısı

Aylık

Enfeksiyon

Cerrahi Alan Enfeksiyon Oranı-Lazer Ameliyathane

Aylık

Cerrahi Alan Enfeksiyon Oranı- Ameliyathane

Aylık

Cerrahi Proflaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

Aylık

Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı

Aylık

El Hjyeni Uyumu

3 Aylık

Acil Servis

Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

Aylık

Acil Serviste Ortalama Müşahade Süresi

Aylık

Hasta Sevk Oranı

Aylık

Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi

Aylık

Ameliyathane

Ameliyat Komplikasyon Oranı

Aylık

Ameliyat Sırasında Hekim Tarafından Ameliyat Raporuna Ameliyat Notu Yazılmayan Hasta Oranı

Aylık

Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

Aylık

Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı

Aylık

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi

Aylık

Kol Bandı Takılmamış Hasta Oranı

Aylık

Pre-op Değerlendirmesi Olmayan Hasta Oranı

Aylık

Taraf İşaretlemesi Olmayan Hasta Oranı

Aylık

Yanlış Cerrahi Oranı

Aylık

Laboratuvar

Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Aylık

İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Aylık

Kaybolan Numune Oranı

Aylık

Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Aylık

Laboratuvar Test Tekrarları Oranı

Aylık

Planlanan Kalibrasyonların Gerçekleşme Oranı

Aylık

Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Aylık

Bilgi Sistemleri

Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

Aylık

HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Aylık

Tıbbi Kayıt ve Arşiv

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Aylık

Biyomedikal

Planlanan Bakım ve Kalibrasyonların Gerçekleşme Oranı

Aylık

Planlanan Kalibrasyonların Gerçekleşme Oranı

Aylık

Planlanan Bakımların Gerçekleşme Oranı

Aylık

Excimer Lazer

Lazer Ameliyatı Sonrası Flep Yıkama Oranı

Aylık

Lazer Ameliyatı Sonrası Revizyon Oranı

Aylık

Lazer Ameliyatı Sonrası Komplikasyon Oranı

Aylık

Poliklinik ve Tetkik

Düşen Hasta Oranı (Aytaktan Hasta)

Aylık

Tetkik Tekrar Oranı

Aylık

Teknik Servis

Planlanan Bakımların Gerçekleşme Oranı

Aylık

Radyoloji

Tekrarlayan Röntgen Çekim Oranı

Aylık

Klinik Göstergeler

Katarakt Operasyon Sonrası Yatan Hasta Sayısı

Aylık

Katarakt Operasyonu Sonrası 15 Gün İçerisinde Kontrole Gelen Hasta Oranı

Aylık

Operasyon Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta Oranı

Aylık

Operasyon Sonrası Altı Ay İçinde Yeniden Katarakt Gelişme Oranı

Aylık

Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Enfeksiyon Gelişme Oranı

Aylık

Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Gerçekleştirilen Reoperasyon Oranı

Aylık

Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı

Aylık

Operasyon Sonrası Bir Günden Fazla Yatan Hasta Sayısı

Aylık

Operasyon Sonrası Bir Yıl İçinde Gelişen Dekolman Oranı

Aylık

Operasyon Sonrası Bir - Üç Ay İçinde Enfeksiyon Oranı

Aylık

Operasyon Sonrası Bir - Üç Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı

Aylık

 

Kurumda takip edilen performans göstergelerinde eşik değeri aşan durumlarda PUKÖ uygulanır.

PUKÖ döngüsü, sürekli iyileştirmeyi her alanda kolayca kullanabilmek adına oluşturulmuş bir çevrimdir. Açılımı Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al şeklindedir.

Plan: İşi, projeyi veya süreci nasıl yapacağını planla

Uygulama: Planladığın gibi uygula

Kontrol Et: İstediğin sonuçlara ulaşabildin mi? Ne tür sorunlar ve hatalar çıktı kontrol et. Ölç ve analiz yap.

Önlem Al: Bir sonraki planlamanı kontrol aşamasında yaptığın öğrenmeyle iyileştir ve geliştir. Bu şekilde tekrar PUKÖ’nün planlama aşamasına geç ve tekrar tekrar PUKÖ’yü çevir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al