WHATSAPP
+908502224469

CONTRACTED INSTITUTIONS

 • SSK
 • BAĞ-KUR
 • EMEKLİ SANDIĞI
 • 657 DEVLET MEMURLARI
 • ACIBADEM SİGORTA
 • AGİS ZORGVERZEKERINGEN
 • AK SİGORTA A.Ş.
 • AKBANK TEKAÜT SANDIĞI
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş
 • ANADOLU ANONİM TÜRK ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
 • ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT. MÜD.
 • ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
 • ANKARA BAROSU AVUKATLARI
 • ANKARA BAROSU YARDIMLAŞMA SANDIĞI
 • ANKARA TRADE CHAMBER
 • AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • DEMİR HAYAT A.Ş.
 • ESBANK
 • EUROP ASSISTANCE
 • FORTİSBANK A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • GROUPAMA A.Ş.
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • IŞIK SİGORTA A.Ş. (MAPFRE)
 • İ.M.K.B. TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
 • İSTANBUL MALİYE VAKFI
 • ISTANBUL STOCK EXCHANGE (İMKB)
 • ISTANBUL TRADE CHAMBER (İSO)
 • İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İTOMEMDER
 • KIBRIS TÜRK KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (KAMU-SEN)
 • ISTANBUL CONSULATE GENERAL OF THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • MARM ASSISTANCE
 • MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
 • MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • MONDİAL ASSİSTANCE SERVİS HİZ. A.Ş.
 • PTT (PRIVATE INSURANCE)
 • ŞEKERBANK EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • T.C. MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOS. GÜV. VE YRD. SAND.
 • T.C. ZİRAAT B. & T. HALK B. (SELF)
 • TBMM
 • TMSF (TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU)
 • TÜRK TELEKOM VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE HALK BANKASI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
 • YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş.
 • YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
 • COMPU GROUP (PROMED)
 • ACE EUROPEAN SİGORTA FERDİ KAZA
 • ACE SİGORTA MEMBERS
 • ALOYNAVER
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
 • ARTI YAŞAM
 • AVIVASA
 • CARD ASİST
 • CİTİBANK MEMBERS
 • ÇAĞDAŞ KORUMA PLANI
 • DUBAİ SİGORTA
 • ELITE CARD
 • EUREKO-GARANTİ SİGORTA
 • GENERALİ SİGORTA
 • GROUPAMA EMEKLILIK
 • HALK SİGORTA BİRLİK
 • HDI SİGORTA EMERGENCY HEALTHCARE INSURANCE
 • HİZMETMAX
 • KADIKÖY CARD
 • KOBİ SAĞLIK PAKETİ
 • KÖPÜK KARTLIFE CARD
 • MAPFRE GENEL YAŞAM SİG. PERSONAL INJURY
 • MED POWER
 • MEDLINE BOX MEMBERS
 • NAR SAĞLIK KART
 • PLASTİSAN PLASTİK
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • RAY SİGORTA A.Ş. - EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • RAY SİGORTA A.Ş. -MEDLİNE EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • S-LINE
 • SODEXO
 • SOMPO JAPAN SİGORTA (FİBA)
 • SUPER CARD
 • ŞİŞLİ CARD
 • TELEMED ASIST KART
 • TMSF
 • ZİRAAT SİGORTA
 • INTER PARTNER ASSISTANCE (IPA)
 • AXA PPP
 • BACK UP PERSONAL HEALTHCARE SYSTEM
 • BANK ASYA PLATINUM CARD
 • BENEFIT CARD
 • BENEFIT GLOBAL AIG CARD
 • DOKTOR BACKUP
 • DR. BACK-UP & FORTİS BANK CARD
 • DR. BACK-UP BASIC HEALTHCARE PACKAGE EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • GÜNEŞ SİGORTA EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • HALK SİGORTA EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • ING EMEKLİLİK EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • IPA KARTIPA PRIVILEGE CARD
 • IŞIK SİGORTA EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • LIFE GUIDE CARD (TTI GROUP)
 • LIFE PARTNER CARD
 • MEDLINE HEALTHCARE PACKAGE AND EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • METLIFE EMEKLİLİK EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • SIMETRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş.
 • MTA GRUP
 • RAY SİGORTA A.Ş. - EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • SBN SİGORTA A.Ş. EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • TICKET RESTAURANT - (İPA) ASSISTANCE SERVICES
 • TÜRK ASSIST CARD
 • TÜRK NİPPON SİGORTA EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI
 • ZURICH SİGORTA HSBC EMERGENCY TREATMENT INSURANCE
 • VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ
 • MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
 • TOSYÖV
 • DEVELİ VE YÖRESİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ
 • We use cookies so that you can make the most of our services. By logging into www.dunyagoz.com, you are deemed to have accepted the use of cookies.

  Learn More