Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


İHRAÇ ONAY BELGESİ


21.07.2014 - Sermaye Piyasası Kurulu Borçlanma Aracı İhraç Belgesi

Yönetim Kurulu’muzun 12.06.2014 tarih, 2014/10 sayılı kararı ile TL 200.000.000.- (İkiyüzmilyon TL) tutarı aşmayacak şekilde TL cinsinden yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na ihraç başvurusu yapılmıştır. Söz konusu borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.07.2014 tarih, 22/699 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ekte verilmektedir.

21.07.2014 - Sermaye Piyasası Kurulu Borçlanma Aracı İhraç Belgesi (PDF)

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow