Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


" ŞEKER HASTALARI RAMAZAN AYINDA GÖZLERİNİZİ KORUYUN "


29.8.2009

Dünyagoz Hastanesi doktorlarından Op . Dr . Füsun Uzunoglu Ramazan ayında oruç tutan şeker hastalarının dikkal etmesi gerekenleri anlattı ve hastaları uyardı .

Dünyagoz Hastanesi doktorlarından Op . Dr . Füsun Uzunoglu Ramazan ayında onıç 11ıi . ııı şeker has ! . ilanımı dikkal etmesi gerekenleri anlattı . Op . Dr . Füsun Uzunoglu . konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi : " Öğün allamak , uzun süreler aç kalmak , halta gerekenden az yemek , kan şekerini aşırı düşürerek " hipoglisemi " ye neden olabilir . Dİahelli hastaların yaklaşık 1 / 3 ' ü , doktorlann uvanlanııa rağmen oruç Ilıtmakta , yine önemli bir kısmı geleneksel nedenlerle ve kan şekerinin aşın düşmesi nedeniyle Ramazan ayında daha fazla tatlı tüketmekledir . Üiabeli yeni olan ve özellikle haplarla tedavi edilen hasta diabelin ağır yan DOKTOR KONTROLÜ ŞART Sonuç olarak , diabelli hastalanıl oruç Ilıtmaları durumunda doktor kontrolünde olmaları şarttır . Aynca henüz diyabet lamsı almamış sağlıklı bireylerin de . oruç tutmaya başlamadan oııce , açlık kan şekeri \ anında mutlaka loklıık kan şekeriııideolçiurmes . gerekmekledir . DİABETİN GÖZE ZARARI BÜYÜK Yurdumuzda dİabel sıklığı , dünya ortalamasının üzerindedir . 2 milyon - 400 bin gizli şeker haslasıyla birlikte , toplanı Ti milyon kişi diabetlidir veya dial > et tehdidi altındadır . Dünyada basla gelen körlük sebebi olan diabel , ülkemizde de görmeyi tehdit eden hastalıkların başında gelmekledir . Kan şekerindeki düzensiz iniş ve çıkışlar , organları olumsuz elkitemektedir . Gözde etkilediği en önemli organ ise retina ( gözün görme hücrelerinden oluşan tabakadır . Retinadaki hastalık noktasal kanamalar ve damar çeperlerinde nükro baloncuklar şeklinde başlar ve damar tıkanıklıkları , sızıntılar , yeni damarlaumalar ve ani göz İçi kanamaları , yırtıklar ile devam eder . Şeker hastalarının % HlMIOın da retinada bu hastalığın en geç 10 yılda ortaya çıktığım biliyoruz . Diabel tanısı almış olan hastaların G ay 1 yıl aralarla hiçbir yakınmaları ol masada retina muayenesi olmaları bu nedenle büyük Önem taşır . Diahetik Relinopali adı verilen hu hastalıkla erken teşhis başarılı bir tedavi için öne tagır . GOZOE AŞIRI KAŞINTI HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR Şeker hastalarında katarakt ve göz tansiyonu görülmesi di ; diğer kişilere göre daha sıktır . Kan şekerindeki yükselme , katarakta neden olduğu gibi . şekerdeki inip çıkışlar haşlanın görmesini geçici olarak bozabilir . Hu nedenle şeker hastalarına gözlük verilirken , şekerin nonııal düzeyde olmasına dikkat edilmelidir . Şekerin yükselmesi ayrıca , gözde kaşıntılara da neden olmaktadır . Bunlar basit göz damlalarıvlarahallalılabilir . henüz karşılaşmamış ve yeterince bilinçlenmemiş olduklarından , kuralları bozmakta sakınca görmemektedirler . 10 saatin üzerinde bir açlık ve susuzluk diabelli hastaları nasıl etkiliyor ? Oruç tutan hastalardan iıısulin kullananlarda hipoglisemi ( kan şekerinin aşın düşmesi ) atağı % 47 oranında bulunmuştur . Hipoglisemi terleme , tireme , baş dönmesi , dudaklarda uyuşma , dikkat bozukluğu , bulanık görme ve sinirlilik gibi l > elirtilere yol açan tehlikeli bir dunundur . Ayrıca hiperliroidisi olan ve iıısulin kullanan hastalarda da hipoglisemi ataktan onıç tutulduğunda iki misli artmakladır . Tip 1 diabetli hastalarda kabul edilebilir bir riskle kontrollü olarak oruç tutmaya izin verilirken Tip l diabelli hastalar , kan şekeri düzensiz olan hastalar , dejeneralif bir hastalığı olanlar , hamileler ve yaşlılar onıç tutmaması gereken kişiler arasında

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow