Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


HANGİ GÖZE HANGİ LAZER YÖNTEMİ UYGUN


21.9.2016

Gözlük ya da lenslerinizden kurtulmak istiyorsunuz. Ama hangi lazer yönteminin sizin için daha uygun olduğunu bilmiyorsunuz. Doç. Dr. Bozkurt Şener, karar vermenize yardımcı olacak bir rehber hazırladı.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. A. Bozkurt Şener anlattı:

Gözlük numarası ve yaşlara göre örnekler vererek anlatırsak:

2-7 derece miyoplar için

Örnek 1:

20-40 yaş arası 2 ile 7 derece arası miyop hasta:

Bu hastada lazer ilk seçenektir. Karar hangi lazer sisteminin uygulanması olmalı. Bugün için bu derecede hastalarda artık ilk seçenek Smile lazer yöntemidir. Eğer bazı nedenlerden dolayı smile uygulanamıyorsa wavefront yönteminin türleri seçilmelidir (PTA, İlasik vb). Çok nadir durumlarda doktorun bazı nedenlerle yüzey lazer seçme olasılığı da vardır (Lasek, transPTK ve PRK gibi).

Smile teknolojisi!

Örnek 2:

20-40 yaş arası 7 ile 9 derece arası miyop hasta:

Bu hastada lazerde hemen hemen tek seçenek Smile teknolojisidir. Lasik tekniğindeki flep hazırlığı olmadığı için bu numaralarda başarı şansı çok yüksektir.

Korneası lazere uygun olmayan hastalarda göz içi lens yöntemi kullanılmalı. Lazerden bile daha eski olan bu yöntemde gözün diğer özellikleri uygunsa çok başarılı sonuçlar alınır. Göz içi lens yöntemi, deneyimli bir göz hekimi için uygun gözde 15-20 dakikalık iyi bir uygulama ile yüksek emniyet özellikleri olan bir yöntemdir.

Örnek 3:

20-40 yaş arası 10 derece ve daha yüksek miyop hasta:

Bu hastada tek seçenek Göz içi Lens cerrahisidir. Göz özellikleri uygunsa çok başarılı ve ömür boyu kalıcı bir yöntemdir. Deneyimli bir cerrah için oldukça kolay ve hasta için problemsiz bir ameliyat şeklidir.

Hipermetroplar için excimer

Örnek 4:

20-40 yaş arası 2-4 derece hipermetrop hasta:

Bu hastada seçenek lasik olmalıdır. Smile tekniğinin hipermetrop bilgisayar yazılımı henüz tam sonuçlanmadığı için bu gözlere uygulanamaz. Tercihen femto lazer ile hazırlanan flep sonrası hipermetrop sonuçları daha başarılı olan bir excimer lazer ile tedavi yapılmalıdır. Hasta tedaviyi planladığı merkezden kullanılacak excimer lazerin hipermetrop sonuçları hakkında bilgi almalıdır.

5 dereceden yüksek hipermetrop için göz içi lensler

Örnek 5:

20-40 yaş arası 5 derece ve daha yüksek hipermetrop hasta:

Bu hastada lazer uygulanması çok uygun olmaz. Hiçbir şekilde lazer ile sıfır dereceye yakın bir sonuç elde edilemez. Belli şartlarda hasta bir miktar numara kalmasını kabul ederse lazer uygulanabilir. Tercih edilecek yöntem gözün yapısı uygunsa 'göz içi lens' olmalıdır. Göz uygun ise tedaviyi yapacak doktor ve hasta Göz içi Lens değişimi tekniği (bir tür katarakt ameliyatı) ile çok başarılı sonuç alabilirler. Bu konuda önemli olan hastanın beklentisi, yaşı, gözün ölçümleri ve doktor ve ekibinin bu konudaki deneyimleridir. Tüm bu gruplar için hastanın gözünün özel bir hastalığı olmaması önemlidir. Örnek olarak şeker hastalığına bağlı göz içi kanamaları, sarı nokta hastalığı, gece körlüğü, göze zarar vermiş glokom vb. söylenebilir. Ayrıca hastanın bilinen önemli bir metabolik, romatizmal vb. hastalığı olmadığı da bilinmelidir.  40-45 yaş üzerindeki hastalara aynı dereceler için aynı lazer sistemleri uygulanabilir ancak unutulmaması gereken bu yaş grubunda artık yakın gözlüğü problemleri başlamıştır. Ve bir tedavi söz konusu olacaksa hem yakın hem de uzak görmenin düzeltilmesi daha doğru olur. Bu grup hasta için ideal tedavi yöntemi Göz içi Lens değişimidir. Kolaylaştırılmış bir katarakt ameliyatı şekli olan bu yöntem hastanın hem uzak hem de yakın gözlükten ömür boyu kurtulmasını sağlar.

Göz içi lenslerle hem yakın hem uzağa çözüm

Göz içine uygulanacak lensler ile hem uzak hem yakın hem de orta mesafe görme düzeltilebilir.  Bu lensler hem miyop ve hipermetropu hem astigmatı hem de yakını düzeltmek için dizayn edilmiştir. Uzaktan hastanın gözü miyop, astigmat ve hipermetrop olabilir. Bunların hepsi kaç numara olursa olsun düzeltilebilir. Aynı şekilde uzağı düzelterek veya uzağı iyi gören hastalarda uzak görmeyi bozmadan yakın okuma gözlüksüz olarak sağlanabilir.

Birkaç dakika süren bir ameliyat ile göze yerleştirilen ve ömür boyu gözde kalacak olan bu lenslerin ömrü insan hayatının birkaç katıdır. Bu teknik ile ömür boyu kalıcı bir görme sağlanır. Hastanın gözünde bir daha değişim beklenmez. Bu teknikte önemli olan doktor ve ekibinin bu konuda deneyimli olması ve ameliyatın yapılacağı merkezin teknik donanım olarak yeterli olmasıdır.

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow