Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


HANGİ GÖZE HANGİ LAZER TEKNİĞİ UYGUN?


12.9.2015 Sabah Günaydın

Göz lazer tedavisinde hastaya farklı seçenekler sunulmalıdır. Kullanılan lazer, hastanın gereksinimlerine göre değişir.

Lazer tedavisi prensip olarak hemen her yaşta uygulanabilir olmasının yanı sıra gelişmiş cihazlara, teknolojiye ve bu teknolojiyi kullanan cerrahlara sahip merkezler her hastada ayrı bir plan uygulama şansına da sahiptir. Tabi ki bunun sonucunda da daha başarılı ve hasta için daha tatminkâr olan sonuçlar elde edilir. 

Bir hasta gözündeki numaranın tedavi edilmesini yani daha basit bir deyimle kullandığı gözlükten kurtulmak istiyorsa, başvurduğu sağlık merkezi hastaya seçenekler sunmalıdır. Bu seçenekleri anlatırken de en başarılı ve risk taşımayanından başlayarak neler yapılabileceğini anlatmalıdır.

Gözlük numarası ve yaşlara göre örnekler vererek anlatırsak:

Örnek 1:

20-40 yaş arası 2 ile 7 derece arası miyop hasta:

Bu hastada lazer ilk seçenektir. Karar hangi lazer sisteminin uygulanması olmalıdır. Bugün için bu derecede hastalarda artık ilk seçenek Smile lazer yöntemidir. Eğer bazı nedenlerden dolayı Smile uygulanamıyorsa wavefront yönteminin türleri seçilmelidir (PTA,İlasik vb.). Çok nadir durumlarda doktorun bazı nedenlerle yüzey lazer seçme olasılığı da vardır (Lasek, transPTK ve PRK gibi).

Örnek 2:

20-40 yaş arası 7 ile 9 derece arası miyop hasta:

Bu hastada lazerde hemen hemen tek seçenek Smile teknolojisidir. Lasik tekniğindeki flep hazırlığı olmadığı için bu numaralarda başarı şansı oldukça yüksektir.

Korneası lazere uygun olmayan hastalarda Göz içi Lens yöntemi kullanılmalıdır. Lazerden bile daha eski olan bu yöntemde gözün diğer özellikleri uygunsa çok başarılı sonuçlar alınır. Göz içi Lens yöntemi, deneyimli bir göz hekimi için uygun gözde 15-20 dakikalık iyi bir uygulama ile yüksek emniyet özellikleri olan bir yöntemdir.

Örnek 3:

20-40 yaş arası 10 derece ve daha yüksek miyop hasta:

Bu hastada tek seçenek Göz içi Lens cerrahisidir. Göz özellikleri uygunsa çok başarılı ve ömür boyu kalıcı bir yöntemdir. Deneyimli bir cerrah için oldukça kolay ve hasta için problemsiz bir ameliyat şeklidir.

Örnek 4:

20-40 yaş arası 2-4 derece hipermetrop hasta:

Bu hastada seçenek lasik olmalıdır. Smile tekniğinin hipermetrop bilgisayar yazılımı henüz tam sonuçlanmadığı için bu gözlere uygulanamaz. Tercihen femto lazer ile hazırlanan flep sonrası hipermetrop sonuçları daha başarılı olan bir excimer lazer ile tedavi yapılmalıdır. Hasta tedaviyi planladığı merkezden kullanılacak excimer lazerin hipermetrop sonuçları hakkında bilgi almalıdır.

Örnek 5:

20-40 yaş arası 5 derece ve daha yüksek hipermetrop hasta:

Bu hastada lazer uygulanması çok uygun olmaz. Hiçbir şekilde lazer ile sıfır dereceye yakın bir sonuç elde edilemez. Belli şartlarda hasta bir miktar numara kalmasını kabul ederse lazer uygulanabilir. Tercih edilecek yöntem gözün yapısı uygunsa Göz içi Lens olmalıdır. Göz uygun değilse tedaviyi yapacak doktor ve hasta Göz içi Lens değişimi tekniği (bir tür katarakt ameliyatı) ile çok başarılı sonuç alabilirler. Bu konuda önemli olan hastanın beklentisi, yaşı, gözün ölçümleri ve doktor ve ekibinin bu konudaki deneyimleridir.

Tüm bu gruplar için hastanın gözünün özel bir hastalığı olmaması önemlidir. Örnek olarak şeker hastalığına bağlı göz içi kanamaları, sarı nokta hastalığı, gece körlüğü, göze zarar vermiş glokom vb. söylenebilir.

Ayrıca hastanın bilinen önemli bir metabolik, romatizmal vb. hastalığı olmadığı da bilinmelidir.

40-45 yaş üzerindeki hastalara aynı dereceler için aynı lazer sistemleri uygulanabilir ancak unutulmaması gereken bu yaş grubunda artık yakın gözlüğü problemleri başlamıştır. Ve bir tedavi söz konusu olacaksa hem yakın hem de uzak görmenin düzeltilmesi daha doğru olur. Bu grup hasta için ideal tedavi yöntemi Göz içi Lens değişimidir. Kolaylaştırılmış bir katarakt ameliyatı şekli olan bu yöntem hastanın hem uzak hem de yakın gözlükten ömür boyu kurtulmasını sağlar. 

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow