Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


GÖZLÜK NUMARALARINIZ HIZLI İLERLİYORSA DİKKAT


14.1.2016

Keratokonus nedir?

Keratokonus gözün en önde yer alan ve kornea adı verilen saydam tabakanın ilerleyici incelme ve sivrileşmele karakterize olan hastalığıdır. Korneadaki sivrileşme (dikleşme) beraberinde miyopi ve düzensiz astigmatizmada artışa sebep olur ve görme keskinliği gözlük kullanımı ile düzeltilemez hale gelir. 

Bu Hastalığın bir yaşı var mıdır?

Genellikle ergenlik döneminde başlayan hastalık  19 yaşına kadar hızlı ilerleme gösterir ilerleme hızı 20-40 yaş arasında azalır ve 40 yaşın üzerinde oldukça stabil bir döneme girer.

Hastalığın oluşma sebepleri nelerdir?

Hastalığın birçok nedeni olup bazen genetik yatkınlık söz konusudur. Gözün sıkça ovalandığı alerjik göz rahatsızlıkları da keratokonus hastalığına zemin hazırlayabilir. Çocukluk dönemi alerjik konjoktivitin sık görüldüğü sıcak iklimlerde ve ülkemizde çok daha sık görüldüğünü biliyoruz.  

Hastalığın Belirtileri nelerdir?

Devamlı ilerleyen miyopi ve astigmatın olması, Gözlüğe rağmen hastanın net görememesi, gözlerde sürekli kaşıntı hissi  keratokonus hastalığının belirtileri arasında yer alır. Ailede keratokonusun varlığı hastada keratokonus şüphesini güçlendiren diğer bir özelliktir.  Bu belirtileri sıklıkla yaşayan kişilerin Keratokonus hastalığı yönünden korneal topografi adını verdiğimiz tetkiklerin yapıldığı hastanelere başvurmasını öneririm. Hastalığın Erken teşhisi  ve çapraz bağlantı tedavisi ile  birçok hastada kornea nakline gidiş engellenebilir ya da yavaşlatılabilir. Keratokonus tedavisinde çapraz bağlantı tedavisi dışında kornea içi halka uygulamaları gibi  tedavi metodları uygulanabilmektedir.

Erken Teşhis Neden Çok Önemli?

Keratokonus hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Korneada ilerleyen sivrileşme ve incelme zamanla daha büyük bir deformasyona sebep olur. Tedavi edilmediği takdirde ilerleyerek  kornea nakline varan sonuçlara götürür. Günümüzde keratokonusun ilerlemesini durdurmak amacıyla Corneal Cross Linking (Çapraz Bağlantı) tedavisi yapılabilir. Ancak bu tedavi yönteminde zamanlama çok önemlidir çünkü kornea kalınlığı belli bir kalınlığın altına inen hastalara yapmak mümkün değildir. Keratokonus hastalığı olan ve görmesi gittikçe bozulan, ilerleyen  hastalarda çapraz bağlantı tedavisinin etkinliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ve günümüzde en çok kullanılan tedavi yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Cross-Linking  tedavisi ile ilgili çalışmalar 13 sene önceye dayanıyor. Bu konuyla ilk çalışma Prof.Seiler ve ekibi(IROC klinik,Zürih) tarafından 7 yıl önce başlamış.Ekip çalışmalarında belirgin olarak tedavi edilen gözlerde ilerlemenin durduğu oysa tedavi yapılmayan gözlerde  ilerlemenin devam ettiği görülmüştür

Keratokonus tedavisinde;  UV Korneal Cross linking (CCL)

Nasıl Bir Tedavidir?

İşlem öncesi topikal anestezik damla ile göz uyuşturulur.  Topikal anestezik damla sonrasında künt bir spatül ile kornea epiteli mekanik olarak kaldırılır. Riboflavin(B2 vitamini) solüsyonu epiteli kaldırılmış kornea üzerine 5 dakika ara ile 30 dakika süreyle uygulanır.375 nm UV kornea yuzeyine 30 dakika uygulanır. İşlem sonrasında göze bandaj kontakt lens takılır, göz kapatılmaz.                                                        

Keratokonuste Halka Tedavisi nedir?

Günümüzde tüm dünyada keratokonus hastalığında tercih edilen diğer bir yöntem kornea içi halka uyuglamalarıdır. Kornea içi halka uygulamalarının hastalığın doğal seyrine bir etkisi yoktur(hastalığı durdurmaz). Buna karşın kornea bombeliğini azaltarak hastaların göre kalitesinde belirgin artışa yol açarlar. Genellikle hastalığın ilerlemediği stabil evrelerde ve kontakt lens tedavisini tolere edemeyen görme artışı isteyen hastalara önerilen ve uygulanan bir yöntemdir. Kornea içi halkalar  femtosaniye laser yöntemi ile kornea içinde tünel oluşturarak kısa  bir surede uygulanabilir ve hastalar günlük yaşantısına birkaç gün sonra dönebilir.

Keratokonus Tedavisi ile ilgili Siz Nasıl Bir Yol İzliyorsunuz.

İlerleyici olgularda ilerlemeyi durdurmak amacıyla korneal Cross Linking  tedavisi uygulanması gerekli bir tedavi yöntemidir.  Özellikle 19 yaş altı ve pediatrik hasta guruplarında ilerleme çok hızlı  geliştiği ve yüksek oranda görüldüğü için günümüzde bu hastalara keratokonus tanısı konar konmaz crosslinking tedavisi uygulanmaktadır. Daha ileri yaş gurubu hastalarda korneal topografi cihazları ile hastaların kornea  bombeliği ve kornea kalınlıklarının takip edilmesi özellikle bombelikte  artma olan hastalarda kornea kalınlığı uygun ve tedaviye izin veriyorsa crosslinking tedavisinin uygulanması önerilir. 40 ve üzeri yaş guruplarında hastalığın ilerlemesinde yavaşlama ve durma görülür. Bu gurup hastalar genellikle takip edilir ancak crosslinking tedavisi gibi durdurma tedavilerine nadiren ihtiyaç duyarlar.  

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow