Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


GÖRMENİN EĞİTİME VE BAŞARIYA ETKİSİ (EVET GAZETESİ)


10.9.2006

Dünya Göz Hastanesi’nden Opr. Dr. Elvan Yalçın okul çağındaki çocukların görme rahatsızlıklarının eğitimlerine ve başarılarına etkisini anlatıyor

Öğrenme zor bir süreçtir. Çocuğun yaşı, gelişim düzeyi, sağlık durumu,genel yeteneği, içinde yaşadığı sosyokültürel koşullar öğrenmeyi birebir etkiler. Öğrenme sırasında çocuk ne kadar çok duyu organını kullanırsa, bilgiyi o kadar çok yönlü olarak alır.Doğru ve net görebilmek önemlidir Öncelikle görürüz,gördüğümüzü doğru algılarız ve algıladığımız şeyi beynimizde yorumlarız.Öğrenmede kabaca bu üç basamak etkilidir. Bunların herhangi birinin sekteye uğraması öğrenmeyi geciktirebilir. Örneğin çocuklar hastayken veya ateşliyken daha zor öğrenirler,çünkü algılama ve yorumlama yetenekleri zayıflar.

Öğrenmenin en basit görünen basamağı yani doğru ve net görebilmek öğrenmenin kalitesini ve hızını etkiler. Daha net gören ve bunları kolayca algılayan çocuk fazla çaba harcamadan ilk basamağı kolayca atlatmış olur. Çocuk görebilmek için çabalıyorsa bunun için zaman harcıyor demektir.Çocuğun görmesini engelleyen nedenler olabilir Çocuğun görmesini engelleyen bir çok neden olabilir. Bunlardan en sık gördüğümüz kırma kusurları yani miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi bozukluklardır. Özellikle miyopi uzaktaki cisimlerin bulanık görünmesine neden olur. Çocuk tahtadaki yazıları defterine zorlanarak geçirir. Bu da öğrenme sürecinin en başında vakit kaybetmesine neden olur.Astigmatizma hem uzakta , hem de yakında görme kalitesini etkileyebilir. Özellikle yakındaki zorlamaya bağlı başağrılarına neden olabilir. Aynı şekilde hipermetropi her ne kadar(çok yüksek dereceli olmamak koşuluyla) çocuklarda görmeyi etkilemese de yakın zorlama ve uyum çabasına neden olur. Yakın zorlama ve uyum çabası astenopik şikayetler dediğimiz başağrısı, okumada zorlanma,çift görme, mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaratabilir.

Çocuk bu nedenle uzun süreli kitap okumak, yazı yazmak gibi yüksek uyum gerektiren durumlardan olabildiğince kaçınır. Okuldan eve geldiğinde başağrısından şikayet edebilir. Ödevlerini yapmak istemez, huysuzluk ve uyumsuzluk gösterebilir. Kırma kusurunun tedavisi çocuğun öğrenme sürecini kısaltabilir, daha uyumlu olmasına neden olur. Öğrenmenin hızlı olması, çocuğun derslerine daha çabuk adapte olmasını uyum sağlamasını ve dolayısı ile başarısını artırır.

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow