Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


GLOKOMUN ÇEŞİTLERİ VE TEDAVİ YOLLARI (TAKVİM PAPATYA)


9.10.2005

Kronik glokom, göz tansiyonu krizi ve bebekte görülen göz tansiyonu olarak üzere 3 türü olan glokom; lazerle, uzun krizde kalanlarda ise ameliyatla tedavi edilebiliyor.

Sinsi ilerleyen göz hastalığı glokomun çeşitlerini ve tedavi yollarını Dünya Göz Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Can Üstündağ anlattı:

“Glokomun bir diğer çeşidi göz tansiyonu krizi” yani kriz tipi hastalıktır. Bu glokom çe-şidinde, hastanın normal hayatlarında hemen hemen hiçbir şikayetleri yoktur. Bu konuda uya-rıcı olabilecek en önemli bulgu, ışıklar tarafında renkli kareler görülmesidir. Hastanın gözün-de bulunan ve ön o daracık denilen yerleri dardır. Günün birinde o yer dar olan yer, aniden ka-panır. Göz tansiyonu krizine girer. Krizin ardından, ağır görme kaybı ve şiddetli ağrıyla, hasta hekimine başvurur.

‘HER YIL RİSK DAHA ARTAR’

Bunların tedavisi öncelikle laser iledir. Sadece uzun zaman krizde kalanlarda ya da kronik kriz geçirenlerde ameliyata gereksinim duyulur. Yaş ne kadar ilerlemişse katarakt gelişmiş ve buna bağlı mercek kalınlaşmışsa göz tansiyonu krizine girme riski o kadar artar. Bu tür glo-kom, genelde 40 ve üstü yaşlarda görülür.

Glokomun teşhisinde görme sinirinin hasarını belirlemek önemlidir. Burada da en önemli nokta görme sinirindeki hasarın belirlenebilen en erken dönemde saptanmasıdır. Bunun için bugün Dünya Göz Hastanesi’nde görme alanı dışında modern teknolojinin ürünü olan görme siniri tomografisi, sinir lifi analizi yapan cihazlar gibi çok sayıda ileri teknoloji ürünü makineler bulunmaktadır.

Bebeklerde görülen göz tansiyonu

ÜÇÜNÇÜ glokom çeşidi; bebeklerde görülen tansiyonudur. Bu hastalığı da ikiye ayırabi-liriz: Bir doğuştan göz tansiyonlu bebek, ki bu bebeklerin doğduğunun ilk iki günü iri gözleri dikkati çeker ve gözlerinin renkli kısımları kocamandır. Saydam tabakasının su toplamasından dolayı; gözleri gri olarak gözükür. Bu bebekler ışıktan rahatsız olur, şiddetli yaşarmaları olur.

Bir de doğduktan sonraki zaman içerisinde bu hastalığa yakalanan bebekler vardır. Bebekler anne karnındayken, (gözün içerisinde su ihmal edilmeye başlandığı dönemlerde) gözün sıvı çıkan filtre sistemi bir zarla kapalıdır. O zarın üzerinde doğuma doğru delikçiler oluşur. O delikçilerden sıvı, dışarı çıkmaya başlar. Bebek anne karnında gelişimini tamamlar-ken, gözün sıvı çıkan filtre sistemi yeterince gelişmeyebilir ve göz tansiyonu teşekkül eder.

En sık rastlananı doğuştan olandır. Bunların içinde de en tehlikeli grup gözünün rengi grimsi olmayıp, göz tansiyonu çok yüksek olmayıp da sadece gözleri iri olan bebeklerdir. Çünkü bu bebeklere teşhis geç konulur. Bunun için ailelerin gözleri iri olan ışığa bakamayan ve şiddetli yaşarmaları olan çocuklarını, mutlaka bir göz doktoruna götürmeleri gerekir.

Bebeklerde görülen göz tansiyonu hastalığının tedavisi, gözün sıvı çıkış kanalları gelişme-diği için, ameliyattır. Bebeklerin göz tansiyonunun tedavisi güçtür. Onun için ne kadar erken teşhis edilirse o kadar iyi.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

GÖZ tansiyonu teşhisi koymak çok kolay değil. Çünkü herkes için normal olan bir göz tansiyonu değeri yoktur.

Çok uzun yıllar glokom hastalığının; göz tansiyonunun 22 mm/civanın üstünde olması ha-linde gerçekleştirdiği düşünülüyordu. Sonraki 22 mm/civanın altında olup, görme siniri hasara uğrayan hastaların olduğu saptandı.

Buradan yola çıkarak glokom hastalığı için basıncın yükselmesinin şart olmadığı, bazı ol-gularda basınç yükselmeksizin, görme sinirinin direncinin düşmesiyle de hasarın oluşabilece-ği görüldü. Bu ikinci gruba ‘normal basınçlı glokom’ adı verilir. Glokom hastalarının 4’te 1’inde oluşan bu durum; en çok dolaşım sisteminde problem ya-şayanlarda görülür.

Örneğin, koroner kalp hastalarının bir grubunda, migreni bulunanlarda, elleri soğuk olan-larda ve uykularda geçici nefes durmaları yaşayanlarda (uyku apnesi sendromu) daha sık görülür. Bunun dışında göz içi basıncı 22 mm/civa’nın üzerinde olup normal olan nadir olan olgular da vardır.

Glokom teşhisinde dikkat edilmesi gereken esas nokta, buradan da anlaşıldığı gibi göz tansiyonun kaç olduğunu ziyade görme sinirinin o basınca dayanıp dayanmadığıdır.

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow