Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


GLOKOM GÖRSEL ENGELLİ SAYISINI ARTIRACAK


13.6.2013

Dünyagöz Hastensi Ankara şubesinden Prof. Dr. Atilla Bayer, halk arasında "Göz tansiyonu" diye de bilinen glokom hastalığının kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Bayer, "Dünya nüfusunun önümüzdeki dekatlarda yaşlanması ile birlikte glokom hastalarının sayısında da belirgin bir artış beklenmektedir. Buda aynı zamanda glokom hastalığı kaynaklı görsel engelli veya zafîyetli birey sayısının artacağı anlamına gelmektedir" diye konuştu. Dünyagöz Ankara'dan Prof. Dr. Atilla Bayer, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlediği Balkan Askeri Tıp Komitesi Kongresi'nde "Glokom Hastalığının Görsel Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesine Etkisi" konulu bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Atilla Bayer, glokom hastalığının tüm dünyada yaklaşık 70 milyon kişiyi etkilediğini ve bu nedenle bu hastalığın kişinin yaşamına etkisinin incelendiğini ifade ederek, "Bu çalışmalarla glokomun hangi mekanizma ile hangi günlük işleri, ne oranda olumsuz yönde etkilediği ortaya konarak buna yönelik çözümlere ışık tutulmaya çalışılmıştır" dedi. Blıtoah savısı artacak Glokom hastalığının 40 yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık yüzde 2'sini etkileyen bir hastalık olduğunu ve hastalığın görülme sıklığının da ilerleyen yaşla birlikte hızlı bir tırmanış gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Bayer, "Dünya nüfûsunun önümüzdeki dekatlarda yaşlanması ile birlikte glokom hastalannın sayısında da belirgin bir artış beklenmektedir. Bu da aynı zamanda glokom hastalığı kaynaklı görsel engelli veya zafîyetli birey sayısının artacağı anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Bayer, glokom hastalığının ne zaman ve ne şeklide görsel zafiyet yaratacağı konusundaki bilginin artmasının hangi hastanın tedavi edilmesi gerektiği ve hangi gözün ne oranda agresif olarak tedavi edilmesi gerektiğine karar vermede klinisyenin işini kolaylaştıracaktır. Glokoma bağlı zafiyetin ölçülebilmesi hasta ve çevresindekilerin emniyetinin artırılmasına yönelik bazı kılavuzlann (trafik kazalannın önlenmesi vb.) hazırlanmasına da yardımcı olabilecektir." Hasta ifadelerine göre en sık yaşanan güçlüklerin yürüme ve denge, okuma ile araç kullanma konulannda olduğunu belirten Prof. Dr. Bayer, şöyle konuştu: "Glokomlu hastalarla yapılan bir çalışmada olguların yüzde 49'u merdiven basamaklarını inip çıkarken zorlandıklarını, yüzde 42'si günlük alışverişe giderken, yüzde 36'sı da yolda karşıdan karşıya geçerken zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Çarpmalar ve denge bozukluğu neticesi düşmeler de glokom hastalarında diğer bireylere göre yaklaşık olarak 4 kat daha sık olmaktadır.

Bir çalışmada okuma güçlüğü glokom hastalarında yüzde 40 oranında İfade edilmiştir. Bir çalışmaya göre, her iki gözünde glokom hastalığı bulunan kişiler bulunmayanlara göre 3 kat daha fazla sıklıkta araç kullanmayı bırakırken, tek gözünde glokom hastalığı bulunan kişiler de daha az araç kullanmaktadırlar. Glokom tanısının koyulması da hastada anksiyeteye sebep olmakta, glokom tanısı koyulduktan sonra hastaların yaklaşık yüzde 80'inde emosyonel olarak negatif etkilenme ortaya çıkmaktadır."

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow