Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


2006'DA SEKTÖRLERE DAMGASINI VURANLAR (DÜNYA)


9.1.2007

Türkiye ekonomisinde 2006, özellikle yabana yatınmanın Türkiye'ye yöne­lik ilgisinin arttığı bir yü oldu. Aralık ayı başı itibarıyla Türkiye'ye doğru­dan yabancı sermaye girişi, tarihi bir rekor kırarak 17.5 milyar dolan buldu. Bu arada 2006'da piyasalar birçok şirket satın alma ve birleşme operasyonuna da tanık oldu. Özel­leştirmede Tüpraş ve Erdemir gibi büyük kuruluşlann devri tamamlandı. 12 aylık ihracat yılı 85.8 milyar dolarlık bir rekor­la kapattı. 2005'te 22 milyar 852 milyon dolar olan cari açık rakamı, geçen yılın 10 ayında 28 milyar 21 milyon dolara çıktı.

Ekonomide 2006 yılma damgasını vu­ran önemli olaylardan biri de mayıs ve haziran aylarında yaşanan finansal piya­salardaki dalgalanmaydı. Borsa yılın en düşük değerini gördü, dolar 1.76 YTL'yi aşarken, Euro da 2.1 YTL'nin üzerine çık­tı. Ancak döviz daha sonra dalgalanma öncesi seviyelerine geriledi. Borsa yılı ka­yıpla kapatırken, altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. İlk dokuz ayda GSMH büyüme hızı yüzde 5.7 oldu. İlk 11 ayda­ki sanayi üretimi yüzde 6.3 arttı. Hedefin iki katına ulaşan yıllık enflasyon kılpayı tek hanede (TÜFE/yüzde 9.65) kaldı. İş­sizlik ve cari açık tartışmalı konuların ba­şında yer aldı. Şirketlerin kârlılığının da düşmesi dikkat çekti.

"İyi ve kötü"nün bu derece iç içe yaşan­dığı bir yılı geride bırakırken, DÜNYA her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörlerine dam­gasını vuran şirketleri belirledi. DÜN-YA'nın araştırma, istihbarat servisleriyle sektörel dergi gruplarının, ihracatçı bir­likleri ve sektörel dernekler nezdinde yaptığı araştırmalar sonucunda 30 sek­törde 90 firma yılın başanlı şirketleri seç­ti. Başanh şirketlerin belirlenmesinde ya­tırım, üretim, satışlar, ihracat performan­sı, AR-GE harcamaları, yurtdışında göste­rilen başarı, markalaşma trendi, sosyal sorumluluk ölçütleri dikkate alındı.

Anadolu ekonomisinin gücünü açığa çıkara­rak, başta medya ol­mak üzere yaşamın tüm alanlarında görü­nür kılma çabasını yıl­lardır kararlılıkla sür­düren DÜNYA Gazete­si, bu amaç doğrultu­sunda önemli bir işleve sahip olan geleneksel "Anadolu'da Zirveye Çıkan Şirkeder" değer­lendirmesini 2006 yılı için de tamamladı.

DÜNYA büro temsilci­lerinin, ticaret ve sana­yi odaları ile işadamları derneklerinin görüşleri ışığında yürüttüğü yo­ğun ve titiz çalışma so­nucunda, 78 ilden 234 şirket, 2006'da zirveye tırmanmayı başardı. Değerlendirmede yatı­rım, üretim ve ihraca­tın yanı sıra katma de­ğer yaratma ölçütleri de dikkate alındı.

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow