Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Doç. Dr. ZERRİN KAPICIOĞLU

Göz Hastalıkları Uzmanı
 • KAPICIOĞLU Z, ARAN ALBERT J, HOLMES L, KAPICIOĞLU Z, OPEZ.J. Inflammation due to surgical glove powders in the rabbit eye. Arch. Ophthalmol :106, June, 1988.
 • KAPICIOĞLU Z, LIS Jr, EORGE, ORDON A, KARCIOĞLU Z. Applications of ıntramuscular toxin injection in opthalmic disorders. Hacettepe Med. J : 24, 69-75, 1991
 • KAPICIOĞLU Z. BAHADIR S, MEMİŞ Ö, ERDÖL H, AĞAOĞLU C, GÜL U. Psoriasis olgularında oküler tutulum. T Klin Dermatoloji: 6, 118-120, 1996
 • AVUNDUK A.M, SAĞLAMM, ÇETİNKAYA K, KAPICIOĞLU Z. İki olgu nedeniyle terson sendromu. Ankara Tıp Fak. Der : 49, 1996.
 • AVUNDUK AM, KAPICIOĞLU Z. ÇETİNKAYA K. Gyrate atrofi (İki vaka nedeniyle). Tıp ve Sağlık Der. Cilt 1, Sayı 1, 1996.
 • BAHADIR S, KAPICIOĞLU Z, ALPAY K, FERAHBAŞ A, ÇALIŞKAN K, BÜLBÜL MZ, . GÜNDOĞDU.V. RozaseIi oIgularda oküler tutulum. Türkderm 30: 86-89. 1996
 • AVUNDUK AM, KAPICIOĞLU Z, ÇETİNKAYA K. "Multiple evanescent White Dot" sendromu ve Kısa süreli oral steroidlerle tedavisi. Optimal Tıp Derg.: 10, Sayı: 1, 1997.
 • KAPICIOĞLU Z, AVUNDUK AM, .ERDÖL H, İMAMOĞLU H.İ UĞURLU Ş. Travmatik hifema da tekrarlayan kanama insidansı. Optimal Tıp Dergisi : 1O, Sayı 2, 1997.
 • KAPICIOĞLU S, GÖKÇE E, KAPICIOĞLU Z, OVALI E.Treatment of migraine atacks with a Long-Acting Somatostatin Analogue (octreotide, SMS (201-995) Cephalalgia :;17: 1-4, 1997
 • AVUNDUK AM, ÇETİNKAYA K, KAPICIOĞLU Z, KAYA C. The Effect of posterior vitreous detachment on the prognosis of branch retinal vein occlusion. Acta Ophthalmol. Scand : 75: 146, 1997
 • AVUNDUK AM, ÇETİNKAYA K, KAPICIOĞLU Z. Comparision of T helper/T Suppressor ratios in aqueous humor and blood samples by flow cytometric analysis. Ophthalmologica :211: 84-86, 1997
 • AVUNDUK AM, ÇETİNKAYA K, KAPICIOĞLU Z, SAĞLAM M. Bilateral dejeneratif retinoskizis ile karakterize bir sempatik oftalmi olgusu. Retina – Vitreus :5: 134-136, 1997
 • KAPICIOĞLU Z, KAPICIOĞLU S, SAĞKAN O, YILDIZBAŞ Z. Werner’s syndrome with hypertrophic cardiomyopathy. Turkish J. of Med. Sci:;27, 371-373, 1997
 • KAPICIOĞLU Z, AVUNDUK AM, ERDÖL H, ÇETİNKAYA K. Vitreus hemorajilerinde ekografik eeğerlendirme ve posterior vitre Dekolmanı. Türkiye Klin. Oftalmoloji : 6: 81-83, 1997.
 • KAPICIOĞLU Z, AVUNDUK AM, ÇETİNKAYA K. Kornea hastalıklarında dispozıbl kontakt lens uyguladığımız vakaların değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji : 5, 277-79, 1998
 • KAPICIOĞLU Z, AVUNDUK AM, ÇETİNKAYA K. Topikal betaxolol ve carteolol kullanılan vakalarda lipid profili. Med. Network Oftal: 5,350-52, 1998
 • KAPICIOĞLU Z, AVUNDUK AM, ERDÖL H, ÇETİNKAYA K. Mitomycin C İle kombine trabekülektomi ameliyatlarında postoperatif hpotoni. Türkiye Klin. Oftal.: 7, 229-32, 1998
 • KAPICIOĞLU Z, KALYONCU İN, ÇAN G. Effect of Somatostatin Analogue (SMS 201-995) on tear secretion in rats. Intern. Ophthal :22: 43-45, 1998
 • AVUNDUK AM, AVUNDUK, MC, TEKELİOĞLU Y, and KAPICIOĞLU Z. Cd4+ T Cell/ CD8+ T Cell Ratio in the anterior chamber of the eye after penetrating injury and Its comparison with narmal Aqueous samples. Jap. J Ophthalmol :42, 204-207, 1998
 • KAPICIOĞLU Z, ATSURO M, GORCS T, KARCIOĞLU Z, ARİMURA A. Somatostatin-Like Immunoreactivity on lacrimal lland in rats. Ann. of Med. Sci.:8: 11-13, 1998
 • AVUNDUK AM, . DİNÇ H, KAPICIOĞLU Z, UĞURLU Ş, DAYANIR V., KORKMAZ E. Arterial blood flow characteristics in central retinal vein occlusion and effects of panretinal photocoagulation treatment: an investigation by colour Doppler imaging. Br J. Ophthalmol:83: 50-53, 1999.
 • ERDÖL H, AKYOL N, UĞURLU Ş, KAPICIOĞLU Z. Katarakt cerrahisi sonrası gözleri açık bırakmanın kornea ödemi üzerindeki etkisi. Türkiye Klin. Oftal.: 8: 33-36, 1999.
 • KAPICIOĞLU Z, ÇAN G, KALYONCU N, Action of aspirin on asetylcholine-stimulated tear ecretion in rats. Turkish J. of Med. Sci: 29, 623-625, 1999
 • AVUNDUK AM, YILMAZ B, ŞAHİN N, KAPICIOĞLU Z, DAYANIR V. The comparison of intraocular pressure reductions after isometric and isokınetic exercises in normal individuals. Ophthalmol: 213:290-294, 1999
 • KAPICIOĞLU Z, KALYONCU N, ÇAN G.Effect of exogenous opioid (Meperidine) on tear secretion in rats. T Klin J Med Res :17:140-143, 1999
 • KAPICIOĞLU Z, DAYIOĞLU YS, KALYONCU N. The Effect of Cola on corneal epithelial damage in rabbits. Gazi Med. J:10:121-124, 1999
 • AVUNDUK AM, ASLAN Y, KAPICIOĞLU Z, ELMAS R. High myopia, hypertelorism, iris coloboma, exomphalos, absent corpus callosum, and sen sorineural deafness: Report of a case and further evidence for autosomal recessive inheritance. Acta Ophthalmol Scan: 78: 221-222, 2000
 • KAPICIOĞLU Z, AVUNDUK AM, ERDÖL H, ÇETİNKAYA K. Komplikasyonsuz myopik hastalarda retinal duyarlılık. Med. Network Oftalmol: 7, 115-116, 2000
 • AVUNDUK AM, KAPICIOĞLU Z, ERDÖL H, AKYOL N. Erken post-operatif evrede trabekülektomi sahasının iç tıkanıklığı nedeniyle başarısız olan filtran cerrahide erken laser revizyonu. Med. Network Oftalmol: 7, 256-258, 2000
 • BAHADIR S, APAYDIN R, ÇOBANOĞLU Ü, KAPICIOĞLU Z,
 • ÖZORAN Y, GÖKÇE M, ALPAY K. Amıodarone plgmentatıon (A case report) . Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: 14, 196-200, 2000
 • AVUNDUK AM, KAPICIOĞLU Z, ERDÖL H, AKYOL N. Ağır seyirli vernal kerato konjonktivit vakalarında topikal siklosporin damla tedavisinin etkinliğinin klinik olarak değerlendirilmesi. Med. Network Oftalmol: 7, 278-280, 2000
 • AVUNDUK AM, AVUNDUK MC, KAPICIOĞLU Z, AKYOL N, TAVLI L. Mechanism and comparison of anti-allergic effiacy of topical Lodoxamide and Cromolyn sodium treatment in vernal keratoconjunctivitis. Ophthalmology: 107, 1333- 1337, 2000
 • AVUNDUK AM, AVUNDUK MC, ERDÖL H, KAPICIOĞLU Z, AKYOL N. Cyclosporine effect on clinical findings and impression cytology specimens in severe vernal keratoconjonctivitis. Ophthalmologica : 215, 290-293, 2001
 • AVUNDUK AM, SARI A, AKYOL N, ÖZTÜRK Ö, KAPICIOĞLU Z, ERDÖL H, İMAMAOĞLU Hİ. The one – montheffects of topical betaxolol, dorzolamide and apracllonidine on ocular blood flow velocitiesin patients with newly diagnosedprimary open – angle glaucoma. Ophthalmologyca : 215, 361- 365, 2001
 • KANDİL ST, AYNACI FM, KAPICIOĞLU Z, YÖNTEM T, AKSU H, AKTEPE E. Psikiatrik semptomlarla başvuran nöro- wilson olgusu. İbn-i Sina Tıp Derg: 7, 49-53, 2002
 • KAPICIOĞLU Z, ARSLAN F, AVUNDUK AM, TÜRK A, AKYON N. Psödoexfoliatif glokom ve kronik açık açılı glokomlu hastaların preoperatif dönemde değerlendirilmesi. Med. Network Oftalmol: 10, 332-335, 2003
 • KAPICIOĞLU Z, ARSLAN F, AVUNDUK AM, TÜRK A,AKYOL N. Betaksolel ve brimonidinin oküler hipertansiyon ve primer açık açılı glokomlu hastalarda oküler kan akımına etkileri. Med. Network Oftalmol :11,126-129, 2004
 • KAPICIOĞLU Z, KALYONCU N, DEĞER O. Action of calcium channel blocker (verapamil ) on tear secreion in rats. The New. Med: 21: 249-250 2004

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow