Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Doç. Dr. VOLKAN HÜRMERİÇ

Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Hypericin-enhanced argon laser photocoagulation of subfoveal choroidal neovascular membrane in age-related macular degeneration: A pilot study. 

  European Journal of Ophthalmology 2006;16 :119-28.
 • Ingestion of IH636 grape seed proanthocyanidin extract prevents selenite-induced oxidative stress in experimental cataract. 
Journal of Cataract and Refractive Surgery 2006; 32 :1041-45.
 • In vivo confocal microscopy findings in a patient with posterior amorphous corneal dystrophy. Clinical and Experimental Ophthalmology. 2007;35(1):99-102.
 • Linear corneal epithelial keratitis with a horseshoe pattern. Ocul Immunol Inflamm. 2007;15(2):131-4.
 • Urinary neopterin levels in uveitis: is it a new activity marker? 

  Ocul Immunol Inflamm. 2007 Jul-Aug;15(4):303-8.
 • Effect of subconjunctival bevacizumab (Avastin) on experimental corneal neovascularization in guinea pigs. Cornea. 2008 Apr;27(3):357-62.
 • Outcomes of Nd:YAG laser treatment for valsalva retinopathy due to intense military exercise.
Ophthalmic Surg Lasers imaging. 2009 Jan-Feb;40:19-24.
 • Intravitreal bevacizumab treatment of macular edema due to optic disc vasculitis. Ocul Immunol Inflamm. 2009 Jan-Feb;17:56-8.
 • Accessory levator muscle slips of the levator palpebrae superioris muscle. 

  Clin Experiment Ophthalmol. 2009 May;37(4):407-11.
 • May consultation #4. Refractive surgical problem. 
Journal of cataract and refractive surgery. 2010:36(5);868-869.
 • The relationship between corneal biomechanical properties and confocal microscopy findings in normal and keratoconic eyes.
Cornea 2010:29(6);641-9.
 • September consultation #8.
Journal of cataract and refractive surgery. 2010 ;36(9):1617-8.
 • Intraocular Pressure Values Obtained by Ocular Response Analyzer, Dynamic Contour Tonometry, and Goldmann Tonometry in Keratokonic Corneas.
J Glaucoma. 2010;19:540-545.
 • Functional and Structural Analysis of Partial Optic Nerve Avulsion Due To Blunt Trauma: Case Report.
Indian Journal of Ophthalmology. 2010;58:524-526.
 • In Vivo Structural Characteristics of the Femtosecond LASIK Induced Opaque Bubble Layers with Ultra High Resolution Spectral Domain Optical Coherence Tomography.
Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging. 2010;41:S109-S113.
 • January consultation #4. 
Journal of cataract and refractive surgery. 2011;37(1):214.
 • Femtosecond Laser-Assisted Keratoplasty.
American Journal of Ophthalmology. 2011;151:189-191.
 • In-vivo Morphological Characteristics of Salzmann Nodular Degeneration with Ultra-High-Resolution Optical Coherence Tomography.
American Journal of Ophthalmology. 2011;151:248-256.
 • Ultra-high resolution anterior segment optical coherence tomography in the evaluation of anterior corneal dystrophies and degenerations.
Ophthalmology.2011;118:1291–1296.
 • Ultra-high resolution optical coherence tomography for imaging the anterior segment of the eye. 
Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging. 2011;42(4):S15-27.
 • Anatomical and Functional Outcomes in Contusion Injuries of Posterior Segment. 
Eye. 2011;25:1050-1056.
 • Air bubble in the anterior chamber as an indicator for full thickness incisions in femtosecond assisted astigmatic keratotomy.
Journal of cataract and refractive surgery 2011; 37:1723–1725.
 • Imaging of late capsular block syndrome: Ultrasound biomicroscopy versus Scheimpflug camera.
Journal of cataract and refractive surgery. 2011; 37: 2071-2074.
 • Ocular injuries from improvised explosive devices.
Eye 2011;25:1491-1498.
 • Persistent lamellar interface fluid with clear cornea after Descemet stripping automated endothelial keratoplasty.
Cornea 2011;30:1485–1487.
 • Atypical presentation of Salzmann Nodular Degeneration diagnosed with Ultra-High-Resolution Optical Coherence Tomography. 
Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging 2011;42:e122-e125.
 • Corneal haze following disruption of epithelial basement membrane on ultra-high-resolution OCT following femtosecond LASIK surgery. 
Journal of Refractive Surgery. 2012;28:72-4.
 • September consultation #4. Journal of cataract and refractive surgery. 2012;38(9):1700.
 • Femtosecond-Assisted Astigmatic Keratotomy: Enabling precise and predictable corneal incisions. Cataract and Refractive Surgery Today-Europe. October 2010. 30-33.
 • New Applications of Femtosecond Lasers. European Ophthalmic Review. 2010; 4(1): 48-50.
 • Optical Coherence Tomography in Cornea and Refractive Surgery. Expert Review of Ophthalmology. 2012; 7(3), 241–250.
 • Quality of corneal lamellar cuts quantified using atomic force microscopy.
Journal of cataract and refractive surgery. 2013;39:110-117.
 • Preoperative Detection Of Posterior Capsular Tear With Ultrasound Biomicroscopy In Traumatic Cataract.
Journal of cataract and refractive surgery. 2013;39:289–291.
 • Single and multiple injections of subconjunctival ranibizumab for early, recurrent pterygium.
Clinical Ophthalmology 2013:7;467–473.
 • Renal coloboma syndrome associated with double chambered right ventricle.
The Anatolian Journal of Cardiology. 2013;13(3):282-3.
 • Ocular injuries caused by metal caps of carbonated mineral water bottles. 2013;19 (3):256-260.
 • Nonarteritic Ischemic Optic Neuropathy Developed After Capsular Block Syndrome. 
Indian Journal of Ophthalmology. 2013;
 • Scattered depressions with temporal preponderance in visual field test coexisting with optic disc temporal atrophy in cerebral arteriovenous malformation.
  Clinical ophthalmology. 2013; 7, 2031–2035.
 • An unusual complication of blunt ocular trauma: a horseshoe-shaped macular tear with spontaneous closure.
Indian Journal of Ophthalmology. 2013;
 • Dal tıkanması İle birlikte olan hemisferik ven tıkanmasında combine adventisyal şitotomi ve radial optic nörotomi. Retina-Vitreus. 2003;Özel Sayı Aralık (11); 46-50.
 • Sağlıklı insanlarda nöroretina rim konfigürasyonunun incelenmesi.
  Türk Oftalmoloji Gazetesi. Ocak-Şubat 2004; 34:61-66.
 • Üveitli olgularda idrar neopterin seviyesi İle hastalık aktivitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Medikal Network Oftalmoloji.2004;11(3):238-242.
 • Silikon yağı alımı sonrasında nüks dekolmanların önlenmesinde profilaktik argon lazer retinopeksinin etkinliği. Medikal Network Oftalmoloji.2004;11(2):149-152.
 • Göz hastalıkları nedeniyle askerliğe elverişli değildir kararı almış yükümlülerin tanısal yönden değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2005; 47(1):44-48.
 • Total korneal erime ile seyreden mantar keratitli bir olgunun klinik izlemi.
  Gülhane Tıp Dergisi. 2005; 47(2):135-138.
 • Fakoemülsifikasyon cerrahisinde topikal lidokain Jel Anestezisi.
  Medikal Network Oftalmoloji. Medikal Network Oftalmoloji. 2005;12(2):96-99.
 • Pars plana vitrektomi sonrası korneal topografi değişimleri.
   Retina-Vitreus. 2005; 13 (3): 189-192.
 • Kornea kalınlığının ölçümünde ultrasonografik pakimetri ile optik koherens reflektometrenin karşılaştırılması. Medikal Network Oftalmoloji. 2005; 12(4):266-268.
 • 20 gauge iğne ile çok küçük kesili katarakt cerrahisi.
  Medikal Network Oftalmoloji. 2005; 12(4): 276-279.
 • Lasik cerrahisinde erken postoperatif dönemde optik koherens reflektometri ve ultrasonografik pakimetri ile santral kornea kalınlığının karşılaştırılması.
  Gülhane Tıp Dergisi. 2006; 48: 11-13.
 • Retina ve retina pigment epitelinin kombine hamartomu.
  Retina-Vitreus. 2006; 14(2): 157-160.
 • Kortikosteroid tedavisine bağlı olarak maskelenen Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu.
  Retina-Vitreus. 2006; 14(2): 149-152.
 • Glokom ve oküler hipertansiyonda göziçi basıncı, santral kornea kalınlığı ve görme alanı kaybı arasındaki ilişki. Glokom-Katarakt. 2006; 1(2): 115-118.
 • Üveitli Olgularda Sitokin Profilinin Karşılaştırılması.
  Gülhane Tıp Dergisi. 2006; 48: 151-156.
 • Behçet Üveit Olgularında Serum Nitrik Oksit Seviyesi İle Üveit Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2006; 48: Sayı 3, 137-141.
 • İleri Glokomatöz Optik Disk Değişiklikleri Olan Olguların Demografik ve Klinik Özellikleri.
  Glokom-Katarakt. 2006; 1: Sayı 4, 257-260.
 • Uzun dönem ekzenterasyon sonuçlarımız. Gülhane Tıp Dergisi. 2006; 48: Sayı 4, 218-221.
 • Orbital selülitli olgularımızda klinik özelikler ve tedavi sonuçları.
  Gülhane Tıp Dergisi. 2007; 49:Sayı:2; 81-86.
 • Optik disk kolobomu ve koroid kolobomu zemininde gelişen maküla dekolmanı. MN Oftalmoloji. 2007; 14: Sayı 2: 147-149.
 • Meme kanseri (MCF-7) ve Burkitt lenfoma (Raji) hücre dizileri üzerine in vitro ortamda hiperisin ile fotodinamik tedavi araştırma sonuçları. Gülhane Tıp Dergisi. 2007; 49: Sayı:3, 147-152.
 • Okuler siderozis olgusunda gecikmiş vitreoretinal cerrahi. MN-Oftalmoloji Dergisi. 2007;14(4):286-286.
 • İnfantil ezotropya nedeniyle iki tarafli iç rektus kası geriletmesinin geç sonuçları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2008;17(1):21-26.
 • Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen sinerjistik konverjans. Gülhane Tıp Dergisi. 2008; 50: 3, 223-225.
 • Kolonya Toksisitesine Bağlı Gelişen Total Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Konjunktival Limbal Otogreft Uygulaması.Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2009; 39: 4, 324 – 328.
 • Pascal dinamik kontur tonometre parametrelerinin güvenilirliği.Gülhane Tıp Dergisi. 2009; 51: 149-151.
 • LASEK ve PRK Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Görsel ve Refraktif Sonuçlar: Çift Göz Çalışması. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2009; 39 - 5 : 349-353.
 • Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonu Modelinde Subkonjonktival Bevacizumab ve Pegaptanib Sodyum Enjeksiyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2009; 39 - 5 : 365-371. (TOG en iyi yayın ikincilik ödülü).
 • Travmatik Aniridili Bir Olguda İris Protezli Göz İçi Lens İmplantasyonundan Sonra Gelişen Retina Dekolmanı Olgusu. Retina - Vitreus.2010:18-3;240-242.
 • İris Kıskaçlı Göz İçi Lens İmplantasyonunda Klinik Ve Cerrahi Sonuçlar. Turk Oftalmoloji Gazetesi. 2010; 40: 323-327.
 • Vitreusa Lukse Lenslerin Pars Plana Vitrektomi ile Çıkartılması ve Aynı Seansta İris Kıskaçlı Goz içi Lensi implantasyonu Sonuçlarımız. Retina-Vitreus. 2010; 18: 285-288.
 • Nd:YAG laser treatment of an atypically located subhyaloid hemorrhage due to Valsalva maneuver in late pregnancy: a case report. Gulhane Tip Dergisi 2011:53; 63-65.
 • Oküler Bulguların Fabry Hastalığı Tanısındaki Önemi. Türk Oftalmoloji Dergisi 2011; 41: 414-416.
 • Göz içi enjeksiyonların epidemiyolojisi. Gülhane Tıp Dergisi 2011; 53: 233-236.
 • Inverse Implantation and Rapid Postoperative Necrosis Of Conjunctival Autograft in Pterygium Surgery.Türk Oftalmoloji Dergisi 2012; 42: 298-299.
 • Vitreomaküler traksiyon sendromunun spontan regresyonunda spektral domain optik koherens tomografi. Retina-Vitreus. 2012; 20:(2): 151-152.
 • Pediatrik üveitli olgularımızda klinik özellikler. Gülhane Tıp Dergisi. 2012; 54(3): 185-189.
 • Sigara içenlerin oluşturduğu bir başka risk: Kornea yanığı. Turk J Ophthalmol 2012; 42(6):484-485.
 • Avellino korneal distrofisinde konfokal mikroskopi ve Scheimpflug kamera bulgularının karşılaştırılması. Turk J Ophthalmol 2012; 42(6):489-491.
 • İridodiyaliz Tashihi Sırasında İatrojenik Olarak Gelişen Küçük Lens Ön Kapsül Perforasyonunda Lense Yönelik Tedavi Yaklaşımı. Turk J Ophthalmol 2013; 43: 61-3.
 • Wound dehiscence and iris prolapse through side-port incision 5 years after phacoemulsification surgery: Case report. Turk J Ophthalmol 2013; 43: 55-6.
 • Künt Travmaya Bağlı Gelişen Optik Sinir Başı Değişikliklerinin Analizi. Turk J Ophthalmol 2013;43:103–106.
 • Bir Olgu Nedeniyle Brown-McLean Sendromu. Turk J Ophthalmol (Basım aşamasında)

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow