WHATSAPP
+908502224469
Doç. Dr. Selim Demir
Doç. Dr.

Selim Demir

Göz Hastalıkları Uzmanı
Samsun
Randevu Al

Bildirileri

 

Uluslararası Bildiriler

 1. Deniz Demir H, Alim S, Yılmaz A, Demir S. The effect of chronic obstructive pulmonary disease on choroidal thickness measured by optical coherence tomography. 18th EURETINA Congress, September 20-23, 2018, Vienna, Austria.
 2. Aksoy D, Demir S, Ortak H, Çevik B, Sümbül O, Kurt SG. The Evaluation of the Ganglion Cell Layer-Inner Plexiform Layer Complex Thickness in Early Parkinson’s Disease. American Academy of Neurology 70th Annual Meeting, April 21-27, 2018, Los Angeles, USA.
 3. Demir S, Kılıç R, Ateş HÖ, Benli İ, Alim S, Karacan Erşekerci T, Güneş A. Association Between Allergic Conjunctivitis and Cytokin Rerelated Genetic Polymorphisms in a Pediatric Population. DNA Day and Genome Congress. April 24-28, 2017, Kırşehir, Turkey.
 4. Adem K, Hekim M, Cömert O, Demir S. Exudate Detection with Firefly Algorithm Based Iterative Thresholding on Retinal Image. International Scientific and Vocational Studies Congress. October 2017, Turkey.
 5. Ensarı E, Ateş HÖ, Çelik SD, Demir S, Deniz Demir H. Analysis of RARα Gene Expression in Human Pterygium.  DNA Day and Genome Congress. April 24-28, 2017, Kırşehir, Turkey.
 6. Demir AK, Ateş HÖ, Altunışık J, Bozkurt N, Sezer Sondaş S, Demir S. Association between Behçet‘s disease and genetic polymorphisms of mannose-binding lectin in a Turkish population. DNA Day and Genome Congress. April 24-28, 2017, Kırşehir, Turkey.
 7. Çelik SD, Ateş HÖ, Ensarı E, Demir S, Deniz Demir H. Detection of Expression of PPARβ/δ in Human Pterygium. DNA Day and Genome Congress. April 24-28, 2017, Kırşehir, Turkey.
 8. Güneş A, Demir S, Deniz Demir H, Alim S, Ortak H. Comparison of the Short Term Efficacy of Intravitreal Ranibizumab and Dexamethasone Implant in the Treatment of Diabetic Macular Edema. 7th World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), March 31-April 2, 2016, Warsaw, Poland.
 9. Alim S, Esen M, Demir AK, Demir S, Ortak H, Alatlı T, Deniz Demir H. Peripapillary retinal nerve fiber layer and ganglion cell Inner plexiform layer thickness in adult onset familial Mediterranean fever. 7th World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), March 31-April 2, 2016, Warsaw, Poland.
 10. Karaman T, Demir S, Doğru S, Şahin A, Tapar H, Karaman S, Kaya Z, Süren M, Arıcı S. The Effect Of Anesthesia Depth On Oculo cardiac Reflex In Strabismus Surgery.  ESPA congress, September 17-19, 2015, Istanbul, Turkey.
 11. Demir S, Ortak H, Özer S, Yılmaz R, Güneş A. The Investigation of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Obese Children. 7th Mediterretina Meeting, 15-17 April, 2014, Istanbul, Turkey.
 12. Aksoy D, Çevik B, Ortak H, Demir S, Güneş A, Kurt Semiha G. The Eveluation of the Ganglion Cell Layer Inner Plexiform Layer Complex Thickness in Patients with Parkinson s Disease. 7th Mediterretina Meeting, 15-17 April, 2014, Istanbul, Turkey.
 13. Çetin AB, Kılıç R, Göktolga G, Demir S, Çomcalı SÜ, Çakmak Y. Recurrent cytomegalovirus retinitis in a patient with non hodgkin s lymphoma. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology and 5th Mediterranean Meeting. 13-16 June 2012, Istanbul, Turkey.
 14. Demir S, Sayın O, Kılıç R, Beden Ü. Incidence of ROP among very low birth weight infants in the middle Black Sea region of Turkey. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology and 5th Mediterranean Meeting. 13-16 June 2012, Istanbul, Turkey.
 15. Sayın O, Demir S, Süllü Y. Clinical findings and optical coherence tomography of multiple astrocytic hamartomas in tuberous sclerosis in a 16 year old male patient.  16th Afro Asian Congress of Ophthalmology and 5th Mediterranean Meeting. 13-16 June 2012, Istanbul, Turkey.

 

Ulusal Bildiriler

 1. Adem K, Hekim M, Demir S. Retina görüntülerinde görüntü işleme yöntemleri kullanılarak optik disk yerinin tespiti. EEB2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu. 2016
 2. Demir AK, Deveci H, Demir S. Ankilozan spondilit hastalarında üveit farkındalığı. RADER Kış Atölyesi 18, 2018
 3. Çelik SD, Ateş HÖ, Ensari E, Demir S, Deniz Demir H. Pterjiumda FABP5 geninin ekspresyon seviyesinin değerlendirilmes. XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası katılımlı). 2017
 4. Ateş HÖ, Çelik SD, Ensari E, Demir S, Deniz Demir H. Pterjiumda CRABP-II geninin ekspresyon seviyesinin araştırılması. XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası katılımlı). 2017
 5. Demir S, Süllü Y, Beden Ü. Bir olgumuzda Bietti Kristalin Kornea Retinal Distrofisi Klinik ve Muayene Bulguları.  Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 2007
 6. Demir S, Birinci H, Beden Ü. Metanol Toksisitesine Bağlı Görme Kaybının Geç Dönemde Oral Etanol ile Tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. 2007
 7. Demir S, Beden Ü, Sönmez B, Dilek E. Prematüre Retinopatisi Takip ve Muayene Bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. 2008
 8. Demir S, Arıtürk N. Topikal Antiglokomatöz İlaçların Gözyaşı Fonksiyonu Üzerine Olan Etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. 2008
 9. Güngör İ, Özarslan Y, Demir S, Yeter V, Özarslan M, Dilek E, Öge İ. Presbiyop Kontakt Lensler İlimizde Hastaların Bakış Açısı. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. 2008
 10. Demir S, Süllü Y, Sarıaydın G, Cömert E, Kazaz G. Retinal Ven Dal Tıkanıklığı Tedavisinde İntravitreal Triamsinolon ve Grid Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinin Etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. 2009
 11. Süllü Y, Demir S, Sarıaydın G, Kuruoğlu S. Eksudatif Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Kombine Fotodinamik ve İntravitreal Ranibizumab Tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. 2009
 12. Demir S, Erdem M, Düzgün A, Aygün HC, Beden Ü. Prematüre İkizlerde IGF 1 VEGF sVEGFR 1 sVEGFR 2 ve Tie 2 Plazma Düzeylerinin Prematüre Retinopatisi İle İlişkisi.  Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi(SOZ-TR/216). 2010                     
 13. Sönmez B, Eser ÖH, Cömert E, Demir S. Endotelyal Keratoplasti DSEK İlk Sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi(SOZ-KO/115). 2010
 14. Demir S, Beden Ü, Sönmez B, Yeter V. Korneanın Biyomekanik Özelliklerinin Dual Scheimplug Kamera ile Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi(POS-028). 2010
 15. Arıtürk N, Demir S, Sandıkçı U, Sarıaydın G. Serebrospinal Sıvı Basıncının Göziçi Basınca Etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi(SOZ-GL/030). 2011
 16. Demir S. Havalı Zımba Tabancası ile Göz Kapağı Fiksasyonu.  Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi(OPC/PS0410). 2011                           
 17. Sarıaydın G, Demir S. Nodüler Episklerit ve Suçiçeği Olgu Sunum.  Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi(OE/PS0351). 2011
 18. Kılıç R, Çetin B, Demir S, Göktolga G. Sarımsak tableti kullanan bir olguda gelişen valsalva retinopatisi. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi(PS0525). 2012
 19. Demir S, Ortak H, Şahin Ş, Güneş A, Taştan İ. Retinal Ven Dal Tıkanıklıklarında Artmış Ortalama Platelet Hacmi. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi(PS0869). 2013
 20. Ortak H, İnanır A, Demir S, Uysal A, Şahin Ş, Sağcan M, Önder Y, Alim S, Demir AK. Ankilozan Spondilit Hastalarında Santral Korneal Kalınlığın Değerlendirilmesi.  Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi(PS0321). 2013
 21. Ortak H, Demir S, İnönü KH, Alim S, Güneş A, Balat K. Kronik Obstruktif Akciger Hastalıgında Ganglion Hücre Kalınlıgının Optik Koherens Tomografi ile Incelenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi(PS-968). 2014
 22. Alim S, Demir S, Ortak H. Optik Disk Druzeninin Komplet Optik Sinir Avulsiyonu Tanısında Önemi.  Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi(PS-604). 2014                           
 23. İnönü KH, Ortak H, Kanbay A, Demir S, Doruk S, Etikan İ. Kronik Uyku Apne Sendromunda Göz Tutulumu  Hastalık Agırlıgı ile Kornea Kalınlıgı Arasındaki Iliski .  Uyku Bozuklukları Kongresi(P27). 2014            
 24. Özer S, Bilge S, Yılmaz R, Doğan V, Demir S, Gökçe Erkan. Çocuklarda Fasial Paralizi Nedeni Moebius Sendromu. Türkiye Milli Pediatri Kongresi(P368). 2014
 25. Demir S, Alim S, Özer S, Güneş A, Taşkıran B, Ortak H, Deniz DH. Çocuklarda optik disk çapının yüksek çözünürlüklü OCT ile ölçülen maküla  ganglion hücre iç pleksiform tabakası ve peripapiller retina sinir lifi kalınlığına etkisi.  Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi. 2015
 26. Demir S, Alim S, Aksoy D, Ortak H, Deniz DH. İzole Optik Kiazma Hipoplazisi Olgu Sunumu.  Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi. 2015
 27. Taşkıran B, Demir S, Çevik B, Alim S, Güneş A, Ortak H, Deniz DH. Fingolimod kullanan bir Multiple Skleroz hastasında Keratokonus Olgu Sunumu. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi. 2015
 28. Deniz DH, Alim S, Demir S, Güneş A, Yardım H, Ortak H. Hastane çalışanlarında kurutucu çevresel stresin kuru göz bulgularına etkisinin değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi. 2015
 29. Güneş A, Demir S, Alim S, Taşkıran B, Ortak H, Deniz DH. Tilted disk sendromunda peripapiller retina sinir lifi kalınlığının yüksek çözünürlüklü OCT ile değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi. 2015
 30. Taşkıran B, Demir S, Alim S, Özer S, Güneş A, Takcı Ş, Ortak H, Deniz DH. Prematüre retinopatisi insidansı İlk üç yıllık sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). 2015
 31. Demir AK, Demir S, Arısoy A, Alim S, Güneş A, Pişkin SR, Altunkaş F, Karaman K. Pseudoexfoliasyon Sendromunda noninvaziv parametreler ile ventriküler repolarizasyon yeteneğinin değerlendirilmesi. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi(PS332). 2015       
 32. Güneş A, Demir S, Alim S, Taşkıran B, Ortak H, Deniz DH. Yalancı papil ödem nedeni olarak tek taraflı optik disk druzeni Olgu sunumu.  Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi. 2015
 33. Baş Y, Yıldız SH, Kalkan G, Takcı Z, Önder Y, Çıtıl R, Demir S, Şahin Ş.  Behçet Hastalığı ve rekürren aftöz stomatitin sıklığının araştırılması Türkiye nin en yüksek prevelansı.  Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu. 2015

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al