Hemen Ara 444 4 469 - 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet
Doç. Dr. Osman Bulut Ocak
Doç. Dr.

Osman Bulut Ocak

Göz Hastalıkları Uzmanı
İstanbul - Etiler Randevu Al

Ulusal ve Uluslararası Yayınları

Ulusal Yayınları:

 • Osman Bulut OCAK , Birsen GÖKYİĞİT. Geniş Açılı Duyusal Ekzotropyada Ayarlanabilir Sütür Tekniği ile Uygulanan Dış Rektus Geriletme Cerrahisi Sonuçlarımız MN Oftalmoloji. Yıl: 2019 Cilt: 26 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 42 – 47.
 • Osman Bulut OCAK , Aslı İNAL , Ebru Demet AYGIT , Serap Yurttaşer OCAK , CAN ÖZTÜRKER , AHMET DEMİROK , Birsen GÖKYİĞİT. Surgical Dose-Response Relationship in Patients with Down Syndrome with Esotropia: A Comparative Study. BEYOGLU EYE JOURNAL. Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 49 – 52.
 • Osman Bulut OCAK , Aslı İNAL , Ebru Demet AYGIT , Serap YURTTAŞER OCAK , Selcen ÇELİK , Birsen GÖKYİĞİT. Üçüncü Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uygulanan Şaşılık Cerrahileri Sırasında ve Sonrasında Gelişen Komplikasyonlar ve Tedavi Yönetimleri. MN Oftalmoloji. Yıl: 2018 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 66 – 70.
 • Osman Bulut OCAK , Ferah ÖZÇELİK , Aslı İNAL , Serap YURTTAŞER OCAK , Funda Ebru ÖNMEZ , Birsen GÖKYİĞİT. Pediatrik Olgularda Az Görenlere Yardım Cihazlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi. JAREM. Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 43 – 45.
 • Aslı İNAL , Osman Bulut OCAK , Ebru Demet AYGIT , Berna BAŞARIR , Serap YURTTAŞER OCAK , MUHİTTİN TAŞKAPILI , Birsen GÖKYİĞİT. İnfantil Nistagmus Sendromunda Aile Öyküsü Varlığının Etiyoloji ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. Yıl: 2018 Cilt: 27 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 123 – 128.
 • Aslı İNAL , Osman Bulut OCAK , Ebru Demet AYGIT , SELCEN ÇELİK UZUNER , Berkay İNAL , AHMET DEMİROK , Birsen GÖKYİĞİT. The Clinical Features and Management of Duane’s Retraction Syndrome Type 2 in Pediatric Patients. BEYOGLU EYE JOURNAL. Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 58 – 61.
 • Aslı KIRMACI , Osman Bulut OCAK , Aslı İNAL , Beril TÜLÜ AYGÜN , Ebru Demet AYGIT , Selcen ÇELİK , Ceren GÜREZ , Zahid HÜSEYİNHAN , Mühittin TAŞKAPILI , Birsen GÖKYİĞİT. Edinsel İzole Troklear (IV.) Sinir Paralizilerinde Başlangıç Klinik Bulguların ve Etiyolojik Faktörlerin Spontan Düzelme ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. Yıl: 2019 Cilt: 28 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 148 – 153.
 • Gülşah GÜMÜŞ , Osman Bulut OCAK , Aslı İNAL , Burcu KEMER ATİK , Gizem KUTLUTÜRK , Ebru Demet AYGIT , Selcen ÇELİK , Ceren GÜREZ , Muhittin TAŞKAPILI , Birsen GÖKYİĞİT. Refraktif Akomodatif Ezotropyalı Olgularda Uzun Dönem Refraksiyon Değişiklikleri. MN Oftalmoloji. Yıl: 2020 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 131 – 136.
 • Beril TÜLÜ AYGÜN , Aslı İNAL , Osman Bulut OCAK , Ebru Demet AYGIT , Selcen ÇELİK , Aslı KIRMACI , Mühittin TAŞKAPILI , Birsen GÖKYİĞİT. Akut Edinsel Üçüncü Kranyal Sinir Felcinde Etyolojik Faktörler ve Spontan Düzelme İle İlişkisi. MN Oftalmoloji. Yıl: 2018 Cilt: 25 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 199 – 202.
 • Aslı İNAL , Birsen GÖKYİĞİT , Osman Bulut OCAK , Ebru Demet AYGIT , Selcen ÇELİK , Ceren GÜREZ , Zahit HÜSEYİNHAN , Ufuk ÜRDEM , Muhittin TAŞKAPILI. Horizontal Rektus Geriletme ve Rezeksiyonlar ında Horizontal Rektus Geriletme ve Rezeksiyonlarında Minimal İnvaziv Şaşılık Cerrahisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. Yıl: 2020 Cilt: 29 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 115 – 120.
 • İhsan ÇAKIR , Gamze Öztürk KARABULUT , Birsen GÖKYİĞİT , Ebru Demet AYGIT , Osman Bulut OCAK , Aslı İNAL. Çocukluk çağı miyastenia gravis. Ege Tıp Dergisi. Yıl: 2017 Cilt: 56 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 34 – 35.
 • CAN ÖZTÜRKER , Pelin KAYNAK , Gamze Öztürk KARABULUT , Korhan FAZIL , Yusuf YILDIRIM , Osman Bulut OCAK. Management of Open Globe Injuries and Concern About Sympathetic Ophthalmia: A Case Report. BEYOGLU EYE JOURNAL. Yıl: 2018 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 38 – 42.
 • Burcu KEMER ATİK , Osman Bulut OCAK , Aslı İNAL , Ebru Demet AYGIT , Ceren GÜREZ , Gizem KUTLUTÜRK , Mühittin TAŞKAPILI , Birsen GÖKYİĞİT. Bilateral Brown Sendromunda Spontan İyileşme Gösteren ve Cerrahi Uygulanan Hastalardaki Klinik Faktörler. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. Yıl: 2019 Cilt: 28 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 225 – 231.
 • Aslı İNAL , Osman Bulut OCAK , Birsen GÖKYİĞİT , Ebru Demet AYGIT , Berna BAŞARIR , Banu ŞATANA , Berkay İNAL. Lizozomal Depo Hastalıklarında Şaşılık: Üç Olgu. MN Oftalmoloji. Yıl: 2017 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 61 – 63.
 • Semih ÇAKMAK , Osman Bulut OCAK , Sariye TAŞKOPARAN , Işıl PAŞAOĞLU , Beril AYGÜN , Aslı İNAL , Birsen GÖKYİĞİT , Muhittin TAŞKAPILI. Çocukluk Çağı Glokomlarında Kapama Tedavisinin Uzun Süreli Görme Sonuçlarına Etkisi. MN Oftalmoloji. Yıl: 2021 Cilt: 28 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 27 - 32

Uluslararası Yayınları:

 • Ocak OB, Inal A, Aygit ED, Celik S, Ocak SY, Karabulut GO, Gokyigit B. Surgical Management in Type 1 Monocular Elevation Deficiency. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2018 Nov 19;55(6):369-374
 • Ocak OB, İnal A, Yilmaz İ, Aygit ED, Ocak SY, Celik S, Taskapili M, Gokyigit B. Measurement of extraocular horizontal muscle insertion distance via anterior segment optical coherence tomography of healthy children and comparison with healthy adults. Int Ophthalmol. 2019 May;39(5):1037-1042.
 • Ocak OB, Inal A, Aygit ED, Celik S, Yurttaser Ocak S, Gurez C, Basgil Pasaoglu I, Gokyigit B. Comparison of different tendon transposition techniques for the treatment of monocular elevation deficiency type 2. J AAPOS. 2020 Feb;24(1):8.e1-8.e4. doi: 10.1016/j.jaapos.2019.09.015.
 • Ocak OB, Inal A, Tülü Aygün B, Kırmacı Kabakci A, Kemer Atik B, Yurttaser Ocak S, Gökyiğit B. Refraction under general anesthesia in children, using cycloplegic refraction only as a reference. Strabismus. 2020 Jun;28(2):73-78. doi: 10.1080/09273972.2020.
 • Yilmaz I, Ocak OB, Yilmaz BS, Inal A, Gokyigit B, Taskapili M. Comparison of quantitative measurement of foveal avascular zone and macular vessel density in eyes of children with amblyopia and healthy controls: an optical coherence tomography angiography study. J AAPOS. 2017 Jun;21(3):224-228. doi: 10.1016/j.jaapos.2017.05.002. Epub 2017 May 10. PMID: 28501447
 • Inal A, Ocak OB, Aygit ED, Yilmaz I, Inal B, Taskapili M, Gokyigit B. Comparison of visual acuity measurements via three different methods in preschool children: Lea symbols, crowded Lea symbols, Snellen E chart. Int Ophthalmol. 2018 Aug;38(4):1385-1391. doi: 10.1007/s10792-017-0596-1.
 • Inal A, Ocak OB, Aygit ED, Celik S, Ozturk Karabulut G, Inal B, Taskapili M, Gokyigit B. Medial Rectus Bridge Faden Operations in Accommodative and Partially Accommodative Esotropia With Convergence Excess. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2017 Nov 1;54(6):369-374. doi: 10.3928/01913913-20170801-03.
 • Aygit ED, Ocak OB, İnal A, Fazıl K, Akar S, Gokyigit B. The effects of topical carbonic anhydrase inhibitor in treatment of nystagmus. Int Ophthalmol. 2018 Feb;38(1):265-269. doi: 10.1007/s10792-017-0456-z.
 • Çelik S, Ocak OB, İnal A, Aygıt ED, Gürez C, Hüseyinhan Z, Gökyiğit B. Assessment of Refractive Error Changes and Factors for Decompensation in Patients With Fully Accommodative Esotropia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2020 Jul 1;57(4):217-223. doi: 10.3928/01913913-20200504-02.
 • Gokyigit B, İnal A, Ocak OB, Aygıt ED. Sliding shape extraocular muscle transposition with plication: Long-term results. Int Ophthalmol. 2021 Jul 3. doi: 10.1007/s10792-021-01932-9. Online ahead of print.
 • Gokyigit B, İnal A, Ocak OB, Aygıt ED. Sliding shape extraocular muscle transposition with plication: Long-term results. Int Ophthalmol. 2021 Jul 3. doi: 10.1007/s10792-021-01932-9. Online ahead of print. PMID: 34216321
 • Aygit ED, İnal A, Ocak OB, Celik S, Fazıl K, Yildiz BK, Taskapili M, Gokyigit B. Simplified approach of Gokyigit's technique for complete cranial nerve third palsy. Int Ophthalmol. 2019 Jan;39(1):111-116. doi: 10.1007/s10792-017-0794-x. Epub 2017 Dec 23. PMID: 29274025
 • Inal A, Gokyigit B, Ocak OB, Aygit ED, Celik S Vertical rectus muscle union combined with lateral rectus plication for complete abducens nerve palsy. Int Ophthalmol. 2020 Feb;40(2):423-429. doi: 10.1007/s10792-019-01200-x. Epub 2019 Oct 23. PMID: 31646412
 • Çelik S, İnal A, Aygıt ED, Ocak OB, Gökyiğit B. Effect of lateral rectus muscle resection on abduction in Duane retraction syndrome type 1. Int Ophthalmol. 2021 Mar;41(3):797-803. doi: 10.1007/s10792-020-01632-w. Epub 2020 Nov 13. PMID: 33185820
 • Çelik S, Inal A, Ocak OB, Aygıt ED, Akar S, Gökyiğit B. Cyclic strabismus: what measured angle of strabismus should guide surgery? Strabismus. 2019 Dec;27(4):205-210. doi: 10.1080/09273972.2019.1692041. Epub 2019 Nov 20. PMID: 31746262
 • Çelik S, İnal A, Ocak OB, Aygıt ED, Hüseyinhan Z, Gürez C, Paşaoğlu I, Gökyiğit B. Muscle belly union surgery with or without medial rectus recession for the treatment of high myopic strabismus fixus. J AAPOS. 2020 Oct;24(5):278.e1-278.e5. doi: 10.1016/j.jaapos.2020.06.012. Epub 2020 Oct 9. PMID: 33045379
 • Inal A, Yilmaz I, Ocak OB, Aygit ED, Celik S, Pasaoglu I, Yilmaz BS, Gokyigit B. Optical Coherence Tomography Angiography: Are There Any Changes in Measurements After Strabismus Surgery? J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2019 Mar 19;56(2):95-100. doi: 10.3928/01913913-20190128-01. PMID: 30889263
 • Aygit ED, Kocamaz M, Inal A, Fazil K, Ocak OB, Akar S, Gokyigit B. Management of Duane retraction syndrome with prismatic glasses. Clin Ophthalmol. 2017 Apr 12;11:697-700. doi: 10.2147/OPTH.S124183. eCollection 2017. PMID: 28442887 Free PMC article.
 • Taşkoparan S, Ocak OB, Çakmak S, Başgil Paşaoğlu I, Gökyiğit B, Solmaz B. Evaluation of Diplopia Secondary to Seton Implantation Surgery: Ahmed Glaucoma Valve and Diplopia. Turk J Ophthalmol. 2021 Feb 25;51(1):19-25. doi: 10.4274/tjo.galenos.2020.12269. PMID: 33631898 Free PMC article.
 • Karabulut GO, Kaynak P, Ozturker C, Fazil K, Ocak OB, Taskapılı M. Imiquimod 5% cream for the treatment of large nodular basal cell carcinoma at the medial canthal area. Indian J Ophthalmol. 2017 Jan;65(1):48-51. doi: 10.4103/ijo.IJO_958_16. PMID: 28300740 Free PMC article.
 • Aksoy FE, Basarir B, Altan C, Pasaoglu I, İnal A, Tunç U, Ocak OB, Karabulut GO. Retinal microvasculature in the remission period of Behcet's uveitis. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2020 Mar;29:101646. doi: 10.1016/j.pdpdt.2019.101646. Epub 2020 Jan 2. PMID: 31904550
 • Ozcelik F, Ozturk Karabulut G, Ocak OB The efficacy of low vision aids with contact lenses in pediatric population. Int Ophthalmol. 2020 Oct;40(10):2677-2681. doi: 10.1007/s10792-020-01449-7. Epub 2020 Jun 1. PMID: 32488591
 • Yurttaser Ocak S, Karakus S, Ocak OB, Cakir A, Bolukbasi S, Erden B, Bas E, Elcioglu M. Intense pulse light therapy treatment for refractory dry eye disease due to meibomian gland dysfunction. Int Ophthalmol. 2020 May;40(5):1135-1141. doi: 10.1007/s10792-019-01278-3. Epub 2020 Jan 8. PMID: 31916061.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al