Prof. Dr. Orhan Elibol
Prof. Dr.

Orhan Elibol

Göz Hastalıkları Uzmanı
Kocaeli - İzmit Randevu Al

Seminerleri

 • Mimaroğlu C, Güler C, Kafali H, Elibol O, Çağlar Y. The prevention of corneal complication during general anaesthesia. 8th European Congress of Anaesthesiology, September 9-15, 1990, Warsaw-Poland.
 • Elibol O, Güler C, Yüksel N. The effects of dopamine, haloperidol and bromocriptine on intraocular pressure. 4th Congress and the Glaucoma Course of the European Glaucoma Society, May 20-24 1992, Amsterdam.
 • Yüksel N, Güler C, Çaglar Y, Elibol O. Apraclonidine and clonidine: a comparison on efficacy and side effects in normal and ocular hypertensive volunteers. 4th Congress and the Glaucoma Course of the European Glaucoma Society, May 20-24 1992 Amsterdam.
 • Elibol O, Serin S, Yüksel N, Özbas G, Çaglar Y. Comparison of halothane/thiopental and propofol anaesthesia for strabismus surgery. Xth Congress European Society of Ophthalmology, June 25-29, 1995 Milano.
 • Yüksel N, Elibol O, Düzcan E, Çaglar Y, Koca Y. Cytoprotective effect of prostaglandin E2 on cornea and conjunctiva: an experimental ultrastructural study. Xth Congress European Society of Ophthalmology June 25 - 29 1995 Milano.
 • Yüksel N, Elibol O, Çağlar Y, Alçelik T. Short term effect of apraclonidine on intraocular pressure in glaucoma patients receiving timolol and pilocarpine. Xth Congress European Society of Ophthalmology June 25-29 1995 Milano.
 • Elibol O, Serin S, Yüksel N, Çağlar Y. Gönüllü M. Antiemetic prophylaxis with metoclopramide or ondansetron in strabismus surgery. Transaction 23. Meeting of European Strabismus Association, Ed.Spiritus M. Aeolus Press, Netherlands, p.354-358, 1996.
 • Elibol O, Güler C, Arici K, Topalkara A. The determination of additive effect and intraocular pressure lowering effects of 0.05% bromocriptine and 0.25% timolol. 5th Congress of the European Glaucoma Society June 19-21 1996 Paris.
 • Karabaş VL, Elibol O. Lipoid proteinozis (Urbach-Wiethw Syrome) with unusual anomalies in two sisters. XII Congress European Society of Ophthalmology June 1999 Stokholm.
 • Karabaş VL, Elibol O, Yüksel N, Çağlar Y. Intranasal midazolam sedation for office probing under topical anesthesia. XII Congress European Society of Ophthalmology June 1999 Stokholm.
 • Elibol O, Karabaş VL. Pure topical anesthesia and peroperative suture adjustment in recession surgery. XII Congress European Society of Ophthalmology June 1999 Stokholm.
 • Alp B, Elibol O, Talu H, Yıldırım Y, Çağlar Y. Argon laser treatment in major and minor forms of trichiasis. XII Congress European Society of Ophthalmology June 1999 Stokholm. 13.Karabaş L, Yüksel N, Şafak N, Elibol O, Ongan T, Altıntaş Ö, Erbil H, Çağlar Y. The frequency of pseudoexfoliation syndrome in the north-west area of Turkey. 6th Congress of the European Glaucoma Society June 2000 Londra.
 • Nurşen Y, Karabaş L, Elibol O, Altıntaş Ö, Çağlar Y. Pseudoexfoliation syndrome and vascular risk factors. 6th Congress of the European Glaucoma Society June 2000 Londra.
 • Elibol O, Karabaş VL, Yüksel N, Çağlar Y. Releasable versus permaent scleral flap sutures in trabeculectomy. 6th Congress of the European Glaucoma Society June 2000 Londra.
 • Karabaş VL, Elibol O. One stage vs two stage adjustable suture for the correction of esotropia. Transactions 26th Meeting of European Strabismological Association, Ed: Jan-Tjeerd de Faber. Swets-Zeitlinger Publishers, p:257-261 2000.
 • Karabaş VL, Yıldırım Y, Yüksel N, Elibol O, Altıntaş Ö, Çağlar Y. The effective concentration of doxorubicin for the inhibition of posterior capsule opasification in rabbit eyes. XIII Congress European Society of Ophthalmology June 2001 İstanbul.
 • Elibol O, Karabaş VL, Altıntaş Ö, Çağlar Y. The effect of reducing anticipation anxiety by psycoeducation techniques on vasovagal responses during maniplation of adjustable sutures. 29th Meeting of European Strabismological Association, June 2004 İzmir.
 • Elibol O, Özkan B, Hekimhan P K, Çağlar Y. The efficacy of skin cooling and EMLA for pain relief before periocular botulinum injection. 23rd Meeting of European Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery September 2005 Crete, Yunanistan.
 • Elibol O, Karabaş VL, Altıntaş Ö, Çağlar Y. Management of congenital nasolacrimal duct obstruction by repeated probing, instead of lacrimal intubation. ESOPRS Sept.2006 Londra.
 • Elibol O, Doğu B, Özkan B, Çağlar Y. Lower eyelid ectropion secondary to allergy: report of two cases. 25th Meeting of European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery September 2007 Ljubljana, Slovenya.
 • Elibol O, Tayfun Tanıdır S, Özkan B, Çağlar Y. The use of gore-tex suture in frontal suspension operations. 25th Meeting of European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery September 2007 Ljubljana, Slovenya.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • Yıldırır S, Çağlar Y, Güler C, Elibol O. Uveitli olgularda serum immunglobulin düzeyleri. TOD. XXIII. Ulusal Kongre Bülteni, Ed.Köker ÖF. 247-9, Adana 1989.
 • Sargın A, Güler C, Elibol O, Yüksel N. Konjenital dakriosistitlerde basınçlı lavaj uygulaması. TOD. XXIV. Ulusal Kongre Bülteni, Ed.Günalp I. II:18-20, Ankara 1990.
 • Elibol O, Güler C, Topcu S, Çağlar Y. Anterior uveitte diabetes mellitus sıklığı. TOD. XXIV. Ulusal Kongre Bülteni, Ede.Günalp I. II:136-8, Ankara 1990.
 • Güler C, Elibol O, Çağlar Y, Yüksel N. Retrobulber injeksiyon yapmaksızın subkonjunktival anestezi ile oküler akinezi. TOD. XXIV. Ulusal Kongre Bülteni, Ed.Günalp I. II:347-9, Ankara 1990.
 • Elibol O, Güler C, Bakici MZ, Çaglar Y. Topikal antiseptik olarak povidone-iodine. TOD. XXIV. Ulusal Kongre Bülteni, Ed.Günalp I. II:353-5, Ankara 1990.
 • Güler C, Çaglar Y, Elibol O, Yüksel N. Oftalmik cerrahide bupivakain. TOD. XXIV. Ulusal Kongre Bülteni, Ed.Günalp I, II:360-3, Ankara 1990.
 • Güler C, Elibol O, Yüksel N. Kornea ülserlerinde predispozan faktörler. TOD. Diyarbakır Şubesi Mayıs Sempozyumu “Kornea Cerrahisi”, 23-27 Mayıs 1990 Van.
 • Güler C, Elibol O, Yüksel N. Terapötik kontakt lens uygulama sonuçlarımız. TOD. Diyarbakır Şubesi Mayıs Sempozyumu “Kornea Cerrahisi”,23-27 Mayıs 1990 Van.
 • Güler C, Elibol O, Yüksel N. Stromal herpetik keratitli olgularda steroid kullanım sonuçlarimiz. TOD. Diyarbakır Şubesi Mayis Sempozyumu “Kornea Cerrahisi”, 23-27 Mayıs 1990 Van.
 • Güler C, Elibol O, Yüksel N. Kuru göz sendromunda korneal komplikasyonlar. TOD. Diyarbakır Şubesi Mayıs Sempozyumu “Kornea Cerrahisi”, 23-27 Mayis 1990 Van.
 • Yüksel N, Çağlar Y, Güler C, Elibol O. Timolol maleat kullanan oküler hipertansif olgularda apraklonidinin etkileri. TOD. XXVI. Ulusal Kongre Bülteni, Ed.Özçetin H, Ertürk H, Avci R. II:554-7, Bursa 1992.
 • Güler C, Elibol O, Topalkara A, Özay Y. Katarakt cerrahisinde subkonjunktival anestezi. TOD. XXVII. Ulusal Kongresi Bülteni 1993.
 • Elibol O, Çağlar Y, Yüksel N, Topalkara A. Şaşılık cerrahisinde ayarlanabilir sütür uyguladığımız olgularda erken sonuçlarımız. TOD. XXVII. Ulusal Kongresi Bülteni 27-30 Ekim, 1993, Marmaris.
 • Topalkara A, Güler C, Elibol O. Inferior oblik tenotomisi sonuçlarımız. TOD XXVII. Ulusal Kongresi Bülteni, 1993.
 • Elibol O, Güler C, Topalkara A. Esotropya tedavisinde geniş unilateral medial rektus geriletmesi. TOD. XXVII. Ulusal Kongresi Bülteni, 1993.
 • Çağlar Y, Elibol O, Yüksel N, Özay Y. Glokom tanısı almış hastalarda false-pozitif oranı. TOD. XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. 1993.
 • Elibol O, Güler C, Alçelik T. Kunt travmaya bağlı lens dislokasyonları. TOD. XVII. Bahar Sempozyumu “Travma” ,6-8 Mayis 1994 İstanbul.
 • Yüksel N, Çaglar Y, Bakıcı MZ, Elibol O. Kronik blefaritlerde kapak ve konjunktiva florası. TOD.Oküler Enfeksiyonlar Yaz Sempozyumu Kitabı. Ed.Soylu M, Özdemir N, Ersöz R. 121-126, Adana 1994.
 • Elibol O, Güler C, Demircan S, Ergür Ö. Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında floressein kaybolma zamanı. TOD. XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni Ed. Dogan ÖK, Aydın RÇ.3:954-956, Antalya 1994 .
 • Yüksel N, Elibol O, Alçelik T, Çağlar Y. Arka kapsül perforasyonlarında göziçi lens implantasyonu. TOD. XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, Ed. Doğan ÖK, Aydın RÇ 1:339-341. Antalya, 1994.
 • Çağlar Y, Yüksel N, Elibol O, Erdoğan H. Ön kamara lens implantasyonu geç sonuçları. TOD. XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, 3:991-993, Antalya 1994.
 • Demircan S, Yüksel N, Elibol O, Çaglar Y. Kısa süreli asetazolamid kullanan olgularda kan hücreleri ve serum potasyum düzeyleri. TOD. XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, 3:1041-1042, Antalya 1994.
 • O, Güler C, Alçelik T, Erdoğan H. Eksfoliasyon sendromunun pekke ve arka kamara göziçi lens implantasyonuna etkisi. TOD. XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni Ed. Doğan ÖK, Aydın RÇ 2:563-566, Antalya 1994.
 • Elibol O, Güler C, Topalkara A, Demircan S. Trabekülektomi sonrası görülen kistik bleb tedavisi. Çukurova Oftalmoloji Derneği Erciyes bilimsel toplantısı 11.Mart.1995 Kayseri.
 • Elibol O, Güler C, Topalkara A, Arıcı K, Demircan S. Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığında genel anestezi uygulamadan topikal anestezi altında probing uygulaması. TOD XXIV. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 1995, Antalya.
 • Elibol O, Balkanlioglu S, Arıcı K, Topalkara A, Güler C. Katarakt cerrahisi sonrası gelişen ptozis. TOD XXIV. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 1995, Antalya.
 • Elibol O, Tel Kaplan A, Topalkara A, Bakıcı MZ, Arıcı K. Oftalmia neonatarum proflaksisinde povidone iodine. TOD XXIV. Ulusal Kongresi , 17-21 Ekim 1995, Antalya.
 • Ö, Elibol O, Ergür A, Topalkara A, Arıcı K. Çocukluk çaği lösemilerinde oküler tutulumun önemi. TOD XXIV. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 1995 Antalya.
 • Arıcı K, Güler C, Elibol O, Topalkara A, Çetinkaya S. Güçlendirilmiş topikal antibiyotiklerin stabilitesi. TOD XXIV. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 1995 Antalya.
 • Arıcı K, Güler C, Topalkara A, Elibol O. Kornea hastalıklarinda disposable kontakt lens kullanımı. TOD XXIV. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 1995 .
 • Elibol 0, Karabaş L, Yanyalı A, Talu H, Çağlar Y. Disosiye vertikal deviasyon tedavisinde alt oblik ön transpozisyonu. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-20 Eylül 1997İstanbul.
 • Karabaş L, Elibol O, Yüksel N, Yanyalı A, Talu H, Çağlar Y. Trabekülektomi ve kombine cerrahide alınabilir sütür uygulaması. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-20 Eylül 1997 İstanbul.
 • Talu H, Elibol O, Karabaş L, Alp B, Çağlar Y. Lokal anesteziğin ısıtılması veya tamponlanmasının fasial anestezi sırasında duyulan ağrıya etkisi. TOD XXXI. Ulusal Kongresi, 16-20 Eylül 1997 İstanbul.
 • Gürkan Y, Elibol O, Toker K. Strabismus cerrahisi ve midazolam ile bilinçli sedasyon. XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 24-28 Kasım 1997 Bursa.
 • Altıntaş Ö, Elibol O, Yüksel N, Çağlar Y. Topikal ve sistemik karbonik anhidraz enzim inhibitörlerinin aditif etkisi. XXXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Eylül 1998 Bursa.
 • Elibol O, Karabaş VL, Altıntaş Ö, Çağlar Y. İnfantil ezotropyada bilateral geniş medial rektus geriletmesinin erken ve geç sonuçları. TOD 36. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2002 Ankara. 37. Elibol O, Göklü M. Sinüzit komplikasyonu olarak ptozis.TOD 36. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2002 Ankara.
 • Özkan B, Karabaş VL, Elibol O, Altıntaş Ö, Çağlar Y. Epiretinal membranlarda etyoloji ve vitreoretinal cerrahi sonuçları. TOD 39. Ulusal Kongresi Eylül 2005 Antalya.
 • Tanıdır ST, Elibol O, Özkan B, Çağlar Y. Göz damlası yerine göze yanlışlıkla siyanoakrilat damlatan olgu. TOD 39. Ulusal Kongresi Eylül 2005 Antalya.
 • Onur İ, Elibol O, Yüksel N, Çağlar Y. Keratokonusda Rose K kontakt lensleri ile ilk deneme sonuçları. TOD 39. Ulusal Kongresi Eylül 2005 Antalya.
 • Karabaş L, Özkan B, Altıntaş Ö, Onur İ, Yüksel N, Elibol O, Çağlar Y. Fako+IOL implantasyonunda viskoelastik madde kullanılmamasının postoperatif erken dönem göziçi basıncına olumlu etkisi. TOD 39. Ulusal Kongresi Eylül 2005 Antalya.
 • Taş Ö, Elibol O, Altıntaş Ö, Çağlar Y. Schirmer test süresi üzerine bir çalışma. TOD 39. Ulusal Kongresi Eylül 2005 Antalya.
 • Çelik M, Yüksel N, Özkan B, Elibol O, Karadağ S, Çağlar Y.Glokom tanısında optik koherens tomografi parametrelerinin değerlendirilmesi. TOD 39. Ulusal Kongresi Eylül 2005 Antalya.
 • Özkan B, Karabaş VL, Altıntaş Ö, Elibol O, Çağlar Y. Endoftalmi nedeni ile vitrektomi uyguladığımız hastalarımızın postoperatif sonuçları. TOD 39. Ulusal Kongresi Eylül 2005 Antalya.
 • Karadağ S, Altıntaş Ö, Elibol O, Özkan B, Yüksel N, Karabaş L.Yüksek hipermetropili çocuklarda izoametroıpik ambliyopi ve şaşılık. TOD 39. Ulusal Kongresi Eylül 2005 Antalya.
 • Karadağ Serhat, Yüksel Nurşen, Özkan Berna, Elibol Orhan, Çağlar Yusuf. Glokomun ciddiyetinin Optik Koherens Tomografi ile ölçülen retina sinir lifi tabakası kalınlığına göre değerlendirilmesi. 40. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya.
 • Tayfun Tanıdır Suzan, Elibol Orhan, Özkan Berna, Çağlar Yusuf. Frontal askı girişimlerinde Gore-Tex sütür kullanılması. TOD 40. Ulusal Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya
 • Karadağ Serhat, Elibol Orhan, Özkan Berna, Çağlar Yusuf. Üst göz kapağında sabese gland karsinomlu olguya yaklaşım.TOD 40. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya.(En iyi poster yarışmasında birinciliğe layık görülmüştür)
 • Doğu Başak, Elibol Orhan, Altıntaş Özgül, Karadağ Serhat, Çağlar Yusuf.Kuru göz tedavisinde topikal siklosporinin katkısı. 40. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya Yazılı bildiri.
 • Elibol Orhan, Karabaş Levent, Karadağ Serhat, Çağlar Yusuf. Transkonjonktival yaklaşım ile tedavi edilen büyük hacimli bir orbital kavernöz hemanjiomu. 40. Ulusal TOD Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya Yazılı bildiri.
 • Etuş Hande, Elibol Orhan, Dündar Devrim, Nur Baykara, Çağlar Yusuf. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda meydana gelen oküler yüzey ve flora değişiklikleri. TOD 40. Ulusal Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya.
 • Elibol O, Doğu B, Özkan B, Çağlar Y. Ektropionda tıbbi tedavi. TOD 41. Ulusal Kongresi 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Antalya.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al