Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. MELİKE GEDAR

Göz Hastalıkları Uzmanı
 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Öz Ö, Teke MY, Totuk Ö, Gedar E, Koçak H, Köklü G, Fırat E. Persistan Hialoid Arter Kalıntısı ve Santral Sinir Sistemi Bulguları ile Birliktelik Gösteren Morning Glory Sendromu. Retina – Vitreus 1999; 7(1): 82-85.

Öz Ö, Totuk ÖM, Tarkan F, Gedar E, Teke MY, Kayhan U, Göka Ş,Fırat E. Vitreusa Lens Dislokasyonlarında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız. Retina – Vitreus 1999; 7(3): 214-220.

 Gedar E, Öz Ö, Tuna T, Totuk ÖM, Kayhan U, Köklü G, Fırat E. Refrakter Glokomu Olan Hastalarda Transskleral Diode Laser Siklofotokoagülasyon Tedavisi Sonuçlarımız. Medikal Network Oftalmoloji 2000; 7(1): 22-26

 TOTUK M, ÖZ Ö, TARKAN F, GÖKA Ş, KÖKLÜ G,FIRAT E. 113 YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANI OLGUSUNA UYGULANAN KLASİK DEKOLMAN CERRAHİSİ SONUÇLARI. RETİNA-VİTREUS 2000; 8:223-234.

Kayhan U, Gedar E, Tuna T, Öz Ö, Totuk ÖM, Çakar P,  Sargon MF, Aktekin M, Köklü G, Fırat E. Transskleral Diode Laser Siklofotokoagülasyonun Tavşanlarda Deneysel Kullanımı. Medikal Network Oftalmoloji 2000; 7(3):259-262

(Gedar) Totuk ÖM, Göka Ş, Acaroğlu G, Çakar P, Fırat E. Soket Rekonstrüksiyonunda Dermofat Greft Uygulamalarımız.  Medikal Network Oftalmoloji 2000; 7(4): 379-381

GEDAR ÖM, GEDAR E, PARALI E, TORUNLAR C. KRONIK DAKRIYOSISTIT TEDAVISINDE ENDOSKOPIK TRANSNAZAL DAKRIYOSISTORINOSTOMI. MN OFTALMOLOJI 2004;12(2):174-176.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

Öz O, Kayhan U, Tarkan F, Teke MY, Gedar E, Totuk OM, Fırat E. Intraretinal Yabancı Cisim Ekstraksiyonunda Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız. XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

Totuk OM, Öz O, Tarkan F, Teke MY, Gedar E, Kayhan U, Fırat E. Vitreusa Lens Dislokasyonlarında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız. XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

Göka Ş, Totuk OM, Çakar P,Fırat E. Soket Rekonstrüksiyonunda Dermofat Greft Uygulamalarımız. XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

Totuk ÖM, Öz O, Tarkan F, Köklü G, Göka Ş, Fırat E. Kliniğimizde 113 Yırtıklı Retina Dekolmanı Olgusuna Uygulanan Klasik Dekolman Cerrahisi Sonuçları. XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresİ

Gedar (Totuk) OM, Gedar E, Tarkan F, Öz Ö, Teke MY, Taşkıntuna İ,  Göka Ş, Köklü G, Fırat E. Yırtıklı Retina Dekolmanı Cerrahisinde Anatomik ve Fonksiyonel Başarı .XXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresİ   

Gedar (Totuk) OM, AYKAN Ü. BİLATERAL 4. SİNİR PALSİ VE İDİOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON İLE ORTAYA ÇIKAN İNTRAKRANİYAL ARAKNOİD KİST. TOD 49. ULUSAL KONGRESİ 4-8 KASİM 2015   

Gedar (Totuk) OM, AYKAN Ü. Yeni Swept Source Optik Biyometri  IOLMaster 700’ün Ölçümlerinin TekrarlanabilirliğI. TOD 13. MART SEMPOZYUMU 10-13 MART 2016.

 


    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow