Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. MEHMET FATİH KARADAĞ

Göz Hastalıkları Uzmanı

YURTİÇİ YAYINLAR

1. T. Yaşar, A.Kurt, A.Çınal,,F. Karadağ, A. Demirok,’’ Results of Latanoprost Therapy in Long-Term Follow Up’’ ,Journal of Glaucoma-Cataract, 2007, Volume 2, Number 4, 271-273.

2. A.Kılıç, A.Çınal, N.Karpuzoğlu, A. Gül, F. Karadağ, T. Yaşar, A. Demirok, ‘’Esotropyada Cerrahi Sonuçlarımız’’ Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;4(2):58-60

3. ÖB. Timuçin, O. Yılmaz, M. F. Karadağ, M. Aşker, S. Aşker, M. E. Aslancı, "Subkonjonktival Hemoraji: Sıklığı ve Klinik Özellikleri", Turk J Ophthalmol , 90-3 pp., 2011 , DOI: 10.4274/tjo.41.18

YURTDIŞI YAYINLAR

1. Timucin OB, M.F. Karadag, A. Cinal, "Assessment of keratocyte density in patients with keratoconus not using contact lenses.", Cornea (ISI) , 576-9 pp., 2011 , DOI: 10.1097/ICO.0b013e3182000fd4- SCI

2. M. Asker, O.B. Timucin, S. Asker, M.F. Karadag, "Effect of ramipril therapy on abnormal left atrial appendage function.", J Int Med Res (ISI) , 2429-35 pp., 2011- SCI

3. Timucin OB, M.F. Karadag, A.Cinal, M. Asker, S. Asker, D. Timucin, "Assessment of Corneal Endothelial Cell Density in Patients With Keratoconus Not Using Contact Lenses", Contact Lens and Anterior Eye (ISI) , 36 (2013) 80– 85, DOI: 10.1016/j.clae.2012.10.081 SCI-EXP

4. Timucin OB, Karadag MF, Aslanci ME, Baykara M. Toxic effect of methylene blue 1% on corneal endothelium and iris epithelium. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. 2016 Apr;79(2):121-2. doi: 10.5935/0004-2749.20160036. SCI-EXP

5. Timucin OB, Karadag MF, Mehmet B. Contact lenses, migraine, and allodynia. Oman J Ophthalmol 2016;9:101-3

6. Timucin OB, Karadag MF, Baykara M, Aslanci ME Posterior Uveal Effusion Syndrome Following Ectopia Lentis Surgery in a Case with Marfan's Syndrome Pak J Ophthamol.2016: 32( 2)

7. Timucin OB, Karadag MF. Migren Tetikleyicisi Olarak Kontakt Lensler, Ağrı, yayım aşamasında SCI-EXP 8. Timucin OB, Arabaci M, Cuce F, Karatas B, Onalan S, Yasar M, Yildirim S, Karadag MF The effects of light sources with different spectral structures on ocular axial length in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Exp Eye Res. 2016 Oct;151:212-21

YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLDİRİLER

1. M. E. Aslancı, M. Baykara, Ö. B. Timuçin, A. Ursavas, M Karadag, D. Tüzün-Kaya, H. Özçetin,, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Glokom Sözel Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Obstrüktif Uyku Apne sendromlu Olgularda okuler kan akımı", 67 pp., Antalya, Türkiye, Ekim-Kasım 2007

2. D. Tüzün-Kaya, , M. Baykara, Ö. B. Timuçin, M. E. Aslancı, A. Ursavas, M Karadag, , H. Özçetin, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Optik Refraksiyon ve Rehabilitasyon Posterleri" bildiri kitapçığındaki "Obstruktif Uyku apne Sendromlu Olgularda Kontrast Duyarlılık ve Magnoselüler Görme Yollarının Değerlendirilmesi", 327 pp., Antalya, Türkiye, Ekim-Kasım 2007

3. M .F. Karadağ, Ö. B. Timuçin, A. Çınal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kornea Sözel" bildiri kitapçığındaki "Kontakt Lens Kullanmayan Keratokonuslu Olgularda Keratosit Dansitesinin Değerlendirilmesi", 127 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2010

4. Ö. B. Timuçin, M. Baykara, M .F. Karadağ, M.E.Aslancı, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kornea Sözlü sunu" bildiri kitapçığındaki "Akomodasyonun Kornea Üzerindeki Etkisi", 146 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2010

5. Ö. B. Timuçin, O. Yılmaz, M. F. Karadağ, M. Aşker, S. Aşker, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Poster Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Tatvan-Bitlis Yöresinde Görülen Subkonjonktival Hemorajili Olguların Epidemiyolojisi", 233 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2010

6. Ö. B. Timuçin, M. F. Karadağ, A. Çınal, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Poster bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Heidelberg Retinal Tomografi Rostock Kornea Modülü İle Keratokonusta Morfolojik Kornea Değişikliklerinin İncelenmesi", 294 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2010

7. M. E. Aslancı, Ö. B. Timuçin, M. Baykara, M. F. Karadağ, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Poster Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Orta ve İleri Evre Glokomlu Gözlerde Optik Koherens Tomografi", 382 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2010

8. M. E. Aslancı, Ö. B. Timuçin, M. Baykara, M. F. Karadağ, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Poster Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Orta ve İleri Evre Glokomlu Gözlerde Heidelberg Retinal Tomografi", 378 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2010

9. S. Yılmaz, M. E. Aslancı, Ö. B. Timuçin, M. Baykara, M. F. Karadağ, TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Poster Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Orta ve İleri Evre Glokomlu Gözlerde Tarayıcı Laser Polarimetre", 446 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2010

10. Ö. B. Timuçin, A.A. Altunsoy, M. E. Aslancı, I. Işıklıgil, M. F. Karadağ, M. Batur, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Poster Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Kene Enfestesyonuna Bağlı Preseptal Selülit Olgusu", 396 pp., Girne, KKTC, Ekim 2011

11. ME Aslancı, ÖB. Timuçin, MF Karadağ, M Baykara, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde poster bildiri CDsinde "Metilen Mavisinin İntraoküler Kuullanımı ile ilgili Bir TASS olgusu",Ps 0239., Antalya, Türkiye, Kasım 2014

12. MF Karadağ, ÖB. Timuçin, M Baykara, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde poster bildiri CDsinde "Marfan Sendromlu Ektopia

Lentisin Tedavisi Sonrasında Arka Üveal Efüzyon sendromu Gelişimi",Ps 0250., Antalya, Türkiye, Kasım 2014

13. MF Karadağ, ÖB. Timuçin, M Baykara, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde poster bildiri CDsinde "Migren Atağının Kontak Lens İle tetiklenmesi ve oküler Alludini",Ps 0154., Antalya, Türkiye, Kasım 2014

14. MF Karadağ, ÖB. Timuçin, M Baykara, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde poster bildiri CDsinde "Farklı Spektral Yapıdaki Işık Kaynaklarının Balıklarda Oküler Uzunluk Üzerindeki Etkileri",Ps 0728, Antalya, Türkiye, Kasım 2014

15. O. B. Timucin, M. Baykara, M. F.Karadag, M. E. Aslanci, 15th ESCRS WİNTER MEETİNG konferansı dahilinde "Poster Abstracts Visual Optics" bildiri kitapçığındaki "Influence of Accommodation On The Corneal Vertex", 34 pp., İstanbul, Türkiye, Şubat 2011

16.O. B. Timucin, M. F.Karadag, 32. ESCRS kongresi dahilinde "Poster Abstracts Visual Optics" bildiri kitapçığındaki "Posterior uveal effusion syndrome following ectopia lentis surgery in a case with Marfan's syndrome", Londra, UK. 2014.

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow