WHATSAPP
+908502224469
Prof. Dr. Kadriye Ufuk Elgin
Prof. Dr.

Kadriye Ufuk Elgin

Göz Hastalıkları Uzmanı
Ankara - Tunus
Randevu Al

Ulusal ve Uluslararası Yayınları

Ulusal Yayınları:

- Eldem B, İlhan B, Elgin U, Saraçbaşı O. Yırtıklı retina dekolmanı hastalarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları.  Retina-Vitreus 1998;6:22-31.

-Berker N, Batman A, Elgin U, Zilelioğlu O.  Uzun süreli beta blokör kullanan glokomlu hastalarda %1’lik aproklonidinin etkisi.  Medical Network Oftalmoloji 2000;7: 352-354.

-Batman A, Elgin U, Berker N, Gürsel R, Zilelioğlu O.  Üveitte sekonder glokom insidansı. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2001;31:670-672.

-Elgin U, Mutluay A, Çankaya B.  Çocukluk çağında sekonder arka kamara lensi implantasyonunun uzun dönem sonuçları.  Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32:687-691.

-Elgin U, İlhan B, Batman A, Gürsel R, Çankaya B, Zilelioğlu O.  Oküler hipertansiyonlu olgularda betaksolol kullanımının, glokomatöz görme alanı defektlerini önlemedeki etkisi.  Medical Network Oftalmoloji 2002;9:24-25.

-Elgin U, İlhan B, Batman A, Gürsel R, Çankaya B, Zilelioğlu O.  Primer açık açılı glokomda, akşam veya sabah tek doz uygulanan latanoprostun göz içi basıncına etkisisin, timolol maleat ile karşılaştırılması.  Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003;33:260-264.

-Elgin U, Batman A, Çankaya B.  Travmatik glokom olgularımız.  Medical Network Oftalmoloji 2004;11:214-216.

-Alper M, Acaroğlu G, Özdamar Y, Elgin U, Zilelioğlu O, Tırhış H.  Distiroid orbitopatide klinik aktivite ve göz içi basıncı değerlerinin ilişkisi.  Medical Network Oftalmoloji 2004;11:217-221.

-Elgin U, Acaroğlu G, İleri D, Can Ç, Polat S.  Normotensif glokomlu olgularda santral korneal kalınlık ölçümleri.  Medical Network Oftalmoloji 2004;11:273-274.

-Elgin U, İlhan B, Tırhış H,  Batman A, Mutluay A.  Erken dönem primer açık açılı glokom olgularında stereopsis.  Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2005;14:36-39.

-Elgin U, Batman A, İlhan B, Çankaya B.  Terminal glokom olgularında, Ex-Press implantın göz içi basıncını düşürmedeki etkisi.  Medical Network Oftalmoloji 2005;12:292-294.

-Elgin U, Batman A, Şimşek T.  Pigmenter glokom olgularımız.  Medical Network Oftalmoloji 2005;12:208-210.

-Elgin U, Batman A, Zilelioğlu O.  Açık açılı ve dar açılı glokom olgularında, aksiyel uzunluk ve kırma kusuru değerlerinin karşılaştırılması.  Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2005;14:167-172.

-Şimşek T, Tırhış H, Elgin U, Batman A, Alper M, Zilelioğlu O.  Timolol maleat-dorzolamid sabit kombinasyonu kullanan primer açık açılı glokomlu olgularda 0.2% brimonidin ve 0.005% latanoprost’un aditif etkinliğinin karşılaştırılması.  Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005;35:412-419.

-Şimşek T, Elgin U, Batman A, Zilelioğlu O. Topikal veya oral kullanılan non steroid antiinflamatuar ilaçların latanoprostun göziçi basıncını düşürmesi üzerine olan etkileri.  Türk Oftalmoloji Gazetesi 2006;3:264-268.

-Şimsek T, Batman A, Elgin U, Zilelioğlu O.  Primer açık açılı glokom tedavisinde bimatoprost ve latanoprostun aditif etkileri.  Glokom- Katarakt 2006;1:189-192.

-Elgin U, Berker N, Özdal P, Şimsek T, Batman A, Soykan E.  Kronik üveitlerde, arka subtenon steroid enjeksiyonunun göz içi basıncına etkisi.  Glokom- Katarakt 2006; 1:275-278.

-Şimsek T, Özdamar Y, Batman A, Elgin U, Karakaya J, Zilelioğlu O.  Trabekülektomi sonrası gelişen bleb yetmezlikleride konjonktiva allı düşük doz 5-Florourasil enjeksiyonu sonuçları ve sonuca etki eden faktörlerin değerlendirilmesi.  Glokom- Katarakt 2006;1:261-266.

-Elgin U, Batman A, Zilelioğlu O. Primer açık açılı glokom olgularında sistemik damar hastalıkları görülme sıklığının, normal bireylerle karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2006;15:40-44.

-Elgin U, Batman A, Zilelioğlu O. Trabekülektominin, açık açılı glokom olgularında katarakt gelişimine etkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2006;15:35-39.

-Şimşek T, Soykan E, Elgin U, Tırhış T, Özkan SS, Batman A, Zilelioğlu O. İntravitreal triamsinolon asetonidin, göz içi basıncına olan etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2006;36:411-415.  

-Şimşek T, Elgin U, Batman A, Eranıl S, Polat S, Zilelioğlu O.  Herpetik göz hastalığına ikincil glokomlu olguların klinik bulguları ve tedavi sonuçları.  Medical Network Oftalmoloji 2007;14:28-31.

-Çankaya AB, Elgin U, Şimsek T, Batman A.  Normal olgularda, sigara içiminin göz içi basıncına etkisi.  Glokom- Katarakt 2007;2:27-30.

- Çankaya B, Elgin U, Zilelioğlu O.  Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası, psödoeksfoliasyon sendromlu olguların merkezi kornea kalınlıklarının, normal bireylerle karşılaştırılması.  Glokom-Katarakt 2007;2:157-162.

-Çankaya B, Elgin U, Şimşek T, Batman A, İlhan B. Primer açık açılı glokom olgularında, latanoprostun oküler hipotansif etkisini değiştirebilecek klinik özelliklerin incelenmesi.  Glokom- Katarakt 2007;2:93-98.

- Elgin U, Biçer T, Akın O, Kabataş E, İlhan B, Şimşek T, Çankaya B, Batman A.  Psödoeksfoliatif glokom, psödoeksfoliatif sendrom ve normal olgularda, aköz humor endotelin-1 düzeylerinin kıyaslanması. Glokom-Katarakt 2008;3:43-46.

-Çankaya B,  Elgin U, Şimşek T, Batman A. Primer açık açılı glokom olgularında, latanoprost-timolol maleat sabit kombinasyonunun etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt 2008;3:77-82.

-Çankaya B, Taşdemir G, Taşdemir S, Elgin U, Zilelioğlu O. Ciddi göz yaralanmalarındaki demografik özelliklerin ve risk faktörlerinin araştırılması. Medical Network Oftalmoloji 2008;15:125-130.
-
Berker N, Özdamar Y, Çankaya AB, Batman C, Elgin U, Özkan SS, Soykan E, Karakaya J. Diyabetik Retinopatide Heidelberg Retinal Tomografi ile Optik Disk Analizi.    J of Retina-Vitreus 2008;16:107-111.

-Çıtırık M, Songur MS, Berker N, Elgin U, Özkan SS, Zilelioğlu O. Vogt-Koyanagi-Harada sendromlu olgularımızda klinik özellikler ve prognoz. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009;39:70-75.

-Şen E, Yazıcı A, Altınok A, Aksakal FN, Tuna T, Elgin U, Köklü G. Glokom ve oküler hipertansiyonda merkezi kornea kalınlığı ve merkezi kornea kalınlığını etkileyen faktörler. Glokom-Katarakt 2009;4:79-83.

-Yüksekkaya P, Şen E, Aksakal N, Tuna T, Özal H, Elgin U, Öztürk F. Glokom tedavisinde prostaglandin anologlarının merkezi kornea kalınlığına etkileri. Glokom-Katarakt 2009;4:162-167.

-Şimşek T, Acaroğlu G, Çıtırık M, Elgin U, Çankaya B, Kabataş N. Tiroid orbitopatiye ikincil glokomun görülme sıklığı ve risk faktörleri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009;39:386-391.  

-Özdamar Y, Berker N, Elgin U, Ekmen R, Özkan SS, Karakaya J. Behçet ve Behçet olmayan üveitlerin etiyolojik ve demografik özellikleri. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2010;19:94-98.

-Şen E, Kara C, Elgin U, Öncül H, Özal H, Öztürk F. Aile öyküsü olan ve olmayan glokomlu olguların, optik disk topografilerinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2010;40:205-208.

 -Elgin U. Oküler cerrahiler için antibiyotik profilaksisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2011;41:330-338.

- Elgin U, Şen E, Dülgeroğlu D, Kara C, Aksoy E, Öztürk F. Romatoid artrit  olgularında optik sinir başı topografi bulgularının, normal bireylerle kıyaslanması.Glokom-Katarakt 2011;6:119-123.

-Elgin U, Şen E, Tırhış H, Serdar K, Öztürk F. Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomda, mitomisin C’li trabekülektominin maküler kalınlık üzerine olan etkisinin kıyaslanması. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2012;42:11-20.

-Teke MY, Özdal P, U. Elgin, Öztürk F. Subfoveal sıvı perflorokarbon birikimi. Retina Vitreus 2011;19:38-40.

-Elgin U. Glokomda nöron koruyucu tedavi. Glokom-Katarakt 2011;6:90-96.

-Sen E,  Elgin U,  Koç F,  Öztürk F. An 1.5 Centimeters-long Unknown Subconjunctival Grass Inflorescence Misdiagnosed As Relapsing Conjunctivitis For 1 Year. Turk J Pediatr.2011;53:699-701.

-Elgin U, Şen E, Hocaoğlu M, Ersoy M, Öztürk F.Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomda, mitomisin C’li trabekülektominin korneal histerezis üzerine olan etkisinin kıyaslanması. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2012;6:429-433.

-Şen E, Özdal P, Elgin U, Öztürk F.   Üveite sekonder göz içi basınç yükselmeleri. Glokom-Katarakt 2012;7:113-117.

-Teke MY, Şen E, U. Elgin, Özdal P, Öztürk F. Akut santral seröz koryoretinopati olgularında, vasküler endotelyal büyüme faktörü inhibitör tedavisinin etkinliği. Retina Vitreus 2012;20:111-116.

-Teke MY, Şen E, U. Elgin, Özdal P, Öztürk F. Epiretinal membran cerrahisi uygulanan hastalarda görsel prognozu etkileyen faktörler. Retina Vitreus 2012;20:99-104.

-Teke MY, Elgin U, Ozdal P, Ozturk F. Acute central retinal artery occlusion associated with intraocular silicone oil tamponade. Turkish Journal Ophthalmol 2012;42:238-240.

- Elgin U,  Sen E, Özdal P, Hocaoğlu M, Ersoy M, Öztürk F. Comparison of corneal biomechanical parameters of cases with Behçet’s disease and normal subjects. Glokom-Katarakt 2012;3:189-193.

-Elgin U. Oküler Enfeksiyonlarda Antibiyotik Kullanım Prensipleri: Subkonjonktival-intravitreal uygulamalar. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2012;5:120-4.

-Teke MY, Elgin U, Yüksekkaya P, Ozdal P, Şen E, Ozturk F. Transient cataract formation related with parsplana vitrectomy with gas tamponade. Glokom-Katarakt 2012;4:249-252.

-Teke MY, Elgin U, Dilli A, Ozdal P, Ozturk F. Tek taraflı fiksasyon bozukluğu İle seyreden peripapiller stafilom olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2012;42:397-399.

-Teke MY, Çelikay O, Yüksekkaya P, Şen E, Elgin U, Öztürk F. Aynı iş yerinde aynı iş aletiyle meydana gelen kaza ile iki farklı olguda yabancı cisim ile göz yaralanması. Retina-Vitreus 2013;21:127-130.

-Teke MY, Elgin U, Yüksekkaya P, Ozdal P, Şen E, Öztürk F. Retina ve retinal pigment epitelin kombine hamartomunun klinik ve optik koherens tomografideki karakteristik özellikleri. Türk oftalmoloji Dergisi 2013;43:353-57.

-Teke MY, Elgin U, Yüksekkaya P, Berker N, Ozdal P, Şen E, Öztürk F.  Optical Coherence Tomography Findings in Retained Subfoveal Perfluorocarbon Bubbles Retina-Vitreus 2014;22:55-60.

-Ozdal P, Yazıcı A, Elgin U, Öztürk F.Fuchs üveit sendromunda santral kornea kalınlığı. Türk oftalmoloji Dergisi. 2013;43:225-228.

 

-Elgin U. Diabet ve glokom epidemiyolojisi. Retina-Vitreus 2014;22 (Özel Sayı): 143-147.

 

-Şen E, Elgin U, Yüksekkaya P, Tırhış H, Aksakal NB, Teke MY, Öztürk F. Age-related changes in biomechanical parameters of the cornea and intraocular pressure in healthy Turkish population. Turk J Med Sci. 2014;44(4):687-90.

 

-Elgin U, Şen E, Şimşek M, Öztürk F. Asimetrik başlangıçlı primer açık açılı glokom ve oküler hipertansiyon olgularında her iki gözün ön segment parametrelerinin kıyaslanması. Glokom-Katarakt 2016;11:30-33.

-Elgin U. Glokomda akılcı ilaç kullanımı: Yan etkiler ve toksisite. Glokom Katarakt Dergisi 2016:Özel sayı:155-161.

-Şimşek T, Teberik K, Elgin U.  Primer açık açılı glokomlu olgularda santral kornea kalınlığı ile optik sinir başının topografik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt 2016;11:13-18.

-Yılmaz MB, Şen E, Evren E, Elgin U, Yılmazbaş P. Canaliculitis awareness. Turk J Ophthalmol 2016;46:25-29.

- Elgin U, Şen E, Şimşek T, Tekin K, Yılmazbaş P. Early Postoperative Effects of Cataract Surgery on Anterior Segment Parameters in Primary Open-Angle Glaucoma and Pseudoexfoliation Glaucoma. Turk J Ophthalmol. 2016;46(3):95-98.

-Elgin U. Üveitik Glokom ve Güncel Tedavi Yaklaşımları. Glokom-Katarakt 2016;11:209-215.

-Elgin U, Şen E, Tokmak A, Yılmazbaş P. The Effects of Trabeculectomy on Anterior Segment Parameters Measured by Optical Biometry in Primary Open-angle Glaucoma and Pseudoexfoliation Glaucoma. Glokom-Katarakt 2017;12:123-128.

-Yılmazbaş P, Tırhış MH, Elgin KU, Keleş A, Şentürk YE. A Case Of Foreign Body Missed By Direct Imaging And Computed Tomography. Retina Vitreus 2017;25:296-299.

-Elgin U. Glokom tanı ve takibinde yapay zekâ. Glokom-Katarakt 2019; 14: 59-65.

-Elgin U, Şen E, Çolak S, Yılmazbaş P. Comparison of Mitomycin C-Augmented trabeculectomy and mitomycin C-augmented Ex-Press miniature device in the management of neovascular glaucoma. Glokom-Katarakt 2019; 14: 145-149.

-Özdemir BH, Özen O, Yılmazbaş P, Elgin U. Retinitis pigmentoza ve primer açı kapanması glokomu: Olgu Sunumu. Glokom-Katarakt 2019; 14: 154-156.

-Özateş S, Şen E, Kızıltoprak H, Kılıç AO, Elgin U. Trabekülektomi cerrahisinde kullanılan antimetabolit ilaçların kornea endotel hasarına etkisinin değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt 2019; 14: 212-216.  

-Dursun E, Elgin U, Şen E, Cankurtaran M. Short-term effects of phacoemulsification surgery on corneal endothelium in cataract cases with pseudoexfoliation syndrome. Glo-Kat 2020; 15: 106-112.

-Uzel MM, Elgin U, Şimşek M. The Effect of Exfoliation on Surgically Induced Astigmatism in Patients After Trabeculectomy. Glo-Kat 2020; 15: 231-235.

- KoçerAM,  Şimşek M, Güngör A, Elgin U. Investigation of the Acute Effects of Captopril Usage on Intraocular Pressure Before Cataract Surgery. Glo-Kat 2021; 16: 94-97

-Elgin U, Şen E, Şimşek M, Yeşilyaprak N, Yıldırım BD. Objective Evaluation of Corneal Clarity in Pigment Dispersion Syndrome and Pigmentary Glaucoma. Glo-Kat 2021; 16: 138-143

-Elgin U, Şen E, Şimşek M, Budakoğlu O, Yeşilyaprak N, Yıldırım BD. The Effect of Laser Peripheral Iridotomy on Corneal Transparency in Patients with Acute Primary Angle Closure Glaucoma. Glo-Kat 2021; 16: 138-143

 

Uluslararası Yayınları:

- Kıratlı H, Elgin U , Kıratlı PÖ, Bekdik CF.  Bilateral lacrimal sac fistulas in a patient with nasopharyngeal non- Hodgkin’s lymphoma.  J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1998;35(3):177-8.

-Berker N, Soykan E, Elgin U, Özkan SS.  Phacoemulsification cataract extraction and intraocular lens implantation in patients with Behçet’s disease. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2004;35(3):215-8.

- Elgin U, Berker N, Batman A.  Incidence of secondary glaucoma in Behçet’s disease.  J Glaucoma. 2004;13(6):441-4.

-Elgin U, Batman A, Berker N, Ilhan B.  The comparison of eyelash lengthening   effect of latanoprost in adults and children. Eur J Ophthalmol. 2006;16(2):247-50.

-Elgin U, Berker N, Batman A, Simsek T, Cankaya B.  Trabeculectomy with mitomycin C combined with direct cauterization of peripheral iris in the management of neovascular glaucoma.  J Glaucoma. 2006;15(5):466-70.

-Elgin U, Berker N, Demiryurek D, Ilhan B, Batman A, Simsek T.  Multiple conjunctival lesions in a case of polyarteritis nodosa and familial Mediterranean fever.  Asian J Ophthalmol.2006;8:161-162.

-Simsek T, Mutluay AH, Elgin U, Gursel R, Batman A.  Glaucoma and increased central corneal thickness in apkakic and pseudophakic patients after congenital cataract surgery.  Br J Ophthalmol. 2006;90(9):1103-6.

-Berker N, Aslan O, Batman C, Elgin U, Ozkan SS.  Choroidal neovascular membrane in radiation retinopathy.  Clin Experiment Ophthalmol. 2006;34(6):625-6.

-Elgin U, Berker N, Batman A, Soykan E.  Trabeculectomy with mitomycin C in secondary glaucoma associated with Behçet’s Disease. J Glaucoma. 2007;16(1):68-72.

-Elgin U, Berker N, Batman A, Soykan E.  ND:YAG laser iridotomy in the management of secondary glaucoma associated with Behçet’s disease. Eur J Ophthalmol. 2007;17(2):191-5.

-Elgin U, Simsek T, Batman A.  The use of the Ex-Press miniature glaucoma implant in a case with Sturge-Weber syndrome.  J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2007;44(4):248-50.

-Elgin U, Berker N, Nalcacioglu P, Ucan N.  The nonsurgical management of intraorbital pencil without cranial or globe penetration. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2007;44(5):307-8.

-Elgin U, Eranil S, Simsek T, Batman A, Ozdamar Y, Ozkan SS.  Siderosis bulbi resulting from an unknown intraocular foreign body. J Trauma. 2008;65(4):942-3.

-Elgin U, Cankaya B, Batman A, Acaroglu G, Orhan G.  Comparison of optic disc topography between migrainous and normal subjects. Neuro-ophthalmology 2007;31(3):59-62.

-Berker N, Elgin U , Özdal P, Batman A, Soykan E, Özkan SS.  Topographic optic disc analysis by Heidelberg retinal tomograph in ocular Behçet’s disease.  Br J Ophthalmol. 2007;91(9):1199-201.

- Özdamar Y, Elgin U, Uçakhan Ö, Berker N, Zilelioğlu O.  A case of bilateral iris mamillations with unusual pupillary appearance and pseudo-ocular hypertension. Clin Exp Optom. 2007;90(6):471-3.

 -Berker N , Elgin U, Özdamar Y, Acaroğlu G, Soykan E, Özkan SS.  Papillitis as the Initial Presentation of Behçet’s Disease. Neuro-ophthalmology 2007;31(3):63-67.

- Cankaya AB, Elgin U, Batman A, Acaroglu G.  Relationship between central corneal thickness and parameters of optic nerve head topography in healthy subjects.  Eur J Ophthalmol. 2008;18(1):32-8.

-Berker N, Alanay Y, Elgin U, Salancı VB, Simsek T, Akarsu N, Alikasifoğlu M. A new autosomal dominant Peters’ anomaly phenotype expanding the anterior segment dysgenesis spectrum. Acta Ophthalmol.2009;87(1):52-7.

-Elgin U, Berker N, Teke MY, Simsek T, Ozdal P. Unusual association of peripheral retinal ischemia-induced neovascular glaucoma and neorofibromatosis type-1. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2009;10:1-3. 2009 Aug 10:1-3. doi: 10.3928/01913913-20090701-02. [Epub ahead of print]

-Elgin U, Çankaya B, Şimşek T, Batman A. Comparison of optic disc topography between non-glaucomatous eyes of cases with juvenile diabetes mellitus and normal children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus.2010;47(5):313-316.

-Elgin U, Teke MY, Ersoy M, Ersoy O, Sen E, Ozturk F. Unusual rapid resolution of post-trabeculectomy exudative retinal detachment with only topical corticosteroid therapy in a case of nanopthalmos. Retinal Cases and Brief Reports 2011;5(2):117-119.

-Elgin U, Ozturk F, Sen E, Serdar K. Comparison of optic disc topography before and after anti-glaucoma treatment in juvenile glaucoma. Eur J Ophthalmol. 2010;20(5):907-10.

-Simsek T, Firat P, Çıtırık M, Ozdamar Y, Elgin U. Short-term effects of subconjunctival injections of 5-fluorouracil on conjunctival epithelium Cornea 2010;29(7):727-731.

- Elgin U, Sen E, Teke MY, Tirhis H, Ozturk F. Microtrauma-induced recurrent hyphema and secondary glaucoma associated with chronic acetylsalicylic acid use. Int Ophthalmol. 2012;32(1):89-92.

-Sen E, Berker D, Elgin U, Tutuncu Y, Ozturk F, Guler S. Comparison of optic disc topography between the cases with Graves disease and normal subjects. J Glaucoma. 2012;21(9):586-9.

-Teke MY, Elgin U, Ozdal P, Ozturk F. Autofluorescence and Optical Coherence Tomography Findings in Optic Disc Pit Associated Maculopathy, Case Series. Int Ophthalmol. 2011;31(6):485-91.

 -Çankaya AB, Elgin U. Comparison of the outcome of repeat trabeculectomy with adjunctive mitomycin C and initial trabeculectomy. Korean J Ophthalmol.2011;25(6):401-408.

- Teke MY,  Elgin U,  Sen E, Özdal P,  Öztürk F. Early Effects of Pars Plana Vitrectomy Combined with Intravitreal Gas Tamponade on Corneal Biomechanics. Ophthalmologica. 2013;229(3):137-41.

-Şimşek T, Çankaya AB, Elgin U. Comparison of needle revision with subconjunctival bevacizumab and 5-Fluorouracil injection of failed trabeculectomy blebs. J Ocul Pharmacol Ther. 2012;28(5):542-546.

 -Teke MY, Özdal P, Batıoğlu F,  Elgin U, Öztürk F. Congenital simple hamartoma of retinal pigment epithelium: clinical and imaging findings. Case Rep Ophthalmol Med. 2012;2012:654502.

-Teke MY,  Elgin U,  Sen E, Özdal P,  Öztürk F. Intravitreal silicone oil induced changes in corneal biomechanics. Int Ophthalmol. 2014;34(3):457-463.

 -Teke MY, Balikoglu MY, Yuksekkaya P, Citirik M,  Elgin U, Özdal P, Yenigün Ş, Şen E, Öztürk F. Thirteen-Year Vitreoretinal Surgical Outcomes of 5,097 Cases from a Tertiary Referral Center in Turkey. Ophthalmologica 2013;230(4):186-94.

-Teke MY, Özdal P, Şen E, Elgin U, Yuksekkaya P, Öztürk F. Fundus autofluorescence imaging of patients with idiopathic macular hole. Int J Ophthalmol. 2013;6(5):685-9.

-Şen E, Onaran Y, Yuksekkaya P, Elgin U, Öztürk F. Corneal biomechanical parameters during pregnancy.  Eur J Ophthalmol 2014;24(3):314-9.

-Yazici A, Ozdal P, Yuksekkaya P, Elgin U, Teke MY, Sari E. Ophthalmic manifestations in familial Mediterranean fever: a case series of 6 patients. Eur J Ophthalmol. 2014;24(4):593-8.

-Yüksekaya P, Sen E, Gunaydın S, Elgin U. Decreased Retina Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Congenital Isolated Growth Hormone Deficiency. Eur J Ophthalmol 2014;24(6):873-8.

-Sen E, Tutuncu Y, Balikoglu-Yilmaz M, Elgin U, Berker D, Ozturk F, Guler S.    Corneal Biomechanical Properties Measured by the Ocular Response Analyzer in Acromegalic Patients. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014;252(8):1283-8.

-Teke MY, Elgin U, Yuksekkaya P, Şen E, Özdal P, Öztürk F. Comparison of autofluorescence and optical coherence tomography findings in acute and chronic central serous chorioretinopathy. Int J Ophthalmol. 2014;7(2):350-4.

-Teke MY, Balikoglu-Yilmaz M, Yuksekkaya P, Citirik M, Elgin U, Kose T, Ozturk F. Surgical outcomes and incidence of retinal redetachment in cases with complicated retinal detachment after silicone oil removal: Univariate and multiple risk factor analysis. Retina 2014;34(10):1926-38.

-Citirik M, Berker N, Haksever H, Elgin U, Ustun H. Conjunctival impression cytology in non-proliferative and proliferative diabetic retinopathy. Int J Ophthalmol. 2014;7(2):321-5.

-Nalcacioglu-Yuksekkaya P, Sen E, Elgin U, Hocaoglu M, Ozturk F, Yilmaz SA, Kendirci HN, Cetinkaya S, Aycan Z. Corneal properties in children with congenital isolated growth hormone deficiency. Int J Ophthalmol. 2014;7(2):317-20.

-Sen E, Tutuncu Y, Elgin U, Balikoglu-Yilmaz M, Berker D, Aksakal FN, Ozturk F, Guler S. Comparing acromegalic patients to healthy controls with respect to intraocular pressure, central corneal thickness, and optic disc topography findings. Indian J Ophthalmol. 2014;62(8):841-5.

-Elgin U, Çıtırık M, Haksever H, Sen E, Öztürk F, Üstün H.  Comparison of conjunctival impression cytology in primary open-angle glaucoma, ocular hypertension and normal subjects. International Eye Science 2015;15(5):745-749.

-Sen E, Ozdal P, Balikoglu-Yilmaz M, Nalcacioglu Yuksekkaya P, Elgin U, Tirhiş MH, Ozturk F. Are There Any Changes in Corneal Biomechanics and Central Corneal Thickness in Fuchs' Uveitis? Ocul Immunol Inflamm. 2015;24(5):561-567.

-Ergan E, Ozturk F, Beyazyıldız E, Elgin U, Cankaya AB, Celik T. Oxidant/antioxidant balance in the aqueous humor of patients with glaucoma. Int J Ophthalmol. 2016 18;9(2):249-52.

-Eraslan N, Elgin U, Şen E, Yılmazbaş P. Effect of surgical skill on surgically – induced astigmatism in cataract surgery. International Eye Science 2015;15(5):1672-5123.

-Omay E, Elgin U, Şen E, Yılmazbaş P. The early effects of intravitreal anti

vascular endothelial growth factor agents on intraocular pressure and central corneal

thickness. Int Ophthalmol  2016;36(5):665-70.

-Uzel MU, Elgin U, Şen E, Keskin M, Sağnak E, Aycan Z. Comparison of Anterior Segment Parameters of Juvenile Diabetes Mellitus Cases and Normal Children. Eur J Ophthalmol. 2016;26(6):618-622.

-Cankurtaran V, Tekin K, Şimşek M, Elgin U, Yılmazbaş P. Interocular Comparison of Anterior and Posterior Segment Findings and Laterality in Hyperopic Anisometropia. Eye & Contact Lens 2018;44(1):29-34

 -Sen E, Inanc M, Elgin U, Yilmazbas P. Comparison of anterior segment measurements with LenStar and Pentacam in patients with newly diagnosed glaucoma.Int Ophthalmol.  2018;38(1):171-174.

-Berker N, Sen E, Elgin U, Atilgan CU, Dursun E, Yilmazbas P. Analysis of clinical features and visual outcomes of pars planitis. Int Ophthalmol. 2018 Apr;38(2):727-736.

-Tamçelik N, İzgi B, Temel A, Yildirim N, Ozcan A, Yuksel N, Elgin U, Altan C, Ozer, B. Prospective, non-interventional, multicenter study of the intraocular pressure-lowering effects of prostaglandin analog/prostamide-containing therapies in previously treated patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. Clinical Ophthalmology 2017:11 723–731.

-Dogan M, Elgin U, Sen E, Tekin K, Yilmazbas P. Comparison of anterior segment parameters and axial lengths of myopic, emmetropic, and hyperopic children. Int Ophthalmol. 2019;39(2):335-340.

-Uzel MM, Elgin U, Boral B, Çiçek M, Sen E, Şener B, Yilmazbas P. The Effect of Trabeculectomy on Serum Brain Derived  Neurotrophic Factor Levels in Primary Open-Angle Glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2018;256(6):1173-1178. 

-Elgin U, Sen E, Çolak S, Yılmazbas P.  Initial trabeculectomy with 5-fluorouracil with or without subconjunctival bevacizumab in the management of pseudoexfoliation glaucoma. Int Ophthalmol. 2019;39(6):1211-1217

-Sen E, Celik S, Inanc M, Elgin U, Ozyurt B, Yılmazbas P. Seasonal distribution of ocular conditions treated at the emergency room: a 1-year prospective study. Arq Bras Oftalmol. 2018 Apr;81(2):116-119.

-Kaygisiz M, Elgin U, Tekin K, Sen E, Yilmazbas P. Comparison of anterior segment parameters in patients with pseudoexfoliation glaucoma, patients with pseudoexfoliation syndrome, and normal subjects. Arq Bras Oftalmol. 2018 Apr;81(2):110-115.

-Eraslan N, Elgin U, Şen E, Kilic A, Yilmazbas P. Comparison of total/active ghrelin levels in primary open angle glaucoma, pseudoexfoliation glaucoma and pseudoexfoliation syndrome. Int J Ophthalmol. 2018 ;11(5):823-827.

-Şimşek M, Elgin U, Uzel MM, Sen E, Yilmazbas P. Stabilization time of anterior segment parameters after trabeculectomy surgery. Eye Contact Lens. 2018;44 Suppl 2:S396-S399

-Ozates S, Elgin KU, Yilmaz NS, Demirel OO, Sen E, Yilmazbas P. Evaluation of oxidative stress in pseudo-exfoliative glaucoma patients treated with and without topical coenzyme Q10 and vitamin E. Eur J Ophthalmol. 2019;29(2):196-201

-Erol OY, Ozgonul C, Elgin U, Helvacıoglu F, Zilelioglu O. Electron microscopic investigation of anterior lens capsule and epithelium in patients with diabetes mellitus. Int J Clin Med, 2018, 9, 778-786.

-Tekin K, İnanc M, Elgin U. Monitoring and management of the patient with pseudoexfoliation syndrome: current perspectives. Clinical Ophthalmology 2019;13:453-464.

-Sen E, Inanc M, Elgin U. The Effect of Topical Latanoprost on Corneal Clarity; 1-Year Prospective Study. Cutan Ocul Toxicol. 2019;38(3):253-257.

-Elgin U, Şen E, Uzel M, Yılmazbaş P. Comparison of Refractive Status and Anterior Segment Parameters of Juvenile Open-Angle Glaucoma and Normal Subjects. Turk J Ophthalmol. 2018 48(6):295-298.

-Gulpamuk B, Elgin U, Sen E, Yilmazbas P, Neselioglu S, Erel O. Evaluation of dynamic thiol-disulfide homeostasis in glaucoma patients and the correlation with retinal nerve fiber layer analysis. Eur J Ophthalmol. 2020;30(4):690-699.

-Ozates S, Simsek M, Elgin U, Keskin M, Aycan Z. Early visual field changes in patients with type 1 diabetes mellitus. Eur J Ophthalmol. 2020;30(6):1467-1472

-Elgin U, Sen E, Ozdemir K, Ozdal P. Berker N. The outcome of initial mitomycin C-augmented trabeculectomy with subconjunctival bevacizumab in the management of secondary glaucoma associated with Fuchs heterochromic iridocyclitis. Int Ophthalmol 2020;40(4):795-802

-Keleş A, Şen E, Elgin U. Evaluation of biometric parameters in phacomorphic glaucoma and mature cataracts. Eur J Ophthalmol. 2021;31(3):1101-1106.

-Simsek M, Kocer AM, Cevik S, Sen E, Elgin U. Evaluation of the optic nerve head vessel density in the patients with asymmetric pseudoexfoliative glaucoma: an OCT angiography study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. .2020 ;258(7):1493-1501.

-Simsek M, Özdal MP, Cankurtaran M, Özdemir HB, Elgin U. Analysis of Corneal Densitometry and Endothelial Cell Function in Fuchs Uveitis Syndrome. Eye & Contact Lens 2020;00: 1–7.

-Dulger SC, Elgin U, Sen E. The Epidemiological Evaluation of Ocular Penetrating or Blunt Trauma Cases Applied to Emergency Room of an Eye Hospital. Clinical and Experimental Ocular Trauma and Infection 2020; 2(1): 15-19.

-Kara C, Sen E, Elgin U, Serdar K, Yilmazbas P. Does the Intraocular Pressure-Lowering Effect of Prostaglandin Analogues Continue Over the Long Term? Int Ophthalmol  2017;37(3):619-626.

-Tekeli O, Elgin U, Takmaz T, Ekşioğlu Ü, Baş Z, Yarangümeli A, Karakurt A, Evren Kemer Ö, Mumcuoğlu T, Aktaş Z, Akman A, Bayer A. Characteristics of uveitic glaucoma in Turkish patients. Eur J Ophthalmol. 2021;31(4):1836-1843. 

-Simsek M, Inam O, Sen E, Elgin U. Peripapillary and macular choroidal vascularity index in patients with clinically unilateral pseudoexfoliation syndrome. Eye (Lond). 2021 ;35(6):1712-1720.

-Yavrum F, Elgin U, Kocer ZA, Fidanci V, Sen E. Evaluation of aqueous humor and serum clusterin levels in patients with glaucoma. BMC Ophthalmology BMC Ophthalmol  2021;21(1):25.

- Gungor SS, Akman A, Bayer A, Elgin U, Tekeli O, Takmaz T, Eksioglu U, Yarangumeli A, Mumcuoglu T, Aktas Z, Karabulut A, Kemer OE. The characteristics of pseudoexfoliation glaucoma in Ankara, the capital of Turkey. Eur Eye Res 2021;1(1):6–12.

-Sen E, Elgin U, Ozen O, Bayrak FG. The efficacy and safety of trehalose in  primary trabeculectomy with mitomycin C: A report of early findings. Clinical Ophthalmology 2021:15 2301–2306

-Simsek M, Inam O, Sen E, Elgin U. Analysis of the choroidal vascularity in asymmetric pseudoexfoliative glaucoma using optical coherence tomography-based image binarization.Eye (Lond). 2021 Jul 23. doi: 10.1038/s41433-021-01700-0.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al