Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. HAKAN EREN

Göz Hastalıkları Uzmanı

Yurtiçi bilimsel yayın/National scientific publications:

 • Yılmaz Ö.F.,Kevser MA., İçağasıoğlu A., Eren H: Keratoplasti.Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1987;2:1-10.
 • Yılmaz ÖF.,Kevser MA.,İçağasıoğlu A., Eren H: Yılmaz Lensi:Yeni bir interkapsüler göz içi lensi. Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1988;3:1-13.
 • Yılmaz ÖF.,İçağasıoğlu A., Eren H.: Bir vaka nedeni ile santral retinal ven okluzyonu. Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1988;3:19-23.
 • Yılmaz ÖF.,İçağasıoğlu A., Eren H., Yılmaz G.,Sakaoğlu N.:Muhtemelen Cobamamide’in sebep olduğu bir optik nöropati vakası. Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1988;3:25-30.
 • Yılmaz ÖF.,İçağasıoğlu A., Eren H.,Yılmaz G.,Berker O.:Milyer tüberkülozlu bir vaka nedeniyle-tüberküloz uveit. Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1988;3:31-39.
 • Karataş M.,Kevser MA.,Nohutçu AF.,İçağasıoğlu A.Eren H.: PEKKE + İOL ameliyatlarında kornea kurvatur değişiklikleri.Türk Oftalmoloji Derneği XXII.Ulusal Kongresi Bülteni.1988:176-179.
 • Karataş M.,Yılmaz ÖF.,Kevser MA., Eren H., Yılmaz G.:Yılmaz lensinde yapılan modifikasyonlar ve sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII.Ulusal Kongresi Bülteni.1989:123-125.
 • Yılmaz ÖF., İçağasıoğlu A.,Berki T., Eren H.,Karataş M.,Yılmaz G.:Bir vaka nedeniyle santral retinal arter okluzyonu. Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1991;1:20-22.
 • Kaya V., Eren H.,Sarışın E.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Radyal keratotomide cerrahi yaklaşımımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi.1991;2:135-137.
 • Eren H., Kaya V.,Sarışın E.,Kevser MA.,İçağasıoğlu A.,Yılmaz ÖF.:Miyopinin düzeltilmesinde radial keratotomi. . Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1991;2:101-103.
 • Yılmaz ÖF.,İçağasıoğlu A.,Kevser MA.,Kadıoğlu E., Eren H.: Hipermetropinin cerrahi düzeltilmesinde termokeratoplasti. Türk Oftalmoloji Derneği XXV.Ulusal Kongresi Bülteni.1991:175-176.
 • Sakaoğlu N., Eren H.,Sarışın E.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Kombine ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ve goniotrepanasyonda intraoküler lens implantasyonu. Türk Oftalmoloji Gazetesi.1992;2:133-137.
 • Sarışın E.,Kevser MA., Eren H.,Kaya V.,Yılmaz ÖF: Ultrasonik pakimetre ile kornea kalınlıklarının ölçümü. Türk Oftalmoloji Gazetesi.1992;5:441-444.
 • Acar B., Eren H., Kaya V.,Kadıoğlu E.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Konjenital katarakt tedavi prensiplerimiz ve sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.Ulusal Kongresi Bülteni.1994:599-603.
 • Eren H., Kaya V.,Gürsel T.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Radyal keratotomide dört yıllık deneyimimiz. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.Ulusal Kongresi Bülteni.1994:660-661.
 • Demirkale Hİ.,Kaya V., Eren H.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Keratokonuslu hastalarda uygulanan penetran keratoplasti ve radyal keratotomi operasyonları sonrası vizuel,refraktif ve keratometrik sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.Ulusal Kongresi Bülteni.1994:708-709.
 • Kaynak P.,Acar B., Eren H.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Fasanella-Servat operasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.Ulusal Kongresi Bülteni.1994:939-940.
 • Muhtaroğlu Ş.,Kaya V.,Eren MH., Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Düşük,orta ve yüksek miyoplarda aksiyel uzunluk ve keratometri. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.Ulusal Kongresi Bülteni.1994:910-911.
 • Kara C., Eren MH.,Kaya V.,Toka U.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Penetran keratoplasti sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.Ulusal Kongresi Bülteni.1994:891-892.
 • Eren H., Kaya V.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Yüksek miyopi korreksiyonunda ikili girişim:radial keratotomi ve fotorefraktif keratektomi. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX.Ulusal Kongresi Bülteni.1995. İnternet adresi:lokman.cu.edu.tr
 • Gürsel T., Eren H.,Kevser S.,Kevser MA.:Sık replasman kontakt lensleri ile konvansiyonel günlük kontakt lensler arasında komplikasyonlar açısından karşılaştırma.IV.Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Bülteni.1996:197-198.
 • Öztürk F.,Kaya V., Eren H.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Dejeneratif miyopinin tashihinde fakik ön kamara intraokuler lens implantasyonu. Türk Oftalmoloji Derneği.Miyopi ve Tedavisi konulu yaz sempozyumu.1996.İnternet adresi:loman .cu.edu.tr
 • Çoşkunseven E.,Kevser S.,Gürsel T., Eren H., Kevser MA.:Sık replasman torik kontakt lensler ile konvansiyonel kontakt lenslerin komplikasyonlar açısından karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi Bülteni.1997:289/A.
 • Demirkale Hİ.,Bozkurt S., Eren H.,Altınsu T.,Kevser MA.:Skleral fiksasyonlu sekonder lens implantasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi Bülteni.1997:133
 • Aydoğan G., Eren H., Küçüksümer Y.,Kevser MA.,Yılmaz ÖF.: Keratokonus vakalarında penetran keratoplasti sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXII. Ulusal ongresi Bülteni.1998.
 • Gürsel T.,Kevser S., Eren H., Kevser MA.,Yılmaz ÖF.:Sık replasman kontakt lensler ile konvansiyonel kontakt lensler arasında komplikasyonlar açısından karşılaştrıma:Üç yıllık sonuçlarımız. . Türk Oftalmoloji Derneği XXXII. Ulusal Kongresi Bülteni.1998.
 • Eren H., Bayraktar Ş.,Küçüksümer Y.,Sivrikaya H.,Aydoğan G.,Yılmaz ÖF.: Trabekülektomide tenon eksizyonu erken sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi Bülteni.1999;189.38)
 • Eren H.,Aydoğan G.,Bayraktar Ş.,Küçüksümer Y.,Yılmaz ÖF: Trabekülektomide tenon eksizyonu – 6 aylık sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi Bülteni.1999;160.
 • Sayar, A., H. Sivrikaya, Y. Küçüksümer, H. Eren, Ş. Bayraktar ve Ö.F. Yılmaz, “Lasik’te iki ayrı mikrokeratom tipinin (Carrioza-Barraquer ve Alk) karşılaştırılması”, TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim, Antalya, 2000. Serbest Bildiri
 • Küçüksümer, Y., H. Sivrikaya, A. Sayar, H. Eren, Ş. Bayraktar ve Ö.F. Yılmaz, “İki yıl içinde uyguladığımız lasik sonuçları”, TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim, Antalya, 2000. Serbest Bildiri
 • Aydoğan, G., Y. Küçüksümer, H. Sivrikaya, H. Eren, Ş. Bayraktar ve Ö.F. Yılmaz, “Lasik’te komplikasyonlar”, TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim, Antalya, 2000. Serbest Bildiri
 • Eren,H., G. Aydoğan, Ş. Bayraktar, Y. Küçüksümer ve Ö.F. Yılmaz, “Trabekülektomide tenon eksizyonu - 6 aylık sonuçlarımız ”, TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim, Antalya, 2000. Poster
 • Akalan, H., MH. Eren, H. Sivrikaya, Y. Küçüksümer, Ş. Bayraktar ve Ö.F. Yılmaz, “Hipermetropik lasik tedavisi: Altı aylık sonuçlarımız”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül, İzmir, 2001. Poster
 • Eren H., Küçüksümer Y.,Bayraktar Ş.,Sivrikaya H.,Yılmaz ÖF: Hipermetropik LASİK tedavisi:6 aylık sonuçlarımız.Türkiye Hastane Tıp Dergisi. 2001
 • Eren H., Sivrikaya H.,Bayraktar Ş.,Gürsel T., Yılmaz ÖF:Primer açık açılı glokomun kombine tedavisinde latanaprost ve brimonidine’in karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVI. Ulusal Kongresi Bülteni 2002;67.
 • Öncel Açıkalın B., Eren H., Kaya V.,Yılmaz ÖF: Farklı tiplerin fakoemülsifikasyon süresine etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVI. Ulusal Kongresi Bülteni 2002;57.
 • Eren, MH., Y. Küçüksümer, H. Sivrikaya ve Ö.F. Yılmaz, “Hipermetropik laser in situ keratomileusis (LASIK) Tedavisi : Altı aylık sonuçlarımız” T. Oft. Gaz., 32, 596-601; 2002.
 • Eren H.: Kesi,kapsuloreksis,hidrodiseksiyon. Temel Fako Kursu Eğitmenliği.TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kursu. 2003
 • İnal A., Bayraktar Ş., Eren H., İnal B., Yılmaz ÖF: Önceden trabekulektomi geçirmiş gözlerde fakoemulsifakasyon ve göz içi lensi uygulanan ve uygulanmayanların göz içi basıncı kontrolu yönünden karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003:85.
 • Sivrikaya H., Bayraktar Ş., Eren H., Özdoğan S., Yılmaz ÖF: Kapsül germe halkasının ön kapsül kontraksiyonu, göz içi lensi desantrasyonu ve tilti üzerine etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 96.
 • Kayaarası Z., Öncel B., Bayraktar Ş., Eren H., Yılmaz ÖF: Uveitik glokom olgularımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 100.
 • Bayraktar Ş., Gök K., Eren H., Yılmaz ÖF.: Ergenlik dönemi ve daha ileri yaşta başvuran gelişimsel glokom olgularına uygulanan gonyotomi ameliyatı sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 146.
 • Altınsoy M., Eren MH., Bayraktar Ş., Aydoğan G., Yılmaz ÖF.: Filtran glokom cerrahisinde tenon eksizyonunun yeri. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 214.
 • Eren MH.,Öncel B., Bayraktar Ş., Yılmaz ÖF.: Frequency – Doubling Teknoloji Perimetresinde öğrenme etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 221.
 • Altınsoy M., Eren H., Kaya V., Doğan M., Yılmaz ÖF.: Küçük pupillada fako cerrahisin yardımcı yöntemler.(iris hookları,Behler pupil dilatatörü, membran soyulması) (Video sunumu) Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 292.
 • Eren MH., Öztürker C., Yılmaz ÖF.: Katlanabilir skleral destekli göz içi lensi implantasyonu. (Video sunumu) Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 292.
 • Kaya V.,Sivrikaya H.,Öztürker C., Eren H.,Yılmaz ÖF.: Psödoeksfolyasyonlu kataraktı olan olguda küçük kesiden cold fako ve kapsül germe halkası (CTR) uygulaması. (Video sunumu) Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 292.
 • Bayraktar Ş., Eren H.,Altınsoy M.,Kaya V., Yılmaz ÖF.: Posttravmatik sublukse İOL’nin looplu sutur ile skleraya fiksasyonu. (Video sunumu) Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 293.
 • Eren MH., Bayraktar Ş., Küçüksümer Y.,Altınsoy M., Yılmaz ÖF.: Sublukse kataraktta fako + foldable İOL uygulaması, iris kancalarıyla kapsülün desteklenmesi ve kapsül germe halkasının kullanılması. (Video sunumu) Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2003: 295.
 • Küçüksümer, Y., İ. Yalçın, H. Eren, T. Altan ve Ö.F. Yılmaz, “Astigmatizma tedavisinde kombine arkuat keratotomi ve laser in situ keratomileusis”, T. Oft. Gaz., 33, 776-780 (2003).
 • Bayraktar Ş., Küçüksümer Y.,Yalçın İ.,Şahin Ş., Eren H.,Yılmaz ÖF.: Tek ve iki ayrı kesiden yapılan kombine fakoemulsifikasyon + trabekulektomi ameliyatlarının karşılaştırılması. MN Oftalmoloji.2004:11/2;114-118.
 • Eren H.: Devlet Hastaneleri. ˝Kamu ve özel sektörde sağlık hizmeti - eğitim˝ adlı yuvarlak masa toplantısında konuşmacılık. TOD Eğitim Planlama Birimi.Haziran 2004 / Adana
 • Eren H.: Ön ve arka kamara fakik göz içi lensleri. ˝ Günümüzde refraktif cerrahi˝ adlı yuvarlak masa toplantısında konuşmacılık. TOD İstanbul Şubesi Gece Toplantıları. 2004 / İstanbul
 • Kaya V.,Kayaarası Z.,Öztürker C.,Sivrikaya H.,Bayraktar Ş., Eren H.,Küçüksümer Y.,Yılmaz ÖF.: Thinoptx ve Acrysof; refraktif ve vizuel sonuçların karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004:82.
 • Yazıcı AT.,Bayraktar Ş.,Kaya V., Eren H., Küçüksümer Y.,Akbaş U.,Gök K.,Yılmaz ÖF.: İntraokuler lens çıkartılması ve repozisyonları. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 102.
 • Utine CA.,Küçüksümer Y.,Bayraktar Ş., Eren H., Kaya V.,Yılmaz ÖF.: Refraktif lens değişimi operasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004:102.
 • Doğan M., Eren H., Bayraktar Ş.,Yalçın O.,Küçüksümer Y.,Yılmaz ÖF.: Görme alanı deneyimi olmayan glokom şüpheli olgularda frequency doubling technology (FDT) C 20-1 ile Humprey field analyzer II (HFA) 24-2 Swedish interactive threshold algorithm (SİTA) fast testlerinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004:129.
 • Özbek A.,Küçüksümer Y., Eren MH., Bayraktar Ş.,Kaya V.,Yılmaz ÖF.: Radyal keratotomi sonrası gelişen hiperopik overkorreksiyonlarda korneal sutur prosedürü uygulanması ve sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004:102.
 • Bozkurt E., Eren H., Gök K.,Akbaş U.,Yazıcı AT.,Kaya F.,Yılamz ÖF.: Posterior kapsuloreksis komplikasyonları. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 157.
 • Küçüksümer Y.,Utine CA.,Bayraktar Ş., Eren H., Kaya V.,Yılmaz ÖF.: Konjenital katarakt operasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 157.
 • Demirel B., Eren MH., Karakaya T., Mert S., Kapran Z., Yılmaz ÖF.: Doku plazminojen aktivatörünün (TPA) intraokuler fibrinöz membran tedavisinde klinik kullanımı. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004:158.
 • Altan ÇS., Bayraktar Ş.,Sivrikaya H., Eren H., Doğan M., Altan T.,Yılmaz ÖF.: Afakik ve psödofakik gözlerde latanoprost kullanımı ile ilişkili kistoid makula ödem. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: ,163.
 • Sivrikaya H.,Bayraktar Ş., Eren H., Altan Ç.,Yılmaz ÖF.: Pnömotonometre, non-kontakt tonometre ve Goldmann aplanasyon tonometresi ile alınan göziçi basıncı ölçümlerinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004:164.
 • Eren MH., Sivrikaya H.,Bayraktar Ş.,Başoğlu A.,Yılmaz ÖF.: Bimatoprost %0.03’ün göz içi basıncı ve tonografi üzerine etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 165.
 • Eren MH., Bayraktar Ş.,Altınsoy M.,Aydemir T.,Altan Ç.,Kaya V.,Yılmaz ÖF.: OCT sonuçlarının görme alanı ve total cup disk değeri ile olan ilişkisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 181.
 • Altan ÇS.,Bayraktar Ş.,Altan T., Eren H.,Yılmaz ÖF.: Fakik ve arka kamara göz içi lensli olgularda tedaviye eklenen latanoprostun etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 182.
 • Altunsoy M.,Bayraktar Ş., Eren H., Aydemir T.,Altan Ç.,Kaya V.,Küçüksümer Y.,Yılmaz ÖF.: Glokom hastalarının ön segment bulgularının OCT ile değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 183.
 • Öztürk A.,Bayraktar Ş., Eren H., Altınsoy M.,Eliaçık M.,Aydemir T.,Küçüksümer Y.,Yılmaz ÖF.: Neovasküler glokomda aynı seansta Ahmet glokom valvi ve ekvotaryel kriyoterapi uygulaması, Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 185.
 • Erden B.,Küçüksümer Y.,Utine CA.,Bayraktar Ş., Eren H., Kaya V.,Yılmaz ÖF.: Amnion zarı transplantasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 271.
 • Ünsal N., Alkın Z.,Sivrikaya H., Eren H.,Yılmaz ÖF.: Saydam korneal kesili fakoemülsifikasyondan sonra refraksiyon değişimi ve stabilizasyonu. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 298.
 • Mersin Y.,Bayraktar Ş., Eren H.,Altunsoy M.,Yılmaz ÖF.: Gelişimsel glokomda uygulanan gonyotomi ameliyatlarının uzun dönem sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. 2004: 169.
 • Altan Ç., Altan T.,Bayraktar Z.,Bayraktar Ş., Eren H., Sivrikaya H.,Yılmaz ÖF.: Fakik ve arka kamara göz içi lensli ogularda tedaviye eklenen latanoprostun etkinliğinin karşılaştrılması. MN Oftalmoloji. 2005:12/1;22-26.
 • Yasin M., Bayraktar Ş., Eren H., Altunsoy M., Yılmaz ÖF.: Gelişimsel Glokomda Uygulanan Gonyotomi Ameliyatlarının Uzun Dönem Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 105
 • Bayraktar Ş., Eren H., Kevser MA., Yazıcı AT., Sarışın E., Ünsal N., Kaya V., Küçüksümer Y., Yılmaz ÖF.:Selektif Laser Trabeküloplasti-Uygulama Tekniği ve Erken Sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 106
 • Eren MH., Bayraktar Ş., Yazıcı AT., Kevser MA., Sarışın E., Erden B., Küçüksümer Y., Kaya V., Yılmaz ÖF.: Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Erken Dönemdeki Göziçi Basıncı Düşüşü Üzerine Etkili Faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 107
 • Kayaarası Z., Kaya V., Öge ÖF., Karakaya M., Eren H., Yaşar Ö.,Yılmaz ÖF.:Keratokonus Yakınlarında Orbscan II ile Keratokonus Taraması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 118
 • Öztürk A., Küçüksümer Y., Eren H., Kevser MA., Yılmaz ÖF.: Yüksek Myopide Refraktif lens Değişimi Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 120
 • Yurttaşer S., Kaynak Hekimhan P., Eren H., Yılmaz ÖF.: Polivinilpirolidon Kaplı Silikon Tüplerle Lakrimal By-Pass Cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 118
 • Beyazal M., Eren H.; Yazıcı AT., Bayraktar Ş., Küçüksümer Y., Kaya V., Yılmaz ÖF.: Dinamik Kontür Tonometre ve Goldman Aplansayon Tonometresi ile Ölçülen Göziçi Basınç Değerlerinin Karşılaştırılması . Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 183
 • Yazıcı AT., Eren H., Bayraktar Ş., Kevser MA., Sarışın E.,Göçer H., Yılmaz ÖF.: Selektif Laser Trabaküloplasti Sonrası(SLT) Sonrasında Ön Kamara Açısındaki Morfolojik Değişikliklerin İncelenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 184
 • Bayraktar Ş,Yazıcı AT., Eren H., Kaya V., Küçüksümer Y.,Yılmaz ÖF. Forniks Tabanlı Mitomisinli Trabekülektomi Sonrası Bleb Morfolojisi . Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 184-185
 • Kocabıyık Ö., Bayraktar Ş., Eren H., Ağca A, Oral O., Yazıcı A., Yılmaz ÖF.: Bimatoprost ve Travaprost Başlanan Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Göz İçi Basıncının ve Dışa Akım Kolaylığının Tonografik Ölçümlerle Karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 194
 • Altan Ç., Öztürker C.,Bayraktar Ş., Eren H., Kayaarası Z., Yaman E,Yılmaz ÖF.: Trabekülektomi Sonrası Koroid Dekolmanıyla İlişkili Faktörler ve Koroid Dekolmanının Prognoza Etkisi Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 195
 • Altan Ç., Öztürker C., Eren H., Bayraktar Ş.,Ünsal N., Kayaarası Z., Yılmaz Ö. F.,:Trabekülektomi Sonrası Argon Lazer Sütürolizis Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 195
 • Perente İ:,Utine C.A.,Eliaçık M., Çakır M., Eren H., Demirel H., Pınarcı H.Y:,Kapran Z., Yılmaz Ö.F., Fakoemulsifikasyonla Komlikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Maküla Değişiminin Oct İle Değerlendirilmesi Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 194
 • Öge Ö.F., Kaya V., Karakaya M., Eren H.,Kayaarası Z.,Yaşar Ö.,Oral O.,Keratokonus Yakınlarında Orbscanlı Cihazıyla Korneal Anomalilerin Saptanması Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 247
 • Bozkurt E., Yazıcı A.T.,Aydemir T., Karakaya M., Demirel B.,Akbaş U.,Şahandar T., Eren H., Yılmaz Ö.F.: Sızdırmaz Kapsül İçi Yıkama Aletinin (Milvella) Uygulandığı İlk Katarakt Vakalarımız Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 249
 • Demirel B., Küçüksümer Y., Eren H., Öztürk A., Kevser M.A.,Yılmaz Ö.F.: Refraktif Lens Değişimi İle Birlikte Arka Kapsüloreksis Uygulanan Yüksek Miyop Hastlarda Retina Dekolmanı Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2005: 266
 • Altan Ç., Öztürker C., Eren H., Bayraktar Ş., Kayaarası Z., Yılmaz Ö.F.: Trabekülektomi sonrası lazer sütürlizis. Glokom – Katarakt Dergisi. Vol 1, Sayı 1, 35 – 38. Mart 2006.
 • Perente İ., Utine C.A., Öztürker C., Çakır M., Kaya V., Eren H., Pınarcı E.Y., Demirel B., Kapran Z., Yılmaz Ö.F.: Komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası makula değişiminin optik kohernes tomografi ile değerlendrilmesi. Glokom – Katarakt Dergisi. Vol 1, Sayı 1, 23 – 27. Mart 2006.
 • Altan A. Çiğdem, Eren Hakan M., Bayraktar Şükrü, Akar Serpil, Öztürker Can, Paşaoğlu Ercan, Yılmaz Ömer Faruk: Trabekülektominin kornea endotel hücrelerine etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 75.
 • Bayraktar Şükrü, Yılmaz Ömer Faruk, Eren Hakan, Erden Burak, Mert Seren: Açık açılı glokomda Glaukos İ-stent uygulaması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 81.
 • İmamoğlu Serhat, Gök Kemran, Çakır Hanefi, Kaya Vedat, Küçüksümer Yaşar, Eren Hakan, Bayraktar Şükrü, Yılmaz Ömer Faruk: Keratokonuslu hastalarda, radyal keratotomi (RK) ve FS Lazer ile İNTACS implantasyonun karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 97.
 • Bozkurt Ercüment, Kaya Vedat, Yazıcı Ahmet T., Eren Hakan, Bayraktar Şükrü, Küçüksümer Yaşar, Yılmaz Ömer Faruk: Keratoplasti sonrası irregüler astigmatın topografiye bağlı ablasyonla düzeltilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 98.
 • Doğan Mustafa, Akar Serpil, Küçüksümer Yaşar, Kaya Vedat, Eren Hakan, Bayraktar Şükrü, Gökyiğit Birsen, Yılmaz Ömer Faruk: Miyopik gözlerde ön kamara fakik intraoküler lens uygulamasının klinik sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 99.
 • Mert Seren, Küçüksümer Yaşar, Akar Serpil, Gök Kemran, Altan A. Çiğdem, Eren Hakan, Kaya Vedat, Bayraktar Şükrü, Yılmaz Ömer Faruk: Yüksek miyopide fakoemülsifikasyon. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 100.
 • Özbek Aslı, Akar Serpil, Kaya Vedat, Küçüksümer Yaşar, Eren Hakan, Bayraktar Şükrü, Altan A. Çiğdem, Yılmaz Ömer Faruk: Yüksek miyopinin düzeltilmesinde arka kamara fakik refraktif lensi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 100.
 • Yazıcı Ahmet T., Bozkurt Ercüment, Doğan Mustafa, Mete Mustafa, Kaya Vedat, Bayraktar Şükrü, Eren Mümin Hakan, Küçüksümer Yaşar, Yılmaz Ömer Faruk: Arka kapsüloreksis ve Nd-Yag lazer kapsülotominin makula üzerine etkilerinin OCT ile değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 101.
 • Eren M. Hakan, Gök Kemran, Küçüksümer Yaşar, Bozkurt Ercüment, Albayrak Sinan, Akbaş Umut, Bayraktar Şükrü, Kaya Vedat, Yılmaz Ömer Faruk: Arka kapsüloreksis olgularında OCT ölçümlemesi ile makulanın değerlendirilmesi. . Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 102.
 • Kaya Vedat, Yazıcı Ahmet T., Bozkurt Ercüment, Yılmaz Başak, Erdoğan Havva, Eren Mümin Hakan, Bayraktar Şükrü, Küçüksümer Yaşar, Yılmaz Ömer Faruk: Radial keratotomi (RK) sonrası topografi eşliğinde LASİK. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 105.
 • Küçüksümer Yaşar, Karakaya Muharrem, Eren Mümin Hakan, Kaya Vedat, Bayraktar Şükrü, Kevser Mehmet Ali, Yılmaz Ömer Faruk: Acrysof® ReSTOR multifokal lens implantasyonu sonrası görme kalitesi; 1. yıl sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 110.
 • Eser İlker, Altan Tuğrul, Acar Nur, Aydın Derya, Okaygün Eda, Eren Hakan, Kapran Ziya, Yılmaz Ömer Faruk: Ülkemizdeki endoftalmi olgularında etken patojen profili ve antibiyotik hassasiyeti nedir? Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 124.
 • Çakır Mehmet, Bayraktar Zerrin, Doğan Mustafa, Utine Aslı, Bayraktar Şükrü, Kaya Vedat, Küçüksümer Yaşar, Eren Hakan, Kapran Ziya, Yılmaz Ömer Faruk: Retina ven dal tıkanıklığına bağlı makula ödeminde primer ve grid lazar sonrası sekonder tedavi olarak intravitreal triamsinolon uygulanmasının etkinliğinin kıyaslanması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 134.
 • Bayraktar Zerrin, Çakır Mehmet, Bayraktar Şükrü, Eren Hakan, Kaya Vedat, Küçüksümer Yaşar,Yılmaz Ömer Faruk: Yaşa bağlı makula dejenerasyonun takibinde optik koherens tomografinin yeri. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 138.
 • Ünsal Nursel, Altan A. Çiğdem, Akar Serpil, Bayraktar Şükrü, Eren Hakan, Yılmaz Ömer Faruk: Konjenital katarakt cerrahisi sonrası sekonder glokomlarda, tedavi yaklaşımları ve sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 204.
 • Eren M. Hakan, Eser İlker, Bayraktar Zerrin, Küçüksümer Yaşar, Bayraktar Şükrü, Kaya Vedat, Yılmaz Ömer Faruk: Trabekülektomi sonrası streptokoklara bağlı gelişen dört geç endoftalmi olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 221.
 • K. Öztürker Zeynep, Demirel Berna, Eren Hakan, Küçüksümer Yaşar, Yılmaz Ömer Faruk: Fakoemülsifi,kasyon sonrası kornea endotelyal hücre dansitesi ve santral kornea kalınlığı. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 226.
 • Mete Mustafa, Demirel Berna, Doğan Mustafa, Kaya Vedat, Eren Hakan, Bayraktar Şükrü, Küçüksümer Yaşar, Paşaoğlu Ercan, Ağca Alper, Yılmaz Ömer Faruk: Arka kapsül kesafeti olan olgularda Nd:YAG lazer arka kapsülotomi sonrası optical cohorence tomography (OCT) III ile makula bulgularının değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 243.
 • Akar Serpil, Gökyiğit Birsen, Öztük Aslıhan, Altan Çiğdem, Küçüksümer Yaşar, Eren Hakan, Kaya Vedat, Bayraktar Şükrü,Yılmaz Ömer Faruk: Tek taraflı inferior oblik zayıflatma cerrahisi sonrası diğer göz inferior oblik adale fonksiyonunun değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 333.
 • Bayraktar Şükrü, Yılmaz Ömer Faruk, Eren Hakan: Glokomda endoskopik cerrahi.(video kütüphanesi) Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 391.
 • Eren M. Hakan, Bayraktar Zerrin, Mert Seren, Bayraktar Şükrü, Yılmaz Ömer Faruk: Bir olgu nedeniyle Schwartz – Matsuo sendromu ve tedavisi. (video kütüphanesi) Türk Oftalmoloji Derneği XXXX. Ulusal Kongresi Bülteni. 2006: 392.
 • Utine C.A., Eren H., Perente İ., Bayraktar Ş., Yılmaz Ö.F .: Primer açık açılı glokom olgularında görme alanı defekt skorlamasına göre optik koherens tomografi ölçümlerinin karşılaştırılması. Glokom – Katarakt Dergisi. Vol 1, Sayı 3, 165 -170. Eylül 2006.
 • Altan Ç., Öztürker C., Bayraktar Ş., Eren H., Kayaarası Z., Pınarcı E.Y., Yılmaz Ö.F.: Trabekülektomi sonrası gelişen koroid dekolmanları: İlişkili faktörler ve ameliyat başarısına etkisi. Glokom – Katarakt Dergisi. Vol 1, Sayı 3, 197 - 202. Eylül 2006.
 • M. Hakan Eren, Burak Erden, Şükrü Bayraktar, Ömer Faruk Yılmaz: Ahmed glokom valvi implantasyonunda geç dönem distal membran okluzyonu. Türk Oftalmoloji Dergisi. T. Oft. Gaz. 36, 508-511, 2006
 • Gürsel Tanıl, Güngel Hülya, Başgil Işıl, Eren M. Hakan Eren, Akar Serpil, Oygar Baylançiçek Deniz, Albayrak Sinan: Afak Olgularda İkincil Göz İçi Merceği Yerleştirilmesi Sonuçlarımız SÖZ-KRC-1-05 TOD 41. Ulusal Kong. Sözlü sunum 2007
 • Eren M. Hakan, İmamoğlu Serhat, Soyük Zafer, Bayraktar Şükrü, Kevser Mehmet Ali, Yılmaz Ömer Faruk: Dorzolamid + Timolol bileşimi kullanan glokom olgularının Latanoprost + Timolol bileşimine geçmesiyle oluşan göz içi basıncı değişikliklerinin değerlendirilmesi POS-1-GL-058 TOD 41. Ulusal Kong. Poster sunum 2007
 • Kara Necip, Öztürker Can, Tunç Kamuran, Sabancı Şenol, Özdemir Işılay, Eren Ali, Akar Serpil, Bozkurt Salih, Altan Çiğdem, Gürsel Tanıl, Eren Hakan, Güngel Hülya: Vitreoretinal Cerrahiye Gerek Duyulmayan Penetran Glob Yaralanmalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları POS-3-OTM-16 TOD 41. Ulusal Kong. Poster sunum 2007
 • Öztürker Zeynep K., Kaya Vedat, Öztürker Can, Bayraktar Şükrü, Küçüksümer Yaşar, Eren Hakan, Kevser Mehmet Ali, Yılmaz Ömer Faruk: ThinOptX Göziçi Lensi İmplantasyonu Sonrasında Görülen Refraktif İnstabilite POS-3-KRC-113 TOD 41. Ulusal Kong. Poster sunum 2007
 • Baylançiçek Deniz Oygar, Albayrak Sinan, Güngel Hülya, Gürsel Tanıl, Akar Serpil, Eren Hakan, Sayın Nihat, Özdemir Işılay: Normal popülasyonda Orbscan 2, non kontakt speküler mikroskopi ve ultrasonik pakimetri ile santral kornea kalınlığının ölçülmesi POS-2-KO/KL-04 TOD 41. Ulusal Kong. Poster sunum 2007
 • İmamoğlu Serhat, Eren Hakan, Akagündüz Uğur, Bayraktar Şükrü, Kevser Mehmet Ali, Yılmaz Ömer Faruk: Glokomun damla ile sağaltımında hasta uyumu POS-1-GL-055 41. Ulusal Kong. Poster sunum 2007
 • Sabancı Şenol, Albayrak Sinan, Oygar Deniz, Gürsel Tanıl, Eren Mümin Hakan: Psödoeksfoliayonlu kataraktlı gözlerde fakoemülsifikayon ve katlanabilir iol implantasyonu cerrahisinin postoperatif göz içi basıncı üzerine etkisi POS-3-KRC-020 41. Ulusal Kong. Poster sunum 2007
 • Kaya Vedat, Utine Canan Aslı, Bayraktar Şükrü, Küçüksümer Yaşar, Eren Hakan, Kevser Mehmet Ali, Bedir Ragıp Kerem, Yılmaz Ömer Faruk: Düşük ila orta dereceli keratokonusun görsel tedavisi için radyal keratotomi: 5yıldan fazla sürede oluşan deneyim SÖZ-KRC-4-08 41. Ulusal Kong. Sözlü Sunum 2007
 • Albayrak Sinan, Baylançiçek Deniz Oygar, Güngel Hülya, Öztürker Can, Eren Hakan, Başgil Işıl, Sayın Nihat, Mete Mustafa: Normal popülasyonda maküla kalınlığının optikal koherens tomografi ile değerlendirilmesi POS-2-TR-004 41. Ulusal Kong. Poster sunum 2007
 • Kara Necip, Öztürker Can, Başgil Işıl, Sayın Nihat, Tunç Kamuran, Albayrak Sinan, Eren Ali, Bozkurt Salih, Altan Çiğdem, Eren Hakan, Gürsel Tanıl, Güngel Hülya: Arka Kapsül Opasifikasyonu Nedeniyle YAG Lazer Kapsülotomi Yapılan Psödofakik Hastalarda Görülen Refraktif Değişiklikler POS-3-KRC-076 41. Ulusal Kong. Poster sunum 2007
 • Küçüksümer Y. Altan Ç. Eren H. Kaya V. Bayraktar Ş. Yılmaz Ö.F: Keratokonusta derin anterior lameller keratoplasti Türk Oftalmoloji Dergisi TJO. 2007; 37(5): 342-347
 • Hülya GÜNGEL, Eylem YAMAN PINARCI,Tanıl GÜRSEL, Mümin Hakan EREN: Fusarium endoftalmisi; TOD 42. Ulusal Kong. Sözlü sunum 2008
 • M. Hakan EREN, Nihat SAYIN, Tanıl GÜRSEL, Hülya GÜNGEL: Tek gözü gören eksfolyasyonu ve pupil büyüme güçlüğü bulunan olguda fako + GİL ve ring implantasyonuTOD 42. Ulusal Kong. Sözlü sunum (video şöleni) 2008
 • Hülya GÜNGEL, M. Hakan EREN, Nihat SAYIN: Vitrektomiyi takiben yapılan skleral fiksasyonlarda GİL’in lokalizasyon problemleri.. TOD 42. Ulusal Kong. Sözlü sunum (video şöleni) 2008
 • Evrim Polat, Çiğdem Altan, Hakan Eren, Işıl Başgil, Leyla Hazar, Hülya Güngel: Mikrokornea ve kronik açı kapanması glokomu bulunan olguda orbital lenfanjiom. TOD 42. Ulusal Kong. Poster 2008
 • M. Hakan EREN, Hülya GÜNGEL, Işıl BAŞGİL: PAAG’lu olgularda iki fiks kombinasyonun (Dorsolamid+Timolol ve Latanaprost + Timolol) diurnal GİB kontrolüne etkisi TOD 42. Ulusal Kong. Poster 2008
 • Hakan Eren, Çiğdem Altan, Uğur Akagündüz, Şükrü Bayraktar, Ö. Faruk Yılmaz. Glokomun medikal tedavisinde hasta uyumu. Glokom-Katarakt 2008; 3: 158-164
 • Merih Gül, M. Hakan Eren, Hülya Güngel, Özen Osmanbaşoğlu, Ebru Demet Aygıt: Primer açık açılı glokom olgularında fakoemülsifikasyon ameliyatının orta ve uzun dönem göz içi basıncına ve kullanılan antiglokomatöz tedaviye etkisi. TOD 44. Ulusal Kong. Poster Sunumu 2010
 • Sevil Karaman, Hülya Güngel, Mümin Hakan Eren, Özen Osmanbaşoğlu, Tanıl Gürsel: Tek gözü gören papilödemi olan glial tümörlü bir olgu. TOD 44. Ulusal Kong. Poster Sunumu 2010
 • Hülya Güngel, Ebru Demet Aygıt, Özen Osmanbaşoğlu, Çiğdem Altan, Hakan Eren: Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab etkinliği. TOD 44. Ulusal Kong. Poster Sunumu 2010
 • M. Hakan Eren, Hülya Güngel, Hasan Altınkaynak, Tanıl Gürsel, Tuba Kurt: Dirençli glokom olgularında transskleral diod lazer siklofotokoagulasyon sonuçlarımız. POS-438 TOD 44. Ulusal Kong. Poster Sunumu 2010
 • M. Hakan Eren, Hülya Güngel, Sevil Karaman, Ebru Demet Aygıt, Tanıl Gürsel: Şeffaf korneal kesili fakoemülsifikasyon cerrahisinden sonra korneal biyomekanik özelliklerin değişimi SOZ-KRC/061 TOD 44. Ulusal Kong. Sözel Sunum 2010
 • Ebru Demet Aygıt, Sevil Karaman, Hülya Güngel, Hakan Eren: Hipermetropik anisometropinin kornea biomekaniği ve ön segment morfolojisine etkisinin incelenmesi TOD 44. Ulusal Kong. Poster Sunumu 2010
 • Özen Osmanbaşoğlu, M.Hakan Eren, Hülya Güngel: Sklerokorneal perforasyon ve travmatik katarakt vakası TOD 44. Ulusal Kong. Video Sunumu 2010
 • Hülya Güngel, Sevil Karaman, M.Hakan Eren: Diabetik Sekonder ERM ‘li bir olguda kombine cerrahi TOD 44. Ulusal Kong. Video Sunumu 2010
 • Hülya Güngel, Sevil Karaman, M.Hakan Eren: Nukleus drop gelişen bir olguda PPV ve retroiridal iris claw lens implantasyonu TOD 44. Ulusal Kong. Video Sunumu 2010
 • Hülya Güngel, M Hakan Eren, Sevil Karaman: Evre B psödofakik retina dekoömanında PPV özellikleri TOD 44. Ulusal Kong. Video Sunumu 2010
 • Özen A. Osmanbaşoğlu, Hülya Güngel, Işıl B. Paşaoğlu, Evre Pekel, M. Hakan Eren: 23 G PPV uygulanan psödofakik regmatojen retina dekolman olgularda sonuç görme keskinliği etkileyen faktörler. TOD 45. Ulusal Kong. Poster Sunumu 2011
 • M. Hakan Eren, Işıl B. Paşaoğlu, Tanıl Gürsel, Hülya Güngel, Özen A Osmanbaşoğlu, Dilek Alp: Çocukluk çağı glokomlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız. TOD 45. Ulusal Kong. Sözlü Sunum 2011
 • M. Hakan Eren, Işıl B. Paşaoğlu, Özen A. Osmanbaşoğlu, Dilek Alp, Gönül Karataş, Hülya Güngel: Açık glob yaralanmalarında tedavi sonuçlarımız. TOD 45. Ulusal Kong. Poster Sunumu 2011
 • TOD Bursa Şubesi "Katarakt ve Refraktif Cerrahide Güncel Gelişmeler" konulu toplantısı: " Fakik Göziçi Lensinde Güncel Durum, Nereye Gidiyor? " başlıklı konuşma. 31.5.2014
 • M.Hakan Eren: Femtosaniye Lazer Yardimi Ile Fakoemulsifikasyon Cerrahisi Sonuclari. TOD 48. Ulusal Kongresi 2014 (bilimsel kurulda değerlendirmede).

Uluslararası bilimsel yayın/İnternational scientific publications (authors, affiliation, abstract):

 • Acar B., Eren H.,Kevser MA.,Kaya V.,Yılmaz ÖF.:Results of seventeen keratoplasties.28th Panhellenic Ophthalmological Congress Abs.1995:80.
 • Acar B.,Kevser MA.,Kaya V., Eren H.,Yılmaz ÖF.:Radial keratotomy in keratoconus treatment. 28th Panhellenic Ophthalmological Congress Abs.1995:80:51.
 • Gökyiğit B.,Yıldızbaş S.,Bozkurt S., Eren H., Kevser MA,Yılmaz ÖF.:Small incision and phacoemulcification in cataract surgery.29th Panhellenic Ophthalmological Congress Abs.1996:5
 • Gökyiğit B.,Manzakoğlu U.,Kaya V.,Kevser MA., Eren H.,Yılmaz ÖF.:Two step treatment in high myopia (RK + PRK). 29th Panhellenic Ophthalmological Congress Abs.1996:90.
 • Gökyiğit B.,Kaya V.,Kevser MA., Eren H., Perente İ.,Yılmaz ÖF.:Complications of radial keratotomy. 29th Panhellenic Ophthalmological Congress Abs.1996:98.
 • Eren H.,Bayraktar Ş.,Öztürk C.;Yılmaz Ö.F.: Ahmed Glaucoma Valve İmplantation: One year follow – up. 4th İnternational Glaucoma Symposium. March 2003:67.
 • Bayraktar Ş., Eren H., Yılmaz Ö.F.: Long term results of goniosurgery in developmental and synechial angle closure glaucoma. 4th İnternational Glaucoma Symposium. March 2003:105.
 • Kayaarası Z., Bayraktar Ş., Eren H.,Utine A., Yılmaz Ö.F.: The results of one site versus two site approaches in combined surgery (phacoemulsification and trabeculectomy). 4th İnternational Glaucoma Symposium. March 2003:86.
 • Eren H., Bayraktar Ş., Sivrikaya H.,Küçüksümer Y.,Ağca A., Yılmaz Ö.F.:Temporary haptic externalisition through clear cornea for scleral fixation of partially dislocated posterior chamber İOL’s.XXI. Congress of the ESCRS. 2003:182.
 • Altan Ç.,Bayraktar Ş.,Altan T., Eren H.,Yılmaz Ö.F.: Anterior chamber depth, iridocorneal angle width and intraocular pressure changes after uneventful phacoemulsifacation in eyes without glaucoma and with open iridocorneal angles. Journal Cataract and Refractive Surgery.2004;April. 30/4: 832-838.
 • Kayaarası, Z., Y. Kucuksumer, V. Kaya, S. Bayraktar, H. Eren, T. Pahandar, İ. Eser, O.F. Yilmaz. “The comparative study of LASIK and LASEK in low to moderate myopia”, XXII. Congress of the ESCRS, September 18th-22nd, Paris, 2004. Serbest Bildiri
 • Utine, C.A., Y. Kucuksumer, S. Bayraktar, V. Kaya, H. Eren, O.F. Yilmaz. “Influence of scleroplasty on the progression of axial myopia: Long-term follow-up results”, XXII. Congress of the ESCRS, September 18th-22nd, Paris, 2004. Serbest Bildiri
 • Sivrikaya, H., M. Eliacik, M.H. Eren, S. Bayraktar, O.F. Yilmaz, Y. Kucuksumer, V. Kaya. “Long-term follow-up of seperate-site combined phacoemulsification and trabeculolectomy”, XXII. Congress of the ESCRS, September 18th-22nd, Paris, 2004. Poster
 • Kaya,V., H. Sivrikaya, Y. Kucuksumer, O. Bayraktar, H. Eren, Z. Kayaarasi, C. Ozturker ve O.F. Yilmaz. “ Microincisional phacoemulsification and thinoptx implantation: Visual and refractive results”, XXII. Congress of the ESCRS, September 18th-22nd, Paris, 2004. Poster
 • Ozbek, A., Y. Kucuksumer, M.H. Eren, S. Bayraktar, V.Kaya ve O.F. Yilmaz. “Results of surgical corneal suturing procedure in treatment of hyperopic shift after radial keratotomy”, XXII. Congress of the ESCRS, September 18th-22nd, Paris, 2004. Poster
 • Kucuksumer, Y., H. Eren, C. Ozturker, S. Bayraktar, V. Kaya ve O.F. Yilmaz. “Laser subepithelial keratomilieusis (LASEK) for low and moderate myopia”, XXII. Congress of the ESCRS, September 18th-22nd, Paris, 2004. Poster
 • Eren, M.H., V. Kaya, Y. Kucuksumer, C. Ozturker, Z. Kayaarasi ve O.F. Yilmaz. “Comparison of contrast sensitivity in plate haptic diffractive thinlens vs. Acrylic three-piece foldable IOL”, XXII. Congress of the ESCRS, September 18th-22nd, Paris, 2004. Poster
 • Dogan,M. A. Ozturk,Y. Kucuksumer, C.Ozturker, V.Kaya, S.Bayraktar, H. Eren, O.F. Yilmaz. “Deep anterior lamellar keratoplasty (DALK); 6 months follow-up period”, XXII. Congress of the ESCRS, September 18th-22nd, Paris, 2004. Poster
 • Kucuksumer Y., Karakaya M., Eren H., Kevser M.A., Yılmaz Ö.F.: "Qualıty of vision after Acrysof Restor intraocular lens implantation." World Ophthalmology Congress February 2006. 153.
 • Canan Aslı Utine, Hakan Eren, Sükrü Bayraktar, İrfan Perente, Çiğdem Altan, Ömer Faruk Yılmaz: " Evaluation of the OCT findings in correlation with visual field defects. " World Ophthalmology Congress February 2006, 109.
 • İrfan Perente, Canan Aslı Utine, Ziya Kapran, Tuğrul Altan, Hakan Eren, Berna Demirel, Ömer Faruk Yılmaz: " Evaluation of the macular effects of uncomplicated phacoemulsification surgery by optical coherence tomography. " World Ophthalmology Congress February 2006,13.
 • Canan A Utine, Sukru Bayraktar, Vedat Kaya, Hakan Eren, Irfan Perente, Yasar Kucuksumer, Mehmet Ali Kevser, Omer F Yilmaz: ZB5M anterior chamber and Fyodorov's posterior chamber phakic intraocular lenses: long-term follow-up. Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J.)12/2006; 22(9):906-10.
 • Utine CA1, Bayraktar S, Kaya V, Kucuksumer Y, Eren H, Perente I, Yilmaz OF: Radial keratotomy for the optical rehabilitation of mild to moderate keratoconus: more than 5 years' experience. Eur J Ophthalmol. 2006 May-Jun;16(3):376-84.
 • Eser İ., Kapran Z., Altan T., Eren H., Yılmaz ÖF.: The use of blood culture bottles in endophtalmitis. Retina Sep;27(7):971-3, 2007
 • M.H. Eren, S. Bayraktar, I. Parente , B. Erden, S. Mert, O.F. Yılmaz: " I – stent implantation in primary open angle glaucoma. " İnternational Glaucoma Symposium March 2007.
 • Perente I, Utine CA, Öztürker C, Cakır M, Kaya V, Eren H, Kapran Z,Yılmaz ÖF. : Evaluation of macular changes after uncomplicated phacoemulsification surgery by optical coherence tomography. Curr Eye Res. 2007 Mar;32(3):241-7
 • D. Oygar, H. Gungel, I. Basgil, C. Altan, I. Ozdemir, H. Eren : The effect of single dose of Carteolol, Brimonidin and Latanoprost on IOP in normotensive people with different age groups. 8thEGS Congress, 2008, Berlin
 • C. Altan, C. Ozturker, S. Bayraktar. H. Eren, Z.K Ozturker, O.F Yılmaz: Post-trabeculectomy choroidal detachment: Not an adverse prognostic sign for either visual acuity or surgical success.. Eur J Ophthalmol 2008; 18: 771-777
 • Hülya Güngel, Mümin Hakan Eren, Eylem Yaman Pınarcı, Ciğdem Altan, Deniz Oygar Baylançiçek, Necip Kara, Tanıl Gürsel, Yildiz Yegenoğlu, Serdar Susever: An outbreak of Fusarium solani endophthalmitis after cataract surgery in an eye training and research hospital in Istanbul. Mycoses 06/2011; 54(6) 767-74.
 • Eren MH, Gungel H, Altan C, Pasaoglu IB, Sabanci S: Comparison of dorzolamide/timolol and latanoprost/timolol fixed combinations on diurnal intraocular pressure control in primary open-angle glaucoma. J Ocul Pharmacol Ther; 2012 Aug;28(4):381-6 .

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow