Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Prof. Dr. FATİH KAREL

Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Karel F. Gözün fizyolojik ve patolojik aksoplazmik akımı ve tanı yöntemleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği yıllığı. XXXV-XXXVI, 170-175,1983
 • Karel F. Trohom tedavisinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yıllığı, XXXV – XXXVI, 176-181,1993.
 • Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Karel F. Retina Dekolman cerrahisinde yerli yapım silikon bant kullanımını. Türk Oftalmoloji Gaztesi, 14:2,117-119, 1984.
 • Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Karel F. Yırtıksız retina dekolmanlarında tedavi sonuçları. 14:3,207-210, 1984.
 • Turaçlı ME,Karel F. Resultats compares de differentes interventions chirugicales dans les glaucomes congenitaux. Bulletin des Societes D’ophtalmologie De France. LXXXV- 3, 321-322, 1985.
 • Günalp İ, Kaynak S, Karel F. Orbita tümörlerinde genel yaklaşım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Yıllığı.XXXIX,123-131, 1986.
 • Turaçlı ME, Erkam N, Karel F. Şaşılık ameliyatlarından sonra göz içi basınç değişiklikleri. XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. (Ed. Turaçlı ME), Öztek matbaacılık, Ankara,9-11, 1986.
 • Atmaca LS, Turaçlı ME, Karel F. Argon laser trabeküloplasti.XIX Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (ED. Gücükoğlu A, Soylu T). Matbaa teknisyenleri basım evi,İstanbul,291-297,1986.
 • Örgen C, Atmaca LS, Karel F, Altıntaş K. Bir Phthiriazis palpebrarum olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 17:2,262-265,1987.
 • Atmaca LS, Karel F. Nd YAG ve Argon laser ile kapsülotomi. XXI Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi (Ed. Haznedaroğlu G ve ark.). Karınca Matbaacılık, İzmir,845-847,1987.
 • Atmaca LS, Turaçlı ME, Karel F. Dar açılı glokomlarda laser iridektomi. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi (Ed. Özçetin H,Ertürk,H.). Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 291-295, 1989.
 • Karel F. Çocuk yaş gurubundaki katarakt olgularında arka kamara lens implantasyonu. III. İntraoküler lens implantasyon simpozyumu (Ed. Özçetin H, Ertürk H.) uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa,133-135,1989.
 • Sinskey RM, karel F, Dal Ri E.Management of cataracts in children. J Cataract Refractive Surgery,15(2);196-200,1989.
 • Karel F,Özdemir Ö, Erkam N, Günalp İ. Travmatik kataraktlı çocuk yaş gurubunda arka kamara lensi implantasyonu sonuçları. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni I (Ed. Köker ÖF ve Ark.). Çukurova Üniversitesi Basımevi,Adana,103-106,1989.
 • Turaçlı ME, Günalp İ, Erkam N, Zilelioğlu G, Karel F, Dürük K, Yılmaz M. Kliniğimiz ön kamara lenslerinde erken ve uzun süreli takip sonuçlarımız. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni II (Ed. Köker ÖF ve Ark.). Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana,687-692,1989.
 • Özdemir Ö, Atmaca LS, Turaçlı ME, Karel F, Kanpolat A, Zilelioğlu G, Dürük K, Batıoğlu F. Kliniğimiz arka kamara lensi olgularında erken vegeç sonuçlar. TOD XXIII.Ulusal Kongresi Bülteni II (Ed. Köker ÖF ve Ark.). Çukurova Üniversitesi Basımevi,Adana,722-726,1989.
 • Karel F. Keratoplasti ameliyatlarının teknikleri. TOD XXIII. Ulusal Kongresi Bülteni III (Ed. Köker ÖF ve Ark. ). Çukurova Üniversitesi Basımevi,Adana,1164-1170,1989.
 • Karel F, Sinskey RM, Goetz JS. Göz içi lens implantasyonunda değişken endikasyonlar: Tek gözlü hastalar (1). Fakoemülsifikasyon ve arka kamara lens implantasyonunda uzun süreli görme sonuçları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Yıllığı. XLI,123-129,1989.
 • Karel F, Sinskey RM, Goetz JS. Göz içi lens implantasyonunda değişken endikasyonlar:Tek gözlü hastalar (2). Fakoemülsifikasyon ve arka kamara lens implantasyonunda komplikasyonlar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Yıllığı,XLI,130-135,1989.
 • Sinskey RM, Karel F. Cataract extraction and lens implantation in patient with Fuchs’ Dystropy. European Journal of Implant and Refractive Surgery,1:4,281-283,1989.
 • Karel F, Sinskey RM, Goetz JS. Shearing lenslerinin ön kamaraya implantasyonu, geç sonuçlar ve komplikasyonları. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 20:2,78-80,1990,
 • Karel F, Günalp İ. Işın kataraktı gelişen retinablastom olgularında göz içi lens implantasyonu, ön çalışma. XXIII. Kış simpozyumu kitabı (Ed. Özçetin H ve Ark.). Özsan Matbaacılık, Bursa,59-62,1990.
 • Karel F. Çocuk yaş gurubunda göz içilensine ait komplikasyonlar ve prognozun olumlu olduğu travmatik katarakt tipleri. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 21,91-96,1991.
 • Eryılmaz T, Turaçlı ME, Karel F, Gorgani M. Açık ve koyu renkli gözlerde nonselektif beta bloker (Timolol) ‘ın etkilerinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Gazetesi,21,391-395,1991.
 • İlker S, Karel F. Editöre Mektup,Türk Oftalmoloji Gazetesi,21,446-447,1991.
 • Atmaca LS, Karel F. Argon laser trabeculoplasty in primary open angle glaucomes. Glacoma,727:209-210,1993.
 • Tuncer K, Karel F, Öztürk F, Orhan M, Can C, Yıldırım E. Sklera ve korneanın gliserinde uzun süreli prezervasyonu ile deneysel skleroplasti ve lameller keratoplasti. Türkiye Klinikleri,2,344,346,1993.
 • Karel F, Aktan G,Özmert E, Bekir N. 15 olguya ait fakoemülsifikasyon sonuçlarımız. TODXXVII Ulusal Kongresi Bülteni Marmaris. 1993.
 • Özmert E, Aktan G, Karel F, Bekir N. Proliferatif Diabetik Retinopatinin (PDR)tedavisinde multifonksiyonlu aletlerle vitreoretinal cerrahi. TOD XXVII Ulusal Kongresi Bülteni, Marmaris, 1993.
 • Aktan G, Özmert E, Karel F, Bekir N. Vitreoretinal cerrahi ile birlikte göz içi lens (GİL) implantasyonu. TOD XXVII. Ulusal Kongresi Bülteni,Marmaris,1993.
 • Budak K, Karel F, Aktan G, Fidan O. Asetilcolinin trofik kornea ülseri tedavisindeki rolü. T Klin Oftalmoloji 3:246-248,1994.
 • Karel F. Fakoemülsifikasyonda avantaj-dezavantaj, endikasyon-kontrendikasyon. TOD XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. (Ed. Doğan ÖK, Aydın RÇ) 1:67:69,1994
 • Karel F, Günalp İ, Işın kataraktı gelişen Retinablastom olgularında göz içi lens implantasyonu geç sonuçları. TOD XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. (Ed. Doğan ÖK, Aydın RÇ). 2:567-568,1994
 • Uğurbaş SH, Turaçlı E, Dürük K, Karel F, Günalp İ, Erkam N, Atmaca L, Zilelioğlu G, Kanpolat A, Özmert E, Tamer C. Ön kamara lensi uygulamalarında komplikasyonlar. TOD XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni. (Ed. Doğan ÖK, Aydın RÇ). 3:994-996,1994.
 • Uğurbaş SH, Abadan S, Özdemir Ö, Zilelioğlu G, Karel F, Erkam N, Dürük K. Akut kornea enfeksiyonlarında keratoplasti. MN Oftalmoloji. 2:1,90-92,1995.
 • Çakar P, Karel F. Sklera prezervasyonu ve kullanım alanları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Yıllığı. (Ed. Turaçlı E.) 46:85-88;1995.
 • Şimşek T, Karel F. Kornea refraktif cerrahisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Yıllığı. (Ed.Turaçlı E.). 46:89-93,1995.
 • Kavaklı S, Karel F. Lensin doğumsal anomalileri. T. Klın. Oftalmoloji 5:60-67,1996.
 • Turaçlı ME, Karel F, Bardak Y. Karbakol ve asetilkolinin katarakt cerrahisi sonrasında göz içi basınca etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi XXVI:1,48-49,1996.
 • Karel F, Yalçın E. GİL konulan 3 yaş altı ve üstü konjenital ve gelişimsel kataraktlı olgularda komplikasyonların karşılaştırılması. T. Klin. Oftalmoloji 5:258-561,1996.
 • Karel F, Turaçlı ME, Bardak Y. Fakotrabekülektomi ve intraoküler lens implantasyonu erken sonuçlarımız. T. Klin. Oftalmoloji 5:352-367,1996.
 • Karel F, Işıkçelik Y,Takmaz T. Lens metabolizması ve katarakt oluşum mekanizmaları. T. Klin. Oftalmoloji 6:50-56,1997.
 • Karel F, Yalçın E, Bardak Y. Fakoemülsifikasyon sonuçlarımız. T. Klin. Oftalmoloji 6:165-169,1997
 • Karel F, Yalçın E, Karaaslan A, Tekeli A. Shigella Keratiti. T. Klin. Oftalmoloji 6:196-198,1997.
 • Ateş Y, Karel F, Tüzüner F, Bayramlı E. Konjenital katarakt cerrahisinde endotrakeal entübasyon ve laringeal maske uygulamasının hemodinami ve oksijenasyona etkileri. MN Oftalmoloji. 4:320-323,1997.
 • Çakar MP, Özdemir Ö, Şenbil O, Karel F. Ekstakapsüler katarakt cerrahisindegöz içi kontaminasyon. MN Oftalmoloji. 4:368-374,1997.
 • Turaçlı ME,Karel F,Doğan ŞS.Small incision Trabeculotomy Combined With Phaco emulsification. XXVII. International Congress of Ophthalmology Amsterdam,Holland 21-26 June 1998(Abstract)
 • Özdemir G, Karel F. Konjenital kataraktlar. T. Klin. Oftalmoloji 8:139-142,1998
 • Çekiç O,Bardak Y,Totan Y, Kavaklı S,Akyol O,Ozdemir Ö,Karel F. Nickel, chromium, manganese, iron and aluminium levels in human cataractous and normal lenses. Ophthalmic Res.1999;31(5) 332-6
 • Karel F, Turaçlı ME, Arslanpençe A, Atilla H. Doğan S. Fakoemülsifikasyon ve memory lens uygulamalarımız. T. Klin. Oftalmoloji 8:52-55,1999.
 • Turaçlı ME, Karel F, Doğan S. Kombine trabekülotomi-Fakoemülsifikasyon vePMMA Göz içi lensi yerleştirilmesi. T. Klin. Oftalmoloji 3:210-214,1999.
 • Oral D,Turaçlı ME,Karel F,Doğan S. The effect of Cataract surgery and combined surgery on cornea. Contactologia European Contact lens and ocular Surface Journal Antalya Turkey 3rd 4th quarter 2000 (abstract)
 • Tekeli O,Karel F,Zilelioğlu G,Turaçlı ME.The evaluation of postoperative visual acuity by flash visul evoked potential in patient with cataract who underwent phacoemulsification surgery. XIII. Congress of the european Society of Ophthalmology İstanbul Turkey 3-7 June 2001 pp 234 (Abstract)
 • Turaçlı ME,Özcan H,Tekeli O,Aytar S,Doğan S,Karel F. The longterm effect of dorzolamide on the ocular blood flow and visual fields in normal tension glaucoma XXIX th International Congress of ophthalmology. Sydney 22-25 April 2002 pp 314 (Abstract)
 • Turaçlı ME, Karel F,Can B. Et all Electron Microscopy of the lens epithelium and cortex in patients with glaucoma and cataract.XXIX. International congress of ophthalmology. Sydney 22-25 april 2002 pp:314 (abstract)
 • Turaçlı ME, Karel F,Can B. Et all Electron Microscopy of the lens in patients with glaucoma and cataract.4th International Glaucoma Symposium –IGS 19-22 March 2003 Barcelona Spain (abstract)
 • Tekeli o,Turaçlı ME, Karel F,Erdoğan F,Dürük K,Özmen S. Correlation of Heidelberg retinal tomograpy and scanning laser polarimetry with pattern electrortinogtam in ocular hypertansion. 4th International Glaucoma Symposium –IGS 19-22 March 2003 Barcelona Spain (abstract)
 • Deniz H,Turaçlı ME,Tekeli O,Gül H,Gündüz K,Karel F,Dürük K. Transscleral diode laser cyclophotocoagulation in refractory glaucoma. 4th International Glaucoma Symposium –IGS 19-22 March 2003 Barcelona Spain (abstract)
 • Tekeli O, Karel F,Zilelioğlu G, Turaçlı ME,Elhan AH. Fakoemülsifikasyon cerrahisi yapılan katarakt hastalarında postoperatif görme keskinliğinin flash görsel uyarılmış potansiyel ile değerlendirilmesi. MN oftalmoloji cilt 9 s 119-121 2002
 • Turaçlı ME,Karel F, Can B,Tekeli O,Sabuncuoğlu B,Tekelioğlu M,Dürük S,Doğan S. Glokom ve katarakt birlikteliğinde lens epiteli ve korteksin elektron mikroskopik incelemesi. MN oftalmoloji cilt 9 s337-340, 2002
 • Turaçlı ME,Özcan H,Tekeli O,Aytaç S,Doğan S,Karel F. Normal tansiyonlu glokomda dorzolamidin oküler kan akımı ve görme alanı üzerine etkisi .Türk oftalmoloji gazetesi XXXIII 524-529 2003.
 • Örnek K,Karel F,Büyükbingöl Z. May nitric oxide molecule have a role in the pathogenesis of human cataract? Exp.Eye Res. 78,23 2003
 • Atilla H,Tekeli O,Can B,Karel F,Saran Y. Effects of intracameral lidocaine on ocular tissues. Clin.Experiment Ophthalmol. 31,73-77 2003.
 • Turaçlı ME,Tekeli O,Göl H,Gündüz AK,Karel F.Dürük K. Dirençli glokomda transskleral diode laser siklofotokoagulasyon. Türk oftalmoloji gazetesi XXXIV(1), 31-35 2004
 • Uçakhan OO,Karel F,Kanpolat A,Devrim E,Durak İ. Superoxide dismutase activity in the lens capsule of patients with pseudoexfoliation syndome and cataract. J cataract Refract Surg 32:618 2006
 • Parmak N,Karel F.Fakoemülsifikasyonda kullanılan irrigasyon sıvı sıcaklığının kornea endoteline etkisi. Glokom-katarakt.1:245-250,2006
 • Muftuoğlu O, Hoşal B,Karel F,Zilelioğlu G. Drug-İnduced intraocularf lens movement and near visual acuity after AcrySof intraocular lens implantation. J cataract Refract Surg 3: 1298, 2005
 • Müftüoğlu O,Karel F,Duman R. Effect of ayellow intraocular lens on scotopic vision , glare disability and blue color perception .J Cat Refract Surgery 33:658, 2007
 • Muftuoğlu O,Karel F. Psödofakik gözler ile fakik gözlerin skotopik ve parlama eşliğinde Mezopik Kontrast duyarlılığının araştırılması. TJO 38, 2: 110-115,2008
 • Tekeli O,Turaçlı ME,Tekeli A ,Karel F , Özsan M.Peseudoeksfoliasyon ve Herpes simplex virüs arasındaki ilişkinin araştırılması. Glokom –katarakt 3, 4:252-254 2008

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow