Hemen Ara 444 4 469 - 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet
Doç. Dr. Bozkurt Şener
Doç. Dr.
Bozkurt Şener
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal ve Uluslararası Yayınları

1- Şener B.,Özkan Ş.,Kendiroğlu G.: Bir Optik Sinir Druseni Vakası,T.Oft.Gaz.14,204-206,1984

2- Şener B.,Müftüoğlu G.,Suyugül N.,Sürel Z.:Bir İridosksis Olgusu,T.Oft.Gaz.;14,215-216,1984.

3- Şener B.:Periferik Retinanın Vitreoretinal Dejenerasyonları,T.Oft.Gaz., Vol 15(XX), Ocak-Mart 1985

4- Şener B.,Özkan Ş.,Müftüoğlu G.,Gürün R.,Güzel H.,Vena Santralis Retina kök Tıkanmalarında Panretinal Fotokoagulasyon Sonuçları, T.Oft.Gaz.,15,99-102,1985

5- Şener B.,Özkan Ş.,Müftüoğlu G., Gürün R.,Güzel H.: Maküla Fotokoagülasyonu,T.Oft.Gaz., 141-144,1985.

6- Şener B.:Opak Medialı Gözlerde Preoperatif Değerlendirme, T.Oft.Gaz. 16-43-45, 1986
.
7- Şener B.: İkizlerde Gyrate Atrofi, T.Oft.Gaz.,16,139-141,1986.

8- Şener B., Eales Hastalığında Vitreus Cerrahisi, T.Oft.Gaz., 16,46,49,1986.

9- Güzel H.,Özkan Ş., Şener B.: Kliniğimizde Son Üç Yıl İçinde Yapılan Retina dekolmanı Ameliyatı Sonuçları,T.Oft.Gaz.16,153-156,1986.

10- Özkan Ş.,Güzel H.,Şener B.,Müftüoğlu G.:Primer Maküla Delikli Retina Dekolmanlarının Cerrahi Tevdisi,T.Oft.Gaz.16.292-294,1986.

11- Güzel H.,Şener B.,Özkan Ş.: Traksiyon SütürleriUygulanarak Sağlanan Aktif Göz İmmobilizasyonunun Retina Dekolmanı Cerrahisindeki Önemi, T.Oft.Gaz., 16,307-309,1986.

12- Suyugül N.,Şener B.,Sürel Z.: Pupiller Membran Kalıntısının Klinik ve Histro-Embriyolojik Olarak Araştırılması, T.Oft.Gaz,16,417-423,1986

13-Günay M.,Şener B.,Akmut T.: Bir Rieger Sendromu Olgusu Nedenitle Ön Kamara Klevaj Anomalilerinin İrdelenmesi, Medica Aralık 29-31,1986

14- Gürün R.,Özkan Ş.,Güzel H.,Şener B.,Müftüoğlu G.:Diabetik Retinopatilerde Panretinal Fotokoagülasyon Sonuçları, XVIII Ulusal Türk Oft.Kongresi, 11-15 Eylül,Girne

15- Özkan Ş.,Güzel H.,Gürün R.,Müftüoğlu G.,Şener B.:Periferik Retina Dejenerasyon ve YırtıklarındaFotoagülasyon Tedavisinin Sonuçları XVIII  Ulusal Türk Oft.Kon., 11-15 Eylül 1984 Girne

16- Müftüoğlu G.,Güzel H.,Özkan Ş.,Şener B.,Gürün R.: V.Santralis Retina Tıkanmalarında Fotkoagülasyon Sonuçları, XVIII Ulusal  Türk Oft.Kong.,11-15 Eylül, Girne

17- Korugan Ü., Müftüoğlu G., Hekim N.,Şener B., Özkan Ş.: Diabetik Olgularda HbA1, B2 Mikroglobülin, Lipid Statüleri ve FFA Uygulaması, XIX. Ulusal  Türk Oft.Kong.,S 117-118-119,İstanbul 1986

18-Şener B.,Müftüoğlu G.,Özkan Ş.,Gürün R., Güzel H.: Diabetik Retinopatilerde İskeminin Yerine Göre PrognaozTayini, XIX Ulusal Türk. Oft.Kong.,S 121-122-123,İstanbul,1986

19-Şener B., Özkan Ş.:Diabetik Hastalarda Pars Plana Vitrektomi Sonuçları, XIX. Ulusal Türk Oft.Kong., S-163-164-165-166-167-168,İstanbul, 1986

20- Gürün R.,Özkan Ş.,Şener B.: Kronik Basit Glokomlu Fakik Olgularda Argon Laser Trabeküloplasti (Alt) XIX.Ulusal T.Oft.Kong., S-284-285-286-287-288-289-290,İstanbul,1986.

21- Özkan Ş.,Şener B.:Teleskopik ve Büyüteç Cam Uygulama Sonuçları, XIX Ulusal T.Oft.Kong.,S 434-435-436,İstanbul,1986

22-Kuzulugil A.,Şener B.,: Nörofibromatozis Olgusunun Oftalmolojik Yönden Değerlendirilmesi, Medica Nisan 22-23,1987

23-  Akmut T.,Şener B.: Diabetik Retinopati Tedavisi ,Şişli Çocuk Hast. Tıp Bülteni, Sayı 3-4 Ayrı Baskı

24- Şener B.,Yaşar U.,Kenduşim M.: Bir Vaka Dolayısıyla Optik Pitler, Medica Temmuz 31-32,1988

25- Şener B.,Gürün R., Zökan Ş.: Diabetik Retinopatilerde Kapillerden yoksun Alan Değişmeleri,XXI.Ulusal T.Oft. Kong., S194-195-196-197-198-199-200-201,9-15 Eylül 1987,İzmir

26- Şener B.: Ön Kamara Lensi Uygulama Sonuçlarımız, T.Oft. Gaz, 18,27-31,1988

27 -Şener B.: Pars Plana Lensektomi + Vitrektomi Sonuçları, XXII. Ulusal Kong., S 386-387-389, 10-16 Eylül,1988, Ürgüp

28- Şener B., Gürün R., Güzel H., Özkan Ş., Müftüoğlu G.: Proliferatif Diabetik Retinopatide İskemi Lokalizasyonu, XX.Ulusal T.Oft. Kong.,S49-50-51,7-12 Eylül 1986,Bursa

29-Müftüoğlu G.,Özkan Ş.,Gürün R.,Şener B.: Neovasküler Glokomda Panretinal Kriokoagulasyon XX0.Ulusal T.Oft.Kong., S 241-242-243,7-12 Eylül 1986,Bursa

30-Gürün R., Özkan Ş., Müftüoğlu G.,Şener B.,Güzel H.: Glokomda Argon Lazer Trabeküloplasti (Alt)- İlaç Tedavisi İlişkisi , XX.Türk Oft, S 300-301-302-303-304-305, 7-12 Eylül, Bursa

31- Güzel H.,Özkan Ş., Şener B., Akar S.,Gürün R., Müftüoğlu G.: Nd Yag Lazer Kapsülotomi, XX.Ulusal T.Oft.kong., S311-312-313-314, 7-12 Eylül 1986 Bursa

32- Müftüoğlu G., Şener B.,Özkan Ş.: Diabetik Retinopatide Kistik Maküla Ödemi ve Tedavi Sonuçları ,T.Oft.Gaz.17,76-79,1987

33- Şener B.: Viterus  Cerrahisi Sonrası Sekonder Hemorajilerde Tedavi XII.Bahar Sempt.Vitreo-Retinal Cerrahi S,67-68-69-70-71,19-21 Mayıs 1989,İstanbul

34- Şener B.: Arka Kamara Lens Uygulama Sonuçlarımız , T.Oft.Gaz.,20,72-74,1989.

35- Şener B., Oba E.,Sungur G.: Worst Iris Claw Lensi ile Diğer Açı Destekli Ön Kamara Lenslerinin Karşılaştırma Sonuçları, XII. Kış Semp. S47-48,13-16 Aralık 1990,Uludağ

36- Şener B.,Tolun H.,Borlu M.: Disposable (Atılabilir) Kontakt Lensler,T.Oft.Gaz.,21,122-125,1991.

37- Şener B.,Tolun H., Kendiroğlu G., Borlu M.: İris Kıskaç Lensleri, T.Oft.Gaz.,21-178-181,1991

38- Şener B., Tolun H.,Özdamar  A.: Kapa Açısının Şaşılıkta Kayma Açısına Etkisi, T.Oft.Gaz.;21,182-183,1991.

39- Tolun H., Şener B., Kendiroğlu G., Özdamar  A: Esansiyel İnfantil Ezotrapya’nın Cerrahi Tedavisinde Konjoktiva Geriletmesinin Etkisi,T.Oft.Gaz., 21, 184-184-187,1991.

40- Şener B., Üstüner A., Tolun., Özdamar  A.: Teleskop Sistemi Göziçi Lens  Uygulamaları ,T.Oft.Gaz.,21,249-251,1991

41- Oba E, Şener B.,Stempels  N, Tassignon M.J.: Komplikasyonlu Ön Kamara Göz içi Lenslerinde Repozisyon veya Ekstraksiyon Uygulamaları  ve Klinik sonuçları . T.Oft.Gaz.21,259-261,1991.

42- Şener B.: Katarakt Cerrahisinde Çelik Sütür Uygulaması, T.Oft.,21,265-267,1991

43- Şener B.,Zilan Ş.,Akmut T.,Tolun H.,Öz V.,Yılmaz E.: Kornea Maküler Distrofili Bir Ailenin Klinik, Histolojik ve İmmünolojik Yönden Araştırılması, T.Oft.Gaz.,21,268-274,1991.

44- Şener B.,Tolun H., Özdamar  A.,Borlu M.: Steril Şartlara Uyabilen Pratik Bir Aplanasyon Yöntemi, T.Oft.Gaz.,21,294-295,1991.

45- Tolun H.,Şener B.,Enver Ö.: Duane Sendromlu Hastalarda İşitme Fonksiyonunun İncelenmesi, T.Oft.Gaz.,21-330-331,1991.

46- Üstüner A.,Şener B.,Aras C.,Özdamar A.: Göziçi Lensi Biometrisinde Kontakt ve İmmersiyon Metodların Karşılaştırılması XXV.Ulusal Türk Oft.Bülteni, S 307-308-309, 1-7 Eylül 1991,

47- Aktunç T., Bahçecioğlu H.,Aktunç H., Şener B., Erçıkan C.: Vitrektomi Sonrası ve Vitrektomi Girişimi Sırasında Arka Kamara Lens Uygulaması. TOD.XXVI. Ulusal Kongresi Bülteni, 369-372,1992.

48- Bahçecioğlu H.,Aktunç T.,Şener B., Dehgan J., Erçikan  C.: Çocukluk Çağı Afakinin Değişik Optik Sistemlerle Düzeltilmesinin Vizyon Üzerindeki Etkileri. TOD XXVI. Ulusal Kongresi Bülteni 504-507,1992.

49- Şener B., Ocakoğlu I., Tolun H., Borlu M.: Sinskey Tipi Silikon Göziçi Lensleriyle Klinik Sonuçlarımız, T.Oft.Gaz., 22,12-14,1992.

50- Şener B.,Keskinbora H.K.: Vitreoretinal Cerrahiyle Beraber Worst İris Claw Göz İçi Lens İmplantasyonu, T.Oft.Gaz.23,425-427,1993.

51- Bahçecioğlu H.Keskinbora H.K.,Aktunç T., Şener B.,Kaner  G., Erçıkan C., Aktunç R.: Macula Pucker’da Pars Plana Vitrektomi ve Histopatolojik İncelemesi ,T.Oft.Gaz. 23,425-427,1993

52- Aktunç T., Keskinbora K., Aktunç R., Şener B., Kaner G., Bahçecioğlu H.: Epiretinal Membran Patogenezi ve Histopatolojik İncelemesi. T.Oft.Gaz. 23, 474-477,1993.

53- Şener B.: Fotorefraktif keratektomi (PRK) ve Türkiye’de ilk sonuçlar.Türk Oft.Gaz.24,176-184,1994

54- Aktunç R., Karaçorlu M.,Bahçecioğlu H.,Şener B., Aktunç T.,Erçıkan C.:Excimer Lazerle Fotorekraktif Keratektomide Hasta Takip Kriterlerimiz,TOD, XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, 629-630,1994

55- Aktunç T.,Şener B., Aktunç R.,Bahçecioğlu H.,Karaçorlu M.,Erçıkan C.: Excimer Lazer Uygulamasında Tek Taraflı ve Eşzamanlı Çift Taraflı  Uygulamaların Karşılaştırılması, TOD, XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, 631-632,1994.

56- Bahçecioğlu H.,Aktunç R., Aktunç T.,Karaçorlu M.,Şener B.,Erçıkan C.: 273 Miyop Gözde Fotorefraktif Keratektomi, TOD, XXVIII. Ulusal Kongresi.

57- Karaçorlu M.,Aktunç R.,Şener B.,Bahçecioğlu H.,Erçıkan C.: Excimer Laser Fotorekraktif  Keratektomi : Kornea Yara İyileşmesinin Değerlendirilmesi, TOD.XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, 930-931,1994

58- Bahçecioğlu H., Karaçorlu M., Aktunç T., Şener B., Aktunç R., Erçıkan C.: Prematüre Retinopatisi Evre 5’de Cerrahi Yaklaşımımız, TOD, XVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, 1141-1142,1994

59- Karaçorlu M., Özdamar A., Aras C., Aktunç R., Bahçecioğlu H., Şener B.,Aktunç T.,Erçıkan C.: 4+Haze Gelişen Prk Olgularının Karakteristikleri, T.Oft.Gaz.,25,242-244,1995.

60- Aktunç T.,Aras C., Özdamar A.,Aktunç R., Karaçorlu M., Bahçecioğlu H.,Şener B., Erçıkan  C.: Eşzamanlı Uygulanan Single Zone-Multi Zone Fotorefraktif Keratektomi Sonuçları, T.Oft.Gaz., 25,245-247,1995.

61- Bahçecioğlu H., Özdamar A., Aras C., Aktunç R., Şener B., Karaçorlu M., Aktunç T., Erçıkan E.:  Erodible Mask Yöntemi İle Astigmatizma Tedavisi, T.Oft.Gaz., 25,28-249,1995

62- Özdamar A.,Aras C., Karaçorlu M., Şener B.,Aktunç R.,Bahçecioğlu H., Aktunç T., Erçıkan C.; Fototerapotik Keratektomi Sonuçlarımız, T.Oft.Gaz., 25,250-251,1995

63- Karaçorlu M., Bahçecioğlu H.,Aktunç T.,Şener B.,Aktunç R., Özdamar A., Aras C., Erçıkan C.: Panoromik (Genişaçılı) Görüntü Sisteminin Vitreoretinal Cerrahide Kullanımı, T. Oft.Gaz., 25,352-355,1995

YABANCI YAYINLAR

64- Temel A.,Şener B.: Complete Evulsion Of The Optic Nerve, Acta Opthalmologia, 66:117-119,1988

65- Şener AB., Kuscu E., Seckin NC., Gökmen O., Taner D., Cobanoğlu O., Zorlu G.:Postmenopausal Vulvar Pruritus-- Colposcopic Diagnosis and Treatment. J Pak Med Assoc. 1995 Dec;45(12):315-7.

66 - Gökmen O., Seçkin NC., Şener AB., Ozakşit G., Ekmekçi S.: A Study of Premature Ovarian in Turkish Women. Gynecol Endocrinol. 1995 Dec; 9(4): 283-7.

67- Şener B., Özdamar A., Aras C, Yanyali A.: Photorefractive Keratectomy For Hyperopia And  Aphakia With A Scanning Spot Excimer Laser. Journal  Of Refractive Surgery, Volume 13, Number 7, November / December 1997.

68- Şener B., Yanyalı C.A., Özdamar A., Aras C.: La  Photokeratectomie Refractive Dans I’hypermetropie. J.Fr.Ophtalmol.,1998,21,1, 19-22.

69- Özdamar A., Aras C., Şener B., Öncel M., Karaçorlu M.: Blateral Retinal Detachment Aslsociated With Giant Retinal Tear After Laser Laser- Assisted İnsitu Keratomileusis, Retina 1998.

70- Aras C., Özdamar A., Bahçecioğlu H., Şener B.: Corneal Interface  Abscess After Excimer Laser In Situ Keratomileusis. Journal Of Refractive Surgery, Volume 14,156-157,March/ April 1998.

71- Özdamar A., Şener B., Aras C., Aktunç R.: Laser In Situ Keratomileusis After Photorefractive Keratectomy For Myopic Regression. J Cataract Refract Surg.Vol. 24, 1208-1211, September 1998.

72-Özdamar A., Aras C, Sener B, Bahcecioglu H. Two-year results of photorefractive keratectomy with scanning spot ablation for myopia of less than -6.0 diopters.Ophthalmic Surg Lasers. 1998 Nov;29(11):904-8.

73- Özdamar A., Arac C., Şener B., Bahçecioğlu H.: Two-Year  Results Of Photorefractive Keratectomy With Scanning Spot Ablation For Myopia Of Less Than -6,0 Diopters. Ophthalmic Surgery And Lasers. November 1998,Vol.29, No.11.

74- Sener AB., Yanyali CA.,Özdamar A.,Aras C.: (Photorefractive Keratectomy in Hypermetropia ) J Fr. Ophtalmol. 1998 Jan; 21(1):19-22 French

75- Özdamar A., Aras C.,Şener B., and Karaçorlu M.: Corneal Iron Ring After Hyperoptic Laser - Assisted In Situ Keratomileusis. Crnea 18(2):243-245,1999

76- Özdamar A., Aras C., Karakas N., Şener B., Karaçorlu M.: Changes In Tear Flow And Tear Film Stability After Photorefractive Keratectomy, Cornea 18(4):437-439, 1999

77- Özdamar A., Aras C., Bahçecioğlu H., Şener B.: Secondary Laser In Situ Keratomileusis 1 Year After Primary LASIK For High Myopia J Cataract Refract Surg. Vol 25, March 1999.

78- Ozdamar A, Aras C, Sener B. Epithelial deposits after hyperopic LASIK.J Cataract Refract Surg. 2000 May;26(5):632. No abstract available.

79- Aras C, Ozdamar A, Bahcecioglu H, Karacorlu M, Sener B, Ozkan S. Decreased tear secretion after laser in situ keratomileusis for high myopia.J Refract Surg. 2000 May-Jun;16(3):362-4.

80- Aras C, Ozdamar A, Karacorlu M, Sener B, Bahcecioglu H. Retinal detachment following laser in situ keratomileusis.Ophthalmic Surg Lasers. 2000 Mar-Apr;31(2):121-5.

81- Sener B, Ozdamar A, Aras C. Apical nodular subepithelial corneal scar after retreatment in hyperopic photorefractive keratectomy.J Cataract Refract Surg. 2000 Mar;26(3):352-7. 82- Cosar CB.,Sener AB.: Orbscan Corneal Topography System in Evaluating the Anterior Structures of The Human Eye. Cornea 2003 Mar; 22(2):118-21

83- Tunç Z, Deveci N., Şener B., Bahçecioğlu H., Corneal ring segments (INTACS) for the treatment of asymmetrical  astigmatism of the kreatoconus . Follow-up after 2 years J FR Ophtalmol. 2003 Oct  26(8):824-30 French

84- Cosar CB.,Saltık G.,Şener AB.: Wavefront-Guided Laser in Situ Keratomileusis With The Bausch & Lomb Zyoptix System.J Refract Surg. 2004 Jan-Feb;20(1): 35-9

85- Cosar CB.,Sener AB.,Sen N.,Coskunseven E.: The Efficacy of Hourly Prophylactic Steroids in Diffuse Keratitis Epidemic.Ophthalmologica .2004 Sep-Oct;218(5):318-22.

86- Coşar C.B.,Şener AB.: Lasık With an Inferior Hinge. J Refract Surg. 2005 Mar-Apr;21(2):197-9 PMID:15796228 

87- Şener AB., Seçkin NC., Ozmen S., Gökmen O., Doğu N., Ekici E.: The Effects of Hormone Replacement therapy on Uterine Fibroids in Postmenopausal Women . Fertil Steril. 1996 Feb;65(2):354-7.

88- Seçkin NC., Şener AB., Gözen A., Kutlay L.,Cobanoğlu O., Gökmen O.: The Impotance of Endometrial Fluid Collection in Postmenopause.Gynecol Obstet Invest. 1996;41(4):244-6.

89- Cosar CB., Srıdhar MS., Şener AB.:Late Onset Of Deep Corneal Vascularization: A Rare Complication Of İntrastromal Corneal Ring Segments For Keratoconus. European Journal of Ophthalmology 10:2009 baskıda

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al