Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Prof. Dr. ATİLLA BAYER

Göz Hastalıkları Uzmanı
 • 40th Anniversary Glaucoma Scientific Symposium, October 3-4 2003, Philadelphia, PA. Davetli konuşmacı.
 • TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2004, Antalya. Teorik Kurs GL-1. Göz İçi Basıncı, Hedef GİB.
 • TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, Antalya, Panel 16, Glokom Birimi, Glokom ve Katarakt Birlikteliğinde Cerrahi Tedavi, Hangisine öncelik verelim?
 • TOD Ankara Şubesi 26. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Hedef göz içi basıncı ve noktürnal değişimler, Nisan 2006, Ankara.
 • TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2006, Antalya, Kurs 02 GL 2. Görüntüleme Yöntemleri, RetinalFlowmetre
 • TOD Bursa Şubesi, 2006-2007 Bilimsel Gece Toplantısı, 26 01.2007, Bursa, Oküler Hipertansiyon.
 • Gülhane Günleri 2007, 2 Haziran 2007, Ankara, Oturum IV. Ön segment patolojilerinde antianjiyojenik tedavi.
 • IV. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, Kasım 2002, GATA, Ankara
 • TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2006, Antalya, Sözlü Sunumlar, SÖZ GL-1, Oturum Başkanları: Dr Ilgaz Yalvaç, Dr Atilla Bayer, Dr Yusuf Çağlar.
 • TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2009, Kurs GL, Görme Alanı.
 • TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Panel GL, Sekonder Açı Kapanması Glokomları.
 • TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012, Antalya, Panel, Hangi Cerrahi Yöntem?
 • TOD İzmir Şubesi Aylık Gece Toplantısı, Kasım 2012, İzmir, Primer Açı Kapanması Glokomunda Yaklaşım
 • TOD 36. Bahar Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2013, İstanbul, Panel 2, Glokomda Güncel Yaklaşımlar, Penetran Cerrahi.
 • 18th Congress of Balkan Military Medical Committee, İstanbul – May 2013, The Effect of Glaucoma and Its Management on the Visual Function, Prof Dr Atilla Bayer
 • TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2013, Antalya, Kurs GL 2, Gonyoskopi Tekniği.
 • XV. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, Aralık 2013, İzmir. A’dan Z’ye Trabekülektomi.
 • TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014, Antalya, Kurs GL, Gonyoskopi Tekniği.
 • TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014, Antalya, Etkileşimli Toplantı, Niçin medikal tedaviyi tercih etmeliyim?
 • Gazi Üniversitesi Göz Hast AD. Davetli konuşmacı. 14 Kasım 2014. Konferans: Hangi hastada hangi cerrahi yöntemi tercih etmeliyim?
 • XVI. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, Aralık 2014, Ankara. Wetlab Eğitmen.
 • Hacettepe Tıp Fak. Göz Hast AD. Davetli konuşmacı. Şubat 2015. Konferans: Sekonder açı kapanması glokomları.
 • GATA Tıp Fak. Göz Hast AD. Davetli konuşmacı. 27 Mart 2015. Konferans: Sekonder açı kapanması glokomları.
 • TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Davetli Konuşmacı. 12 Haziran 2015, Sapanca. Glokomun Medikal Tedavisi.
 • TOD 28. Yaz Sempozyumu, 26-28 Haziran 2015 İzmir. Panel 10 Glokom Cerrahi Tedavisi, Penetran Cerrahi.
 • TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2015, İstanbul, Panel, Primer Açık Açılı Glokomun Patogenezi.
 • TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2015, İstanbul, Glokom Sözlü Sunum 2 Moderatör. Topikal ve İntravitreal Tedavinin Glokom İle İlişkisi.
 • TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016, Antalya, BİLEP 2, Görme Alanının Güncel Glokom Tanı ve Takibinde Yeri Nedir, Hangi test, Ne Zaman?
 • TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016, Antalya, Kurs 1, Görme Alanı Temel Prensipleri ve Sonuçların Değerlendirilmesi.
 • TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017, Antalya, GL Bilep 1, Red, Sadece OCT’ye Göre Tedavi Planımı Oluşturmam.
 • TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017, Antalya, Gl. Bak 3, Glokomda Yapısal Progresyon.
 • TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018, Antalya, GL. Bilep 1, Moderatör. Strateji Oyunları.
 • TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018, Antalya, GL. Bilep 1, Konuşmacı. Strateji Oyunları.
 • TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018, Antalya, GL. Keynote Konferans 5, Moderatör.
    New Office based technologies that may enhance a Glaucoma Practice > Ike Ikbal Ahmed
    Glaucoma surgery in Complex situation > Ike Ikbal Ahmed

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow