WHATSAPP
+908502224469
Prof. Dr. Atilla Bayer
Prof. Dr.

Atilla Bayer

Göz Hastalıkları Uzmanı
Ankara - Tunus
Randevu Al

Seminerleri

40th Anniversary Glaucoma Scientific Symposium, October 3-4 2003, Philadelphia, PA. Davetli konuşmacı.
TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2004, Antalya. Teorik Kurs GL-1. Göz İçi Basıncı, Hedef GİB.
TOD 2004-2005 Bilimsel Gece Toplantısı 16 Aralık 2004, Konjenital Glokomlar. 
TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2005, Antalya, Panel 16, Glokom Birimi, Glokom ve Katarakt Birlikteliğinde Cerrahi Tedavi, Hangisine öncelik verelim?
TOD Ankara Şubesi 26. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Hedef göz içi basıncı ve noktürnal değişimler, Nisan 2006, Ankara.
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2006, Antalya, Kurs 02 GL 2. Görüntüleme Yöntemleri, Retinal Flowmetre.
TOD Bursa Şubesi, 2006-2007 Bilimsel Gece Toplantısı, 26 01.2007, Bursa, Oküler Hipertansiyon.
Gülhane Günleri 2007, 2 Haziran 2007, Ankara, Oturum IV. Ön segment patolojilerinde antianjiyojenik tedavi.
IV. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, Kasım 2002, GATA, Ankara
TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2006, Antalya, Sözlü Sunumlar, SÖZ GL-1, Oturum Başkanları: Dr Ilgaz Yalvaç, Dr Atilla Bayer, Dr Yusuf Çağlar.
TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2009, Kurs GL, Görme Alanı.
TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Panel GL, Sekonder Açı Kapanması Glokomları.
TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012, Antalya, Panel, Hangi Cerrahi Yöntem?
TOD İzmir Şubesi Aylık Gece Toplantısı, Kasım 2012, İzmir, Primer Açı Kapanması Glokomunda Yaklaşım
TOD 36. Bahar Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2013, İstanbul, Panel 2, Glokomda Güncel Yaklaşımlar, Penetran Cerrahi.
18th Congress of Balkan Military Medical Committee, İstanbul – May 2013, The Effect of Glaucoma and Its Management on the Visual Function, Prof Dr Atilla Bayer 
TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2013, Antalya, Kurs GL 2, Gonyoskopi Tekniği.
XV. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, Aralık 2013, İzmir. A’dan Z’ye Trabekülektomi. 
TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014, Antalya, Kurs GL, Gonyoskopi Tekniği.
TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014, Antalya, Etkileşimli Toplantı, Niçin medikal tedaviyi tercih etmeliyim?
Gazi Üniversitesi Göz Hast AD. Davetli konuşmacı. 14 Kasım 2014. Konferans: Hangi hastada hangi cerrahi yöntemi tercih etmeliyim?
XVI. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, Aralık 2014, Ankara. Wetlab Eğitmen.
Hacettepe Tıp Fak. Göz Hast AD. Davetli konuşmacı. Şubat 2015. Konferans: Sekonder açı kapanması glokomları.
GATA Tıp Fak. Göz Hast AD. Davetli konuşmacı. 27 Mart 2015. Konferans: Sekonder açı kapanması glokomları.
TOD İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Davetli Konuşmacı. 12 Haziran 2015, Sapanca. Glokomun Medikal Tedavisi.
TOD 28. Yaz Sempozyumu, 26-28 Haziran 2015 İzmir. Panel 10 Glokom Cerrahi Tedavisi, Penetran Cerrahi.
TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2015, İstanbul, Panel, Primer Açık Açılı Glokomun Patogenezi.
TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2015, İstanbul, Glokom Sözlü Sunum 2 Moderatör. Topikal ve İntravitreal Tedavinin Glokom İle İlişkisi.
TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016, Antalya, BİLEP 2, Görme Alanının Güncel Glokom Tanı ve Takibinde Yeri Nedir, Hangi test, Ne Zaman?
TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016, Antalya, Kurs 1, Görme Alanı Temel Prensipleri ve Sonuçların Değerlendirilmesi.
Erciyes Üniversitesi Göz Hast. AD. Davetli Konuşmacı. 7 Ekim 2016. Konferans: Gonyoskopik Muayene.
TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017, Antalya, GL Bilep 1, Red, Sadece OCT’ye Göre Tedavi Planımı Oluşturmam.
TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017, Antalya, Gl. Bak 3, Glokomda Yapısal Progresyon.
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018, Antalya, GL. Bilep 1, Moderatör. Strateji Oyunları.
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018, Antalya, GL. Bilep 1, Konuşmacı. Strateji Oyunları.
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018, Antalya, GL. Keynote Konferans 5, Moderatör. 
New Office based technologies that may enhance a Glaucoma Practice      Ike Ikbal Ahmed
Glaucoma surgery in Complex situation.     Ike Ikbal Ahmed
TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı. Glokom- Tanı ve Tedavide Zorluklar. Konuşmacı. 16 Mayıs 2019.
TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2019, Antalya, GL. Panel 1 Glokomun Geleceği- İnovasyondan Klinik Pratiğe Geçiş? Konuşmacı. OCT’de Ufka Bakış.
TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2019, Antalya, GL. BAK1 Glokomda Açı değerlendirmesi (Gonyoskopi), Moderatör.
Ankara Şehir Hastanesi Göz Kliniği Davetli Konuşmacı. 2 Aralık 2019. Konferans: Gonyoskopik Muayene.
TOD 2020. Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 2020- GL PANEL 2
Glokom Tanı ve Takibinde Maküler Optik Koherans Tomografi (OKT) ve Santral Görme Alanı Testleri, Moderatör.
TOD 40. Nisan Kursu, 3-4 Nisan 2021, Ankara. Panel 7, Özellikli Olgularda Katarakt Cerrahisi. Glokom Birlikteliğinde Katarakt Cerrahisi. 3-4 Nisan.
TODNET Webinarları, 14 Nisan 2021. Özellikli Glokom Olgularına Nasıl Yaklaşıyorum?. Oturum Başkanı, Atilla Bayer. Konuşmacılar Emine Şen, Esin Başer, Ümit Aykan, Marlene Moster.
TOD 5. Sanal Canlı Cerrahi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2021, Ankara. Panel: Mikroinvazyonel Glokom Cerrahileri. Gonyosineşiyolizis +/- Katarakt Ekstraksiyonu.
TOD 55. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2021. 3-7 Kasım 2021, Antalya GL. Panel. Glokom Tanı ve Tedavi Kriterlerimiz Değişiyor mu. Moderatörler. Ilgaz Yalvaç, Atilla Bayer. 
TOD Ankara Şubesi 2021-2022 Gece Toplantıları. 20 Ocak 2022, Ankara. Oftalmolojide Pratik İşlemler-3. Moderatör: Atilla Bayer.
TOD 44. Bahar Sempozyumu, Oftalmolojide Yenilikler, 13-15 Mayıs 2022, İstanbul. Glokom Birim Paneli: Filtran Cerrahi Sonrası Komplikasyonlar ve Tedavi Yaklaşımları. Dr Atilla Bayer. Geç Postoperatif Bleb Fonksiyon Bozuklukları.
European Glaucoma Society, 15th EGS Congress, 4-8 June 2022, Athens. Turkish Ophthalmological Association (TOS) – Glaucoma Section, New Concepts in Glaucoma. Atilla Bayer. Pearls and Artifacts in Heidelberg Spectralis OCT, 5th June 2022, Athens.
TOD 6. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 9-12 Haziran 2022, İstanbul. Glokom Birimi Canlı Cerrahi Oturumu, 12 Haziran 2022. Ameliyathane Moderatörleri, Atilla Bayer, Zeynep Kayaarası Öztürker.
TOD 56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Kasım 2022, Antalya. UKOK Toplantısı 3 (İngilizce Oturum). Glaucoma Management in Next 20 Years. Atilla Bayer. What New or Old Technologies Will Help Management of Glaucoma.
Gazi Üniversitesi Göz Hastalıkları AD Akademik Eğitim Programı, Davetli Öğretim Üyesi. Glokom Tanı ve Takibinde OCT Çıktılarını Nasıl Değerlendirmeliyiz? Artefakt ve Anatomik Varyasyonlar. 24 Şubat 2023, Ankara.
Gülhane Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Akademik Eğitim Programı, Davetli Öğretim Üyesi. Glokomda OCT Çıktılarını  Nasıl Okumalıyım? Artifakt ve Anatomik Varyasyonlar. 12 Mayıs 2023,  Ankara.
TOD Diyarbakır Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı. Davetli Konuşmacı. Glokomda OCT Çıktılarını  Nasıl Okumalıyım? Artifakt ve Anatomik Varyasyonlar. 24 Mayıs 2023,  Elazığ.
TOD 7. Canlı Cerrahi Sempozyumu. 1-4 Haziran 2023 Ankara. Glokom Birimi Canlı Cerrahi Oturumu. Ameliyathane Moderatörü. 4 Haziran 2023.
TOD 57. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2023. 8-12 Kasım 2023, Antalya. GL BİLEP 1. Glokomda İridokorneal Açıyı Gonyoskopi ile Nasıl Değerlendirelim?
TOD 57. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2023. 8-12 Kasım 2023, Antalya. GL Video Kulübü. Sferofakiye Bağlı Açı Kapanması Glokomunda Cerrahi Yaklaşım.
TOD 57. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2023. 8-12 Kasım 2023, Antalya. GL Panel (İngilizce). Moderatörler Ilgaz Yalvaç, Atilla Bayer.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al