Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. ADNAN POLAT

Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal Yayınları:

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan ve Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiriler:

 • Polat A : İyi bir gözdibi biyomikroskopisi ve retinadaki deşirürün bulunması.T.Oft.Gaz. 15,73, 1985.
 • Polat A : Kontakt lens uygulamamız. T.Oft.Gaz. 15, 183, 1985.
 • Polat A : Az görenlere yardımcı lensler. T.Oft.Gaz. 15, 202, 1985.
 • Polat A ,UzgörenE : Bir ekspulsif hemoraji olgusu. T.Oft.Gaz. 15, 232, 1985.
 • Polat A : Kombine keratoplasti, lens ekstraksiyonu olgusu. T.Oft.Ga. 16, 287, 1986.
 • Polat A : Kliniğimizde uygulanan glokom ameliyatları sonuçları. T.Oft.Gaz. 16, 298, 1986.
 • Polat A ,Tümen B , Yavuz N :Orbital bölge geniş yumuşak ve kemik dokusu defektlerinde temporal kas flebi- saçlı deri kaydırma ve serbest deri greftlerinin birlikte kullanımı. T.Oft.Gaz. 17, 226, 1987.
 • Polat A : Dakriyosistorinostomide kemiğin geçilmesinde elmas uçlu kesici kullanımı. T.Oft. Gaz. 17, 278, 1987.
 • Polat A., Kılıç H : Yerli üretim yumuşak kontakt lens kullanımında sonuçlar. T. Oft. Gaz. 17, 273, 1987.
 • Polat A : Küçük kesili manual EKKE+GİL implantasyonunda güncel gelişmeler ve tekniğin öğreniminde kolaylıklar. T.Klin.Oftalmoloji 1999;8: 295.
 • Polat A : Mini-nük tekniğinde sıvı dinamiğinin kavranması.MN Oftalmoloji ;4:399,1999.
 • Polat A : Mini-nük tekniğine nasıl başlayalım:Konvertible mini-nük tekniği.T.Klin.Oftalmoloji 2001;10:175-177
 • Polat A : Mini-nük tekniğinde cerrahiye bağlı astiğmatizmanın kontrolu. MN Oftalmoloji 2003;10:4-7 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
 • Örgen C.,Erkam N., Doğan ÖK, Polat A : Pars plana vitrektomisi ve sonuçları. Özçetin H.,Sarıçoğlu A. (Ed.ler):XV. Ilus Türk Oft. Kong. (1981). S 141 ,Bursa: Uludağ üni. Basımevi,1983.
 • Polat A , Kaynak S.,Çıngıl G : Postoperatif geç aseptik endoftalmilerde sitomegalovirüslerin (cmv) yeri. Özçetin H.,Ertürk H. (Ed.ler): XX. Ulus Türk Oft. Kong. (1986). S 415, Bursa: Uludağ Üni. Basımevi,1989.
 • Polat A: Fleksibl ön kamara lensleri ile sonuçlarımız. Özçetin H.,Gelişken Ö. (Ed.ler): XI. Kış Simp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. S 90,Bursa:Uludağ Üni. Basımevi,1988.
 • Polat A, Uzgören E : Balıkesir ve çevresinde göz kapağı lezyonları insidansı, benign ve malign lezyonların karşılaştırılması. Haznedaroğlu G., Andaç K., Erbakan G., ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus Türk Oft. Kon. (1987),Cilt 2. s 1045, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1988.
 • Polat A: Planlı ekstrakapsüler lens ekstraksiyonu uyguladığımız 40 olgu ve entrakapsüler lens ekstraksiyonu ile karşılaştırmalı sonuçları.XXI.Türk Oft.Kon.Bül. 723-730, 1987 Haznedaroğlu G.,Andaç K.,Erbakan G., ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus türk Oft.Kong.(1987), Cilt 2.s 723, İzmir :Karınca Matbaacılık.1988 .
 • Polat A : Sklerokorneal tünel yolu ile yapılan küçük kesili, sütürsüz katarakt cerrahisinde astigmatizmanın kontrolu.TOD XXXV.Ulu.Oft Kon.Bül.110, İzmir, 2001
 • Polat A. : Eğrilmez S: Vektör analizi:Mini-nük tekniğinde superotemporal kadran yaklaşımı.TOD 37. Ulu.Oft. Kon.Bül. 83,2003
 • Polat A: Refraktif katarakt cerrahisi: Modern manual katarakt cerrahisi (Mini-nük tekniği) ile sonuçlarımız.TOD 38.Ulu.Oft. Kon.Bül. 265-266, 2004
 • Taşındı E, Öztürk V, Biliş S, Kurna R, Öge F, Polat A, Talu H : Wavefront teknolojisinin uygulanabilirliği ve yararlılığı.TOD 38.Ulu.Oft.Kon.Bül. 298, 2004
 • Polat A, Öktem L: Refraktif lens cerrahisinde içten dışa doğru hidrodelineasyonun önemi.TOD. 39. Ulu.Oft.Kon.Bül.260, 2005.
 • Karaçorlu M, Polat A, Özdemir H, Karaçorlu S: Laser in situ keratomileusis sonrası subretinal kanama. Retina-Vitreus, 2005,(13);227-229
 • Polat A, Önder M,Devranoğlu K:Mini-fako yöntemi uygulanan olgularımızın sonuçları.TOD.40. Ulu.Oft.Kon.Bül. 260, 2006.
 • Polat A, Önder M, Devranoğlu K:Karşıt Saydam Korneal Kesi uygulanan olgularımızın sonuçları. TOD. 41.Ulu.Oft.Kon.Bül.. 297, 2007.
 • Polat A : Mini-Fako Yöntemi. T.Klin.Oftalmoloji özel sayısı 2017 ; 10 (3) 249-52

Diğer Yayınları:

 • Polat A : Bifokal, trifokal, multifokal lensler, özellikler, tatbik sahaları.AÜTF Göz Klin Yıll(1978) 31; 136, 1979.
 • Polat A: 1978-1981 yılları arasında kliniğimizde uygulanan pars plana vitrektomisi sonuçları. Uzmanlık tezi. 0, 1981.
 • Polat A : Kan-retina bariyeri. AÜTF Göz KlinYıll(1980) 33; 137, 1981.
 • Günalp İ,Hasanreisoğlu B, Değer N, Polat A. : Kardiovasküler hastalıkların delikli dekolman patogenezindeki rolü. A.Ü. Tıp fak.Göz Kli. Yıl (1981) 34:60, 1982.
 • Polat A : Bir keratoplasti olgusu. Balıkesir Devlet Hast.Yıl.15, 1983.
 • Polat A : Yöremizde diskromatopsi görülme sıklığı.Balıkesir Devlet Hast. Yıl 21,1983.
 • Polat A : Lenste lokalize bir göziçi yabancı cisim olgusu. Balıkesir Devlet Hast. Yıl. 33, 1984
 • Polat A : Göz polikliniği sonuçlarımız. Balıkesir Devlet Hast. Yıl. 29, 1984.
 • Polat A : Şaşılıkta cerrahi tedavi. Balıkesir Devlet Hast. Yıl. 35 ,1985. 40-Polat A : Renal diyaliz ve transplantasyonlarda görülen göz değişiklikleri. Bursa Devlet Hast. Tıp Bül.1: 111, 1985.

Uluslararası Yayınları:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar:

 • Polat A. Convertible mini-nuc technique. J Cataract Refract Surg 2001;27:491-492
 • Polat A. Needle capsulorhexis: The importance of using anterior chamber maintainer(letter).J Cataract Refract Surg 2003;29: 1248-1249
 • Polat A. Anterior chamber maintainer: Creating an adequate side-port incision in complicated circumstances(letter). J Cataract Refract Surg 2005; 31:8-9
 • Polat A. Importance of anterior chamber stability in phaco surgery (letter) J.Cataract Refract Surg. 2014 ;40 :1397

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Polat A, Cinhüseyinoğlu N, Çagın K. Conversion from mini-nuc to classic ECCE. Programme and Abstract book of the XVII. ESCRS Congress, Vienna 176, 1999
 • Polat A. Convertible procedure in the learning of mini-nuc technique.VI.MOS Cong.Bul.138,2000
 • Polat A. Controlling surgically induced astigmatism in mini-nuc technique.Final Programme book XX.Congress of the ESCRS,Nice 287-288 2002
 • Polat A, Egrilmez S. Vector analysis: Superotemporal approach in mini-nuc technique. Baku Symposium-Azerbaycan
 • Polat A: What is the conversion rate of my phacoemulsification 19 th ESCRS Winter Meeting Istanbul 2011.

2003 ESCRS videokatalogunda Bulunan Eğitim Amaçlı Videokasetler:

 • Polat A. Capsulorhexis with Kloti bipolar in the mini-nuc technique.
 • Polat A. Scleral tunnel rupture in the learning period of mini-nuc technique.
 • Polat A. Mini-nuc technique,in previous trabeculectomized eye, small pupil, no red reflex.

Robert Osher VideoJournal of Cataract and Refractive Surgery katalogunda bulunan eğitim amaçlı videokaset:

 • -Polat A : Scleral rupture.Complication management. Vol XVII Issue 1, 2001

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow