Hemen Ara 444 4 469 - 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Cicik
Prof. Dr.
Mustafa Erdoğan Cicik
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal ve Uluslararası Yayınları

Ulusal Yayınları:

2.Kitap Bölüm Yazarlığı

B2-1 Cicik E. Kırılma Kusurları, Göz Hastalıkları Ders Kitabı Eds:Özkan Ş, Pazarlı H,Oğuz V, Akar s İstanbul Üniversitesi Yayınları, 37-49, 2008

B2-2 Erdoğan Cicik, Esra Yelkenci Aydın Kanser Hastasına Yaklaşım Eds: Mandel Molinas N. Onat H. Nobel Tıp Kitabevleri 2011

3. TÜBİTAK- ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış.

a) Özgün araştırma, makale, derleme

B3a1- Özyazgan Y, Cicik E, "Trabekülektomide forniks tabank konjonktiva disseksiyonu" T. Oft. Gaz, 17, 372-376, (1987)

B3a2- Baserer T, Cicik E, Tolun H, "Ethambutolun optic sinir üzerine toksik  etkisinin arastinlmasi" Klinik Derg, 2 (2), 122-123 (1989) 

B3a3- Aras C, Yedigoz N, Cicik E, Karatum F, Ocakoglu O, "Klorokin kullanan hastaların retina toksisitesi yonünden tanı ve takiplerinde bilgisayarli makula renk eşik testinin yeri" T. Oft. Gaz. 22, 190-192, (1992)

B3a4- Arvas S, Oguz V, Cicik E, "Ezotoropya cerrahisinde İkinci ameliyatlar" Oftalmoloji; 2, 341-343,(1993)

B3a5- Muftuoğlu G, Oral Y, Akar S, Cicik E, Ozkan S, "Retina ven dal tıkanıklıklarında nadir görülen bir komplikasyon, retina yırtıkları" Ret-vit, 1, 63-66, (1993)

B3a6- Akar S, Muftuoglu G, Arslan O.S, Devranoglu K, Ozkan S, Cicik  E,  "Pnomotik retinopeksi sırsında göz içi basınç değişiklikleri" Ret-vit, 1, 37-9 (1993)

B3a7- Muftuoglu G, Aksu A, Akar S, Cicik E, Ozkan S, "Katarakt cerrahisi sonrasi gelişen retina dekolmanları" Ret-vit 3, 147-150, (1995)

B3a8- Ustuner A, Arslan O.S,  Cicik E,  Kendiroglu G,  "Katarakt ameliyatı sonrasi gelişen Descemet membran dekolmanı ve tedavisi" T. Oft. Gaz, 25, 272-274, (1995)

B3a9- Aksu A, Iskeleli G, Cicik E, "Uzun süreli yumusak kontakt lens kullanim gorülen steril ring infiltratlar" T. Oft. Gaz, 25, 239-241, (1995)

B3a10- Akar S, Arvas S, Cicik E, Devranoglu K, Ozkan S, "Künt ve perforin göz yaralanmalarında vitrektomi öncesi ultrasonograti ve elektroretinografi" T. Oft. Gaz, 26,55-59, (1996)

B3a11- Cicik E, Muftuoglu G, Gurlcr B, Akar S, "İnsuline bağli erişkin tip diabette görülen diabetik papillopati ve iskemik on optik nöropati" MN Oftalmoloji, 3 (3), 99-102, (1996)

B3a12- Koldas L, Ayan F, Cicik E, Ural D, Keser N, Srrmaci N, "Esansiyel hipertansiyonda uç organ hasarı, Sol ventrikül hipertrofisi, retinopati ve mikroalbüminüri arasindaki iliski" MN Kardiyoloji, 4 (4), 290-298, (1997)

B3a13- Baserer T, Yigitsubay U, Cicik E, Sakalit R, "Romatoid artritte okuler komplikasyonlar" T Klin Oftalmoloji, 7, 42-47, (1998)

B3a14- Oguz H, Cicik E, Tamcelik N, Bilgisayarlı otomatik perimetrenin merkezi 30-2 eşik test programi ile miyoplarda retina hassasiyetinin degerlendirilmesi, T. Oft. Gaz, 28, 164-169, (1998)

B3a15- Akar S, Arvas S, Yolar M, Cicik E, Müftüoglu G,  Güzel H,  Özkan Ş, "Patolojik miyopide makulanın indocyanine green anjiografi ile incelenmesi" T. Oft. Gaz, 29, 144-148, (1999)

B3a16- Arvas S, Müftüoğlu G, Akar S, Cicik E, Özdemir H, Özkan S, "Retina pigment epiteli rüptürünün indosiyanin green anjiografi ile değerlendirilmesi" Ret-vlt, 26, 55-59, (1999)

B3a17- Cicik E,   Arvas S,   Müftüoglu G,   Akar S,   Özkiriş A,   Özkan Ş,   "Pigment epiteli dekolmanlarında ICG anjiografinin yeri ve önemi" T. Oft. Gaz, 30, 292-296, (2000)

B3a18-Aslan O., Cicik E, Özkırış A, İskeleli G, Ermis S, Tanıdır- R, "Penetran keratoplasti ve skleraya sütüre sulkus fiksasvonlu lenslerin ön segment travmalarının tedavisinde combine uygulanması" T.Oft.Gaz,30, 324-328, (2000)

B3a19-Tamcelik N, Özkırış A, Cicik E, Ocakoğlu O, Ustundağ C, Devranoğlu K, Özkan Ş, "Okuler hipertansiyonda optik sinir başı topografik öçümleri ile standart ve mavi-sarı görme alanı mean deviation degerleri arasindaki iliski" T. Oft. Gaz, 30, 487-492, (2000)

B3a20- Cicik E,   Tamcelik N, Özkırış A, Yetik H, Devranoğlu K, Özkan Ş, Kombine fakoemulsifikasyon ve trabekulektomi, "Tek girişli" ve "İki    girişli" girişimin karşılaştırılması" T. Oft. Gaz, 30, 470-474, (2000)

B3a21-Cicik E, Tamçelık N, Özkırış A, Özdemir H, "Pupiller ve Pupüler-lentiküler psödoeksfoliasyonun pupilla diletasyonu üzerine etkisi" T. Oft. Gaz, 30, 557-559, (2000)

B3a22-Cicik E, Müftüoğlu G, Özdemir H, Ünal M, Akar S, Özkan Ş, "Vitreoretinal cerrahı sonrası gelişen kataraktların irdelenmesi" T. Oft. Gaz, 30, 360-363, (2000)

B3a23- Cicik E, Dikici K, Arvas S, Özdemir H, Kendiroğlu G, "Kalıcı veya geçici görme kayıpları ile mitral valv prolapsusu arasındaki ilişki" MN Oftalmoloji, 7 (2), 184485, (2000)

B3a24- Cicik E, Arslan O.Ş, Yetik H, Özkırış A, Kendiroğlu G, "Penetran keratoplastı sonrası erken postoperatif göz içi basıncı takibinde dokunmasız hava püskürtmeli tonometre kullanımı" MN Oftalmoloji 7 (3), 223-226 (2000)

B3a25- Cicik E, Tamçelık N, Özkırış A, Ocakoğlu Ö, "Nd-YAG laser iridotomı sonrası oküler biyometri değişiklikleri" T. Oft. Gaz, 30, 596-600, (2000)

B3a26- Cicik E, Özkırış A, Arslan O.Ş, Tanıdır R, Üstüner A, "Penetran keratoplastili hastalarda katarakt ekstraksiyonu ve göz içi lens implantasyonu" T. Oft. Gaz, 30, 770-772, (2000)

B3a27- Arslan O.Ş,    Cicik E,    Uslu H,   Özkırış A,   Tanıdır 11,    Ünal M,   Üstüner A,"Fakoemülsıfıkasyon cerrahisi ile birlikte arka kapsüloreksıs uygulaması" T. Oft. Gaz, 30,754-757, (2000)

B3a28- Cicik E, Müftüoğlu G, Özdemir H, Akar S, Özkan Ş, "Dejeneratıf miyopı vakalarında koroıd damar yapısının fundus floresein anjiografi ve indosiyanin yeşili anjiyografı yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi" MN Oftalmoloji, 8 (1), 13-16, (2001)

B3a29-Üstüner A, Arslan O.Ş, Devranoğlu K,  Cicik E, ÖzkırışA, "Nukleus parçalamada prechopper’ın modifıye kullanımı" T. Oft. Gaz, 31, 94-96, (2001)

B3a30- Arslan O.Ş, Cicik E, Özkırış A, Güzey M, İskeleli G, Yetik H, Özkan Ş, "Penetran keratoplastili gözlerde kapsül ıçı fakoemülsıfıkasyon uygulamasının greft saydamlığına etkisi" T. Oft. Gaz, 31, 100-103, (2001)

B3a31-Gürler B,   Tamçelik N,   Cicik E,   Satıcı A,   "Glokomlu hastalarda pilokarpin jel kullanımının etkinliği ve yan etkilerinin değerlendirilmesi"   T.   Oft.  Gaz, 31, 683-689, (2001)

B3a32- Arslan O.Ş,   Cicik E,   Özdemır H,   Köylüoğlu N,  İskelelı G,   Özkan Ş,   "Penetran keratoplastı sonrası gelişen yüksek astigmatizmanın wedge rezeksiyon yöntemi ile düzeltilmesi" T. Oft. Gaz, 31, 580-584, (2001)

B3a33- Cicik E, Arslan O.Ş, Köylüoğlu N, Özkırış A, İskeleli G, Ünal M, Özkan Ş, "Silikon yağı keratopatisinde penetran keratoplasti sonuçlan" T. Oft. Gaz, 31, 738-741, (2001)

B3a34- Cicik E,  Başerer T,  Özdemir H,  Topçuoğlu E, Tanıdır R,  "Psödotümör serebride (İdiopatik İntrakranyal Hipertansiyon) Görme Kaybı" T. Oft. Gaz, 31, 569-572, (2001)

B3a35- Cicik E, Başerer T, Gazioğlu N, Özdemir H, Çıplak N, "Prolaktinomalı hastalarda bromokriptin kullanımına bağlı gelişen boş sellada görme alanı muayenesinin önemi" T. Oft. Gaz, 31, 562-568, (2001)

B3a36- Cicik E, Başerer T, Gazioğlu N, Özdemır H, Topçuoğlu E, "Hıpofız adenomu tanısı ile takip edilen olgularımızın oftalmolojık değerlendirmeleri"   T.   Oft.   Gaz, 31, 301-308, (2001)

B3a37- Cicik E, Arslan O.Ş, Köylüoğlu N, Özdemır H, Uslu H, İskeleli G, Özkan Ş, "Glokom drenaj tüp implantlarının değişik kadranlara yerleştirilmesinin postoperatif göz içi basıncına etkisi" T. Oft. Gaz, 32, 20-24, (2002)

B3a38- Cicik E, Dikici K, Özdemir H, Arslan O.Ş, Uslu H, İskeleli G, Köylüoğlu N, Tolun H, "Aynı seansta ekstraoküler adele cerrahisi ve penetran keratoplasti uygulanan hastalarda ekstraoküler adele cerrahisinin greft saydamlığına etkisi, T. Oft. Gaz, 32, 62-66, (2002)

B3a39- Cicik E, Başerer T, Özdemır H, Demir M, "Periferik retina yırtıklarında risk faktörü olarak akut posterior vitreus dekolmanı" T. Oft. Gaz, 32, 455-460, (2002)

B3a40- Arslan O, Seçkin İ, Cicik E, Ceylan A, İskeleli G, "Lasik sonrası keratektazi gelişen korneaların elektron mikroskobu ile değerlendirilmesi’ T. Oft. Gaz, 33, 84-89, (2003)

b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi

B3b1-Özkök A, Tamçelik N, Cicik E, Çömlekoğlu D.U Glokom Tedavisinde İrise Yönelik Lazer Uygulamaları Türk Oftalmoloji Dergisi Mayıs-Haziran / Cilt-43/ Sayı3

B3b2- Arslana O.Ş, Manganb M.S, Arıcı Ca,Atalayc E, Cicika E. Graves Oftalmopatiye İkincil Gelişen Periferik Korneal Ülserasyonlu Bir Olgunun Tedavisinde Korneal Lameller Greft Cerrahisi Türkiye  Klinikleri Ophthalmol 2014;23(4)

Uluslararası Yayınları:

SCI, “Social Science Citation Index (SSCI)” , “Arts and Humanities Citation Index (AHCI)” kapsamındaki dergilerde yayınlanmış

a) Özgün araştırma, makale, derleme

A3a1-Erdoğan Cicika   Hasan Tekina   Solmaz Akara   Özlem Balcı Ekmekçib  Orkide Donma Lale Koldaşc   Şehirbay Özkana  Interleukin-8, Nitric Oxide and Glutathione Statıus in Proliferative Vitreoretinopathy and Proliferative Diabetic Retinopathy Ophtalmic Res 2003;35:251-255

A3a 2- Osman Ş. Arslan, MD, Mustafa Ünal, MD, Ceyhun Arıcı, MD, Ebru Görgün, MD, Melda Yenerel,MD Erdoğan Cicik, MD Descemet-stripping automated endothelial keratoplasty in eyes with toxic anterior segment syndrome after cataract surgery J Cataract Refract Surg 2010; 36:965-969

A3a 3- Osman Şevki Arslan, MD,*Zeki Tunc, Md, ╫ Didar Ucar, MD* Ismail Seckin, MD ╫ Erdogan Cicik, MD,*Hande Kalem, MD, ╫ Sadık Sencan,MD, ╫ and Mustafa Hepokur,MD* Histologic Findings of Corneal Buttons in Decompensated Corneas With Toxic Anterior Segment Symdrome After Cataract Surgery Cornea Volume 32, Numer 10, October 2013

A3a 4- Ahmet Ozkok, MD, Nevbahar Tamcelik, MD, Akif Ozdamar, MD, Ahmet M. Satici, MD, and Erdogan Cicik, MD Corneal Viscoelastic Differences Between Pseudoexfoliative Glaucoma and Primary Open-angle Glaucoma J Glaucoma Volume22, Number 9, December 2013

A3a 5- Osman Ş. Arslan,MD,* Mustafa Ünal, MD, ╫Ceyhun arici, MD,* Erdoğan Cicik, MD,*Serhat Mangan, MD.* and Eray Atalay, MD* Novel Method to Avoid the Open-Sky Condition in Penetrating Keratoplasty: Covered Cornea Technique Cornea Volume 33, Number 9, September 2014

A3a 6- Eray Atalay, MD1 , Nevbahar Tamçelik2 and Mustafa Erdoğan Cicik2 The Impact of Pupillary Dilation on Intraocular Pressure and Anterior Segment Morphology in Subjects with and without Pseudoexfoliation Current Eye Research, Early Online, 1-7, 2014

A3a 7- Nevbahar Tamçelika Eray Atalayb Erdogan Cicika Ahmet Özköka Comparability of Icare Pro Rebound Tonometer with Goldmann Applanation and Noncontact Tonometer in a Wide Range of Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness Ophthalmic Res 2015;54:18-25

b) Editöre mektup, teknik not ve sağlık bilimlerinde vaka takdimi (Sosyal Bilimlerde Uygulanmaz)

A3b -1 Gulipek Muftuoglu, MD, Erdoğan Cicik ,MD, Akif Ozdamar, MD, Huseyin Yetik, MD, and Sehirbay Ozkan, MD Vitreoretinal Surgery for a Subretinal Hydatid Cyst American Journal of Ophthmalmology September 2001 Volume 132

A3b-2 Güzin İskeleli,MD; Ahmet Ozkok,MD;Erdoğan Cicik, MD Traumatic Corneal Flap Dehiscence 6 Years After LASIK Journal of Refractive Surgery Volume 25 September 2009

4.SCI, Expanded Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış

a) Özgün araştırma, makale, derleme

A4a-1 E.BAŞAR, H.ÖZDEMİR, Ş.ÖZKAN, E.CİCİK, Ç.MİRZATAŞ Treatment of Trichiasis with argon laser European Journal of Ophthalmology Vol.10-No.4 October-December 2000

A4a-2 A.ÖZKIRIŞ1, O.ARSLAN2 , E.CICIK2, N.KÖYLÜOGLU2, C.EVEREKLIOGLU1 Open-Sky Capsulorrhexis in triple Procedure: with or without trypan blue? European Journal of Ophthalmology Vol.13-No.9/10 November-December 2003

A4a-3 Levriz Uslu-Beşlia, Levent Kabasakala, Sait Sağera, Erdoğan Cicikb, Sertaç Asaa and Kerim Sönmezoğlua  Orbital Flourine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in patients with Graves ‘ disease fore evalution of active inflammation Nuclear Medicine Communications 2017, 38:964-970

A4a-4 Erdogan Cicik, Rengin Yildirim, Ceyhun Arici, Funda Dikkaya and Osman Şevki Arslan  Effect of hemifacial spasm on Intraocular Pressure Measurement Journal of Ophthalmology  2017

A4a-5 Cicik E1 , Doğan C1 , Bölükbaşı S2 , Cinhüseyinoglu M.N3 , Arslan O.S1 Comparison of Two Intraocular Lens Implantation Techniques in Pediatric Cataract Surgery in Terms of Postoperative Complications. 2017

A4a-6 Cicik E1 ,MD, Dogan C1 , MD,  Arslan O.S1 MD, Effect of Intracameral Ophthalmic Cefuroxime Solution (Aprokam) in Prophylaxis of Cataract Surgery in Patients with Keratoplasty. 2017

8.a)SCI expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki uluslar arası hakemli dergilerdeki yayınlar

A8a-1 Kemal Dikici,1 Sema Arvas,2 Osman Arslan,3 Erdogan Cicik,2 Hakan Özdemir,2 Gürhan Kendiroglu4 Mitral Valve Prolapse and visual loss Hong Kong Journal of Ophthalmology October 2001 Vol 5 No 1

8.c) SCI Expanded,SSCI ve AHCI kapsam dışındaki uluslar arası hakemli dergilerdeki vaka takdimleri

A8c-1 Kemal Dikici1, Erdoğan Cicik2, Canan Akman3, Gürhan Kendiroğlu4 & Hayati Tolun1 Cerebellar Astrocytoma Presenting with acute esotropia in a 5 year-old girl International Ophthalmology Volum 23 Nos.4-6 2001

12.Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenlenen uluslar arası bilimsel toplantılarda

b) Tam metni ya da özeti yayınlanan poster

A12b1-Yigitsubay U, Baserer T, Cicik E, Gürler B, Hadjrpour H "Methods of medical and surgical treatment in globe traumas" SOE ’95, Xth Congress European Society of Ophthalmology, 272, Milano-Italya, 1995 (poster)

A12b2- Koldas L, Ayan F, Cicik E, Ural D, Keser N, Sirmaci N, Target organ damage in hypertension, Relationship between left ventricular hypertrophy, hypertensive retinopathy and microalbuminuria, Turkish-German Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, 85-86 Marmans, (1996)

A12b3- Cicik E, Tamcelik N, Ozkiris A, Ocakoglu O, Ocular biometrical changes after Nd,YAG laser iridotomy, 6th Congress of the European Glaucoma Society Millenium Meeting, 139, Londra, Ingiltere, 2000, (Poster)

A12b4- Arslan O.S, iskeleli G, Cicik E, Unal M, Uslu H, Ozkan S, Corneal patch grafting, SOE ’01 XIII.Congress of the European Society of Ophthalmology, 414, Istanbul, (2001) (Poster).

A12b5- Arslan O.S, Iskeleli G, Kizilkaya M, Unal M, Cicik E, Cetmkale O, Koyliioglu N, Ozkan S, Soft Keratoprosthesis, SOE ’01 XIII.Congress of the European Society of Ophthalmology, 415, Istanbul, (2001) (Poster).

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al