Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. İBADULLA MİRZAYEV

Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Mirzayev İ, Gündüz K, Erden E. Uvea tümörlerinde transskleral ve limbal yolla rezeksiyon sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi'nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya. (Sözlü sunum)
 • Mirzayev İ, Gündüz K, Işık MU, Erden E. Oküler yüzey skuamoz neoplazilerinde tedavi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Poster)
 • Mirzayev İ, Temel E, Atilla H, Yalçındağ N. Transdermal metanol (ispirto) zehirlenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi'nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Poster)
 • Gündüz K, Mirzayev İ. Uvea tümörlerinde parsiyel lameller sklerouvektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi'nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Sözlü sunum)
 • Mirzayev İ, Temel E, Gündüz K, Köse K, Işık U, Ünal E, Taçyıldız N, Dinçaslan H. Retinoblastom olgularında tanı, tedavi ve izlem sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi'nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya. (Sözlü sunum)
 • Gündüz K, Mirzayev İ, Ceyhan K. Koroid kitlelerinde transretinal biopsi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi (Bursa Şubesi'nin katkılarıyla), 13-18 Kasım 2018, Antalya. (Sözlü sunum)
 • Mirzayev İ, Gündüz AK. Tanısal zorluk yaşanan retina astrositik hamartomu olgusu. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, TOD 39. Nisan Kursu: Retina Hastalıklarında Güncel Tanı ve Tedaviler, 5-7 Nisan 2019, Ankara.
 • Şekkeli MZ, Gündüz AK, Mirzayev İ, Temel E. Retinoblastom olgularında intraarteriyel ve intravitreal kemoterapi tedavi sonuçları.Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi'nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Poster)
 • Akkoz YE, Ünal E, Tanyıldız HG, Taçyıldız G, Heper AO, Özakıncı H, Gündüz AK, Gördü Z, Yavuz G, Dinçaslan H, Mirzayev İ. İleri göz içi evreli retinoblastom olgularının enükleasyon materyalinde vasküler endotelyal growth faktör ekspresyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi'nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Sözlü sunum)
 • Mirzayev İ, Gündüz AK. Göz içi kitlelerinde transretinal biyopsi ve endorezeksiyon sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi'nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Sözlü sunum)
 • Atilla H, Mirzayev İ. Pediatrik kataraktlarda etiyoloji ve gelişim. Türkiye Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği-Özbekistan Kursu, 25-27 Mayıs 2018, Taşkent, Özbekistan. (Sözlü sunum)

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow