Prof. Dr. Hülya Gökmen
Prof. Dr.

Hülya Gökmen

Göz Hastalıkları Uzmanı

Eserleri

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kalaycı, D., H. Gökmen, H. Hasıripi, A. Hasanoğlu, ve WJ Kleijer, “Gyrate atrophy associated with unusual clinical and laboratory findings in two siblings.” Ann Ophthalmol, 29(3), 193-196 (1997).

A2. Başcı, NE., ŞH. Kargı, H. Soysal, A. Bozkurt ve O. Kayaalp, “Determination of ofloxacin in human aquous humor by high performance liquid chromatography with fluorescence detection.” J Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 15, 663-666 (1997).  

A3. Kargı, ŞH., NE. Başcı, H. Soysal, A. Bozkurt, E. Gürsel, ve O. Kayaalp, “The penetration of ofloxacin into human aquous humor given by various routes.” Eur J Ophthalmol, 8(1), 33-36 (1998).                                    

A4. Gökmen Soysal, H., H. Kıratlı ve ÖF. Recep, “Anthrax as the cause of preceptal cellulitis and cicatricial ectropion.”  Acta Ophthalmol Scand, 79, 208-209  (2001).

A5. Kıratlı, H., H. Gökmen Soysal ve S. Demir, “Orbital metastasis and intraocular invasion of malignant mixed tumor (carcinosarcoma) of the parotid gland in a child.” Arch Ophthalmol, 122(1), 114-118  (2004).

A6. Gökmen Soysal, H. ve F. Markoç, “Invasive squamous cell carcinoma of the eyelids and periorbital region.” Br J Ophthalmol, 91(3), 325-329  (2007).          

A7. Akoz, AG., S. Dagdas, H. Soysal, G. Ozet ve H. Ustun, “Bilateral proptosis as the initial presentation of systemic nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma.” Leuk Lymphoma, 48(7), 1434-1436  (2007).

A8. Gökmen Soysal, H, “Metastatic tumors of the uvea in 38 eyes.” Can J Ophthalmol, 42(6), 832-835  (2007).                 

A9. Gökmen Soysal, H., E. Soysal, F. Markoç ve F. Ardiç, “Basal cell carcinoma of the eyelids and periorbital region in Turkey.” Ophthalmic Plast Reconstr Surg, 24(3), 201-206  (2008).

A10. Gökmen Soysal, H., ve F. Ardiç, “Malignant conjunctival tumors invading the orbit.” Ophthalmologica, 222(5), 338-343 (2008).  

A11. Gökmen Soysal, H., "Orbital exenteration: A 10-year experience of a general Oncology Hospital. " Orbit, 29(3), 136-140, (2010)

A12. Gökmen Soysal, H., H. Ergün, MB Üçer, AF Nohutcu. “Ocular Manifestations of Molluscum Contagiosum, Retrospective Case Series and Literature Review.” J Clin Anal Med 10(3) ,365-7 (2019).

A13. Gökmen Soysal, H., Ayla G. “Neuroophthalmological Manifestations of Systemic Lymphomas.” Med Surg Ophthal Res. 2(3). MSOR.000539. DOI: 10.31031/MSOR.2018.02.000539 (2018)

A14. Gökmen Soysal, H. “Treatment Outcomes of Ocular Surface Squamous Neoplasia with Surgery and Adjunctive Mitomycine C; Retrospective Case Series.”  Med Surg Ophthal Res. 3(2). MSOR. 000557. 2021.  DOI: 10.31031/MSOR.2021.03.000557

A.15. Üçer MB, H Gökmen Soysal, MS Çoban, D Kalaycı. “Observation of the development and spontaneous closure of a traumatic macular hole by OCT.” Ann Clin Anal Med 2019;10(5): 637-40. DOI: 10.4328/ACAM.6042

A16. Şerefli Güneş Ş, H Gökmen. "Recovery of visual field in early treated optic nerve sheath meningioma: A Case Report". Eur Eye Reseacrh 2022 (basımda)

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Gökmen Soysal, H., Z. Yazar ve ÖE. Abbasoğlu,  “Tilt and decentration of posterior chamber intraocular lenses: Consequences and surgical technique.” XXVIII. International Congress of Ophthalmology, Final Programme and Abstract Book, 107, Amsterdam, 1998.

B2.  Metindir, J., H. Soysal, A. Bacınoğlu ve I. Pak, “Choroidal metastasis from a primary ovarian cancer in a patient.” Europian Society of Gynecologic Oncology 15. Biannual Meeting, Final Programme and Abstract Book, 48, Berlin Germany, 2007.

B3. Önen M., G. Demirçelik, İ. Uçgun, Ö. Evren, H. Soysal ve Z. Yazar, “Intravitreal bevacizumab for cystoid macular edema in chronic uveitis.”  The Second Meeting Of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE), Final Programme and Abstract Book, 58, Cappadocia- Turkey, 2008.

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Hanioğlu, Ş., Z. Yazar, G. Karakoç, H. Soysal ve E. Gürsel, “Psödofakide arka kapsül kesafeti gelişiminde rol oynayan faktörler.” T Klin Oftalmoloji, 4(3), 191-196 (1995)

D2. Gökmen Soysal, H., Z. Yazar ve ÖE. Abbasoğlu, “Arka kamara göz içi lenslerinde tilt ve desantralizasyonun cerrahi yöntemle ilişkisi ve sonuçları.” MN Oftalmoloji, 4(5), 324-328   (1997).

D3. Gökmen Soysal, H., S. Saygı ve E. Gürsel, “Arka kamara göz içi lenslerinde tilt ve desantralizasyonun refraksiyona etkisi.” MN Oftalmoloji, 4(5), 329-333  (1997).     

D4. Gökmen Soysal, H. ve Z. Yazar, “Arka kamara göz içi lenslerinde tilt ve desantralizasyon.” T Klin Oftalmoloji, 7(1), 57-64  (1998).   

D5. Gökmen Soysal, H., B. Hoşal, L. Albayrak ve E. Gürsel, “Rekürrent orbital hemanjioperisitoma.” MN Oftalmoloji, 8(1), 96-99  (2001).   

D6. Gökmen Soysal, H. ve S. Karaatlı, “İç kantal bölgedeki bazal hücreli karsinomalarda cerrahi eksizyon sonrası oluşan defektin tam kalınlık deri grefti ile onarımı.” MN Oftalmoloji, 8(3), 291-293  (2001).                

D7. Gökmen Soysal, H., Z. Yazar, EA. Erdemli ve E. Gürsel, “İntraoperatif mitomisin-C ve siklosporin-A uygulaması ile yapılan trabekülektomilerin klinik ve elektron mikroskopik olarak değerlendirilmesi.” MN Oftalmoloji, 8(3), 247-250  (2001).                                                     

D8. Gökmen Soysal, H. ve A. Albayrak, “Göz kapaklarının primer malign tümörleri.” T Oft Gaz, 31(3), 370-377  (2001).

D9.  Gökmen Soysal, H. ve H. Kıratlı, “Orbitanın ikincil malign tümörleri ve tedavi sonuçları.” T Oft Gaz, 31(6), 520-528  (2001)

D10. Gökmen Soysal, H., A. Albayrak ve Ç. Irkkan, “Orbitanın metastatik tümörleri.” T Klin Oftalmoloji, 11(2), 73-80  (2002).

D11. Gökmen Soysal, H., ve M. Dağlı, “Yetişkin lösemili hastalarda oftalmolojik bulgular.” T Oft Gaz, 32(2), 263-269  (2002)

D12. Songür, N., H. Gökmen Soysal ve H. Kıratlı, “Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde nadir bir tutulum;iris metastazı.” Toraks Dergisi, 5(3), 208-210  (2004).

D13. Gökmen Soysal H,  “Göz ve adnekslerinin metastatik tümörleri.” T Klin Oftalmoloji, 15(3), 105-109  (2006).

D14. Gökmen Soysal, H., A. Aköz ve F. Ardıç, “Orbita ve oküler adneks lenfomaları.” T Oft Gaz, 38, 69-73  (2008).

D15. Gökmen Soysal, H., O. Ersöz, M. Önen ve Ö Evren, “Apraklonidin %0.5 damla testi ile diyabetik hastalarda pupiller sempatik denervasyonun tespit edilmesi.” MN Oftalmoloji, 15(1), 42-45  (2008).

D 16. Gökmen Soysal, H. ve Z Yazar, “Konjonktiva Yüzeyel Malign Tümörlerinin Tedavisinde Postoperatif Topikal Mitomisin C’nin Etkinliği” T Oft Gaz, 38, 464-467,  (2008)

D 17. Gökmen Soysal, H., O. Çetin, “Orbita tutulumu gösteren burun ve paranazal sinüs tümörleri.” T Klin Oftalmoloji, 18(1), 13-19,  (2009)

D18. Kılıç, S., H Gökmen Soysal, S Seçkin ve Ö Evren; “Akut myeloid lösemili bir olguda bilateral üst göz kapağı tutulumu”, T Oft Gaz, 40, 238-41, (2010)

D19. Zırığ Hİ., H Gökmen Soysal ve Z Yazar, “Bilateral optik disk druseni”. Retina-Vitreus, 19(3), 205-208, (2011).

D20. Gökmen Soysal H. “Konjonktivanın melanositik tümörleri- Yenilikler.” Turk

J Ophthalmol; 44: Supplement 15-21) (2014).

D21. Üçer MB, H Gökmen Soysal. “Göz Kapağın Primer Malign Tümörleri.” MN Oftalmoloji. 25 (2) ;118-120 (2018)

D22. Üçer MB, H Gökmen Soysal. “Aşırı Doz Siklopentolat Göz Damlasına Bağlı Gelişen Santral Antikolinerjik Sendrom.” SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi.  25(3):333-335 (2018)

D23, Gökmen Soysal H, MB Üçer, AF Nohutcu.” Aponevrotik ve nörojenik etyolojinin bir arada bulunduğu bir blefaroptozis olgusu.” MN Oftalmoloji, 25 (3); 135-139 (2018)

D24. Üçer MB, H Gökmen Soysal, MS Çoban. “Oküler Albinizmde Foveal Hipoplazinin OptikKoherans Tomografi ile Gösterilmesi.” MN Oftalmoloji, 25 (4); 245-249 (2018)

D25.   Şengül D, E Muhafız, H Gökmen. Spontan Düzelme Gösteren Bir İndirekt Karotiko-Kavernöz Fistül Olgusu. Kafkas Tıp dergisi. 2022. (basımda)

D26. HB Bozkurt, Gökmen Soysal, H., “Orbital Inflammatory Disease in a Child Caused by a Ruptured Dermoid Cyst Misdiagnosed as Orbital Cellulitis.”  Marmara Med J 2021;34(3): 348-350 http://doi.org/10.5472/marumj.1013321  

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Hanioğlu, Ş., Z. Yazar, G. Karakoç, H. Soysal ve E. Gürsel, “Psödofakide arka kapsül kesafetinde rol oynayan faktörler” Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi, Cilt I, 210-212, Antalya, 1994.

E2. Gökmen Soysal, H., Z. Yazar, ÖE. Abbasoğlu ve S. Saygı, “Arka kamara göz içi lenslerinde tilt ve desantralizasyon” Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi, 36, Antalya, 1995

E3. Gökmen Soysal, H., B. Hoşal, A. Albayrak ve E. Gürsel, “Rekürrent orbital hemanjioperisitoma” İdeal cerrahi tedavi ve postoperatif radyoterapi. Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongresi,  58, Antalya, 1996.

E4. Songür, N., H. Gökmen Soysal, H Kıratlı, “Akciğer kanserlerinde nadir bir tutulum: İris metastazı” Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, 108, Antalya, 2002.

E5. Gökmen Soysal, H. ve P. Karancı,Konjonktiva Malign Tümörlerinin Tedavisinde Postoperatif Topikal Mitomisin C’nin Etkinliği” Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi,  286, Antalya, 2006.

E6. Ersöz, O., H. Gökmen Soysal, M. Önen ve Ö. Evren, “Apraklonidin %0.5 damla testi ile diyabetik hastalarda pupiller sempatik denervasyonun tespit edilmesi” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 97, Antalya, 2007.

E7. Gökmen Soysal, H., E. Soysal, F. Markoç ve F. Ardıç, “Göz Kapaklarının Bazal Hücreli Karsinomu; Klinik ve Histopatolojik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 103, Antalya, 2007.

E8. Saçu, U., H. Gökmen Soysal, Hİ. Zırığ ve Ö. Evren, “Kliniğimizde görülen konjonktiva kitlelerinin değerlendirilmesi” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 188, Antalya, 2007.

E9. Şerefli, Ş., H Gökmen Soysal ve Ö. Evren,Nadir Görülen Bir Olgu sunumu: Orbitaya Uzanan Ossifiye Fibroma” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 190, Antalya, 2007.

E10. Gökmen Soysal, H., Ş. Şerefli ve Ö. Evren, “Non-Hodgkin Lenfomanın Nadir Bir Göz Tutulumu: Bilateral Optik Sinir Tutulumuna Bağlı, Bilateral Santral Retinal Arter ve Ven Tıkanıklığı Birlikteliği” Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 191,Antalya, 2007.

E 11. Ersöz, M. O., H. Gökmen Soysal, M. Önen ve Z. Yazar, "Optik Sinir Başında Melanositoma Olgusu." Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, 238, Antalya, 2008.

E 12. Şerefli, Ş., H Gökmen Soysal Ö. Evren ve Z Yazar,Psodoeksfolyasyon Sendromunda Kapsül Germe Halkasının Arka Kapsül Kesafeti Üzerine Etkisi” Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, 100, Antalya, 2008.

E 13. Keçemen, Ü. S.,  H Gökmen Soysal, M Önen, H. Kıratlı ve Z Yazar, "Mezotelyomalı Hastada Koroidal Malign Melanom Olgusu” Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, 238, Antalya, 2008.

E 14. Ergün H., Z. Yazar, S. Göçmen, ve H. Soysal. Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sırasında Arka Kapsül Rüptürü Oluşan ve Göz İçi Lensi Yerleştirilen Olguların Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 275, Antalya, 2009.

E 15. Zırığ, H.İ., H Gökmen Soysal, ve Z Yazar,”Konjenital Bilateral Optik Disk Druseni”

Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 332, Antalya, 2009.

E 16. Kılıç, S., H Gökmen Soysal ve Ö. Evren, “ Akut Myeloid Lösemi’li Bir Olguda Bilateral Üst Göz Kapağı Tutulumu." Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 344, Antalya, 2009.

E 17. Saçu, U., H Gökmen Soysal ve Ö. Evren, “İç Kantal Bölgede Lakrimal Kese Tümörü Gibi Bulgu Veren Sklerozan Tip Bazal Hücreli Karsinoma”. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 348, Antalya, 2009.

E 18. Ergün H., H. Gökmen Soysal, ve Z. Yazar, ”Orbitanın Şarbon Enfeksiyonu Sonrasında  Skatrisiyel Ektropiyon Gelişen İki Olguda Ektropiyonun Cerrahi Onarımı." Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 374, Antalya, 2009.

E 19. Yüksel, D., M. Yakın, H. Soysal, R. Kasım ve S. Duman, “Orbital ve Periorbital Yerleşim Gösteren Kaverniz Hemanjiom ve İntravasküler Papiller  Endotelyal Hiperplazi ve Tedavisi” Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 343, Antalya, 2009.

E 20.  Keçemen, ÜS., Z. Yazar, ES Göçmen ve HG Soysal, “Nd-YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası oluşan Göz İçi Basınç Artışının Atış Sayısı, Atış Enerjisi ve Toplam Enerji İle İlişkisi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 355, Antalya, 2010.

E 21. Gökmen Soysal, H., F Ceren, T Ünal, " Mantle Hücreli Lenfoma'lı Bir Olguda Bilateral Kapak Tutulumu” Türk Oftalmoloji Derneği  XXXVI. Kış Sempozyumu,  “Oküloplastik ve Orbital Cerrahi”, Bursa, 2015.

E 22. Bilen NB, Serdar K, Gültekin BP, Soysal H, Karakurt A. “Konjonktival İntraepitelyal Neoplazili Bir Olgu Sunumu. “Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

E 23. Ergün H., H. Gökmen Soysal. “Oftalmik Molluskum Kontagiozum Olgularımızın Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları.” Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

E 24. Gökmen Soysal, H. “Optik Sinir metastazına bağlı Görme kaybı Olan Meme Kanserli Hastada Yaklaşım” Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

E 25. Serdar K, H. Gökmen Soysal. “Oküler Yüzey Skuamöz Neoplazisi Olgularımızın Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları” Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

E 26. Çoban MS, Y Koban, H Gökmen Soysal, A Burcu. “Benign İntrakranial Hipertansiyon Hastalarında Uzun Dönemde Retina”. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

E27. Gökmen Soysal, H, MS Çoban.Optik Sinir Kılıf Menenjiomlu Olguda Cyberknife Radyasyon Tedavisisnin Görme Alanı Bulgularına Etkisi”. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

E 28. Gökmen Soysal, H, MB Üçer, AF Nohutcu. 'Aponevrotik ve Norojenik Etyolojinin Bir Arada Bulundugu Bir Blefaroptozis Olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, 2017.

E 29. Gökmen Soysal, H, MB Üçer, AF Nohutcu. “Bir Olgu Nedeniyle, RİLEY-DAY Sendromu’nda Pilokarpin %0.0625 Damla Testinin Tanıda Kullanılması” Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, 2017.

E 30. Üçer MB, H Gökmen Soysal, AF Nohutcu. 'Göz Kapağı Primer malign Tümörleri Cerrahi Sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, 2017

E 31.Yavuz DM, MB Üçer, H Gökmen Soysal, AF Nohutcu. “İdyopatik intrakranyal hipertansyon ile karışan bilateral optk disk druzeni.” Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, Antalya, 2018.

E32. Üçer MB, E Bozkurt, H Gökmen Soysal. “Pupil Dilatasyonunun AL-Scan ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlere ve Göz İçi Lens Gücüne Etkisi.” Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, Antalya, 2018.

E 33.  Yavuz DM, H Gökmen Soysal, Oküler Yüzey Skuamöz Neoplazileri Klinik Bulgular ve Tedavi Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 31Yaz Sempozyumu, Van,2018

E.34.Yavuz DM, H Gökmen Soysal, Bozkurt HB. Yanlışlıkla orbital sellülit tanısı alan bir çocukta, rüptüre dermoid kiste bağlı orbita enflamasyonu olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği 31Yaz Sempozyumu, Van,2018

E35. Şengül D, E Muhafız,  H Gökmen Soysal. Spontan Düzelme Gösteren Bir İndirekt Karotiko-Kavernöz Fistül Olgusu. TOD Mart Sempozyumu, Adana, 2020

E36. Şengül D, H Gökmen. Perioküler Bölge Pilomatriksoma Olgularımızın Klinik Özellikleri. ” Türk Oftalmoloji Derneği 54. Ulusal Kongresi (sanal), 2020

E37. Erat YE, H Gökmen. Mantle Hücreli Lenfoma’da Bilateral Kapak Tutulumu Tedavisi Sonrası Konjonktiva Tutulumu. Türk Oftalmoloji Derneği 54. Ulusal Kongresi (sanal), 2020

E38. Erat YE, H Gökmen. Wegener Granülomatozunda Orbita Tutulumu. Türk Oftalmoloji Derneği 54. Ulusal Kongresi  (sanal),  2020

E39. Şengül D, H Gökmen. Skuamöz Hücreli Karsinoma ve Aktinik Keratoz Odakları İçeren Dev Konjonktival Keratoakantoma Olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği 54. Ulusal Kongresi (sanal), 2020

E.40. E. Bozkurt, H Gökmen. Orbital Kavernöz Hemanjiom Olgularının Klinik Radyolojik ve Tedavi Özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği Mart Sempozyumu, 2021.

  1. Diğer

Bilimsel Toplantılarda- Davetli Konuşmacı 

F1 . Gökmen Soysal, H. “Ophthalmic Manifestations of Systemic Cancers”. Oculoplastic/ Ocular Oncology Session.  X. East-West International Congress on Ophthalmology UFA/ RUSSİA, 2019.

F2 . Gökmen Soysal, H. “Complications of Periocular Tumor Surgery”. Oculoplastic/ Ocular Oncology Session.  XI. East-West International Congress on Ophthalmology UFA/ RUSSİA, 2020

F3. Gökmen Soysal, H. “Göz Kapağı Malign Tümörleri: Klinik Özellikleri” Türk Oftalmoloji Derneği XXV. Kış Sempozyumu, “Oküloplastik Cerrahide Yenilikler”, Bursa 2004.

F4. Gökmen Soysal, H. “Kapağın Malign Neoplazmları” Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Bahar Sempozyumu, “Oküler Onkoloji”, İstanbul, 2006.

F 5. G Peksayar, K. Gündüz, H Soysal. Oküler Onkoloji Birimi Etkileşimli Toplantısı, "Konjonktiva Tümörleri". Oturum Yöneticisi; H. Pazarlı. Türk Oftalmoloji Derneği 42.  Ulusal Kongresi, Antalya, 2008.   

F6. Gökmen Soysal, H. “Lösemi Hastalarında Oküler Onkolojik Sorunlar” “Sistemik Hastalıklarda Oküler Okolojik Sorunlar”. Oküler Onkoloji Paneli. Türk Oftalmoloji Derneği  44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010.

F7. Gökmen Soysal H, "Ptozis",  Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Bilimsel Gece Toplantıları, Ankara, 2010.

F8. Gökmen Soysal, H. “İyi Huylu Kapak Tümörleri” “Göz Kapağı Tümörleri- Oküler Onkoloji Paneli.” Türk Oftalmoloji Derneği XXXI. Nisan Kursu, “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, Ankara 2011.

F9. Gökmen Soysal, H. “Orbitanın Lenfoproliferatif Tümörleri” “Orbita Tümörleri- Oküler Onkoloji Paneli.” Türk Oftalmoloji Derneği XXXI. Nisan Kursu, “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, Ankara 2011.

F10. Gökmen Soysal, H. “Sistemik İnflamatuar Hastalıklar ve Orbita” “Orbita İnflamatuar Hastalıklarında Güncel Tedaviler”. Oküloplastik Cerrahi Paneli. Türk Oftalmoloji Derneği  44. Ulusal Kongresi, Girne, 2011.

F11. Gökmen Soysal H, “Orbita Cerrahisinde İncelikler” Yuvarlak Masa, ",  Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Cerrahi Video Sempozyumu, İstanbul, 2014.

F12. Gökmen Soysal, H. “Çocuklarda Orbita Tümörleri; Tanısal Yaklaşım” “Orbital Potburi”. Türk Oftalmoloji Derneği  XXXVI. Kış Sempozyumu,  “Oküloplastik ve Orbital Cerrahi”, Bursa 2015.

F13. Gökmen Soysal, H. “Üst Kapak Retraksiyonu tedavisinde cerrahi yaklaşım ” “Fasiyal Paralizide Tedavi Yaklaşımları”. Oküloplastik Cerrahi Kursu. Türk Oftalmoloji Derneği  49. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2015.

F14. Gökmen Soysal, H. . “Perioküler Tümör Cerrahisinde Komplikasyonların Tedavisi”. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Bilimsel Gece Toplantıları, Ankara, 2016.

F15. Gökmen Soysal, H. “Konjonktiva Tümörleri Tedavisinde Yapılan Yanlışlar”, Oküler Onkoloji, Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi Bilimsel Gece Toplantıları, İstanbul, 2016.

F16. Gökmen Soysal, H. Oküler Onkoloji Kursu. “Sistemik Kanselerde Ön Segment Tutulumu”, Türk Oftalmoloji Derneği  50. Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.

F17. Gökmen Soysal, H. “Orbitanın Benign Kistik ve solid Tümörleri”, “Orbita Tümörleri”. Oküler Onkoloji Paneli,Türk Oftalmoloji Derneği  51. Ulusal Kongresi, Antalya, 2017.

F18. Gökmen Soysal, H. “İnfeksiyöz ve İnflamatuar Orbita Hastalıklarında Yaklaşım”, “Orbita Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Yöntemleri “ Oküloplastik Cerrahi Kursu. Türk Oftalmoloji Derneği  51. Ulusal Kongresi, Antalya, 2017.

F19. Gökmen Soysal, H. “Orbita Tümörleri” “Orbita Hastalıklarında Görüntüleme”. Türk Oftalmoloji Derneği,  Oküloplastik Cerrahi Birimi Beceri Aktarım Kursu, Ankara, 2018.

F20. Gökmen Soysal, H. “Oküler Yüzey Tümörleri”, “Oküler Onkoloji” Türk Oftalmoloji Derneği  51. Bahar Sempozyumu , İstanbul, 2018.

F21. Gökmen Soysal, H. “Olgularla Oküler Yüzey Tümörlerine Yaklaşım.” Oküler Onkoloji Birimi İnteraktif Toplantısı, Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, Antalya, 2018.

F.22. Gökmen Hülya. “Perioküler Tümör Cerrahisi Komplikasyonları”  KKTC Vitre-Tıp Merkezi Avrupa Birliği Sağlık Projesi Değerlendirme Toplantısı. Girne-Kıbrıs, 2022.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al