Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. HİLAL NALCI BAYTAROĞLU

Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal Yayınları:

Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Nalcı H, Gündüz AK, Bilen FT, Köse SK, Bakırarar B. Konjonktiva malign melanomlarında klinik AJCC sınıflandırmasına göre tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2018;27:114-122.
 • Nalcı H, Hoşal MB, Yalçındağ N. Oküler Hipotoni Tanı ve Tedavisinde Ultrason Biyomikroskopinin Yeri. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2019;28:1-6

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Nalcı H, Tüntaş Bilen F, gündüz AK (2015). Konjonktiva Malign Melanomlarında Klinik AJCC Sınıflandırmasına Göre Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi 2015, İstanbul (Sözlü sunum)
 • Nalcı H, Gündüz AK. İki olgu nedeniyle göz içi retinoblastomda orbital sellulit. Oküler Onkoloji Birimi Olgu Sunumları, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 36. Nisan Kursu, 1-3 Nisan 2016, Ankara. (Olgu sunumu)
 • Nalcı H, Gündüz K, Kurşun N, Erden E. Uvea malign melanomlarında metastaz riskini etkileyen faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi (Ankara Şubesi'nin katkılarıyla), 9-13 Kasım 2016, Antalya. (Sözlü sunum)
 • Nalcı H, Gündüz AK. Uvea melanomunda multimodal yaklaşım: Prognostik faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Sözlü sunum)
 • Nalcı H, Hoşal MB, Kaya B, Korkusuz K. Miyojenik ve Aponevrotik Pitozis Olgularında Histopatolojik Bulgular. Türk Oftalmoloji derneği 52. Ulusal Kongresi, 13-18 Kasım 2018, Antalya. (Sözlü Sunum)

Uluslararası Yayınları:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Nalcı H, Şermet F, Demirel S, Özmert E. Optical Coherence Tomography Angiography Findings in Type-2 Macular Telangiectasia. Turk J Ophthalmol. 2017;47:279-284
 • Demirel S, Yanık Ö, Nalcı H, Batıoğlu F, Özmert E. The use of optical coherence tomography angiography in pachychoroid spectrum diseases: a concurrent comparison with dye angiography. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2017;255:2317-2324.
 • Amer R, Nalcı H, Yalçındağ N. Exudative retinal detachment. Surv Ophthalmol. 2017;62:723-769.
 • Nalcı H, Batıoğlu F, Demirel S, Özmert E. Spontaneous closure of macular hole in a patient with macular telangıectasia type 2. Retin Cases Brief Rep. 2018 Aug 9. doi: 10.1097/ICB.0000000000000812. [Epub ahead of print]
 • Nalcı H, Gündüz K, Erden E. Necrotic intraocular retinoblastoma associated with orbital cellulitis. Surv Ophthalmol. 2018;63:114-118.
 • Yanık Ö, Hoşal B, Tekeli A, Nalcı H. Viral nucleic acid analysis with PCR in lacrimal tissue and nasal swab samples of primary acquired nasolacrimal duct obstruction cases. Eur J Ophthalmol. 2019 Oct 21:1120672119882331. doi: 10.1177/1120672119882331. [Epub ahead of print]
 • Nalcı H, Hoşal MB, Uçakhan Gündüz, Ö. Effects of Upper Eyelid Blepharoplasty on Contrast Sensitivity in Dermatochalasis Paitents. Turk J Ophthalmol.2020;50:151-155.
 • Nalcı Baytaroğlu H, Kaya B, Korkusuz P, Hoşal MB. A Study of Histopathologic Evaluation and Clinical Correlation for Isolated Congenital Myogenic Ptosis and Aponeurotic Ptosis. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2020;36:380-384.

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow