Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Doç. Dr. CENGİZ AKARSU

Göz Hastalıkları Uzmanı

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Akarsu, C., M. Önol ve B. Hasanreisoglu, “Effects of Thick Tenon’s Capsule on Primary Trabeculectomy with Mitomycin-C”, Acta Ophthalmol. Scand., 81, 237-241 (2003). SCI
 • Akarsu, C., M. Önol ve B. Hasanreisoglu, “Postoperative 5-fluorouracil versus Intraoperative Mitomycin-C in High-risk Glaucoma Filtering Surgery: Extended Follow up”, Clin. Experiment. Ophthalmol., 31, 199-205 (2003). SCI
 • Akarsu, C., P. Taner ve A. Ergin, “5-Fluorouracil as Chemoadjuvant for Primary Pterygium Surgery: Preliminary Report”, Cornea, 22, 522-526 (2003). SCI
 • Karadeniz-Bilgili, M. Y., Y. Ekmekci, A. Koksal, C. Akarsu ve I. Ziraman, “Effects of Hypertension and Antihypertensive Treatment on Retrobulbar Circulation Detected on Doppler Sonography”, J. Ultrasound Med., 23, 13-17 (2004). SCI
 • Akarsu, C. ve M. Y. Karadeniz-Bilgili, “Color Doppler Imaging in Ocular Hypertension and Open-angle Glaucoma”, Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol., 242, 125-129 (2004). SCI
 • Akarsu, C., S. Yılmaz, P. Taner ve A. Ergin, “Effect of Bimatoprost on Ocular Circulation in Patients with Open-angle Glaucoma or Ocular Hypertension”, Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol., 242, 814-818 (2004). SCI
 • Akarsu, C., Y. Karadeniz-Bilgili, P. Taner, B. Ünal ve A. Ergin, “Short-term Effect of Latanoprost on Ocular Circulation in Ocular Hypertension”, Clin. Experiment. Ophthalmol., 32, 373-377 (2004). SCI
 • Akarsu, C., F. U. Tan ve T. Kendi, “Color Doppler Imaging in Optic Neuritis with Multiple Sclerosis”, Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol., 242, 990-994, (2004). SCI
 • Akarsu, C., B. Yazıcı, P. Taner ve A. Ergin, “Effects of Moderate Smoking on the Central Visual Field”, Acta Ophthalmol. Scand., 82, 432-435 (2004). SCI
 • Taner. P., C. Akarsu, P. Atasoy, M. Bayram ve A. Ergin, “The Effects of Hormone Replacement Therapy on Ocular Surface and Tear Function Tests in Postmenopausal Women”, Ophthalmologica, 218, 257-259 (2004). SCI
 • Taner, P., S. A. Kara, C. Akarsu ve A. Ergin, “The Effects of Darkness on Retrobulbar Hemodynamics in Patients with Early Stages Retinitis Pigmentosa”, Int. Ophthalmol., 25, 95-99 (2004). Index Medicus
 • Kara, M., E. Dikmen, C. Akarsu ve A. Birol, “Unilateral Hyperhydrosis in Pourfour du Petit Syndrome”, Eur. J. Cardiothorac. Surg., 26, 456-458 (2004). SCI
 • Akarsu, C. YK. Bilgili, B. Ünal, P. Taner, A. Ergin ve SA. Kara, “Cerebral Hemodynamics in Ocular Hypertension”, Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol., 243, 317-320 (2005). SCI
 • Akarsu, C. ve B. Ünal, “Cerebral Hemodynamics in Patients with Pseudoexfoliation Glaucoma”, Eye, 19, 1297-1300 (2005). SCI
 • Akarsu, C., P. Atasoy, S. Erdoğan ve M. Koçak, “Bilateral Upper Eyelid Edema in Melkerson-Rosenthal Syndrome”, Ophthal Plast Reconstr Surg, 21, 243-245, (2005). SCI
 • Erkek, E., S. Hızel, C. Şanlı, AB. Erkek, M. Tombakoğlu, Ö. Bozdoğan, S. Ulkatan ve C. Akarsu, “Clinical and histopathological findings in Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome”, J Am Acad Dermatol, 53, 639-643, (2005). SCI
 • Tan, FU., C. Akarsu ve R. Güllü, “Retinal nerve fiber layer thickness is unaffected in migraine patients”, Acta Neurol Scand, 112, 19-23, (2005). SCI
 • Yılmaz S., ve C. Akarsu, “Changes in Cerebral and Ocular Hemodynamics in Behçet’s Disease Assessed by Color-Coded Duplex Sonography”, European Journal of Radiology, 58, 102–109, (2006). SCI
 • Arikan, OK., C. Akarsu, B. Ünal, A. Ergin ve C. Koç, “Effect of Oxymetazoline Nasal Spray on Intraocular Pressure and Retrobulbar Hemodynamics”, J Otolaryngol, 35, 30-35, (2006). SCI
 • Yazıcı, B., C. Akarsu ve M. Salkaya, “Silicone Intubation with the Ritleng Method in Children with Nasolacrimal Duct Obstruction”, J AAOS, 10, 328-332, (2006). SCI
 • Erkek, E., O. Bozdogan, C. Akarsu, P. Atasoy ve M. Kocak, “Absence of Estrogen and Progesterone Receptors Around the Affected Vessels of Angioma Serpiginosum: case report”, Am J Clin Dermatol, 7, 383-386, (2006). SCI
 • Tan, FU., C. Akarsu ve R. Gulu, “Retinal Nevre Fiber Layer Analysis in Idiopathic Intracranial Hypertension”, Neurol India, 54, 168-172, (2006).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Akarsu, C., P. Yılmazbaş, G. Gürelik, Ö. Öz, M. Subaşı, M. Or ve B. Hasanreisoğlu, “Oküler Toksoplazmozis ve Tedavi”, Ret-Vit., 5, 125-129 (1997).
 • Subaşı, M., M. Köksal, A. Özer, P. Taner, C. Akarsu, M. Or ve B. Hasanreisoğlu, “İyi Prognozlu Multifokal Korioretinopatiler”, Ret-Vit., 5, 117-120 (1997).
 • Taner, P., C. Akarsu, Ö. Öz, M. Subaşı, M. Or, M. Önol ve B. Hasanreisoğlu, “Vogt Koyanagi Harada Hastalığını Taklit Eden Sempatik Oftalmi Olgusu”, Ret-Vit., 5, 58-62 (1997).
 • Yılmazbaş, P., C. Akarsu, M. Subaşı, Y. Öz, M. Or ve B. Hasanreisoğlu, “Bietti'nin Kristalin Distrofisi: Türk Olgularının Genel Özellikleri”, Ret-Vit., 5, 199-202 (1997).
 • Akarsu, C., M. Ünal ve B. Hasanreisoğlu, “Evisserasyon Cerrahisinde Yeni Teknikler”, T. Oft. Gaz., 27, 413-417 (1997).
 • Akarsu, C., M. Ünal, Y. Toklu ve B. Hasanreisoğlu, “Orbita İmplant Atılımının Cerrahi Tedavisinde Alternatif Yaklaşımlar”, T. Klin. Oftalmoloji, 9, 17-23 (2000).
 • Akarsu, C., P. Taner ve A. Ergin, “Metanol Optik Nöropati: 2 Olgu”, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 33-36 (2001).
 • Taner, P. ve C. Akarsu, “Gebeliğin Göz Üzerine Etkileri”, Ret-Vit., 9, 169-178 (2001).
 • Taner, P., N. Bayar, C. Akarsu ve C. Koç, “Allerjik Rinit Tedavisinde Kullanılan Topikal Nazal Kortikosteroidlerin Göz İçi Basıncına Etkisi”, K.B.B. ve B.B.C. Dergisi, 9, 21-24 (2001).
 • Taner, P., C. Akarsu, A. Ergin ve E. Vural, “Diabetik Makulopatide Argon Lazer Fokal ve Grid Fotokoagülasyon Sonrası Görsel Sonuçlarımız ve Tedavinin Başarısını Etkileyen Faktörler”, Ret-Vit., 9, 232-239 (2001).
 • Taner, P., A. Şengün, H. Akbatur, F. Batıoğlu ve C. Akarsu, “Ön Üveit Sonrasında Hızlı İlerleyen Bir Diabetik Retinopati Olgusu”, Ret-Vit., 10, 188-191 (2002).
 • Akarsu, C., P. Taner, D. Kılıç, A. Ergin, S. Kaygusuz ve E. Demirbaş, “Göz Polikliniklerinde Kullanılan Damlaların Bakteriyel Kontaminasyonu”, T. Oft. Gaz., 32, 845-848 (2002).
 • Kara, S. A., P. Taner, C. Akarsu, Y. K. Bilgili ve D. Altınok, “Işık ve Karanlık Adaptasyonunun Retrobulber Hemodinami Üzerine Etkileri”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 335-338 (2002).
 • Taner, P., C. Akarsu, A. Ergin ve S. Dervişoğulları, “Kırıkkale Şehrinde Organ Bağışı ve Keratoplastiye Yaklaşım”, T. Klin. Oftalmoloji, 11, 122-125 (2002).
 • Akarsu, C., P. Taner, A. Ergin ve S. Dervişoğulları, “Orta Derece Miyopinin Merkezi Görme Alanına Etkisi”, T. Oft. Gaz., 33, 127-133 (2003).
 • Akarsu, C., S. Kaygusuz, P. Taner, S. Dervişoğulları ve D. Kılıç, “Prezervan İçermeyen Beta Blokerlerin Bakteriyel Kontaminasyonu: Ön Çalışma”, T. Oft. Gaz., 33, 164-167 (2003).
 • Taner, P., Ü. Büyükkoçak, C. Akarsu, S. Dervişoğulları, T. Kaya ve A. Ergin, “İntrakameral Uygulanan Asetilkolinin Sistemik Yan Etkileri”, T. Oft. Gaz., 33, 349-354 (2003).
 • Taner, P., B. Yazıcı, C. Akarsu, E. Demirbaş ve A. Ergin, “Anoftalmik Sokette Bakteri Kolonizasyonu”, T. Oft. Gaz., 33, 484-487 (2003).
 • Taner, P., C. Akarsu, A. Ergin ve S. Dervişoğulları, “Göz Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastalarda Glokom Bilinci”, M.N. Oftalmoloji, 10, 25-28 (2003).
 • Dervişoğulları, S., C. Akarsu, A. Ergin ve P. Taner, “Primer Açık Açılı Glokom Tedavisinde Timolol %0.5 Solüsyon ve Timolol %0.5 Jel’in Etkinliklerinin Karşılaştırılması”, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5, 19-23 (2003).
 • Akarsu, C., A. Ergin ve P. Taner, “Dakriyosistorinostomi Sonrasında Cilt Altı Amfizemi”, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5, 30-32 (2003).
 • Akarsu, C., A. Ergin, P. Taner, E. Demirbaş ve S. Dervişoğulları, “İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetlilerde Mikroalbuminürinin Merkezi Görme Alanına Etkisi”, T. Oft. Gaz., 33, 118-123 (2004).
 • Taner, P., S. Kaygusuz, C. Akarsu, A. Ergin ve E. Ayaşlıoğlu, “Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Olan Olgularda Bakteriyolojik İnceleme ve Antibiyotik Duyarlılığı”, M.N. Oftalmoloji, 11, 92-94 (2004).
 • Akarsu, C., P. Taner ve A. Ergin, “Retina Dekolman Cerrahisini Takiben Adie’s Tonik Pupil”, Ret-Vit., 12, 133-135 (2004).
 • Taner P., C. Akarsu, S. Dervişoğulları ve A. Ergin, “Behçet Hastalığında Uzun Süreli Siklosporin-A Tedavi Yaklaşımının Etkinliği”, M.N. Oftalmoloji, 11, 153-156 (2004).
 • Ünal, B., C. Akarsu, Y. Bilgili, S. Kara, P. Taner ve A. Ergin, “Topikal Midriatik ve Sikloplejik Ajanların Orbita Kan Akımı Üzerine Etkileri”, Ret-Vit., 13, 49-52 (2005).
 • Akarsu, C., Y. Karadeniz-Bilgili, P. Taner ve A. Ergin, “Brimonidin’in Açık Açılı Glokomda Retrobulber Dolaşıma Etkisi”, M.N. Oftalmoloji, 11, 226-229 (2004).
 • Ergin, A., C. Akarsu ve Ş. Baydar, “Sigaranın Oftalmik ve Santral Retinal Arter Kan Akım Hızlarına Etkisi”, Ret-Vit., 13, 125-128 (2005).

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow