BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

TİCARET SİCİL BİLGİLERİ

UNVANI
Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Esas Sözleşmesinin İlan Edildiği TTSG Tarih ve Numarası
08.08.1995- 3845
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi 96,000,000
KSS Tavanı (Varsa)
 
Faaliyet Konusu
Hastane, sağlık hizmetleri
Paylarının Borsada İşlem Görüp Görmediği
Görmemektedir.
Ortak Sayısı 11
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul
Ticaret Sicil Numarası 333269-0
Merkez Adresi
Nispetiye Caddesi, Yanarsu Sokak No. 1 34337 Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Telefon Numarası +90 212 362 32 62
Fax Numarası +90 212 257 03 55
İnternet Adresi
www.dunyagoz.com

 

MERSİS NUMARALARI

Dünyagöz Hastaneler Grubu MERSİS Numaraları için tıklayınız (PDF)

 

İHRAÇ ONAY BELGESİ


21.07.2014 - Sermaye Piyasası Kurulu Borçlanma Aracı İhraç Belgesi

Yönetim Kurulu’muzun 12.06.2014 tarih, 2014/10 sayılı kararı ile TL 200.000.000.- (İkiyüzmilyon TL) tutarı aşmayacak şekilde TL cinsinden yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na ihraç başvurusu yapılmıştır. Söz konusu borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.07.2014 tarih, 22/699 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ekte verilmektedir.

21.07.2014 - Sermaye Piyasası Kurulu Borçlanma Aracı İhraç Belgesi (PDF)

 

 

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI


14.08.2014 - Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

Şirketimizin 150.000.000 TL nominal tutara sahip, 728 gün ve 1.092 gün vadeli iki adet tahvilin satış işlemi 8 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş ve ihraç 12 Ağustos 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Gerekli bildirim Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılmıştır.

25.07.2014 - JCR Avrasya Kredi Değerlendirme Raporu

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. için yapılan derecelendirmeye ilişkin rapor ekte yer almaktadır.

25.07.2014 - JCR Avrasya Kredi Değerlendirme Raporu (PDF)


12.06.2014 - Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimizin Sermaye Piyasası Aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ektedir.

Saygılarımızla,

Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.


2.06.2014 - Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı (PDF)

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI


28.05.2014 – Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.05.2014 tarihinde saat 09:00’da şirket merkezi olan Nispetiye Cad. Yanarsu Sok. No:1 Etiler – Beşiktaş / İstanbul adresinde yapıldı.

28.05.2014 – Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı (PDF)

 

FAALİYET RAPORLARI


2014 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2017 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al