Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


PRESPİYOPİ DÜNYANIZI GÖLGELEMESİN.


7.8.2017

Prespiyobi dünyanızı gölgelemesin " Göz rahatsızlıkları ve görme bozukluklarının pek çoğu yaşın ilermesiyle ortaya çıkar. Bunlardan biri de özellikle 40 yaş ve üzerindeki kişilerde gözlemlenen yakını görememe sorunu "presbiyopi"dir. Prespiyopi hastaları yakındaki cisimleri görmekte zorluk çeker veya göremez.

Prespiyobi dünyanızı gölgelemesin " Göz rahatsızlıkları ve görme bozukluklarının pek çoğu yaşın ilermesiyle ortaya çıkar. Bunlardan biri de özellikle 40 yaş ve üzerindeki kişilerde gözlemlenen yakını görememe sorunu "presbiyopi"dir. Prespiyopi hastaları yakındaki cisimleri görmekte zorluk çeker veya göremez.

Dünyagöz Antalya'dan Operatör Dr. Hakan Sivrikaya, presbiyopi hastalığı, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi: Yaşa bağlı olarak meydana geliyor "Gözlerimizin içindeki mercek, yapısı sebebiyle şekil değiştirmeye müsaittir. Bu mercek, cisimler yakına geldiğinde şişerek şeklini değiştirir ve görme kalitesini arttırır. Ancak insan gözü özellikle 40 yaşın ardından bu özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Bu durumdaki hastalara presbiyopi teşhisi konulur.

Presbiyopi hastalığı ilerleyen yaşlarda kendisini gösterir. Özellikle 40 yaşın üzerindeki kişiler, yakında bulunan cisimleri gözlerinden uzaklaştırarak görmeye çalışırlar. Bunun altında yatan temel sebep, göz içinde bulunan lenslerin yakındaki cisimleri görmek için normalde aldığı şekli almakta zorlanmaya başlamasıdır. Presiyopi probleminin oluşumu konusundaki en yaygın teori hücre yaşlanması teorisidir. Bu teori, aynı saçlarımızın beyazlaması gibi, yaşlanan hücrelerin belirli yeteneklerini kaybetmesi sebebiyle rahatsızlığın oluştuğu tezini savunuyor. Bu sebepten dolayı bu rahatsızlık fizyolojik bir sorun olarak ele alınır.

Rahatsızlığın belirtileri şöyle başlar. Presbiyopi hastası olduğunuzda, akıllı telefon, kitap, dergi veya menüler gibi objeleri net görebilmek için, gözlerinizden uzaklaştırmaya başlarsınız. Bu cisimleri gözlerinizden uzaklaştırdığınızda görebilirsiniz. Ancak bu hareket, sürekli tekrarlanması gereken ve sadece geçici çözüm yaratan bir yaklaşımdır. Ayrıca şiddetli baş ağrıları ve göz yorgunluğu da presbiyopi başlangıcının habercisi olabilir. 40 yaş üzerindeki kişilerin, bu belirtilerle karşılaştığında uzman bir göz hekimine görünmelerinde büyük fayda var. Tedavi yöntemini hasta tercih ediyor Presbiyopi hastalığının tedavisi için gözlük kullanımından, ameliyata kadar farklı seçenekler vardır, tercih hastaya aittir.

Presbiyopi tedavisi için tüm dünyada uygulanan yöntemlerin başında göz içi trifokal mercek geliyor. Bu mercekler, göz yapısına uygun olmalarından dolayı ömür boyu kullanılabiliyorlar. Rahatsızlığın tekrarlanmasını engelleyen ve soruna kesin bir çözüm sağlayan bu göz içi merceklerin yanı sıra, yakın gözlüğü veya lens kullanımı ile de sorun geçici olarak kontrol altına alınabiliyor. Ayrıca corneal ınlay (kamra) ve presbylasik lazer tedavileri de sorunun çözümü konusunda sıklıkla başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Presbiyopi operasyonlarına uygunluk için yapılacak olan detaylı bir göz muayenesi ve uzman bir hekimden görüş alınması büyük önem taşıyor."

 Göz rahatsızlıkları ve görme Rahatsızlığın belirtileri me bozukluklarının pek çoğu şöyle başlar. Presbiyopi hasta- yaşın ilermesiyle ortaya çıkar. sı olduğunuzda, akıllı telefon, Bunlardan biri de özellikle kitap, dergi veya menüler gibi 40 yaş ve üzerindeki kişilerde objeleri net görebilmek için, gözlemlenen yakını göreme gözlerinizden uzaklaştırmaya sorunu "presbiyopi"dir. başlarsınız. Bu cisimleri göz Prespiyopi hastaları yakındakilerinizden uzaklaştırdığınızda cisimleri görmekte zorluk çekersiniz.

Ancak bu hareket  sürekli tekrarlanması dikkat çeken ve sadece geçici çözüm Operatör Dr. Hakan Sivrika- yaratan bir yaklaşımdır. Ayrıya, presbiyopi hastalığı, be- ca şiddetli baş ağrıları ve göz lirtileri ve tedavisi hakkında yorgunluğu da presbiyopi başbilgi verdi: langıcının habercisi olabilir.40 yaş üzerindeki kişilerin, bu YaŞd bdgll Olarak belirtilerle karşılaştığında uz- meydana geliyor man bir göz hekimine görün- I "Gözlerimizin içindeki melerinde büyük fayda var. mercek, yapısı sebebiyle şekil Öntemİnİ değiştirmeye müsaittir.

Bu mercek, cisimler yakına geldiğide hasta tercih ettiğinde şişerek şeklini değiştirir Presbiyopi hastalığının tek ve görme kalitesini arttırır. Ancak insan gözü özellikle 40 dan, ameliyata kadar farklı seyaşın ardından çenekler vardır, bu özelliğini tercih hastaya yavaş yavaş belli etmeye başlar. Presbiyopi Bu durumdaki tedavisi için tüm hastalara presbiyopi dünyada uygulama  teşhisi konan yöntemleri bulur. Göz içi Presbiyopi trifokal hastalığı ilerleyecek geliyor.

Bu ilerleyen yaşlarda mercekler, göz kendisini gösteren yapısına uygundur. Özellikle 40 olmalarından yaşın üzerindeki ömür boyu kişiler, yakında kullanılabiliyor bulunan cisimleri gözlerinden Rahatsızlığın tekrarlanan uzaklaştırarak görmeye çalışmasını engelleyen ve soruna kesin bir çözüm aranıp çözüm sağlanıyor.

    40

  • BASINDA BİZ

  • 50

  • ETKİNLİKLER

Left Arrow
Right Arrow