Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara


DOĞRU GÖZLÜKLE ŞAŞILIK TEDAVİSİ


1.1.2018 Bitter Dergisi

Çoğunlukla 2-3 yaş aralığında ortaya çıkan şaşılık tedavi edilmezse görme tembelliğine yol açabiliyor. Erken teşhis ve tedaviyle başarılı sonuçlar alındığı belirtilen şaşılık her yaşta tedavi edilebiliyor. Doç. Dr. Doğan Ceylan Uygun gözlük kullanımı, gözün çalıştırılması veya ameliyat gibi hastaya uygun seçilecek yöntemlerle tedavisinin mümkün olduğu ifade edilen şaşılık hakkında Dünyagöz Ankara doktorlarından Doç. Dr. Doğan Ceyhan bilgi verdi.


ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ
 

"Göz kaymaları (şaşılık), iki gözün aynı noktaya bakmaması durumudur. Şaşılık problemi bebeklikten erişkin yaşlara kadar geniş bir yaş grubunda görülebilir. Bu problemin oluşturduğu iki temel sorun bulunur. Bu sorunlardan ilki, özellikle okul çağından itibaren dış görünümle ilgili sorun yaşanmasıdır. İkinci önemli sorun ise kayan gözde tembellik, yani görme kaybı oluşmasıdır. Göz kaymaları, her iki gözün birlikte çalışma yeteneğinin zayıf olması nedeniyle oluşur. Bu zayıflık bazen bir gözün iyi görmemesi sonucu ortaya çıkar. Bunun yanında gözleri birlikte hareket ettiren beyin merkezlerinin etkisi olduğu da düşünülmektedir. Göz kaslan ve çevresindeki yapıların anormal yapısı da göz kayması oluşturabilen bir faktördür. Göz kaymalarının bir grubu ilk bir yaş içinde ortaya çıkar. Bebeklik çağında ortaya çıkan göz kaymalarında çoğunlukla bir ameliyatla kabul edilebilir derecede düzeltme sağlanır. Fakat bir kısmında birden fazla ameliyat gerekebilir.


GÖZLÜKLE TEDAVİ


 Göz kaymaları arasında en sık görülen grup 2-3 yaş arasında başlayan göz kaymalarıdır. Bu gruptaki göz kaymalarının çoğu içe doğru kaymalardır ve en öncelikli tedavisi gözlük kullanımıdır. Doğru gözlüğün verilmesi için mutlaka damlalı muayene yapılması gerekmektedir. Doğru verilen ve devamlı kullanılan bir gözlükle bu yaş grubundaki göz kaymaları büyük oranda düzelir. Ayrıca yaş ilerledikçe gözlük numarası azalarak, gözlüksüz yaşam da mümkün olmaktadır. Gözlük yararlı olmazsa, bu hastalarda ameliyat zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Şaşılık ameliyatlarının en yararlı sonuçlar verdiği grup bu yaş grubundaki hastalardır. Üçüncü önemli göz kayması yaşanan grup erişkin yaştaki hastalardır. Erişkin yaşta görülen göz kaymaları, genellikle bir gözün iyi görmemesi sonucu oluşur. Bu kaymalar çoğunlukla dışa doğru kaymalardır. Bu gruptaki göz kaymalarının tedavisi cerrahi işlem gerektirir. Ameliyat olan hastaların önemli bir kısmında kayma belirgin derecede kaybolmaktadır. Göz kaymaları öncelikle gözlük ve bir gözün kapatılması ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Kaymaların önemli bir kısmı bu iki basit yöntemi düzelmektedir. Bu yöntemlerle düzelmeyen göz kaymaları o zaman kaybetmeden ameliyat edilmelidir. Ameliyat tüm sorunları ortadan kaldırmasa da; kaymada önemli derecede düzeltme oluşturmaktadır. Böylelikle göz kaymasının dış görünüm üzerindeki olumsuz etkisi düzelmektedir. Özetle göz kaymalarını önemli bir kısmı gözlükle düzeltilebilmektedir. Kapama tedavisi ile göz zayıflığı azaltılarak, kayma düzeltilmeye çalışılır. Kontrol altına alınamayan göz kaymaları da fazla zaman geçirmeden ameliyat edilmelidir. Ancak hangi yaş gurubunda olursa olsun göz hastalıklarının tedavisinde başarı sağlanabilmesi için erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir." 

    40

  • BASINDA BİZ

  • 50

  • ETKİNLİKLER

Left Arrow
Right Arrow