Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Doç. Dr. ZEYNEP TUYGUN ALKIN

Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal Yayınları:

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • 1. H. Güngel, B. İnal, Z. Tuygun (Alkın), Z. Kapran. Tip II Diabetes Mellituslu hastalarda santral kornea kalınlığını etkileyen faktörler. Türk Oftalmoloji Dergisi 2002;32:468-472.
 • A. İnal, B. İnal, Z. Bayraktar, Z. Alkın, Z. Kapran. Yırtıklı retina dekolmanında skleral çökertme cerrahisi sonuçlarımız. Retina-Vitreus 2004;12:16-21.
 • E.Y. Pınarcı, Z. Bayraktar, Z. Kapran, Ş. Bayraktar, Z. Alkın, F. Kaya. Pars plana vitrektomi sonrası göz içi basınç artış nedenlerimiz. Retina-Vitreus 2005;13:27-31.
 • F. Kaya, Z. Bayraktar, E.Y. Pınarcı, Z. Kapran, Ş. Bayraktar, Z. Alkın, G. Öztürk. Fakoemülsifikasyon sonrası vitreusa düşmüş lens parçalarının temizlenmesi için pars plana vitrektomi. Retina-Vitreus 2005;13:129-134.
 • Z. Alkın, E.Y. Pınarcı, A. İnal, H. Sivrikaya, V. Kaya, Ö.F. Yılmaz. Düşük miyopi grubunda LASIK ve LASEK sonuçlarının karşılaştırılması. T Oft Gaz 2006;36:463-469.
 • E.Y. Pınarcı, G.Ö. Karabulut, B. Demirel, Z. Alkın, Ç. Altan, S. Albayrak, S. İmamoğlu. Aynı aileden X’e bağlı juvenil retinoskizisli üç olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus 2007;15:287-291.
 • Z. Alkın, N. Acar, T. Altan, Y.B. Ünver, Ş. Sabancı, Y. Küçüksümer, Z. Kapran. Refraktif lens değişimi ve fakik göz içi lensi implantasyonu uygulanmış olgularda gelişen retina dekolmanlarının tedavisi. Retina-Vitreus 2009;17:42-47.
 • Z. Alkın, Z. Kapran, T. Altan, Y. Küçüksümer, N. Acar, Y.B. Ünver. İzole iki taraflı blow-out kırığı. Türkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology 2010;19:185-188.
 • Z. Alkın, Z. Kapran, T. Altan, E. Uzun, N. Acar, Y.B. Ünver. Kronik santral seröz korioretinopati tedavisinde fotodinamik tedavi sonuçları. Retina-Vitreus 2010;18:23-28.
 • Z. Alkın, Z. Kapran, N. Sayın, T. Altan, Ş. Sabancı. İntravitreal enjeksiyonların göze ait ve sistemik komplikasyonları. Retina-Vitreus 2010;18:210-215.
 • Z. Alkın, Z. Kapran, T. Altan, Y.B. Ünver, N. Acar. Von Hippel Lindau hastalığının sıradışı oküler prezentasyonu. Retina-Vitreus 2010;18:314-317.
 • A. Demircan, Ç. Altan, E. Azman, Z. Alkın, Y. Küçüksümer, A. Demirok. Kronik blefaritli gözlerde gözyaşı özellikleri. Turk J Ophthalmol 2012;42:346-348.
 • Ç. Altan, Ş. Bayraktar, S. Akar, N. Ünsal, Z. Alkın, Ö.F. Yılmaz. Pediatrik katarakt cerrahisi ile ilişkili sekonder glokomlarda tedavi ve sonuçlar. Glokom-Katarakt 2012;7:20-25.
 • Z. Alkın, A. Özkaya, E.U. Kırandi, Y. Karaküçük, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Posterior mikroftalmide ön ve arka segment bulguları. Retina-Vitreus 2013;21:67-70.
 • A. Özkaya, U. Yiğit, Z. Alkın, U. Çelik, K. Tufan, Y. Karaküçük. Tek gözlü hastalarda fakoemülsifikasyonla katarakt cerrahisi sonuçları ve komplikasyonları. Glokom-Katarakt 2013;8:7-11.
 • Z. Alkın, A. Özkaya, G. Karataş, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Retinitis pigmentozaya bağlı maküla ödeminde topikal brinzolamid tedavisi. Retina-Vitreus 2013;21:82-86.
 • Z. Alkın, N. Sayın, A. Özkaya, E.U. Kırandi, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Odunsu Konjunktivitte topikal siklosporin A, topikal ve sistemik taze donmuş plazma tedavisi: Olgu sunumu. Glokom-Katarakt 2013;8:199-204.
 • B. Gökyiğit, Z. Alkın, S. Akar, L. Hazar, A. Demirok. Mikroftalmili bir hastada pupiller membran ve konjenital kataraktın yönetimi. Glokom-Katarakt 2013;8:278-281.
 • Z. Alkın, A. Özkaya, T. Kurt, L. Hazar, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Santral retinal ven tıkanıklığında gerektiğinde yeniden tedavi yöntemiyle erken dönemde uygulanan intravitreal bevacizumabın altı aylık sonuçları. Retina-Vitreus 2014;22:15-20.
 • A. Özkaya, Z. Alkın, R. Garip, C. Yeşilkaya, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalarında intravitreal ranibizumab tedavisinin 24 aylık sonuçları. Retina-Vitreus 2014;22:21-24.
 • Z. Alkın, A. Özkaya, İ. Perente, M. Kocamaz, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Kϋnt göz travmasını takiben gelișen vitreus bazı avϋlsiyonu, Bruch membranı yırtığı ve retina dekolmanının nadir birlikteliği. Retina-Vitreus 2014;22:73-75.
 • Z. Alkın, A. Özkaya, İ. Perente, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Vitreus kisti ve sektör retinitis pigmentoza birlikteliği. Retina-Vitreus 2014;22:76-78.
 • A. Özkaya, Z. Alkın, Y. Karaküçük, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Dönüşümlü Olarak Kullanılan Anti-VEGF İlaçlarla Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Tedavisi Sonuçları. Retina-Vitreus 2014;22:99-102.
 • İ.Yılmaz, A. Özkaya, T. Yeşilbakan, Z. Alkın. Oküler Yüzey Bozukluklarının Tedavisinde Amniyon Membran Transplantasyonunun Kısa Dönem Sonuçları. Yeni Tıp Dergisi 2014;31:238-240.
 • Z. Alkin, A. Ozkaya, A.T. Yazici, A. Demirok. Foveal Tear Secondary to Blunt Ocular Trauma. Retina-Vitreus 2014;22:140-142.
 • İ. Yılmaz, A. Özkaya, E. Çavdar, Z. Alkın, E.D. Aygıt, K. Fazıl. Vitreus Kanaması Olan Hastalarda Vitrektomi Öncesi Flaş ERG ve Flaş VEP’in Cerrahi Sonrası Görme Keskinliği ile İlişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2014;31:186-188.
 • İ. Yılmaz, A. Özkaya, Z. Alkın, F. Özçelik, A.T. Yazıcı.Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Hastalarında İntravitreal Bevacizumab. Tedavisinin Sonuçları. Yeni Tıp Dergisi 2015;32:90-92.
 • Y. Karaküçük, A. Özkaya, İ. Perente, Z. Alkın, A.T. Yazıcı. Retina Ven Dal Tıkanıklığında Farklı Zamanlarda Birer Kez Ardışık Olarak Uygulanan Bevasizumab ve Triamsinolon Enjeksiyonları ve Grid Lazer Fotokoagülasyon Tedavilerinin Dört Hastadaki 6 Aylık Etkinliği. MN Oftalmoloji 2015;22:262-264.
 • M. Özbaş, İ. Yılmaz, E.D. Aygıt, Z. Alkın, A. Özkaya. Primer Açık Açılı Glokom Hastalarında Dorzolamid/Timolol Maleat ve Brinzolamid/Timolol Maleat Sabit Kombinasyonlarının Karşılaştırılması. Glokom-Katarakt 2015;10:28-32.
 • G. Erdogan, B. Karasu, A. Ozkaya, I. Perente, Z. Alkin, M. Taskapili. 23-Gauge Pars Plana Vitrectomy without Phacofragmentation for Dislocated Lens Fragments after Complicated Cataract Surgery. Beyoglu Eye J 2016 DOI:10.14744/bej.18209
 • Z.Alkin, A. Ozkaya, S. Ahmet, O. Baz, M. Togac, I. Perente, M. Taskapili. Photodynamic Therapy and Bevacizumab Combination for Polypoidal Choroidal Vasculopathy Refractory to Intravitreal Ranibizumab. Beyoglu Eye J 2016 doi: 10.14744/bej.43153
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, C. Yesilkaya, G. Erdogan, I. Perente, M. Taskapili. Ranibizumab in Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion in a Real Life Practice: A Retrospective Case Series. Beyoglu Eye J 2016 doi: 10.14744/bej.65375.
 • Z. Alkin, A. Ozkaya, A. Kirmaci, G. Erdogan, I. Perente. Traumatic macular hole repair following surgery for subretinal hemorrhage. Beyoglu Eye J 2016 doi: 10.14744/bej.98608
 • A. Özkaya, R. Garip, C. Yesilkaya, Z. Alkin, M. Taskapili. Ranibizumab versus Aflibercept in Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion in Real Life: A Retrospective Case Control Study. Beyoglu Eye J. doi: 10.14744/bej.2017.13007. Pages 13 – 18.
 • A. Özkaya, I. Tanir, C. Alagoz, Z. Alkin, M. Taskapili. Twelve-month Outcomes of Dexamethasone Implant Treatment in Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion in Real Life. Beyoglu Eye J. doi: 10.14744/bej.2017.36844 Pages 24 – 28.
 • A. Ozkaya, M. Ozveren, Z. Alkin. Intravitreal Ranibizumab for Diabetic Macular Edema Patients with Good Baseline Visual Acuity: A Real-Life Study. Beyoglu Eye J. doi: 10.14744/bej.2017.87598 Pages 53 – 57.
 • C. Kesim, A. Demircan, Z. Alkin, K. Fazil, A. Ozkaya, M. Taskapili. One-Year Outcomes Comparison of Anti-VEGF Monotherapy and Combined Anti-VEGF+Photodynamic Therapy for Retinal Angiomatous Proliferation. Beyoglu Eye J. doi: 10.14744/bej.2017.46036 Pages 62 – 63
 • A.A. Koc, G. Demir, O. Baz, A.Demircan, D. Yasa, S. Ahmet, Z. Alkin, M. Taskapili. Results of Scleral Buckling Surgery in Rhegmatogenous Retinal Detachment. Beyoglu Eye J. doi: 10.14744/bej.2017.09719 Pages 77 – 80
 • G. Demir, A. Demircan, D. Yasa, H. Topcu, E. Eris, G. Erdogan, Z. Alkin. Visual and Anatomical Outcomes Following Idiopathic Epiretinal Membrane and Internal Limiting Membrane Peeling. Beyoglu Eye J. doi: 10.14744/bej.2017.02486 Pages 85 – 89.
 • S. Ahmet, O. Baz, G. Demir, A. Demircan, Z. Alkin, A. Ozkaya, A. Koc, M. Taskapili. Two-Year Results of Photodynamic Therapy Combined with Intravitreal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor for Polypoidal Choroidal Vasculopathy; A Real Life Experience. Beyoglu Eye J. doi: 10.14744/bej.2017.14633 Pages 90 – 95
 • A. Kırmacı, A. Demircan, D. Yaşa, Z. Alkın. Effect of Epiretinal Membrane Peeling on Intravitreal Aflibercept Therapy Response for Polypoidal Choroidal Vasculopathy: A Case Report. Beyoglu Eye J. doi: 10.14744/bej.2017.92400 Pages 29 - 33 .
 • Ö. Baz, İ. Çakır, İ. Yılmaz, A. Demircan, Z. Alkın, İ. Perente, M. Taşkapılı. Long-term Results of Ranibizumab Treatment of Choroidal Neovascular Membrane Secondary to Pathologic Myopia. Retina-Vitreus. 2018;27
 • A. Özkaya, Z. Alkın, M. Özveren, M. Taşkapılı. The 12 Month Outcomes of Ranibizumab Treatment in Diabetic Maculer Edema Patients: A Real Life Study. Retina-Vitreus 2018;27
 • A. Demircan, Z. Alkin, Z.G. Erdem, D. Yasa, G. Demir, A. Agca, A. Demirok. Incidence and types of peripheral retinal degenerations in patients with myopia who underwent SMILE. Retina-Vitreous 2018.
 • Z. Alkın, G. Demir. Santral Retinal Ven Tıkanıklığına Sekonder Makula Ödeminde Aflibercept tedavisi ve Tedavi Rejimleri. Güncel Retina Yıl 2019; Cilt 3, Sayı 1, 29-32.
 • G. Demir, D. Yaşa, Z. Alkın. Santral Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu ve Tedavi Protokolleri. Güncel Retina Yıl 2019; Cilt 3, Sayı 1, 33-37.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Z. Tuygun (Alkın), B. Gökyiğit, A. Hamiş, Ö.F. Yılmaz Lea gratings kartları ile görme keskinliği muayenesi. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 141-142. 2000 Eylül-Ekim TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A. Hamiş, B. Gökyiğit, Z. Tuygun (Alkın), Ö.F. Yılmaz. Kozmetik amaçlı şaşılık operasyonları. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 142-142. 2000 Eylül-Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • B. İnal, H. Güngel, Z. Tuygun (Alkın), Z. Kapran, Ö.F. Yılmaz. Diabetes Mellituslu hastalarda santral kornea kalınlığının incelenmesi. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 120-120. 2001 Eylül Türk Oftalmoloji Derneği 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi İzmir-Türkiye
 • Z. Tuygun (Alkın), Y. Küçüksümer, V. Kaya, T. Altan, Ö.F. Yılmaz. Miyopinin progresyonunun durdurulmasinda skleroplastinin uzun dönem sonuçları. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 139-139. 2001 Eylül Türk Oftalmoloji Derneği 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi İzmir-Türkiye
 • Z. Tuygun (Alkın), E. Yaman, H. Sivrikaya, Y. Küçüksümer, Ö.F. Yılmaz. Hipermetrop astigmatlı olgularda LASIK sonuçlarımız. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 267-267. 2003 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi İstanbul-Türkiye
 • N. Ünsal, Z. Alkın, H. Sivrikaya, H. Eren, Ö. F. Yılmaz Saydam korneal kesili fakoemülsifikasyondan sonra refraksiyon değişimi ve stabilizasyonu. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 298-299. 2004 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • E.Y.Pınarcı, Z. Bayraktar, Z. Kapran, Ş. Bayraktar, Z. Tuygun (Alkın), F. Kaya, M. Çakır, Y.B.Űnver, N. Acar. Pars plana vitrektomi sonrası göz içi basınç artış nedenleri. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 117-117. 2004 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • E.Y.Pınarcı, G.Ö. Karabulut, Z. Kapran, S. Albayrak, S. İmamoğlu, Z. Alkın, B. Demirel X’e bağlı juvenil retinoskizisli üç akrabanın OCT bulguları. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 365-365. 2006 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • E. Durgut, Z. Alkın, B. Demirel, Ö.H.Elçioğlu, N. Elçioğlu, M. Elçioğlu Axenfield-Rieger Sendromu:Olgu sunumu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 192-192. 2006 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • S. Yurttaşer, T. Altan, N. Acar, Y.B. Ünver, Y. Küçüksümer, Z. Alkın, Z. Kapran. Akut postoperatif endoftalmi olgularında tedavi sonuçları. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 508-508. 2008 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya- Türkiye
 • E. Paşaoğlu, N. Acar, T. Altan, Z. Alkın, Y. Küçüksümer, Z. Kapran. Proliferatif vitroretinopatili psödofakik retina dekolmanlarında band serklaj ile birlikte pars plana vitrektomi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 505-505. 2008 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • N. Acar, Z. Kapran, T. Altan, H. Göker, Y.B. Ünver, Y. Küçüksümer, Z. Alkın. Maküler hastalıklarda uygulanan sütürlü ve sütürsüz pars plana vitrektomi sonrasında retina dekolmanı gelişimi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 501-501. 2008 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • B. Demirel, E.Y. Pınarcı, M. Gül, Z.T. Alkın, P.K. Hekimhan, E. Durgut, V. Kaya. Açık açılı glokom olgularında selektif lazer trabeküloplasti uygulamasının 3. ay sonuçları. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 365-365. 2008 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Z. Alkın, S. Yurttaşer, T. Altan, Z. Kapran. Travma sonrası bilateral blow-out fraktürü. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 313-313. 2008 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Y. Küçüksümer, S. Yurttaşer, T. Altan, N. Acar, Z. Alkın, Z. Kapran. Kapsül desteğinin kısmi veya tam yokluğunda katlanabilir intraoküler lenslerin irise sütürasyonu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 213-213. 2008 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • H. Göker, T. Altan, N. Acar, S. Yurttaşer, Z. Alkın, Y. Küçüksümer, Z. Kapran. Yabancı cismin eşlik ettiği geçirilmiş açık göz yaralanmalarında pars plana vitrektominin sonuçları. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 186-186. 2008 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • N. Acar, T. Altan, S. Yurttaşer, Y. B. Űnver, Y. Küçüksümer, Z. Alkın. Psödofakik yırtıklı retina dekolmanlarında primer 25-gauge sütürsüz vitrektomi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 181-181. 2008 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • S. Yurttaşer, N. Acar, Z. Kapran, T. Altan, Y. Küçüksümer, Y. B. Űnver, Z. Alkın. Vitrektomi sonrası afakinin iris kıskaçlı ön kamara göz içi lens implantasyonu ile düzeltilmesi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 103-103. 2008 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Z. Kapran, N. Acar, T. Altan, Y.B. Ünver, Z. Alkın, C. Kocasaraç, Y.Küçüksümer . Yırtıklı retina dekolmanlarında primer 25-gauge ve 20-gauge vitrektomi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 205-205. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • C. Alagöz, N. Acar, T. Altan, Y.B. Ünver, Z. Alkın, Y.Küçüksümer, Z. Kapran. Makula deliklerinde triamsinolon asetonid kullanılarak uygulanan 25-gauge transkonjonktival pars plana vitrektomi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 210-210. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • T. Altan, Z. Kapran, C. Alagöz, N. Acar, Y.B. Ünver, Y. Küçüksümer, Z. Alkın. İdiyopatik makula deliği olgularında optik koherens tomografi bulgularının görme prognozu ile ilişkisi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 207-207. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Ş. Sabancı, Y.B. Ünver, N. Acar, T. Altan, Z. Alkın, Y. Küçüksümer, Z. Kapran. Penetran göz travmalarına bağlı arka segment patolojilerinin tedavisinde vitrektomi sonuçları. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 110-110. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • N. Acar, T. Altan, Y.B. Ünver, Z. Alkın, E. Paşaoğlu, Y. Küçüksümer, Z. Kapran Proliferatif vitreoretinopati ile komplike psödofakik retina dekolmanlarında uygulanan pars plana vitrektomide triamsinolon asetonid kullanımı. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 204-204. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • G. Oyur, T. Altan, Z. Kapran, N. Acar, Y.B. Ünver, Z. Alkın, Y. Küçüksümer. Diyabetik makula ödeminde pars plana vitrektomi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 487-487. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A. Eren, N. Acar, T. Altan, Y.B. Ünver, Z. Alkın, Y. Küçüksümer, Z. Kapran. Silikon yağının 25-gauge ve 25, 20-gauge kombine pars plana vitrektomiyle çıkarılmasının karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 483-483. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Y.B. Ünver, T. Altan, N. Acar, Z. Alkın, C. Kocasaraç, Y. Küçüksümer, Z. Kapran. YBMD’a bağlı koroidal neovaskuler membrandan gelişen yoğun subretinal kanamanın tedavisinde vitrektomi ve subretinal TPA enjeksiyonu sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 481-481. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • C. Alagöz, T. Altan, Z. Kapran, Y.B. Űnver, N. Acar, Y. Küçüksümer, Z. Alkın. İntravitreal bevacizumab’ın pupilla dilatasyonuna etkisi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 480-480. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • N. Sayın, T. Altan, Z. Kapran, N. Acar, Y.B. Ünver, Y. Küçüksümer, Z. Alkın. Tedavi altındaki açık açılı glokom olgularında SLT’nin göz içi basıncı ve kullanılan ilaç sayısına kısa dönemde etkisi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 240-241. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Z. Alkın, Y.B. Ünver, T. Altan, N. Acar, Z. Söyük, Y. Küçüksümer, Z. Kapran. Travmatik retina dekolmanlarında vitroretinal cerrahi sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 475-475. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • K. Tunç, Y. Küçüksümer, Z. Kapran, T. Altan, N. Acar, Z. Alkın, Y.B. Ünver. Vitreusa disloke göz içi lenslerin 25-gauge vitrektomi desteği ile iris fiksasyonunun değerelendirilmesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 381-382. 2009 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Ş. Sabancı, T. Altan, N. Acar, Y.B. Ünver, Z. Alkın, Y. Küçüksümer, N. Sayın, Z. Kapran. Penetran travmalara bağlı arka segment patolojilerinin tedavisinde pars plana vitrektomi sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 486-487. 2010 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • C. Alagöz, T. Altan, N. Acar, Y.B. Ünver, Y. Küçüksümer, Z. Alkın, Z. Kapran. İdiyopatik epiretinal membranlarda cerrahi tedavi sonuçlarımız ve optik koherens tomografi bulgularımız. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 210-210. 2010 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Z. Alkın, P.B. Thomas, L. Liu, Y. Hu, D. Zhu, A. Ahuja, B.B. Thomas, D.R. Hinton, M.S. Humayun. Parilen taşıyıcı ile transplante edilen insan embriyonik kök hücre kaynaklı retina pigment epiteline karşı gelişen hücresel immün yanıtın değerlendirilmesi. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 190-191. 2011 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • A. Demircan, E.B. Özgürhan, A. Ağca, A. Özkaya, Z. Alkın, Ç. Altan, H. Dündar, A. Demirok. Femtosaniye lazerle lentikül ekstraksiyonu yapılan gözlerde yüksek sıralı aberasyonlarda erken dönem değişiklikler. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 122-122. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • H. Dündar, E.B. Özgürhan, A. Ağca, A. Demircan, Z. Alkın, A. Özkaya, A. Demirok. Femtosaniye lazerle lentikül ekstraksiyonu (flex) yapılan hastalarda konfokal mikroskopi bulguları. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 122-123. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Z. Alkın, A. Özkaya, T. Kurt, K. Yüksel, E.B. Özgürhan, İ. Perente, H.İ. Demirkale, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Santral retinal ven tıkanıklığına bağlı maküla ödeminde intravitreal bevacizumab enjeksiyonunun etkinliği. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 183-183. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • E.U. Kırandi, Z. Alkın, A. Özkaya, Y. Karaküçük, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Posterior mikroftalminin ön ve arka segment bulguları. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 225-225. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • N. Sayın, Z. Alkın, A. Özkaya, K. Yüksel, A. Ağca, S. Erbildim, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Tedaviye dirençli lignöz konjunktivit: Olgu sunumu. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 236-236. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • G. Karataş, A. Özkaya, Z. Alkın, K. Yüksel, Y. Karaküçük, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Çocuk hastada iki taraflı optik disk piti. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 237-237. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Y. Karaküçük, A. Özkaya, Z. Alkın, K. Yüksel, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Bir proliferatif tip 2A jukstafoveal telenjiektazi olgusunda intravitreal bevacizumab tedavisi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 257-257. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Ç. Altan, F.E. Aksoy, Z. Alkın, B. Şatana, B. Başarır, A. Çınal, A. Demirok. Sistemik hipertansiyon ve ven dal tıkanıklığında oküler nabız amplitüdü. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 264-264. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Y. Karaküçük, Ç. Altan, B. Şatana, B. Başarır, Z. Alkın, A. Demirok. Trabekülektomi cerrahisinin oküler nabız amplitüdü üzerine etkisi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 277-277. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • D. Tüzün, Z. Alkın, A. Özkaya, A. Ağca, K. Yüksel, G. Karataş, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Retinitis pigmentozaya bağlı kistoid maküla ödeminde topikal brinzolamid tedavisi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 278-278. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Y. Özpınar, Ö.A. Osmanbaşoğlu, Z. Alkın, A. Özkaya, Ç. Altan, H. Güngel, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Normal bireylerde koroid kalınlığının gün içindeki değişimi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 311-312. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Z. Alkın, Ö.A. Osmanbaşoğlu, A. Özkaya, Ç. Altan, G. Karataş, H. Güngel, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Diabetik maküla ödeminde topikal nepafenak tedavisinin etkinliği. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 312-313. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • E.B. Özgürhan, A. Ağca, K. Yüksel, Z. Alkın, B. Gökyiğit, A. Demirok, Ö.F. Yılmaz. Pterjium cerrahisinde konjunktival otogreftin fibrin yapıştırıcı ile uygulanması. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 317-318. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • S. Erbildim, A. Özkaya, Z. Alkın, T. Satıcı, H.İ. Demirkale, İ. Perente, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalarında intravitreal bevacizumab ve ranibizumab enjeksiyonlarının etkinliklerinin karşılaştırılması. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 336-336. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A. Ağca, E.B. Özgürhan, A. Demircan, K. Yüksel, Z. Alkın, H. Altınkaynak, A. Demirok. Nüks pterjiumlarda limbal konjunktival otogreftli eksizyon cerrahisi sonuçları. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 358-358. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Y. Özpınar, K. Yüksel, H. Altınkaynak, Z. Alkın, A.T. Yazıcı. 28 haftalık gebe bir hastada valsalva retinopatisine bağlı gelişen premaküler hemorajinin tedavisi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 395-395. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • T. Satıcı, Z. Alkın, A. Özkaya, K. Yüksel, H.İ. Demirkale, Y. Karaküçük, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Epiretinal membran varlığının eksüdatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu olgularda intravitreal bevacizumab enjeksiyonunun morfolojik ve fonksiyonel sonuçlarına etkisi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 311-311. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A. Özkaya, Z. Alkın, K. Yüksel, Y. Karaküçük, U. Çelik, A. Ağca, E.B. Özgürhan, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Görme keskinliği düşük olan yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalarında intravitreal bevacizumab ve ranibizumab tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 470-471. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A. Özkaya, Z. Alkın, K. Yüksel, E.B. Özgürhan, A. Ağca, Y. Karaküçük A.T. Yazıcı, A. Demirok. Yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalarında Spektral Domain Optik Koherens Tomografi ve Time Domain Optik Koherens Tomografinin etkinliğinin karşılaştırılması. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 476-476. 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • M. Faiz, A. Özkaya, Z. Alkın, İ. Perente, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Psödoksantoma elastikum ve Ehler-Danlos sendromuna bağlı anjioid streaks gelişen iki hastada intravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü tedavisi. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 230-231 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • M. Faiz, A. Özkaya, Z. Alkın, K. Yüksel, A.T Yazıcı, A. Demirok. Tek taraflı retinitis pigmentosa hastasında klinik ve görüntüleme bulguları. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 230-230 2012 Ekim Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Ç. Altan, B. Başarır, B.S. Şatana, Z. Alkın, S. Akar, Y. Küçüksümer, A. Demirok. Oküler nabız amplitüdü ile ilişkili faktörler. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 75-75. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A.A. Koç, Ç. Altan, B.S. Şatana, B. Başarır, Z. Alkın, A. Demirok. Psödoeksfolyatif glokomlu gözlerde bimatoprost+timolol maleat sabit kombinasyonunun etkinliği. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 120-120. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • O. Ölçücü, B.S. Şatana, Ç. Altan, Z. Alkın, Ç. Mutaf, A. Demirok. İdyopatik intrakranyal hipertansiyonda tek taraflı optik disk ödemi. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 424-424. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A. Özkaya, M. Faiz, Z. Alkın, Y. Karaküçük, D. Yaşa, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Jukstafoveal telenjiektazi hastalarımızda klinik ve görüntüleme bulguları, tedavi sonuçları. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 751-751. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Y.Ş. Göker, A. Özkaya, Z. Alkın, K. Yüksel, M.G. Coşar, H.İ. Demirkale, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Dejeneratif miyopili bir hastada koroidal neovaskülarizasyon ve miyopik foveoskizis. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 768-768. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • M. Özveren, A. Özkaya, Z. Alkın, Y. Özpınar, Ö. Baz, E.B. Özgürhan, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Retinitis punktata albesensli bir hastada sızıntısız kistoid maküla ödemi. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 789-789. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • R. Garip, A. Özkaya, Y. Özpınar, Z. Alkın, K. Yüksel, M. Özveren, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Fundus flavimakülatus ve eşlik eden optik disk druzeni: Olgu sunumu. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 790-790. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • S. Urvasızoğlu, Z. Alkın, A. Özkaya, C. Alagöz, Ç. Altan, K. Yüksel, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Akut santral seröz koryoretinopati tedavisinde topikal nevanac kullanımın etkinliği. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 796-796. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • C. Yeşilkaya, Z. Alkın, B.S. Satana, A. Özkaya, Ö. Baz, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Anterior iskemik optik nöropati nedeniyle sistemik steroid tedavisi uygulanan bir hastada gelişen santral seröz koryoretinopati. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 814-814. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Y. Özpınar, Z. Alkın, A. Özkaya, M. Faiz, Ç. Altan, Y. Karaküçük, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Çocuk hastada optik disk druzenine bağlı gelişen koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal ranibizumab tedavisi: Olgu sunumu. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 815-815. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • D.A. Yaşa, Z. Alkın, A. Özkaya, G. Karataş, M. Özveren, U. Herdem, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Kronik santral seröz koryoretinopatide yarım doz verteporfin ve düşük akım fotodinamik tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 817-817. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A. Başçı, A. Özkaya, Z. Alkın, M. Kocamaz, H.U. Çelik, A. Ağca, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Optik disk hipoplazili bir olgu. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 837-837. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A. Başçı, Z. Alkın, A. Özkaya, K. Yüksel, Y. Karaküçük, D. Yaşa, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Tamoksifen makülopatisi ile polipoidal koroidal vaskülopati birlikteliği. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 878-878. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • Ö.A.Osmanbaşoğlu, Z. Alkın, H. Güngel, A.T. Yazıcı. Diyabetik hastalarda koroid kalınlığının Spectral-Domain Optik Koherens Tomografi ile incelenmesi. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 898-898. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • G. Karataş, A. Özkaya, Z. Alkın, K. Yüksel, D. Yaşa, M.F. Turan, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Traksiyonel retina dekolmanı cerrahisinde bimanuel 23-gauge vitrektomi sonuçlarımız. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 1032-1032. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • M. Özveren, A. Özkaya, K. Yüksel, Z. Alkın, T. Kurt, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Nüks retina dekolmanı sebepleri ve cerrahi sonuçları. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı1031-1031. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • T. Kurt, Z. Alkın, A. Özkaya, M. Özveren, K. Yüksel, H.İ. Demirkale, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Primer ve sekonder epiretinal membran nedeniyle pars plana vitrektomi uygulanan gözlerde makülanın morfolojik bulgularının değerlendirilmesi. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 1034-1034. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • T. Satıcı, Z. Alkın, A. Özkaya, Y. Özpınar, G. Karataş, C. Alagöz, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Retina Dekolmanı nedeniyle bimanuel 23 gauge transkonjunktival pars plana vitrektomi uygulanan fakik olgularda anatomik ve fonksiyonel sonuçlar. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 1039-1039. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • K. Yüksel, Y. Özpınar, C. Alagöz, A. Özkaya, Z. Alkın, A.T. Yazıcı. Endojen mantar endoftalmisi ve tedavisi: Olgu sunumu. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 1065-1065. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • G. Demir, B.S. Şatana, B. Başarır, Ç. Altan, Z. Alkın, E. Bozkurt, A. Demirok. Primer açık açılı glokomda oküler nabız amplitüdü ile subfoveal koroidal kalınlık korelasyonu. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 10-10. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • M.F. Turan, Z. Alkın, K. Yüksel, C. Alagöz, G. Karataş, Ö. Baz, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Kronik santral seröz koryoretinopatide yarım fluens fotodinamik tedavi sonrası erken dönem görsel ve anatomik değişiklikler. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 261-261. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • M.G. Coşar, A. Özkaya, Z. Alkın, Y.Ş. Göker, Ö. Baz, İ. Perente, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Göz travmalı hastalarda pars plana vitrektomi sonuçlarımız. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 294. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • K. Yüksel, Ö. Baz, C. Alagöz, Z. Alkın, A.T. Yazıcı, A. Demirok. İris kaybı olan silikonlu afak gözlerde 10/0 polipropilen sütür ile bariyer oluşturulması (Video) TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 46. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • A. Ağca, E.B. Özgürhan, Y. Yıldırım, K.İ. Çankaya, N.B. Güleryüz, Z. Alkın, A. Demirok, Ö.F. Yılmaz. Corneal backscatter analysis by in vivo confocal microscopy: fellow eye comparision of small incision lenticule extraction and femtosecond laser-assisted LASIK (GOG). TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongre Kitapçığı 1-1. 2013 Kasım Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye
 • G.K. Durusoy, İ. Yılmaz, A. Özkaya, Y. Karaküçük, Z. Alkın, İ. Perente, A.T. Yazıcı. Sağlıklı pediatrik populasyonda retinal sinir lifi tabakasının stratus optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2014.
 • A.Ç. Altan, Z. Alkın, B.S. Şatana, B. Başarır, A.T. Yazıcı, N. Alagöz, A. Özkaya, A. Demirok. Pars Plana Vitrektomi Sonrası Emülsifiye Silikon Yağına Sekonder Glokomda Selektif Lazer Trabeküloplasti. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2014.
 • Z. Alkın, Y. Karaküçük, A. Özkaya, İ. Yılmaz, H.İ. Demirkale, İ. Perente, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Künt travmaya bağlı gelişen fovea yırtığı ve retina dekolmanı olgusunun yönetimi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2014.
 • E.D. Aygıt, İ. Yılmaz, Z. Alkın, B. Gökyiğit, A. Özkaya, A. Demirok. Ambliyoplarda Koroid Kalınlığı. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2014.
 • Z. Alkın, A. Özkaya, Y. Karaküçük, İ. Yılmaz, K. Yüksel, Ö. Baz, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Proliferatif Makular Telenjektazi Tip 2 Olgularının anti-VEGF Ajanlar ile Tedavi ve Takibi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2014.
 • İ. Yılmaz, Z. Alkın, A. Özkaya, H.İ. Demirkale, K. Yüksel, İ. Perente, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Normal Türk popülasyonunda Stratus OCT ile optik sinir başı analizi ve retina sinir lifi tabakası kalınlığı ölçümleri: Yaş ve cinsiyet ile korelasyon. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2014.
 • Y. Karaküçük, İ. Yılmaz, A. Özkaya, K. Yüksel, Z. Alkın, G.K. Durusoy, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Sağlıklı pediatrik populasyonda makula kalınlığının stratus optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2014.
 • A. Özkaya, Z. Alkın, Y. Karaküçük, İ. Yılmaz, C. Alagöz, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Görme Keskinliği Üzerine Etkili Faktörler. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2014.
 • Ş. Özbengi, C. Alagöz, Z. Alkın, A. Özkaya, Y. Karaküçük, İ. Yılmaz, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Vitreus Kisti ve Retinitis Pigmentosa Birlikteliği. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2014.
 • E.D. Aygıt, İ. Yılmaz, B. Gökyiğit, A. Özkaya, Z. Alkın, M. Taşkapılı. Şaşılık Ambliyopisi Olan Çocuklarda Koroid Kalınlığı. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2015.
 • C. Alagöz, A. Özkaya, Ö. Baz, H. Güneş, K. Yüksel, H.İ. Demirkale, Z. Alkın, İ. Yılmaz, İ. Perente, A.T. Yazıcı, M. Taşkapılı. Persistan Diyabetik Maküla Ödemi Hastalarında Tek Doz İntravitreal Deksametazon İmplant Tedavisinin 6 Aylık Sonuçları. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2015.
 • M.F. Turan, A. Özkaya, C. Alagöz, Z. Alkın, S. Ahmet, A.T. Yazıcı. Santral Seröz Koryoretinopatide SD-OKT, FFA, İSYA Bulguları ve Görme ile Korelasyonu. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2015.
 • A. Özkaya, C. Alagöz, R. Garip, Z. Alkın, İ. Perente, A.T. Yazıcı, M. Taşkapılı. Ranibizumab Cevapsızlığında İndosiyanin Yeşili Anjiografi ile Ayırıcı Tanı. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2015.
 • Z. Alkın, A. Özkaya, M. Togaç, Ö. Baz, M. Turan, E.D. Aygıt, A.T. Yazıcı, M. Taşkapılı. Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Görüntüleme Bulguları ve Düşük Fluensli. Fotodinamik Tedavi Sonuçları. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2015.
 • R. Garip, A. Özkaya, Z. Alkın, C. Alagöz, İ. Perente, A.T. Yazıcı, M. Taşkapılı. Pattern Distrofi Hastalarında Tanısal Hatalar Eşliğinde Klinik ve Görüntüleme Bulguları. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2015.
 • İ. Perente, A. Özkaya, R. Garip, Z. Alkın, C. Alagöz, A.T. Yazıcı, M. Taşkapılı. Tip 2 Jukstafoveal Telenjiektazi Hastalarının Klinik ve Görüntüleme Bulguları. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2015.
 • A. Ozkaya, R. Garip, Z. Alkin, I. Perente, M. Taskapili. The Comparison of Multimodal Imaging Findings of Central Serous Chorioretinopathy Patients in regard to the Treatment Response to Low-Fluence Photodynamic Therapy: A Retrospective Comparative Study. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • E.D. Aygıt, A. İnal, Z. Alkın, A. Özkaya, B. Gökyiğit, M. Taşkapılı. Şaşılık Rotasyon Süresinin Cerrahi Endikasyon Kararına Etkisi. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • E.C. Yeşilkaya, A. Özkaya, Z. Alkın, İ. Perente, M. Taşkapılı. Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Görülen ve İntravitreal Ranibizumab Tedavisi Alan Hastaların 12 Aylık Gerçek Yaşam Verileri. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • İ. Yılmaz, İ. Perente, B. Saraçoğlu, Ö. Baz, C. Alagöz, Z. Alkın, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Changes in Pupil Size Following Panretinal Retinal Photocoagulation: Conventional laser vs Pattern scan laser (PASCAL). TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • A. Özkaya, M. Özveren, Z. Alkın, İ. Perente, M. Taşkapılı. Diyabetik Maküla Ödemi Nedeniyle İntravitreal Ranibizumab Tedavisi Alan Hastaların 12 Aylık Gerçek Yaşam Verileri; 2013 ve 2014 Yıllarının Karşılaştırılması. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • R. Garip, A. Özkaya, C. Yeşilkaya, Z. Alkın, İ. Perente, M. Taşkapılı. Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Tedavisinde Ranibizumab ve Aflibercept’ in Etkinliklerinin Karşılaştırılması: 6 Aylık Gerçek Yaşam Verisi. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • Z. Alkın, İ. Çakır, Ö. Baz, H.İ. Demirkale, İ. Perente, E.D. Aygıt, Ç. Altan, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Miyopiye Bağlı Koroidal Neovasküler Membranda İntravitreal Ranibizumab Uygulamasının Uzun Dönem Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • A. Demircan, A. Özkaya, B. Kemer, E. Eriş, D. Yaşa, Z. Alkın, İ. Perente, M. Taşkapılı. Diyabetik maküla ödeminde subfoveal duyusal retina dekolmanı varlığında ranibizumab mı deksametazon implant mı etkili: Geriye dönükolgu kontrol çalışması. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • A. Demircan, B. Kemer, A. Özkaya, Z. Alkın, E. Eriş, D. Yaşa, İ. Perente, M. Taşkapılı. Retina ven tıkanıklığına bağlı maküla ödeminde subfoveal duyusal retina dekolmanı varlığında ranibizumab mı deksametazon implant mı etkili: geriye dönük olgu kontrol çalışması. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • İ. Yılmaz, D. Garip, B. Saraçoğlu, A. Demircan, Z. Alkın, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Diyabetik Maküler Ödem Tedavisinde Ranibizumab ve fokal/grid lazer kombine tedavisinin erken dönem sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • Ö. Baz, M.C. Öcal, U. Urdem, İ. Çakır, İ. Yılmaz, Z. Alkın, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Tek Taraflı Polipoidal Koroidal Vaskülopatide Diğer Göz İndosiyanin Yeşili Anjografi Bulguları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • S. Ahmet, Z. Alkın, Ö. Baz, C. Alagöz, H.İ. Demirkale, M. Toğaç, R. Garip, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Polipoidal Koroidal Vaskülopati Tedavisinde Kombine Fotodinamik Tedavi ve İntravitreal Ranibizumab Uygulamasının 2.Yıl Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • B. Tülü, G. Demir, C. Alagöz, Z. Alkın, A. Özkaya, U. Ürdem, M. Taşkapılı. Pigment Epitel Dekolmanının Eşlik Ettiği Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Anti-VEGF Cevabının Değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • Ö. Baz, B. Duman, Z. Alkın, M.G. Ulaş, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Neovasküler Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Ranibizumab/Bevacizumab’tan Aflibercept Tedavisine Geçilen Hastalarda Tedavi Sonuçları ve İndosiyanin Yeşili Anjiografi ile Tanının Yeniden Değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • R. Garip, Z. Alkın, Ö. Baz, İ. Perente, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Düşük Görme Keskinliğine Sahip Eksüdatif Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Gözlerde İntravitreal Aflibercept Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • M. Arıcı, Ö. Baz, Z. Alkın, A. Demircan, A. Özkaya, G. Kutlutürk, M. Taşkapılı. Tek Taraflı Koroidal Neovaskuler Membranı Olan Hastalarda Diğer Göz Bulguları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • E.C. Yeşilkaya, A. Demircan, A. Özkaya, Z. Alkın, A. Ağca, D. Yaşa, İ. Perente, M. Taşkapılı. Santral Seröz Retinopati (SSRP) Olgularında Fırçamsı Kenar Bulgularında Zamanla Görülen Değişiklikler. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • G. Demir, Ö. Baz, Z. Alkın, U. Ürdem, A. Özkaya, M. Taşkapılı. İdiyopatik Koroidal Neovasküler Membran Hastalığında Anti-VEGF Cevabının Değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • M.G. Ulaş, U. Ürdem, Z. Alkın, Ö. Baz, A.T. Yazıcı, G. Erdoğan, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Evre 3-4 Maküla Deliği olan Hastalarda PPV (Pars Plana Vitrektomi) Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • U. Ürdem, M. G. Ulaş, Ö. Baz, Z. Alkın, A.T. Yazıcı, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Çocuk Dekolman Etyolojisi ve Cerrahi Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • M.Toğaç, A.A. Koç, Z. Alkın, G. Erdoğan, C. Alagöz, M. Arıcı, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Pars Plana Vitrektomi Sonrası Gelişen Maküla Deliğinde Cerrahi Sonuçlar. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • A. Ağaçhan, Z. Alkın, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Kϋnt Göz Travması Sonrası Gelișen Vitreus Bazı Avϋlsiyonu, Bruch Membran Yırtığı ve Retina Dekolmanı Olgusu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • C. Alagöz, S. Ahmet, Ö. Baz, Z. Alkın, M. Toğaç, M.G. Erdoğan, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Nüks Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • A.A. Koç, Ö. Baz, Z. Alkın, C. Alagöz, H.İ. Demirkale, A.T. Yazıcı, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Yırtıklı Retina Dekolmanında Skleral Çökertme Cerrahisi Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • A.A. Koç, Z. Alkın, H. Topçu, G. Erdoğan, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Retina Dekolman Cerrahisine Bağlı Gelişen Epiretinal Membranda Cerrahi Sonuçlar. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • B.Ö. Günay, G. Erdoğan, A. Özkaya, Z. Alkın. Marfan Sendromuna Bağlı Lens Subluksasyonu Nedeni ile Pars Plana Lensektomi ve İntraskleral Göz İçi Lensi Uygulanan Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız.TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • B. Duman, M.G. Ulaş, Ö. Baz, U. Ürdem, Z. Alkın, D.G. Gürcan, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Diyabetik epiretinalmembran tedavisinde pars plana vitrektomi sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • D. Garip, C. Kesim, Z. Alkın, C. Alagöz, D. Yaşa, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Retinal Anjiomatöz Proliferasyonda Uzun Dönem Tedavi Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • S. Ahmet, A. Özkaya, M. Toğaç, Z. Alkın, H.İ. Demirkale, İ. Perente. Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Nedeniyle ve İntravitreal Ranibizumab Tedavisi Alan Hastaların 5 Yıllık Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • Z. Alkın, M. Togaç, A. Özkaya, M. Özveren, İ. Perente, M. Taşkapılı. Neovasküler Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Kliniğimizin 2015 Yılı Gerçek Yaşam Verisi. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • C. Kesim, A. Özkaya, G. Erdoğan, Z. Alkın, İ. Perente, M. Taşkapılı. Optik Disk Piti Makülopatisi Tedavisinde Vitrektomi ile Beraber İLM Soyulması ve Pit İçine Ters İLM Flebi Yerleştirilmesi Cerrahisinin Kısa Dönem Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • İ. Çakır, Z. Alkın, Ö. Baz, M. Özveren, İ. Perente, A. Demircan, A. Özkaya, M. Taşkapılı. Başarısız Pnömotik Retinopeksi Sonrası Pars Plana Vitrektomi Sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2016.
 • M.E. Sucu, E. Eriş, İ. Perente, A. Demircan, G. Erdoğan, Z. Alkın, A. Özkaya, A. Demirok Clinical use of Dexamethasone Implants in Resistant Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vascular Occlusion compared with Intravitreal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2017.
 • E. Eriş, G. Erdoğan, A. Özkaya, Z. Alkın, İ. Perente, A. Demirok. Koroidal Koloboma Sekonder Retina Dekolmanında Cerrahi Yaklaşım ve Doku Yapıştırıcısı Kullanımı. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2017.
 • Z. Alkın, S. Urvasızoğlu, D. Yaşa, C. Alagöz, Ç. Altan, A. Demirok. Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Prognostik Faktörlerin Yarım-Fluens Fotodinamik Tedavi Sonrası Nüks Oluşumunda Etkisi. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2017.
 • D. Yaşa, Z. Alkin. Comparison of results of intravitreal dexamethason in phakic and pseudophakic patients in diabetic macular edema. Turkish Ophthalmology Society, Summer Symposium, 2018, Van-Turkey
 • Z. Alkın, A. Demircan. Real-life results of photodynamic therapy and intravitreal anti-VEGF agents in polypoidal choroidal vasculopathy. Turkish Ophthalmology Society, Summer Symposium, 2018, Van-Turkey
 • D. Yaşa, Z. Alkın. Real-life results of treatment in polypoidal choroidal vasculopathy Turkish Ophthalmology Society, 2018, Live Surgery Meeting, Istanbul-Turkey
 • Real world proofs of anti-VEGF therapy in neovascular age related macular degeneration in Turkey: Multicenter study, Bosphorus Retina Study Group, Report 1. National presentation at the 52nd Annual Turkish Ophthalmological Society Meeting, 2018, Antalya-Turkey
 • Can temporally inverted flap technique be a standard surgical procedure in large macular holes. National presentation at the 52nd Annual Turkish Ophthalmological Society Meeting, 2018, Antalya-Turkey
 • Pars Plana Vitrektomi veya Skleral Çökertme Cerrahisi Sonrası Tekrarlayan Yırtıklı Retina Dekolmanında Pars Plana Vitrektomi Sonuçları. National presentation at the 52nd Annual Turkish Ophthalmological Society Meeting, 2018, Antalya-Turkey
 • A. Demircan, Z. Alkin. Posterior segment findings in nanophthalmos patients. Turkish Ophthalmology Society, Winter Symposium, 2019, Eskisehir-Turkey
 • M.O. Er, N.K. Beşek, O. Sönmez, Z. Alkın. Komplike vitreoretinal patolojide geçici keratoprotezle kombine pars plana vitrektomi ve penetran keratoplasti sonuçlarımız. TOD 53. Ulusal Kongre, 2019, Antalya-Türkiye
 • Z. Alkın. Davetli Kurs Konuşmacısı Makülada Konvansiyonel Lazer TOD 53. Ulusal Kongre, 2019, Antalya-Türkiye

Uluslararası Yayınları:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • A. Ozkaya, Z. Alkin, U. Celik, K. Yuksel, E.B. Ozgurhan, A. Agca, A.T. Yazici, A. Demirok. Comparing the effect of three different intravitreal injection techniques on vitreous reflux and intraocular pressure. J Ocul Pharmacol Ther. 2013 Apr;29(3):325-9. doi: 10.1089/jop.2012.0144.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, Y Acet, U. Yigit. Traumatic scleral wound dehiscence with filtering bleb formation after surgical repair of penetrating globe injury. Nepal J Ophthalmol. 2013 Jan-Jun;5(9):136-7. doi:10.3126/nepjoph.v5i1.7843.
 • O.A. Osmanbasoglu, Z. Alkin, A. Ozkaya, Y. Ozpınar, A.T. Yazici, A. Demirok. Diurnal choroidal thickness changes in normal eyes of Turkish people measured by spectral domain optical coherence tomography. J Ophthalmol. 2013;2013:687165. doi: 10.1155/2013/687165.
 • Z. Alkin, I.Perente, C. Altan, A. Konstantinidis, A. Ozkaya, K. Yuksel, A.T. Yazici, A. Demirok. Changes in anterior segment morphology after intravitreal injection of bevacizumab and bevacizumab-triamcinolone acetate combination. Eur J Ophthalmol. 2013 Jul-Aug;23(4):504-9. doi: 10.5301/ejo.5000241.
 • Z. Alkin, A.H. Kashani, G.R. López-Jaime, H. Ruiz García, M.S. Humayun, S.R. Sadda. Quantitative analysis of retinal structures using spectral domain optical coherence tomography in normal rabbits. Curr Eye Res. 2013 Feb;38(2):299-304.
 • E.B. Ozgurhan, N. Kara, A. Yildirim, Z. Alkin, E. Bozkurt, A. Demirok. Diamond burr superficial keratectomy with mitomycin C for corneal scarring and high corneal astigmatism after pterygium excision. Clin Ophthalmol. 2013;7:951-4. doi: 10.2147/OPTH.S45748.
 • E.B. Ozgurhan, N. Kara, E. Bozkurt, B. Gencer, A. Agca, Z. Alkin, A. Demirok. Effect of fluorometholone/tetrahydrozoline fixed combination on conjunctival autograft morphology after primary pterygium excision. Biomed Res Int. 2013;2013:481843. doi: 10.1155/2013/481843.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, A. Agca, T. Satici, Y. Karakucuk, A.T. Yazici, A. Demirok. One-year results of treatment with bevacizumab alone or ranibizumab alone for low visual acuity due to neovascular age-related macular degeneration. J Ocul Pharmacol Ther. 2013;29:865-9.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, A.T. Yazici, A. Demirok. Comparison of intravitreal ranıbizumab in phakic and pseudophakic neovascular age-related macular degeneration patients with good baseline visual acuity. Retina. 2013 Oct 17. doi: 10.1097/IAE.0000000000000024.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, A.T. Taylan, A. Demirok. Ocular imaging findings of bilateral optic disc pit in a child. Nepal J Ophthalmol. 2013;5:258-61. doi: 10.3126/nepjoph.v5i2.8739.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, H.M. Ozkaya, A. Agca, E.B. Ozgurhan, Y. Karakucuk, A.T. Yazici, A. Demirok. Is spectral-domain optical coherence tomography essential for flexible treatment regimens with ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration? J Ophthalmol. 2013;2013:786107. doi: 10.1155/2013/786107.
 • E. Cavdar, A. Ozkaya, Z. Alkin, H.M. Ozkaya, M.A. Babayigit. Changes in tear film, corneal topography, and refractive status in premenopausal women during menstrual cycle. Cont Lens Anterior Eye. 2013 Dec 10. pii: S1367-0484(13)00310-X. doi: 10.1016/j.clae.2013.11.005.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, Y. Karakucuk, A.T. Yazici, A. Demirok. Long term result of intravitreal bevacizumab in a patient newly transformed to proliferative macular telangiectasia type 2. Middle East Afr J Ophthalmol. 2013;20:360-2.
 • Z. Alkin, A. Ozkaya, O.A. Osmanbasoglu, A. Agca, Y. Karakucuk, A.T. Yazici, A. Demirok. The role of epiretinal membrane on treatment of neovascular age-related macular degeneration with intravitreal bevacizumab. Scientific World Journal. 2013 Dec 24;2013:958724. doi: 10.1155/2013/958724. eCollection 2013 Dec 24.
 • Z. Alkin, A. Ozkaya, A. Agca, A.T. Yazici, A. Demirok. Early Visual and Morphologic Changes After Half-Fluence Photodynamic Therapy in Chronic Central Serous Chorioretinopathy. J Ocul Pharmacol Ther. 2014 Jan 23. doi: 10.1089/jop.2013.0162. [Epub ahead of print]
 • N. Sayin, Z. Alkin, A. Ozkaya, A. Demir, A.T. Yazici, E. Bozkurt, A. Demirok. Efficacy of Selective Laser Trabeculoplasty in Medically Uncontrolled Glaucoma. ISRN Ophthalmology, vol. 2013 Jan, Article ID 975281, 4 pages, 2013. doi:10.1155/2013/97528
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, Y. Karakucuk, D. Yasa, A.T. Yazici, A. Demirok. Bevacizumab versus Ranibizumab on As-Needed Treatment Regimen for Neovascular Age-Related Macular Degeneration in Turkish Patients. ISRN Ophthalmology, vol. 2013 Aug, Article ID 151027, 6 pages, 2013. doi:10.1155/2013/151027.
 • T.A. Ogreden, Z. Alkin, A. Ozkaya, H.I. Demirkale, I. Perente, C. Aras. Evaluation of Contrast Sensitivity after Single Intravitreal Triamcinolone Injection for Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion. ISRN Ophthalmology, vol. 2013 Oct, Article ID 549240, 4 pages, 2013. doi:10.1155/2013/549240.
 • A. Ozkaya, U. Celik, Z. Alkin, M.F. Turan, A.T. Yazici, A. Demirok. Comparison between Intravitreal Triamcinolone with Grid Laser Photocoagulation versus Bevacizumab with Grid Laser Photocoagulation Combinations for Branch Retinal Vein Occlusion. ISRN Ophthalmology, vol. 2013 Dec, Article ID 141279, 8 pages, 2013. doi:10.1155/2013/141279
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, M. Faiz, A.T. Yazici, A. Demirok. Intravitreal bevacizumab for choroidal neovascularization secondary to angioid streaks: A report of two patients. Saudi Journal of Ophthalmology 2013 Jul 23. [Epub ahead of print] http://dx.doi.org/10.1016/j.sjopt.2013.07.012
 • A. Agca, E.B. Ozgurhan, Y. Yildirim, K.I. Cankaya, N.B. Celik, Z. Alkin, A. Ozkaya, A. Demirok. Corneal backscatter analysis by in vivo confocal microscopy: fellow eye comparison of small incision lenticule extraction and femtosecond laser-assisted LASIK. Journal of Ophthalmology, vol. 2014, Article ID 265012, 8 pages, 2014. doi:10.1155/2014/265012.
 • A. Ozkaya, H.M. Ozkaya, Z. Alkin, A. Demirok. Incidental 'early' Diagnosis of colorectal Carcinoma by way of central retinal vein Occlusion. J Fr Ophtalmol. 2014 Mar 20. pii: S0181-5512(14)00056-4. doi: 10.1016/j.jfo.2013.06.010.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, O. Ayranci Osmanbasoglu, H.M. Ozkaya, A.T. Yazici, A. Demirok. Intravitreal ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration patients with good baseline visual acuity and the predictive factors for visual outcomes. J Fr Ophtalmol. 2014 Apr;37(4):280-7. doi: 10.1016/j.jfo.2013.08.006.
 • Z. Alkin, A. Ozkaya, Y. Karakucuk, A. Demirok. Detailed opthalmologic evaluation of posterior microphthalmos. Middle East Afr J Ophthalmol 2014;21:186-188. doi: 10.4103/0974-9233.129774.
 • Z. Alkin, I. Perente, A. Ozkaya, D. Alp, A. Agca, E.D. Aygit, S. Korkmaz, A.T. Yazici, A. Demirok. Comparison of efficacy between low-fluence and half-dose verteporfin photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. Clin Ophthalmol 2014;8:685-690. doi: 10.2147/OPHT.S58617.
 • Z. Alkin, B. Satana, A. Ozkaya, B. Basarır, C. Altan, A.T. Yazici, A. Demirok. Selective Laser Trabeculoplasty for Glaucoma Secondary to Emulsified Silicone Oil after Pars Plana Vitrectomy: A Pilot Study. BioMed Research International, vol. 2014, Article ID 469163, 6 pages, 2014. doi:10.1155/2014/469163.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, G. Karatas, Y. Karakucuk, I. Perente I, A.T. Yazici, A. Demirok. Photoreceptor outer segment layer thickness measured manually on images from spectral domain optical coherence tomography in healthy volunteers. J Fr Ophtalmol. 2014 Jun;37(6):475-9.
 • Z. Alkin, O.A. Osmanbasoglu, A. Ozkaya, G. Karatas, A.T. Yazici. Topical nepafenac in treatment of acute central serous chorioretinopathy. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2013 Winter;2(4):96-101.
 • I. Perente, Z. Alkin, A. Ozkaya, D. Dardabounis, T.A. Ogreden, A. Konstantinidis, K. Kyratzoglou, A. Yazici. Focal laser photocoagulation in non-center involved diabetic macular edema. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2014 Spring;3(1):9-16.
 • I. Yilmaz, A. Ozkaya, Z. Alkin, A.T. Yazici. Intravitreal ranibizumab for bilateral choroidal neovascularisation in a patient with angioid streaks. BMJ Case Rep. 2014 Jul 29;2014. pii: bcr2014204848. doi: 10.1136/bcr-2014-204848.
 • Z. Alkin, A. Ozkaya, I. Yilmaz, A.T. Yazici. A single injection of intravitreal ranibizumab in the treatment of choroidal neovascularisation secondary to optic nerve head drusen in a child. BMJ Case Rep. 2014 May 2;2014. pii: bcr2014204456. doi: 10.1136/bcr-2014-204456.
 • A. Ozkaya, I. Yilmaz, Z. Alkin, Y. Karakucuk, A.T. Yazici. The Effect of Required Injection Numbers during the First Year on the Clinical Course of Neovascular Age-related Macular Degeneration. Ophthalmology Research: An International Journal 2(6): 397-405, 2014, Article no. OR.2014.6.015.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, I. Perente, K. Yuksel, O. Baz, C. Alagoz, A.T. Yazici, A. Demirok. Comparison of intravitreal bevacizumab treatment between phakic and pseudophakic neovascular age-related macular degeneration patients. Nepal J Ophthalmol 2014; 6(12): 145-152
 • I. Yılmaz, A. Ozkaya, Z. Alkin, S. Ozbengi, A.T. Yazici, A. Demirok. Comparison of Plusoptix A09 and Retinomax K-PLUS 3 with Retinoscopy in Children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2015;52:37-42.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, I. Yilmaz, A.T. Yazici. Comparison of intravitreal ranibizumab between phakic and pseudophakic neovascular age-related macular degeneration patients: Two-year results. Saudi J Ophthalmol 2015;29:182-186.
 • Z. Alkin, I. Yilmaz, A. Ozkaya, A.T. Yazici. Steroid-induced central serous chorioretinopathy in a patient with non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy. Saudi J Ophthalmol 2015;29:232-234.
 • I. Yilmaz, Z. Alkin, A. Ozkaya, A.T. Yazici. Comparison of Choroidal Thickness in Normal Subjects and Patients with Diabetes. Advances in Research 3(1): 102-106, 2015, Article no.AIR.2015.010
 • E.D. Aygit, I. Yilmaz, A. Ozkaya, Z. Alkin, B. Gokyigit, A.T. Yazici, A. Demirok. Choroidal thickness of children's eyes with anisometropic and strabismic amblyopia. J AAPOS. 2015;19:237-41. doi: 10.1016/j.jaapos.2015.03.013.
 • D. Yasa, A. Agca, Z. Alkin, K.I. Cankaya, Y. Karakucuk, M.G. Cosar, I. Yılmaz, Y. Yildirim, A. Demirok. Two-Year Follow-Up of Artisan Iris-Supported Phakic Anterior Chamber Intraocular Lens for Correction of High Myopia. Semin Ophthalmol. 2016;31:280-4.
 • Z. Alkin, I. Yilmaz, A. Ozkaya, A.T. Yazici. Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Treatment for Proliferative Macular Telangiectasia Type 2. Middle East Afr J Ophthalmol 2016;23:222-224.
 • A. Ozkaya, I. Yilmaz, Z. Alkin, Y. Karakucuk, A.T. Yazici. Intravitreal ranibizumab in the treatment of choroidal neovascularization secondary to morning glory syndrome in a child. Saudi J Ophthalmol 2016;30:140-143.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, M. Ozveren, A.T. Yazici, M. Taskapili. The Time of Resolution and the Rate of Recurrence in Acute Central Serous Chorioretinopathy Following Spontaneous Resolution and Low-Fluence Photodynamic Therapy: A Case Control Study. Eye (Lond.) 2016;30:1005-1010
 • A. Ozkaya, C. Alagoz, R. Garip, Z. Alkin, I. Perente, A.T. Yazici, M. Taskapili. The Role of Indocyanine Green Angiography Imaging in the Further Differential Diagnosis of Patients with nAMD who are Morphologically Poor Responder to Ranibizumab in a Real Life Setting. Eye (Lond.) 2016;30:958-965.
 • B. Gokyigit, S. Akar, ED. Aygit, Z. Alkin, OB. Ocak, A. Inal. A new approach to inferior oblique over action (IOOA) without cyclotorsion. JAAPOS 2016;20, e16.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, M. Ozveren, AT. Yazici, M Taskapili. The time of resolution and the rate of recurrence in acute central serous chorioretinopathy following spontaneous resolution and low-fluence photodynamic therapy: a case-control study. Eye (Lond). 2016;30:1005-10.
 • E. Eris, M.E. Sucu, I. Perente, Z. Alkin, A. Ozkaya, H.N. Tarakcioglu. Retinal Artery Occlusion Secondary to Buerger's Disease (Thromboangiitis Obliterans). Case Rep Ophthalmol Med. 2017;2017:3637207.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, Y. Karakucuk, G. Karatas, K. Fazil, M.G. Erdogan, I. Perente, M. Taskapili. Thickness of the retinal photoreceptor outer segment layer in healthy volunteers and in patients with diabetes mellitus without retinopathy, diabetic retinopathy, or diabetic macular edema. Saudi J Ophthalmol. 2017;31:69-75.
 • A. Ozkaya, R. Garip, Z. Alkin, M. Taskapili. The comparison of multimodal imaging findings of central serous chorioretinopathy patients in regard to the early anatomically treatment response to half-fluence photodynamic therapy: a retrospective case-control study. Int J Retina Vitreous. 2017; 12;3:20.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, M. Togac, S. Ahmet, I. Perente, M. Taskapili. Five-year Outcomes of Ranibizumab in Neovascular Age-related Macular Degeneration: Real Life Clinical Experience. Korean J Ophthalmol. 2017;31:424-430.
 • A. Ozkaya, R. Garip, H.N. Tarakcioglu, Z. Alkin, M. Taskapili. Clinical and imaging findings of pattern dystrophy subtypes; Diagnostic errors and unnecessary treatment in clinical practice. J Fr Ophtalmol. 2018;41:21-29.
 • A. Demircan, C. Yesilkaya, Z. Alkin. Early Choriocapillaris Changes After Half-Fluence Photodynamic Therapy in Chronic Central Serous Chorioretinopathy Evaluated by Optical Coherence Tomography Angiography: Preliminary Results. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2018 Feb 1. pii: S1572-1000(17)30408-8.
 • A. Demircan, Z. Alkin, C. Yesilkaya, G. Demir, B. Kemer. Comparison of Intravitreal Aflibercept and Ranibizumab following Initial Treatment with Ranibizumab in Persistent Diabetic Macular Edema. J Ophthalmol. 2018; doi: 10.1155/2018/4171628.
 • D. Yasa, Z.G. Erdem, U. Urdem, G. Demir, A. Demircan, Z. Alkin. Pediatric Traumatic Retinal Detachment: Clinical Features, Prognostic Factors, and Surgical Outcomes. J Ophthalmol. Volume 2018 (2018)
 • D. Yasa, Z.G. Erdem, A. Demircan, G. Demir, Z. Alkin. Prognostic value of ocular trauma score for open globe injuries associated with metallic intraocular foreign bodies. BMC Ophthalmol. 2018;18:194.
 • A. Demircan, A. Ozkaya, Z. Alkin, B. Kemer, C. Yesilkaya, G. Demir. Comparison of the effect of ranibizumab and dexamethasone implant on serous retinal detachment in diabetic macular edema. J Fr Ophtalmol. 2018;41:733-738.
 • D. Yasa, Z. Alkin. Comparison of outcomes for traumatic retinal detachment surgery using 1000- or 5000-centistoke silicone oil. Saudi J Ophthalmol. 2018;32:286-289.
 • Özkaya A, Karabaş L, Alagöz C, Z Alkin, Artunay Ö, Bölükbaşı S, Demir G, Demir M, Demircan A, Erden B, Erdoğan G, Erdoğan M, Eriş E, Kaldırım H, Onur İU, Osmanbaşoğlu Ö, Özdoğan Erkul S, Öztürk M, Perente İ, Sarıcı K, Sayın N, Yaşa D, Yılmaz İ, Yılmazabdurrahmanoğlu Z. Real-world outcomes of anti-VEGF treatment for neovascular age-related macular degeneration in Turkey: A multicenter retrospective study, Bosphorus Retina Study Group Report No: 1. Turk J Ophthalmol. 2018;48:232-237.
 • A. Demircan, C. Yesilkaya, C. Altan, Z. Alkin, D. Yasa, E.D. Aygit, D. Bektasoglu. Foveal avascular zone area measurements with optical coherence tomography angiography in patients with nanophthalmos. Eye (Lond). 2019;33:445-450.
 • A. Demircan, Z. Alkin, I. Cakir, C. Kesim, G. Erdogan. Comparison of pars plana vitrectomy for retinal detachment after failed pneumatic retinopexy and primary pars plana vitrectomy. J Fr Ophtalmol. 2019;42:146-152.
 • G. Demir, C. Altan, S. Cakmak, H. Topcu, D. Yasa, A. Demircan, Z. Alkin. Evaluation of lamina cribrosa in angioid streaks using spectral-domain optical coherence tomography enhanced depth imaging. J Fr Ophtalmol. 2019;42:586-591.
 • Z. Alkin, G. Demir, H. Topcu, A. Demircan, D. Yasa, K. Fazil. Surgical outcomes of pars plana vitrectomy for recurrent retinal detachment in eyes previously treated with pars plana vitrectomy or scleral buckling. J Fr Ophtalmol. 2019. doi: 10.1016/j.jfo.2019.05.009.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • 1. Y. Kucuksumer, Z. Alkin, A. Agca. Influence of scleroplasty on progression of myopia: Long-term follow-up. American Society of Cataract and Refractive Surgery Program 249-249. American Society of Cataract and Refractive Surgery Meeting, 2004 Mayıs, San Diego-USA
 • Z. Alkin, A.H. Kashani, M.S. Humayun. Spectral Domain OCT Measurements of Rabbit Retinal Anatomy Certificate of Attendance 2682-2682 The Association for Research in Vision and Ophthalmology Meeting, 2011 Mayıs, Florida-USA
 • Z. Alkin, A.T. Yazici, C.Altan, A. Ozkaya, K. Yuksel, I. Perente, H.I. Demirkale, A. Demirok. Changes in anterior segment morphology after intravitreal injection of bevacizumab and bevacizumab-triamcinolone acetate combination. APAO/SOE Congress Program 2012 Nisan 170-170 Busan-Korea.
 • A. Ozkaya, T. Satici, K. Yuksel, Z. Alkin, Y. Karakucuk, A.T. Yazici, A. Demirok. Comparing three different types of intravitreal injection techniques. 69-69 5th Mediterranean Retina Meeting Final Program 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology-5th Mediterranean Retina Meeting, 2012 Haziran Istanbul-Turkey
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, M. Faiz, K. Yuksel, I. Perente, A.T. Yazici, A. Demirok. Comparision of intravitreal injections of triamcinolone acetonide and bevacizumab combined with grid laser photocoagulation in macular edema due to branch retinal vein occlusion. 174-174. 12 th Meeting of of the European Vitreoretinal Society 2012 Dresden-Germany.
 • Z. Alkin, A. Ozkaya, K. Yuksel, T. Kurt, I. Perente, A.T. Yazıcı, A. Demirok. Early treatment of macular edema secondary to central retinal vein occlusion with intravitreal bevacizumab. 12 th Meeting of the European Vitreoretinal Society 2012 Dresden-Germany.
 • Z. Alkin, I. Perente, H. Demirkale, A. Ozkaya, K. Yuksel, A.T. Yazici, A. Demirok. Long term results of half-dose photodynamic therapy versus conservative approach for central serous chorioretinopathy. 91-91 European Society of Retina Specialists Congress Programme 2012 Eylül 12th EURETINA Congress Milan-Italy.
 • H. Gungel, O. Osmanbasoglu, I.B. Pasaoglu, Z. Alkin, A.T. Yazici. The effect of anti-VEGF treatment on fundus fluorescein angiographic findings in AMD cases. 84-84. European Society of Retina Specialists Congress Programme 2012 Eylül 12th EURETINA Congress Milan-Italy.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, Y. Karakucuk, D. Yasa, A.T. Yazici, A. Demirok. Bevacizumab versus ranibizumab on as-needed treatment regimen for neovascular age-related macular degeneration in Turkish patients. 54-54 13th International AMD and Retina Congress Dublin-Ireland.
 • A.T. Yazici, A. Ozkaya, Z. Alkin, O. Ayrancı Osmanbasoglu, A. Demirok. Intravitreal Ranibizumab on an As-Needed Treatment Regimen For Exudative Age-Related Macular Degeneration Patients With Good Baseline Visual Acuity And Predictive Factors For Final Visual Acuity. 13th EURETINA Congress, 2013 Hamburg-Germany.
 • A.T. Yazici, A. Ozkaya, K. Yuksel, Z. Alkin, U. Herdem. A New Technique for the Removal of Small Intraocular Foreign Bodies: Minimally Invasive Vitrectomy. 13th EURETINA Congress, 2013 Hamburg-Germany.
 • O.A. Osmanbasoglu, Z. Alkin, A.T. Yazici, H. Gungel. Retinal nerve fiber layer thickness change in patients with wet AMD treated with ranibizumab, short term results. 13th Meeting of the European Vitreoretinal Society 2013 Rhodes-Greece.
 • A. Ozkaya, I. Yilmaz, Y. Karakucuk, Z. Alkin, A.T. Yazici. Intravitreal Ranibizumab In The Treatment Of Peripapillary Choroidal Neovascularization Secondary To Morning Glory Syndrome In A Child. 14th ESASO Retina Academy 13-15 November 2014, Istanbul-Turkey.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, I. Yilmaz, Y. Karakucuk, C. Alagoz, A.T. Yazici. The Effect of Number of Injections During the First Year on the Clinical Course of Neovascular Age-related Macular Degeneration. 14th ESASO Retina Academy 13-15 Novamber 2014, Istanbul-Turkey.
 • Z. Alkin, A. Ozkaya, I. Yilmaz, Y. Karakucuk, A.T. Yazici. Prognostic factors relevant for visual acuity in chronic central serous chorioretinopathy. 14th ESASO Retina Academy 13-15 November 2014, Istanbul-Turkey.
 • I. Yilmaz, A. Ozkaya, Z. Alkin, I. Perente, C. Alagoz, A.T. Yazici. Spectralis SD-OCT in pediatric patients. 14th ESASO Retina Academy 13-15 Novamber 2014, Istanbul-Turkey.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, A.T. Yazici, A. Demirok. Comparison of Ranibizumab in Phakic and Pseudophakic Neovascular Age-Related Macular Degeneration Patients With Good Baseline Visual Acuity. 9-13 August 2014 ASRS Annual Meeting in San Diego-USA.
 • A.T. Yazici, A. Ozkaya, S. Erbildim, K. Yuksel, Z. Alkin, C. Alagoz. Comparison of Epiretinal Membran Surgery with or without Internal Limiting Membrane Peeling in Diabetic Patients. 14th Euretina Congress 11-14 September 2014 London-England.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, Y. Karakucuk, A.T. Yazici, A. Demirok. Time-Domain OCT and Spectral Domain OCT in Neovascular Age-Related Macular Degeneration. 14th Euretina Congress 11-14 September 2014 London-England.
 • A. Ozkaya, Z. Alkin, I. Perente, K. Yuksel, O. Baz, C. Alagoz, A.T. Yazici. Comparison of intravitreal bevacizumab treatment between phakic and pseudophakic neovascular age-related macular degeneration patients. 14th Euretina Congress 11-14 September 2014 London-England.
 • A.T. Yazici, A. Ozkaya, Z. Alkin, O. Baz. Results of Treatment with Bevacizumab Alone or Ranibizumab Alone for Low Visual Acuity due to Neovascular Age-Related Macular Degeneration. 14th Euretina Congress 11-14 September 2014 London-England.
 • I. Perente, Z. Alkin, A. Ozkaya, A.T. Yazici, A. Demirok. Early visual and morphologic changes after half-fluence photodynamic therapy in chronic central serous chorioretinopathy. 14th Euretina Congress 11-14 September 2014 London-England.
 • E.D.Aygit, B. Gokyigit, S. Akar, A. Ozkaya, Z. Alkin. Comparison of ocular response analyzer results before and after strabismus operations. 12th Meeting of the ISA 1-4 December 2014 Kyoto-Japan.
 • B. Gokyigit, S. Akar, E.D. Aygit, Z. Alkin, O.B.Ocak. A new approach of inferior oblique over action (IOOA) without cyclotorsion. 37th Meeting of the European Strabismological Association 1-4 October 2015 Venice-Italy.
 • A. Ozkaya, I. Yilmaz, Z. Alkin, I. Perente, A.T. Yazici. Photoreceptor outer segment layer thickness in healthy volunteers via spectral domain optical coherence tomography. July 11-14, 2015, for the 33nd ASRS Annual Meeting, Vienna-Austuria.
 • M. Taskapili, Z. Alkin, M. Ozveren, A. Ozkaya, A. Yazici. Outcome of polypoidal choroidal vasculopathy by combined therapy of photodynamic therapy with ranibizumab. 15th EURETINA Congress, 17-20 September 2015, Nice-France.
 • I. Yilmaz, K. Yuksel, Z. Alkin, A. Yazici. Intravitreal dexamethasone implant for macular edema secondary to branch retinal vein occlusion: 6 month results. 15th EURETINA Congress, 17-20 September 2015, Nice-France.
 • Z. Alkin, O. Baz, M.G. Ulas, A. Ozkaya, M. Taskapili. Results of Intravitreal Aflibercept in Insufficient Responders to Prior Anti-VEGF Therapy in Neovascular AMD. 16th EVRS Congress, 4-7 June 2016, Monaco.
 • M. Taskapili, Z. Alkin, S. Ozbengi, M. Ozveren, O. Baz, I. Perente, A. Ozkaya. Dexamethasone implant in diabetic macular edema. 16th EURETINA Congress, 8-11 September 2016, Copenhagen-Denmark.
 • M. Taskapili, A. Demircan, C. Kesim, Z. Alkin, K. Fazil, A. Ozkaya. One-Year Outcomes Comparing Anti-VEGF Monotherapy and Combined Anti-VEGF+Photodynamic Therapy for Retinal Angiomatous Proliferation. 17th EURETINA Congress, 7-10 September 2017, Barcelona-Spain.
 • Z. Alkin-Davetli Konuşmacı Combined Surgery of Penetrating Keratoplasty and Pars Plana Vitrectomy in A Case of Traumatic Retinal Detachment and Corneal Opasity. Surgical Session, 20 May 2017, International Trauma Meeting, Xian-China
 • Z. Alkin-Davetli Konuşmacı The time of resolution and the rate of recurrence in central serous chorioretinopathy following spontaneous resolution and low- fluence photodynamic therapy. A Retrospective Comparative Study. Medical Session, 20 May 2017, International Trauma Meeting, Xian-China
 • Z. Alkin-Davetli Konuşmacı Pars plana vitrectomy with wide field keratoprosthesis East-West International Conference on Ophthalmology, 6-7 June 2019, Ufa-Russia,

Diğer yayınlar:

Ulusal/Uluslararası Kitap Yazarlığı, Tercümesi

 • Nelson Text Book of Pediatrics Çeviri Kısım 29 Göz Hastalıkları, Bölüm 615 ve Bölüm 616
 • Fluorescein and Indocyanine Green Angiography Çeviri. Kısım 1 Bölüm 1-5, Kısım 4 Bölüm 39-40

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow