Hemen Ara 444 4 469 - 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet
Yrd. Doç. Dr. Sertaş Öztürk
Yrd. Doç. Dr.
Sertaş Öztürk
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal ve Uluslararası Yayınları

Uluslararası yayın ve bildiriler

 • Ozturk S., Konuk O., Ilgit E.T., Unal M., Erdem O., “Outcome of patients with nasolacrimal polyurethane stent implantation: do they keep tearing?” Ophthal. Plast. Reconstr. Surg., Mar;20(2):130–5. (2004)
 • Cagil N., Aydin B., Ozturk S., Hasiripi H., “Effectiveness of laser-assisted subepithelial keratectomy to treat residual refractive errors after laser in situ keratomileusis,” J. Cataract Refract. Surg. Apr;33(4):642-7. (2007)
 • Urgancioglu B., Bilgihan K., Ozturk S., “Higher-order aberrations and visual acuity after LASEK,” Int Ophthalmol. 2008 Aug;28(4):269-73
 • Ozdek S, Urgancioglu B, Ozturk S. Recurrent endogenous Candida. Ann Ophthalmol (Skokie). 2009 Summer;41(2):118-20. 
 • Bilgihan K, Hondur A, Sul S, Ozturk S. Pregnancy-induced progression of keratoconus. Cornea. 2011 Sep;30(9):991-4.
 • S. Öztürk, Ş.C.Özdek, G. Gürelik, H. Akbatur, F. Akata, B. Hasanreisoğlu, “Indıvıdualized approach to the management of Retinal Detachments In Eyes with Choroidal Coloboma ”, XIII. Congress Of The European Socıety Of Ophthalmology, 404, İstanbul, 2001.
 • S. Ozdogan, Y. Deren, S. Ozturk, B. Hasanreisoglu, Kamil Bilgihan, “Long term effects of PRK on human cornea using confocal microscopy: A clinical study with 10 years postoperative follow-up,” XXIII. Congress of the ESCRS, 84, Lizbon, 2005.
 • Ozturk S., “Corneal confocal microscopic findings and biomechanics,” International Refractıve Surgery ISRS/AAO Meeting, 31, İstanbul, 2006.
 • Cagıl N., Aydın B., Ozturk S., Hasıripi H., “Laser epithelial keratomileusis for treatment of residual refractive errors after LASIK”  International Refractıve Surgery ISRS/AAO Meeting, 78, İstanbul, 2006.
 • Ozturk S., Urgancıoğlu B., Bilgihan K., “Higher order aberrations in eyes with supranormal vision after excimer laser surgery” International Refractive Surgery ISRS/AAO Meeting, 84-85, İstanbul, 2006.
 • C. Akarsu, S. Ozturk, M.E.Turaclı, “Effects of Pupillary Dilatation on Polarimetric Nerve Fiber Analysis,” 6th International glaucoma symposium Atina, 2007.
 • S. Ozturk, A. Sengun, M.E. Turacli, M. Emir. “Bilateral steep central island after LASEK associated with masked glaucoma; resolved through antiglaucomatous therapy” The 12th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting Barcelona, 2008.
 • S. Ozturk, A. Sengun, M.E. Turacli, “Can dynamic contour tonometry detect corneal biomechanical deficiency?” The 12th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting Barcelona, 2008
 • S. Ozturk, A. Sengun, M.E. Turacli, M. Emir. “Which intraocular pressure measurement device should be preferred after high dioptric myopic laser epithelial keratomileusis surgery? ” The 14th ESCRS Winter Meeting Budapeşte, 2010
 • S. Ozturk, A. Sengun, E. Dirican, M.E. Turacli, K. Bilgihan. Claw-shaped Patterns on Corneal Topography, evaluation with Scheimpflug imaging. XXVIII Congress of the ESCRS Paris 2010
 • S. Ozturk, A. Sengun, E. Dirican, M.E. Turacli, K. Bilgihan. Analysis of elevation maps in keratoconus; importance of posterior best fit sphere values. XXVIII Congress of the ESCRS Paris 2010
 • S. Ozturk, A. Sengun, M.E. Turacli, Keratoconic Protrusion Start from the Posterior Corneal Surface? XXIX Congress of the ESCRS Vienna 2011
 • S. Ozturk, K. Bilgihan, A. Sengun, M.E. Turacli Correlation of Corneal Topographic Parameters in Keratoconus XXIX Congress of the ESCRS Vienna 2011
 • S. Ozturk, E. Dirican, A. Sengun, M.E. Turacli, The effect of phacoemulsification surgery on central corneal asphericity The 15th ESCRS Winter Meeting Istanbul, 2011

Ulusal yayın ve bildiriler

 • O. Konuk, Ş. Özdek, G. Görelik, S. Öztürk, M. Ünal, B. Hasanreisoğlu, “Temporal arterden uygulanan sisplatin tedavisi sonrası gelişen oküler ve orbital toksisite,” Retina-vitreus, 30–35, (2002).
 • Ş.C.Özdek, G. Gürelik, S. Öztürk, H. Akbatur, F. Akata, B. Hasanreisoğlu, “Management Of Retinal Detachments In Eyes With Choroidal Coloboma, ” Gazi Medical Journal, 51–56, (2003).
 • A.Şengün, S. Öztürk, S. Özmen, M. E.Turaçlı Retinanın Nadir Konjenital Damar Anomalileri Retina-Vitreus, 18; 3, 188-196 (2010)
 • S. Öztürk. Allerjik Dermatokonjonktivitler. Turkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Allerji Özel Sayısı 2012;5(3):28-34.
 • Öztürk S., Ilgıt E.T., Ünal M., Hasanreisoğlu B., “Nazolakrimal obstrüksiyon tedavisinde poliüretan stent implantasyonu, ” TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 54,  İzmir, 2001.
 • Öztürk S., Ilgıt E.T., Konuk O., Ünal M., Hasanreisoğlu B., “Nazolakrimal obstrüksiyon tedavisinde poliüretan stent implantasyonu: DSR’ye alternatif olabilir mi?” TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 94, Ankara, 2002.
 • Özdoğan S., Öztürk S., T. Deren Y., Hasanreisoğlu B., Bilgihan K., “Keratokonusta Keratosit Dansitesi ve Konfokal Mikroskopik Analiz,” TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 112, Antalya, 2005.
 • Urgancıoğlu B., Öztürk S., Hondur A., Hasanreisoğlu B., Bilgihan K., “LASEK ve LASİK Sonrası Süpernormal Gören Gözlerde Yüksek Sıra Aberasyonlar,” TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 119, Antalya, 2005.
 • Öztürk S., Özdoğan S., Deren KY., Hasanreisoğlu B., Bilgihan K., “LASİK Sonrası Korneal Ektazinin Etiyolojik ve Morfolojik Açıdan İncelenmesi; Konfokal Mikroskopik Bulgular,” TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 119, Antalya, 2005.
 • Aksoy S., Öztürk S., Özdoğan S., Urgancıoğlu B., Hasanreisoğlu B., Bilgihan K., “LASİK Sonrasında Santral Korneada Subepitelyal Sinir Yöneliminin Değerlendirilmesi,”  TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 121, Antalya, 2005.
 • Aydın B., Öztürk S., Çağıl N., Yıldırım T., Hasıripi H., “ LASİK Sonrası Adenoviral Keratit Olgusu, ” TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 228, Antalya, 2005.
 • Hondur A., Öztürk S., Urgancıoğlu B., Aksoy S., Hasanreisoğlu B., Bilgihan K., “Laser Subepitelyal Keratomileusisde Alkol Uygulama Süresi Önemli mi? ” TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 255-256, Antalya, 2005.
 • Öztürk S., Aydın B., Yıldırım T., Cağıl N., Hasıripi H., “Lasek Sonrası Yoğun Ön Kamara İnflamasyonu,” TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 271, Antalya, 2005.
 • Akarsu C., Öztürk S., Demirbaş E., “Pupil Dilatasyonunun  Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümüne Etkisi,” TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 219, Antalya, 2006.
 • Öztürk S., Akarsu C., Özdoğan S., Bilgihan K., “Tek taraflı keratokonuslu bir olguda ektatik ve normal gözde bilateral stromal katlantı ve yatay vogt stria gelişimi,” TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 239, Antalya, 2006.
 • Öztürk S., Akarsu C., Gülru E.F., Özdoğan S., Bilgihan K., “Oküler Rozase ve Band Keratopati Gelişimi,” TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 241, Antalya, 2006.
 • Akarsu Cengiz, Öztürk Sertaç, Özmen Serkan, Turaçlı M. Erol, “ Kontakt Lensin Dinamik Kontur Tonometre, Tonopen ve Non-Kontakt Pnömotonometre Ölçümlerine Etkisi,” TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 65, Antalya, 2007.
 • Öztürk Sertaç, Akarsu Cengiz, Turaçlı M. Erol, Özmen Serkan, “Korneal ektazide göz içi basınç ölçümü: farklı yöntemlerin karşılaştırılması,” TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 86, Antalya, 2007.
 • Turaçlı M. Erol, Öztürk Sertaç, Akarsu Cengiz, Özmen Serkan, “Göz İçi Basıncı Ölçümünde Farklı Yöntemlerin Mukayesesi,” TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 152, Antalya, 2007.
 • Akarsu Cengiz, Öztürk Sertaç, Çakmak Yasin, Turaçlı M. Erol, Özmen Serkan, “Şaşılığa Bağlı Ambliyopide Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümü,” TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 171, Antalya, 2007.
 • Özmen Serkan, Öztürk Sertaç, Akarsu Cengiz, Turaçlı M. Erol, “HELLP Sendromlu Bir Olguda Ani Görme Kaybı,” TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 237, Antalya, 2007.
 • Özmen Serkan, Akarsu Cengiz, Ergür Ayça Törel, Öztürk Sertaç, Turaçlı M. Erol, “Obez Hastalarda Göz Bulguları,” TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 326, Antalya, 2007.
 • Öztürk Sertaç, Akarsu Cengiz, Özmen Serkan, Turaçlı M. Erol, Abdulgani Ahmed, “Akomodasyon spasmında yüksek sıralı aberrasyonlar ve korneal topografi,” TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 327, Antalya, 2007.
 • Turaçlı M. Erol, Öztürk Sertaç, Şengün Ahmet, Emir Murat, Özmen Serkan “Yüksek dioptrili LASEK cerrahisi geçiren gözlerde göz içi basınç değerleri ,” TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 74, Antalya, 2008.
 • Öztürk Sertaç, Şengün Ahmet, Turaçlı M. Erol “Korneal ektazide yükseklik haritaları analizi: korneal konikleşme posteriordan başlar? ,” TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 122, Antalya, 2008.
 • Turaçlı M. Erol, Öztürk Sertaç, Şengün Ahmet, Esra Tanrıverdi “Yüksek Göz İçi Basınç Değerlerinde Farklı Tonometrik Yöntemlerin Karşılaştırılması,” TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 250, Antalya, 2009.
 • Sertaç Öztürk, Ahmet Şengün, M. Erol Turaçlı, Emrah Dirican Keratokonusda Yükseklik Haritaları; Posterior En Uygun Sfer Değerlerinin Önemi TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 250, Antalya, 2010.
 • Sertaç Öztürk, Ahmet Şengün, M. Erol Turaçlı, Pellucid Marjinal Dejenerasyon ve Benzer Topografiye Sahip Keratokonus Olgularında Yükseklik Haritası Bulguları TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2010.
 • Sertaç Öztürk, Burcu Nurözler, Ahmet Şengün, M. Erol Turaçlı, Penetran Keratoplasti Sonrası Grefonda Keratokonus Nüksü ve Tek Taraflı Krokodil Shagreen Dejenerasyon İzlenen Bir Olgu TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2012.
 • Sertaç Öztürk, Kenan Dağdelen, Ahmet Şengün, Mustafa Erol Turaçlı Çift lakrimal punktumlu bir olgu TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.

Çalıştığı Merkezler

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al