Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Doç. Dr. SERTAN GÖKTAŞ

Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal Yayınları:

 • Karakucuk Sarper, Oner Ayse Ozturk, Goktas Sertan, Siki Ergun, Kose Oznur (2004). Color Vision Changes in Young Subjects Acutely Exposed to 3,000 m Altitude. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 75(4), 364-366.
 • Özkiris Abdullah, Evereklioglu Cem, Esel Duygu, Akgün Hülya, Göktas Sertan, Erkiliç Kuddusi (2005). The Efficacy of Piperacillin/Tazobactam in Experimental Pseudomonas aeruginosa Endophthalmitis: A Histopathological and Microbiological Evaluation. Current Eye Research, 30(1), 13-19.
 • Karakucuk Sarper, Goktas Sertan, Aksu Murat, Erdogan Nuri, Demirci Sevda, Oner Ayse, Arda Hatice, Gumus Koray (2007). Ocular blood flow in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 246(1), 129-134.
 • Goktas Altan, Goktas Sertan (2009). Bilateral Sequential Anterior Ischaemic Optic Neuropathy After Coronary Artery Bypass Surgery. Neuro-Ophthalmology, 33(5), 261-263.
 • Goktas Altan, Goktas Sertan (2010). Retinal tomographic measurements in optic disc pit. Clinical and Experimental Optometry, 93(4), 233-236.
 • Goktas Altan, Goktas Sertan (2010). Common Embryological Links to the Optic Pit and Anterior Segment Structures. Optometry and Vision Science, 87(8), 585-587.
 • Goktas Altan, Goktas Sertan (2011). Bilateral acute depigmentation of the iris first misdiagnosed as acute iridocyclitis. International Ophthalmology, 31(4), 337-339.
 • Goktas Altan, Goktas Sertan (2011). Bilateral Tonic Pupils in the Absence of Pupillary Cholinergic Supersensitivity. Neuro-Ophthalmology, 35(1), 12-14.
 • Özkiriş Mahmut, Özkiriş Abdullah, Göktaş Sertan (2012). Effect of Mitomycin C on Revision Endoscopic Dacryocystorhinostomy. Journal of Craniofacial Surgery, 23(6), 608-610.
 • Goktas Altan, Goktas Sertan, Atas Mustafa, Demircan Suleyman, Yurtsever Yusufcan (2013). Short-term impact of intravitreal ranibizumab injection on axial ocular dimension and intraocular pressure. Cutaneous and Ocular Toxicology, 32(1), 23-26.
 • Goktas Sertan, Sakarya Yasar, Sakarya Rabia (2014). Trypan Blue Vital Dye Staining vs TUNEL Technique to Detect Corneal Endothelium Toxic Effects. JAMA Ophthalmology, 132(12), 1491.
 • Goktas Sertan, Sakarya Yasar, Ozcimen Muammer, Sakarya Rabia (2015). Discrimination of Epithelial Face of Conjunctival Autograft in Pterygium Surgery with Fibrin Glue. Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice, 41(5), e18-9.
 • Goktas Sertan, Kurtoglu Muhammet Guzel, Sakarya Yasar, Ugurluoglu Ceyhan, Ozcimen Muammer, Sakarya Rabia, Alpfidan Ismail, Ivacık Ismail Senol, Erdogan Erkan, Bukus Abdulkadir (2014). New Therapy Option for Treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Keratitis: Tigecycline. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 31(2):122-127.
 • Goktas Sertan, Sakarya Rabia, Erdogan Ender, Sakarya Yasar, Ozcimen Muammer, Dursunoglu Duygu, Kocacan Metin, Alpfidan Ismail, Erdogan Erkan, Bukus Abdulkadir, Ivacik Ismail Senol (2014). Antiangiogenic Effect of Itraconazole on Corneal Neovascularization: A Pilot Experimental Investigation. Ophthalmic Research, 52(4), 170-174.
 • Ivacik Ismail Senol, Goktas Sertan, Sakarya Yasar, Ozcimen Muammer, Sakarya Rabia (2013). Inhibition of Corneal Neovascularization by Subconjunctival and Topical Bevacizumab and Sunitinib in a Rabbit Model. Cornea, 32(12), 193.
 • Goktas Sertan, Basaran Ahmet, Sakarya Yasar, Ozcimen Muammer, Kucukaydin Zehra, Sakarya Rabia, Basaran Mustafa, Erdogan Erkan, Alpfidan Ismail (2014). Measurement of choroid thickness in pregnant women using enhanced depth imaging optical coherence tomography. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, 77(3), 148-151.
 • Goktas Sertan, Sakarya Yasar, Ozcimen Muammer, Alpfidan Ismail, Uzun Meltem, Sakarya Rabia, Yarbag Abdulhekim (2014). Frequency of Choroidal Abnormalities in Pediatric Patients With Neurofibromatosis Type 1. Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus, 51(4), 204-208.
 • Goktas Sertan, Sakarya Yasar, Ozcimen Muammer, Sakarya Rabia, Bukus Abdulkadir, Ivacik Ismail Senol, Erdogan Erkan (2014). Choroidal thinning in pseudoexfoliation syndrome detected by enhanced depth imaging optical coherence tomography. European Journal of Ophthalmology, 24(6), 879-884.
 • Ozcimen Muammer, Sakarya Yasar, Sakarya Rabia, Goktas Sertan, Ozcimen Serap (2014). Comment on: Successful use of intravitreal and systemic colistin in treating multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa postoperative endophthalmitis. Indian J Ophthalmol, 62(12):1174.
 • Ozcimen Muammer, Sakarya Yasar, Goktas Sertan, Sakarya Rabia, Alpfidan Ismail, Halil Ibrahim, Demir Lutfi Saltuk (2015). The effect of rebreathing and hyperventilation on retinal and choroidal vessels measured by spectral domain optical coherence tomography. Cutan Ocul Toxicol, 19:1-5.
 • Ozcimen Muammer, Sakarya Yasar, Goktas Sertan, Sakarya Rabia, Yener Halil Ibrahim, Bukus Abdulkadir, Demir Lutfi Saltuk (2014). Effect of nepafenac eye drops on pain associated with pterygium surgery. Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice, 34(4):313-7.
 • Ozcimen Muammer, Sakarya Yasar, Goktas Sertan, Sakarya Rabia, Ivacik Ismail Senol, Yener Halil Ibrahim, Erdogan Erkan (2014). Evaluation of Peripapillary Choroidal and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Eyes with Tilted Optic Disc. Arquivos Brasileiros De Oftalmologia, 77(6):368-72.
 • Ozcimen Muammer, Kurtoglu Muhammet Guzel, Goktas Sertan, Omeroglu Ethem, Sakarya Yasar, Alpfidan Ismail, Ozcımen Serap, Sakarya Rabia, Yener Halil Ibrahim, Demir Lutfi Saltuk, Saglam Faik (2015). Daptomycin versus Vancomycin in an Enterococcus faecalis Endophthalmitis Rabbit Model. Curr Eye Res, 19:1-8.
 • Ozcimen Muammer, Sakarya Yasar, Kurtipek Ercan, Bekci Taha Tahir, Goktas Sertan, Sakarya Rabia, Yener Halil Ibrahim, Demir Lutfi Saltuk, Erdogan Erkan, Ivacik Ismail Senol, Alpfidan Ismail, Bukus Abdulkadir (2015). Peripapillary choroidal thickness in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cutan Ocul Toxicol, 18:1-5.
 • Özkiriş Abdullah, Evereklioğlu Cem, Göktaş Sertan, Erkiliç Kuddusi, Doğan Hakkı (2004). Tekrarlayan Üçüncü Sinir Felci ile Seyreden Oftalmoplejik Migren. MN Oftalmoloji, 11(4)
 • Göktaş Altan, Göktaş Sertan, Yılmaz Namık (2009). Tamsulosinin Pupil Çapı ve Diğer Ön Segment Parametreleri Üzerine Etkilerinin Pentacam® Sistemi ile Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, 18(3), 173-175. (Kontrol No: 1191723)
 • Göktaş Altan, Göktaş Sertan, Kala Mehtap (2011). Yabancı Cisim Reaksiyonunu Taklit Eden Konjunktiva Yassı Hücreli Karsinom. MN oftalmoloji, 18(1), 65-66.
 • Sakarya Rabia, Sakarya Yaşar, Göktaş Sertan, Özçimen Muammer, Alpfidan İsmail, İvacik İsmail Şenol, Erdoğan Erkan (2014). Nörofibromatozis Tip 1’de Koroidal Anormalliklerin Konfokal İnfrared Reflektans Görüntülemesi. MN oftalmoloji.
 • Özçimen Muammer, Sakarya Yaşar, Göktaş Sertan, Sakarya Rabia, İvacik İsmail Şenol, Erdoğan Erkan. (2014). Tip 2 Diyabet Hastalarında Spektral-Domain Optik Koherens Tomografi ile Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi. MN oftalmoloji, 21(4), 262-266.
 • Özçimen Muammer, Sakarya Yaşar, Göktaş Sertan, Sakarya Rabia, Alpfidan İsmail. (2014). Diyabetli ve Diyabetsiz Kataraktlı Olgulardaki Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Ameliyatı Sonrası Maküla Kalınlık ve Hacim Değişikliklerinin OKT ile Değerlendirilmesi. MN oftalmoloji
 • Göktaş Sertan, Göktaş Altan, Ataş Mustafa, Demircan Süleyman. (2012). İleri Yaş Hastalarda Farklı Cihazlarla Ölçülen Merkezi Kornea Kalınlık Değerlerinin Karşılaştırılması. Glokom-Katarakt, 7, 91-94.
 • Göktaş Sertan, Özçimen Muammer, Sakarya Yaşar, Sakarya Rabia, Alpfidan İsmail, Uğurlu Işın. (2014). Hipertansif Hastalarda Optik Kohorens Tomografiile Koroid Kalınlığı Ölçümü. MN oftalmoloji, 21(4),257-261.
 • Göktaş Sertan, Güneş Tuğrul Ünsal, Gül Ali, Yilmaz Yücel. (2012). Koroner Bypass Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Psödoeksfoliasyon Sendromu Sıklığı. Yeni Tıp Dergisi, 29(4), 230-232.
 • Göktaş Sertan, Alpfidan İsmail, Sakarya Yaşar, Özçimen Muammmer, Sakarya Rabia, Uğurlu Işın. (2014). Optik Koherens Tomografi ile Yapılan Retinal Ölçümlere Hasta Bilgi Menüsündeki Değişikliklerin Etkisi. MN oftalmoloji, 21(3), 196-200.
 • Göktaş Sertan, Sakarya Yaşar, Özçimen Muammer, Sakarya Rabia. (2014). İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonunun Evre 1 Arka Vitreus Dekolmanında İlerlemeye Etkisi. MN oftalmoloji, 21(2), 114-118.

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow