Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. SEDEF KUTLUK

Göz Hastalıkları Uzmanı

Bilimsel Yayınlar (Ulusal ve Uluslararası)

 • Kutluk S, Tükün M, Gültan E, Kural G, Önol M. Altı diyoptri ve üzerindeki miyop gözlerde santral fundus değişiklikleri. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, Turaçlı E, Şerifoğlu A, Zilelioğlu O, Sanaç AŞ. (eds) TOD 24. Ulusal Kongresi kitabı, Yıldırım Ofset, Ankara , 1990;1:11-16.

 

 • Gültan E, Kutluk S, Bulut F, Kural G. Dejeneratif miyopide görülen koroidal neovasküler membranların değerlendirilmesi. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S, Turaçlı E, Şerifoğlu A, Zilelioğlu O, Sanaç AŞ. (eds) TOD 24. Ulusal Kongresi kitabı, Yıldırım Ofset, Ankara , 1990;1:17-19.

 

 • Akbulut F, Gültan E, Kutluk S. Seröz maküler dekolmanlı iki konjenital optik pit olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1990;20:115-118.

 

 • Çekin H, Kutluk S, İnan Y, Kural G. Pseudoexfoliasyon sendromlu hastalarda kornea endotel değişiklikleri. Öngör E, Soylu T, Yedigöz N, Mirzataş Ç, Erker H, Gücükoğlu A, Aktunç T (eds). TOD 25. Ulusal Kongresi kitabı, İstanbul, 1991;4:6-8.

 

 • Gültan E, Kutluk S, Doyran B, Arsan S, Kural G, Türmen T. Prematür bebeklerin prematüre retinopatisi açısından incelenmesi ve takibi. Öngör E, Soylu T, Yedigöz N, Mirzataş Ç, Erker H, Gücükoğlu A, Aktunç T (eds). TOD 25. Ulusal Kongresi kitabı, İstanbul, 1991;3:115-117.

 

 • Yaylalı V, Orhan M, Kutluk S, Sanaç AŞ. Ezotropya tedavisinde tek adale cerrahisi sonuçları.  Özçetin H, Ertürk H, Avcı R (eds). TOD 26. Ulusal Kongresi kitabı, Bursa , 1992;I:96-99.

 

 • Kutluk S.  Sanaç AŞ, Yaylalı V, Kural G. Nistagmus blokaj sendromunda posterior fiksasyon sütürüyle cerrahi sonuçları. Oftalmoloji 1993;2:181-183.

 

 • Can İ, Kutluk S, Koca B, Ertürk E, Kural G. Asimetrik inferior oblik hiperfonksiyonu, ambliyopi ve binoküler görme. Andaç K, Menteş J, Yağcı A, Haznedaroğlu G, Ergin M, Gürcan Z, Akkın C, Pamukçu K. (eds). TOD 27. Ulusal Kongresi kitabı, Yeniyol Matbaası, İzmir, 1993:1:64-71.

 

 • Kutluk S, Avilla CW, von Noorden GK. The prevalance of dissociated vertical deviation in patients with sensory heterotropia.   Am  J Ophthalmol 1995;119: 744-747.

 

 • Kutluk S, İnan Y, Kural G. Ön segment mezodermal disgenezisi: Sporadik bir Rieger Anomalisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1995;25:21-23.

 

 • Kutluk S, Gültan E, Zenciroğlu A, Özdemir Y, Kural G. Prematür bebeklerde oküler morbidite risk faktörleri. T Klin Oftalmoloji 1996; 5:43 -45.

 

 • Can İ, Kutluk S, Önder F, Kural G. Ardıl ekzotropya gelişiminde olası etkili faktörlerin analizi: Karşılaştırmalı çalışma. MN Oftalmoloji 1996;3(2):178-183.

 

 • Kutluk S. Devamlı Ekzotropya. Duman S, et al (eds)TOD 16. Ulusal Oftalmoloji Kursu kştabı, Şahin Matbaası, Ankara, 1996:67-78

 

 • Önder F, Kutluk S, Can İ, Kural G. Trigeminal nevraljide perkutanöz radiofrekans termal rizotomi ve troklear sinir parezisi. Kural G, Duman S. (eds). TOD 30. Ulusal Kongresi kitabı, Ankara, 1996;2:893-895.

 

 • Gültan E, Kutluk S, Önder F, Arsan S, Kural G. Prematür retinopatisi gelişmesinde etkili faktörler. Retina - Vitreus 1996;4(3):619-624.

 

 • Kutluk S, Önder F, Kural G. Tek gözü alınmış kişilerde tortikollis. MN Oftalmoloji 1997;4(3):171-173.

 

 • Can İ, Yarangümeli A, Kutluk S, Kural G. Monoküler hipotropya ve pitozis olgularında cerrahi tedavi. MN Oftalmoloji 1997;4(6): 438-445.

 

 • Kutluk S, Önder F, Kural G. Familyal konjenital üst oblik paralizisi. MN Oftalmoloji 1997;4(6) Şaşılık özel sayısı: 450-451.

 

 • Arman A, Kutluk S, Can İ, Özdemir Y, Kural G. Duane retraksiyon sendromu: Klinik bulguların değerlendirilmesi. T Klin Oftalmoloji 1997; 6(1):25-26

 

 • Kutluk S, Akar S, Can İ, Kural G. Sensoryel heterotropyalı hastalarda klinik özellikler. T Klin Oftalmoloji 1998; 7(1): 18-21.

 

 • Gürbüz Ö, Kutluk S, Gültan E, Kural G. Rozasealı hastalarda kuru göz görülme sıklığı. MN Oftalmoloji 1998; 5 (1): 39-41.

 

 • Kutluk S, Gürbüz Ö, can İ, Kural G. İntermitan ekzotropyası olan hastalarda ambliyopi sıklığı. MN Oftalmoloji 1998; 5 (4): 353-355.

 

 • Kutluk S, Gürbüz Ö, Can İ, Kural G. Oküler nedenli anormal baş pozisyonları. MN Oftalmoloji 1999;6(4): 365-368.

 

 • Kutluk S, Akar S, Topçu M, Kural G.  Effect of botulinum toxin injections into rabbit eye. Strabismus 1999;7(4): 221-6.

 

 • Kutluk S, Akar S, Kural G. Nonparalitik şaşılıkların tedavisinde botulinum injeksiyonu mu? Geleneksel şaşılık cerrahisi mi? TK Oftalmoloji 1999;8(4): 254-260.

 

 • Akar S, Kutluk S, Kural G. Şaşılık tedavisinde botulinum toksin kullanımı. MN Oftalmoloji 1999;6(4): 374-8.

 

 • Akar S, Kutluk S, Kural G. Şaşılık tedavisinde botulinum toksin enjeksiyonuna bağlı komplikasyonlar MN Oftalmoloji 2000;7(1): 76-79.

 

 • Kutluk S, Albayrak A, Önder F, Kural G. Oküler parezi gelişen iki kronik böbrek yetmezliği olgusu TK Oftalmoloji 2000; 9:130-132.

 

 • Akar S, Kutluk S, Kural G. Diplopili hastalarda binoküler tek görme alanının klinik önemi TK Oftalmoloji 2000;9(1): 9-16.

 

 • Önder F, Kutluk S, Coşar B, Kural G. Acute bilateral orbital involvement as a presenting sign in a child with acute lymphocytic leukemia. J Ped Ophthalmol & Strabismus 2000;37(4): 1-3.  

 

 • Albayrak A, Kutluk S, Kural G. Paralitik şaşılık olgularında etyolojik  faktörler TK Oftalmoloji   2002; 11:93-96.

 

 • Coşar B, Yarangümeli A, Kutluk S, Kural G.  Ambliyopide otomatik perimetri MN Oftalmoloji 2001;8(1):53-57.

 

 • Gürbüz Ö, Kutluk S, Kural G. Çocuklarda katarakt ameliyatı sonrası yalancı akomodasyon.  TK Oftalmoloji 2000;9:149-152.  

 

 • Aksay S, Kutluk S, Yarangümeli A, Köz Ö, Kural G. Primer Açık açılı glokomlu hastalarda stereopsis. MN Oftalmoloji 2002; 9(2):144-146.

 

 • Kutluk S. Pediatrik gözün gelişimi (Gözün ve görmenin gelişimi). Türkiye Klinikleri  Pediatrik Bilimler 2005; 1(6): 1-9.

 

 • Kutluk S. Restriktif şaşılıklar. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji: Şaşılık Özel Sayısı 2006; 1

 

 • Kutluk S. Supranükleer ve internükleer göz hareket bozuklukları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji: Nörooftalmoloji özel sayısı. 2006; 3

 

 • Kutluk S. Efferent sistem hastalıkları: Özel sendromlar. Nöro-Oftalmoloji el kitabı,  Aydın O’Dwyer P. Et al (eds), Güneş Tıp kitabevi, 2008; 187-192.

 

 • Kutluk S. Motor Muayene Yöntemleri. TOD Eğitim yayınları: Şaşılık, Tamçelik N  (ed), Epsilon, 2008; 47-56 

 

 • Kutluk S. Temel ve Klinik Bilimler, Klinik Optik: Çalışma soruları. American Academy of Ophthalmology, Clinical Optics (Çeviri) Klinik Optik, Aydın O’Dwyer P (Çeviri ed), Güneş Tıp Kitabevi, 2008; 345-364.

 

 • Kutluk S. Uyum Sorunları, Refraksiyonda Ekstraoküler Kas Dengesizliğinin Önemi ve Prizmatik Camlar, TOD Ankara Şubesi 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Örnek F, et al (eds), Pasifik&Pasifik, 2-4 Nisan 2010: 83-93

 

 • Demirtaş AA, Kutluk S,  Buğdaycı G, Kural G. Tiroid orbitopati aktivitesinin değerlendirilmesinde hangi yöntemi kullanalım: Klinik aktivite skoru? İdrar glikozaminoglikan düzeyi? MNOftalmoloji 2012; 19(4):232-36

 

Kitaplarda Bölüm Yazarlığı 

 • Kutluk S. Efferent sistem hastalıkları: Özel sendromlar. Nöro-Oftalmoloji el kitabı,  Aydın O’Dwyer P. Et al (eds), Güneş Tıp kitabevi, 2008; 187-192.

 

 • Kutluk S. Temel ve Klinik Bilimler, Klinik Optik: Çalışma soruları. American Academy of Ophthalmology, Clinical Optics (Çeviri) Klinik Optik, Aydın O’Dwyer P (Çeviri ed), Güneş Tıp Kitabevi, 2008; 345-364.

 

 • Kutluk S. Göz hareketlerinin Muayene Yöntemleri. In: Temel Göz hastalıkları. 2. Baskı, (Aydın O’Dwyer P, Akova AY, eds), Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2011; 77-82

 

 • Kutluk S. Göz Hastalıkları: Pupilla ve iris anomalileri. In: Temel Pediatri.  (Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A, eds), Güneş Kitabevi, Ankara, 2009;1480-1481

 

 • Kutluk S. Göz hareketlerinin Muayene Yöntemleri. In: Temel Göz Hastalıkları. 3. Baskı, (Aydın O’Dwyer P, Akova AY, eds). Ankara, Güneş Tıp Kitabevi, 2015; 103-108                                  

 

Ulusal-Uluslar arası Kongre - Sempozyum , Ulusal Aylık Bilimsel Şube Gece Toplantıları Panel / Kurs Konuşmaları / Moderatörlükler / Konferanslar

 • Kutluk S. The prevalance of dissociated vertical deviation in patients with sensory heterotropia. Baylor Ophthalmology Alumni Association Meeting., Houston, Texas, June 9-11,1994.

 

 • Kutluk S. Devamlı ekzotropya. TOD 16. Ulusal Oftalmoloji kursu, Ankara, 1996

 

 • Kutluk S. Anormal baş Pozisyonları (Panel): Normal baş pozisyonunun fizyolojik temeli. TODAŞ Aylık Gece Toplantıları: Ankara, 27 Mart,1997

 

 • Kutluk S. Oküler tortikollis. TODAŞ Aylık Gece Toplantıları, Ankara, 27 Mart, 1997

 

 • Kutluk S. Abnormal head postures due to ocular reasons. XI. Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary , Budapest , June 1-5, 1997.

 

 • Kutluk S. Magnetic Resonance Imaging for the Diagnosis of Congenital Fibrosis Syndrome. XI. Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary , Budapest , June 1-5, 1997.

 

 • Kutluk S. Paralitik Şaşılıklar (Panel): 3. sinir paralizisi tedavisi. TODAŞ Aylık Gece Toplantıları, 25 Kasım 1999, Ankara.

 

 • Kutluk S. Diplopi karşısında ne yapalım? Şaşılık Kursu, TOD 34. Ulusal Kongresi, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim, 2000

 

 • Kutluk S. Moderatör- Şaşılık serbest bildiriler, TOD 34. Ulusal Kongresi, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim 2000.

 

 • Kutluk S. Tavşanlarda göz içine Botulinum injeksiyonu sonrası denervasyon süpersensitivitesi. Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesi, Davetli Konuşmacı, Fizyoloji AD, Eylül 2001.

 

 • Kutluk S. Travmatik çift elevator felci, Kronik abdusens felcinde cerrahi ve botulinum toksin injeksiyonu, Vertikal Duane Retraksiyon Sendromu. TODAŞ Gece Toplantıları (Panel): Şaşılıkta ilginç olgular, Mart 2002, Ankara.

 

 • Kutluk S. "Şaşılık muayenesi: Duyusal testler" Anormal Retinal Korespondans, Şaşılık Kursu, TOD 38. Ulusal Kongresi Antalya, 9-13 Ekim 2004

 

 • Kutluk S. Konferans: Diplopisi olan hastalara yaklaşım.  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz AD, Davetli konuşmacı, Mayıs 2004, Ankara

 

 • Kutluk S. Nörooftalmolojide Botulinum Toksin Kullanımı: Blefarospazm ve hemifasyal spazm. TOD 39. Ulusal  Kongresi, Kurs NO, Antalya, 17-21 Eylül 2005.

 

 • Kutluk S. Şaşılık Cerrahisi: Güçlendirme yöntemleri. TOD 2. Mart Sempozyumu: Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılıklar, Palandöken, Erzurum, 11-13 Mart 2005.

 

 • Kutluk S. Oküler Motilite Bozuklukları (Panel): Abdusens sinir paralizileri. Ulusal Oftalmoloji kursu: Nörooftalmoloji, Nisan 2005, Ankara.

 

 • Kutluk S. Pediyatrik Oftalmoloji (Panel): Çocuklarda Refraksiyon.  TODAŞ Aylık Gece Toplantıları, Ankara, 25 Mayıs 2005

 

 • Kutluk S. Çocuklarda Refraksiyon ve Ambliyopi Tedavisi, Şaşılık kursu. TOD 40.. Ulusal Kongresi  Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

 

 • Kutluk S. Çocuklarda Refraksiyon ve Şaşılık - Etkileşimli Şaşılık Paneli,  40. Ulusal Oftalmoloji  Kongresi 19-23 Kasım, 2008 Antalya.

 

 • Kutluk S. Miyopik restriksiyon- “Heavy eye syndrome?” TODAŞ Aylık Gece Toplantıları,  Ankara, Mart 2009

 

 • Kutluk S. Möbius Sendromu. TODAŞ Aylık Gece Toplantıları, Ankara, Mart 2009

 

 • Kutluk S. Çift elevatör felci’nde tanı ve tedavi. TODAŞ Aylık Gece Toplantıları, Ankara, Mart 2009

   
 • Kutluk S. Çocukları Muayene Sanatı (Panel): Çocuklarla iletişimi nasıl sağlarız? Çocukta şaşılık var mı? Az gören çocuğu nasıl anlarız? ORR Kursu, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Kasım, 2009 

 

 • Kutluk S. Klinikte Refraksiyon (Panel): Uyum Sorunları, Refraksiyonda Ekstraoküler Kas Dengesizliğinin Önemi ve Prizmatik Camlar, TOD Ankara Şubesi 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu: Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon, 2-4 Nisan 2010

 

 • Kutluk S. TOD Şaşılık Canlı Cerrahi Sempozyumu: Şaşılık Cerrahisi-Moderatör, Ankara, 24-25 Nisan, 2010 

 

 • Kutluk S. Pediyatrik Göz Hastasına Yaklaşım. Kurs şaşılık – Moderatör. TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

 

 • Kutluk S. Ambliyopi (Panel): Ambliyopi tedavisinde Nörovizyon, TOD XXIV. Yaz sempozyumu: Oftalmolojide Tartışmalı Konular. İzmir, 24-26 Haziran, 2011

 

 • Kutluk S. Göz Yorgunluğu (Astenopi) nedir? Dinlendirici Gözlük Var mıdır?: Gizli Kaymalar ve Göz Kaslarına Bağlı Göz Yorgunlukları. ORR Kurs TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010

 

 • Kutluk S. Çocuklarda Refraksiyon ve Prizmalar, TOD Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu, İzmir, 8-10 Temmuz, 2011

 

 • Kutluk S. Refraktif Göz Tembelliğinin Erken Tanı ve Tedavisi: Takip Neden Önemli? Tedavşde 5N 1K. ORR Kursu, TOD 45. Ulusal Kongresi, Girne – KKTC, 5-9 Ekim, 2011

 

 • Kutluk S. Şaşılık birimi sözel bildiriler – Moderatör. TOD 45. Ulusal Kongresi,  Girne-KKTC, Ekim 5-9, 2011

 

 • Kutluk S, Atilla H, Can D, Taylan H, Oto S, Şener C.  Anizometropik Ambliyopide NöroVizyon Tedavisi ile Kapama Tedavisinin Karşılaştırılması: Çok Merkezli Çalışma-İlk Sonuçlar, TOD 45. Ulusal Kongresi,  Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011

 

 • Kutluk S. Panel: Pediyatrik Oftalmoloji Olgu Sunumları-Şaşılık, TOD XXXII. Kış Sempozyumu: Oftalmolojide Zor Olgular-Sorundan Çözüme, Eskişehir, 21-23 Ocak, 2011

 

 • Kutluk S. Çocuklarda Refraksiyon (Panel): Sağlam Çocukta Refraksiyon Değerlendirilmesi ve Özellikleri, TOD Ankara Şubesi 32. Ulusal Oftalmoloji Kursu: Pediyatrik Oftalmoloji, 6-8 Nisan, 2012

 

 • Kutluk S. Çocuklarda Refraksiyon ve Prizma Muayenesi. TOD 2. ve 3. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu, İzmir,  2-4 Mart 2012 ve 29-30 Eylül 2012

 

 • Erdoğan B. Kutluk S. Ambliyoplarda Kontrast Duyarlık ve Retina Sinir Lifi Tabakası ile Kalınlıkların Değerlendirilmesi,  TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 17-21 Ekim, 2012

 

 • Kutluk S. Çocuklarda Refraksiyon ve Prizma Muayenesi. TOD 4. ve 5. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu, İzmir,  16-17 Mart 2013 ve 28-29 Eylül 2013

 

 • Kutluk S. Gözlük Camı Reçetesi Yazmak Bir Sanat (Panel): Gözlük Sadece Net Görmeye mi Yarar? Refraksiyonda Ekstraoküler Kas Dengesizliğinin Önemi. ORR Kursu. TOD  47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım, 2013

 

 • Kutluk S. Şaşılık Etkileşimli Toplantı:Şaşılıkta Zor Olgular.  TOD  47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım, 2013

 

 • Kutluk S. Nörooftalmolojik Aciller: Pupil Tutulumlu 3. Sinir Paralizisi. TOD  47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım, 2013

 

 • Kutluk S. Konferans: Çocuklarda Refraksiyon. Davetli Konuşmacı-HÜTF Eğitim Toplantıları, Mart 2014

 

 • Kutluk S. Çocuklarda Refraksiyon ve Prizma Muayenesi. TOD 6. ve 7. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu, İzmir, 5-6 Nisan ve 27-28 Eylül, 2014

 

 • Kutluk S. ORR Konferansı: Oftalmoloji Pratiğinde Prizma. TOD 48. Ulusal Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım, 2014

 

 • Kutluk S. Pupilla ve Hastalıkları: Küçük Pupillaya Yaklaşım. TOD 49. Ulusal Kongresi, NO Kurs, İstanbul, 4-8 Kasım, 2015

 

 • Kutluk S. Olgularla Refraksiyon: Çocukluk Dönemi Şaşılıklarında Refraksiyon Tashihi. ORR Etkileşimli Toplantı, TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, 4-8 Kasım, 2015

 

 • Kutluk S. Şaşılık Muayene Yöntemleri – Moderatör. TOD  49. Ulusal Kongresi, Şaşılık Kurs, İstanbul, 4-8 Kasım, 2015

 

 • Kutluk S. Gözlük Camları. TOD İzmir Şubesi Aylık Gece Toplantıları. İzmir, Ekim 2015

 

 • Kutluk S. Vertikal Şaşılıklarda Yapılan Hatalar. TOD İstanbul Şubesi Aylık Gece Toplantıları. İstanbul, Kasım 2015

 

 • Kutluk S. Çocuklarda Refraksiyon. TOD 8. ve 9. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu  İzmir, 28-29 Mart ve 2-4 Ekim 2015

 

 • Kutluk S. Refraksiyon: Çocuklarda Refraksiyon Muayenesi ve Kusurların Düzeltilmesi. TOD 37. Kış Sempozyumu,  Antalya, 22-24 Ocak, 2016

 

 Ulusal - Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunular ve Poster Sunuları

 • Kutluk S., von Noorden GK. The prevalance of dissociated vertical deviation in patients with sensory heterotropia. Baylor Ophthalmology Alumni Association Meeting. June 9-11 1994, Houston, Texas, 1994.

 

 • Gürbüz Ö, Can İ, Kutluk S, Kural G. A ve V sendromlu heterotropya olgularında vertikal kas yer değiştirme tekniğinin etkinliği. TOD 29. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 1995:21

 

 • Kutluk S. Gürbüz Ö, Can İ, Kural G. Abnormal head postures due to ocular reasons. XI. Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary , Budapest , June 1-5, 1997:479

 

 • Kutluk S. Cila A, Gedikoğlu G, Yeşilova G, Kural G. Magnetic Resonance Imaging for the Diagnosis of Congenital Fibrosis Syndrome. XI. Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary , Budapest , June 1-5, 1997: 479

 

 • Gültan E, Kutluk S, Zenciroğlu A, Kural G. Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity. XI. Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary , Budapest , June 1-5, 1997: 479

 

 • Kutluk S, Gürbüz Ö, Arman A, Can İ, Kural G. İntermitan ekzotropyalı hastalarda ambliyopi sıklığı. TOD 31. Ulusal Kongresi, İstanbul, Eylül 16-20, 1997: 145

 

 • Gürbüz Ö, Kutluk S, Gültan E, Kural G. Çocuklarda katarakt ameliyatı sonrası yalancı akomodasyon. TOD 31. Ulusal Kongresi, İstanbul, Eylül 16-20, 1997: 224

 

 • Kutluk S. Akar S, Topçu M, Kural G. The effect of the Botulinum injection into Rabbit eye. XXVIII. International Congress of Ophthalmology , Amsterdam, Netherland, June 21-26, 1998, Abstract book, 1998;180

 

 • Akar S, Kutluk S, Akyüz M, Kural G. Botulinum toxin therapy for strabismus. XXVIII. International Congress of Ophthalmology , Amsterdam, Netherland, June 21-26, 1998, Abstract book, 1998;180

 

 • Dem,irtaş AA, Kutluk S, Güler B, kural G. Tiroid orbitopati aktivitesinin değerlendirilmesinde hangi yöntemi kullanalım: Klinik aktivite skoru? İdrar glikozaminoglikan düzeyi? TOD 40. Ulusal kongresi, Antalya, 28 Ekim-1 kasım, 2006:306

 

 • Atalay T, Büyüktortop N, Kutluk S, Kural G. İnfantil ezotropyalı olgularda klinik ve cerrahi sonuçlar. TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007:176

 

 • Yaylacı MS, Kutluk S., Paşaoğlu L, Kural G. Eksternal dakriyosistorinostomi ile oluşturulan kemik ve mukozal açıklığın değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007: 321

 

 • Atalay T, Kutluk S, Bilen Ş, Ak F, Kural G. Migren patogenezinde kırma kusuru varlığının önemi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Kasım, 2009:331

 

 • Atalay T, Bilen Ş, Kutluk S, Ak F, Kural G. Migren kliniğinde ortoptik bulguların önemi. 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Kasım, 2009:331

 

 • Kutluk S, Atilla H, Can D, Taylan H, Oto S, Şener C.  Anizometropik Ambliyopide NöroVizyon Tedavisi ile Kapama Tedavisinin Karşılaştırılması: Çok Merkezli Çalışma-İlk Sonuçlar, TOD 45. Ulusal Kongresi,  Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011: 177

 

 • Başkan C, Kutluk S, Bozarslan B, Yarangümeli AA, Kural G. Travmatik Glob Luksasyonu: Olgu sunumu. TOD 45. Ulusal Kongresi,  Girne-KKTC, Ekim 5-9, 2011: 421

 

 

 • Erdoğan B. Kutluk S., Özdemir EY, Kural G. Ambliyoplarda Kontrast Duyarlılık ve Retina Sinir Lifi Tabakası ile Maküler Kalınlıkların Değerlendirilmesi,  TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, Ekim 5-9, 2011: 477

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow