Hemen Ara 444 4 469 - 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet
Op. Dr. Füsun Uzunoğlu
Op. Dr.
Füsun Uzunoğlu
Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal ve Uluslararası Yayınları

Çeviri kitap bölümü :

"Handbook of Orthoptic Principles"

Şaşılık El Kitabı, Cashell, GTW;Durran, IM.

Çevirenler: Güzin İskeleli, Ufuk Demiroğlu, Füsun Uzunoğlu Sermet Matbaası,1986, Vize

Birim eğitim yayınlarında kitap bölümü :

Uzunoğlu, F: “Uveitlerde topikal tedavi”, Bölüm 4, Uveitlerde medikal tedavi, II. İlaçlar ve uygulama yolları, in: Uveitler Tanı, medikal tedavi ve cerrahi yaklaşımlar, TOD Eğitim yayınları, No 15, Eds: Özyazgan Y, Tutkun İTT, Kazokoğlu H, Galenos yayınevi, 2013, Istanbul, pp 395-404

Uzunoğlu, F: “Uveit ve sistemik steroidler”, Bölüm 4, Uveitlerde medikal tedavi, II. İlaçlar ve uygulama yolları, in: Uveitler Tanı, medikal tedavi ve cerrahi yaklaşımlar, TOD Eğitim yayınları, No 15, Eds: Özyazgan Y, Tutkun İTT, Kazokoğlu H, Galenos yayınevi, 2013, Istanbul, pp 411-421

Uzunoğlu, F: “Tek odaklı göz içi mercekleri ile görme kalitesi”, Bölüm 34, Optik refraksiyon rehabilitasyon temel bilgiler, TOD Eğitim yayınları, No 12, Ed. Tamçelik N, Özgün Ofset Ltd, Istanbul, 2010, pp 369-376

Uzunoğlu, F: “Çok odaklı göz içi mercekleri ile görme kalitesi”, Bölüm 35, Optik refraksiyon rehabilitasyon temel bilgiler, TOD Eğitim yayınları, No 12, Ed. Tamçelik N, Özgün Ofset Ltd, Istanbul, 2010, pp 377-384

Yayınlar ve sunumlar :

Uluslararası katkı:

Uzunoglu.F: Idiopathic uveitis, FFA findings. IOIS, Intraocular Inflammation Guidelines, Clinical Images: Ed. Alio J, Benezra D, 2001 (CD)

Uluslararası toplantılarda yapılmış tebliğ/poster sunumları:

1. Uzunoğlu F, Gökşin Z.: Herpes Zoster choroiditis. SOE 2001, poster, Istanbul, 2001
2. Uzunoğlu F., Gökşin Z.: Frequency of herpetic etiology in uveitis patients . SOE tebliğ, Istanbul, 2001
3. Gökşin Z, Uzunoğlu F, Üstüner A : A case report: Optic disc drusen found by RTA in a patient investigated for glaucoma. XXXV. Nordic Congress, poster, Tampere, Finland, 2002
4. Uzunoğlu, F: Idiopathic polypoid choroidal vasculopathy- four cases Afro-Asian Congress of Ophthalmology, poster, Istanbul, 2003
5. Uzunoğlu, F: Polipoid vaskülopatiler ve özellikli uveit olgularının sunumu, FFA klübü (Moderatör, Leyla S. Atmaca) Afrika-Asya Oftalmoloji kongresi, Istanbul, 2003,
6. Uzunoglu, F: Recurrence of granulomatous uveitis with inadvertent use of bimatoprost Congress of the International Uveitis Study Group, poster, Venice, 2004
7. Uzunoğlu F, Er H: Macular toxoplasmic chorioretinitis overlying cone dystrophy – a case report The second meeting for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE), poster, Cappadocia, 2008
8. Uzunoglu, F: Frosted branch angiitis following intravitreal triamcinolone injection. Tebliğ, Mediretina, Istanbul, 2010,
9. Uzunoglu, F: An unusual presentatation of ocular toxoplasmic chorioretinitis. Poster, Mediretina, Istanbul, 2010,
10. Soylu M, Uzunoglu F: Corticosteroid-induced central serous chorioretinopathy in patients with ocular toxoplasmosis, Euretina, Londra, 2014

Ulusal dergilerde basılmış yayınlar:


1. Uzunoğlu F, Mirzataş Ç: İki kriptoftalmi olgusu, Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV.Türk Oftalmoloji Kong. Bülteni, Uludağ Üni Basımevi, Bursa,1981, s 361-365
2. Uzunoğlu F, İskeleli G: Kronik şalazyonlarda lezyon içine kortizon enjeksiyonu, , Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV.Türk Oftalmoloji Kong. Bülteni, Uludağ Üni Basımevii Bursa,1981, s 392
3. Mirzataş Ç, Uzunoğlu F: Kronik dakriyosistitte Reinecke-Caroll tübü uygulaması, Türk Oftalmol. Gz, 1981, 11(XVI): 178-181
4. Mirzataş Ç, Uzunoğlu F: Doğumsal ve edinsel renk görme bozuklukları, Çağdaş Tıp Dergisi, 1982, 19(49): 3161-3162
5. Uzunoğlu F: Tek taraflı afaklarda optik düzeltmenin diplopi, forya-tropya ve binoküler görmeye etkisi, Türk Oft.Gz, 1986, 16(XXI):115-122
6. Uzunoğlu F: Afakinin kontakt lensle düzeltilmesi, Türk Oft. Gz, 1987, 17(XXII): 372-376
7. Uzunoğlu F: Tek Taraflı afaki ve binoküler tek görme Türk Oft.Gz,1987, 17(XXII): 324-326
8. Suyugül N, Uzunoğlu F, Çaldağ M: Kamaşma Testi I- normal olgular, Türk Oft.Gz., 1987, 17(XXII), 251-255, Türk Oft Kong. Tebliğ, 1982
9. Uzunoğlu F, Sunay E, Şentürk A,Erbil H: Akut nonspesifik ön üveit etiyolojisindeki Gram (-) bakteri- HLA B27 ilintisi Eds: Andaç K, Menteş J, Yağcı , ve ark : TOD XXVII. Ulus Kong Bült, 1993, Cilt III. s 1706, İzmir: Yeniyol Matbaası,1994.
10. Uzunoğlu F, Sunay E, Şentürk A,Erbil H: Akut nonspesifik ön üveit etiyolojisindeki Gram (-) bakteri- HLA B27 ilintisi T Klin Oftalmoloji, 1995, 4:139
11. Sunay E, Yazar M, Uzunoğlu F, Doğru S, Erbil H: Ön uveitler ve hipopyon .Kural G, Duman S (Ed.ler): TOD XXX. Ulus Kong Bült, Ankara, 1996, Cilt III. s 122,
12. Uzunoğlu F, Sunay E, Erbil H: Arka uveitlerde bromokriptin + siklosporin ve steroid + siklosporin kombinasyonlarının tedavi etkinliği açısından karşılaştırılması XXVIII. Türk Oftal. Kong Bült., 1994, pp 751-752
13. Uzunoğlu F, Südoğan S,Yazar M, Erbil H: Rosacea’lı hastalarda kuru göz bulguları ve kapak-konjunktiva florası XXVIII. Türk Oft. Kong. Bült , 1994 , pp 862-63
14. Sunay E,Yazar M, Uzunoğlu F, Doğru S, Erbil H: Ön üveitler ve hipopyon XXVIII. Türk Oft Kong. Bült., 1994, pp122-125
15. Sanma C, Sunay E, Uzunoğlu F, Şentürk A: Glokomlu ve normal gözlerde biomorfometrik değerler. XXVIII. Türk Oft. Kong. Bült, 1994, pp 1037-1038
16. Kaleağasıoğlu F, Uzunoğlu F, Dikici K: İmmünosupresif ilaçların immün ve enflamatuar göz hastalıklarının tedavisindeki yeri. Sendrom, 1995, 7(10):53-60
17. Uzunoğlu F, Sunay E, Gönenç D, Erbil H: Pediatrik uveitli olgularda etioloji (dört yıllık prospektif izleme). Kural G, Duman S (Ed.ler): TOD XXX. Ulus. Kong. Bült, Ankara, 1996, Cilt II. S 644,
18. Uzunoğlu F: Uveitlerde Laboratuar Ed Hasanreisoğlu, B. Türk Oft Derneği Ankara Şb Akademik eğitim programı 23. Ulusal Oftalmoloji kurusu, Uvea Hastalıkları ve Tedavisi . Şen Matbaa, Ankara, 2003 , pp 48-59
19. Uzunoglu F: Refraksiyonun yaşa bağlı değişiklikleri, in: 30. Ulusal Oftalmoloji kursu, Optik, refraksiyon, rehabilitasyon. Pasifik & Pasifik reklam tanıtım hizm., Istanbul, 2010, pp77-81
20. Uzunoglu F: Retina hastalıklarında refraksiyon değişiklikleri, Ret-Vit, 2010;18:özel sayı:138-144
21. Uzunoglu F: Gözün optik yapısı, uyum fizyolojisi ve büyüklerden farkı, in:Pediatrik Oftalmoloji, konuşmacı özet kitabı, Ed: Kemer ÖE, ve diğerleri, Ankara, pp 10-17 


Ulusal toplantılarda yapılmış tebliğ/poster sunumları:

1. Uzunoğlu F, Mirzataş Ç: İki kriptoftalmi olgusu, XV. Türk Oft. Kong. Tebliğ, Bursa, 1981
2. Uzunoğlu F, İskeleli G: Kronik şalazyonlarda lezyon içine kortizon enjeksiyonu, XV.Türk Oft. Kong , tebliğ, Bursa, 1981
3. Mirzataş Ç, Uzunoğlu F: Kronik dakriyosistitte Reinecke-Caroll tübü uygulaması, TOD aylık bilimsel toplantısı, tebliğ, İstanbul, 1981
4. Suyugül N, Uzunoğlu F, Çaldağ M: Kamaşma Testi I- normal olgular, XVI. Türk Oft Kong. Tebliğ, 1982
5. Uzunoğlu F, Sunay E, Şentürk A,Erbil H: Akut nonspesifik ön üveit etiyolojisindeki Gram (-) bakteri- HLA B27 ilintisi, TOD XXVII. Ulus Kong, poster, İzmir, 1993
6. Uzunoğlu F, Sunay E, Erbil H: Arka uveitlerde bromokriptin + siklosporin ve steroid + siklosporin kombinasyonlarının tedavi etkinliği açısından karşılaştırılması XXVIII. Türk Oftal. Kong, tebliğ, 1994
7. Uzunoğlu F, Südoğan S,Yazar M, Erbil H: Rosacea’lı hastalarda kuru göz bulguları ve kapak-konjunktiva florası XXVIII. Türk Oft. Kong, poster, 1994
8. Sunay E,Yazar M, Uzunoğlu F, Doğru S, Erbil H: Ön üveitler ve hipopyon XXVIII. Türk Oft Kong, poster, 1994
9. Sanma C, Sunay E, Uzunoğlu F, Şentürk A: Glokomlu ve normal gözlerde biomorfometrik değerler. XXVIII. Türk Oft. Kong, poster, 1994,
10. Uzunoğlu F, Sunay E, Gönenç D, Erbil H: Pediatrik uveitli olgularda etioloji (dört yıllık prospektif izleme), TOD XXX. Ulus. Kong, tebliğ, Ankara, 1996
11. Sunay E, Yazar M, Uzunoğlu F, Doğru S, Erbil H: Ön uveitler ve hipopyon . TOD XXX. Ulus Kong, Ankara, 1996
12. Uzunoğlu F, Karabaş L, Koç A, Kuyumcu S, Erbil H: Kliniğimizde izlenen Behçet hastalarının demografik özellikleri ve görme kaybına yol açan nedenler . XXXII.Türk Oft. Kongresi, serbest tebliğ, Bursa,1998,
13. Uzunoğlu F, Karabaş L, Şen V, Erbil H: Bietti’nin kristalin fundus distrofisi -iki olgu . XXXII. Türk Oftalmoloji kongresi, poster, Bursa, 1998
14. Toygar B, Bahadır M, Evyapan Ö, Uzunoğlu,F : Fakoemulsifikasyonda risk faktörleri:1403 olguda deneyim, olgu seçimi ve intraoperatif komplikasyonlar XXXIII. Türk Oftalmoloji kongresi, serbest tebliğ, İzmir, 1999
15. Bahadır M, Toygar B, Uzunoğlu F : 3,5 mm insizyonlu sütürsüz katarakt cerrahisi sırasında arka kapsül rüptürü gelişen olgularda sulkusa katlanabilir akrilik lens implantasyonu XXXIII. Türk Oftalmoloji kongresi, serbest tebliğ, İzmir, 1999
16. Toygar B, Bahadır M, Evyapan Ö, Uzunoğlu, F: Glokomlu ve oküler hipertansiyonlu olgularda Frequency Doubling Perimetri FDP. XXXIII. Türk Oftalmoloji kongresi, serbest tebliğ, İzmir, 1999
17. Uzunoğlu, F, Gökşin Z: Glokomlu hastalarda retina kalınlık analizi RTA’nın glokom tanısındaki yeri - olgu örnekleri , Geriatrik Oftalmoloji (Bahar Simpozyumu) serbest tebliğ, Istanbul, 2002
18. Uzunoğlu F, Gökşin Z,Üstüner A: Glokomun erken tanısında tarayıcı lazer polarimetri (NFA) ve retina kalınlık analizi (RTA) sonuçlarının değerlendirilmesi. 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, serbest tebliğ, Ankara, 2002
19. Uzunoğlu F, Büyükyıldız Z: Tedaviye dirençli bir sklerokeratit olgusu, 37. Ulusal Oftalmoloji kongresi, poster sunumu, Istanbul, 2003
20. Uzunoğlu, F, Öztürk M, Tolun H : Bilateral peripapiller subretinal neovasküler membranlı bir olgu, iki yıllık izleme . 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, poster sunumu, 2006
21. Uzunoğlu F, Külekçi M: Ani Görme kaybıyla seyreden optik disk druseni. 43. Ulusal Oftalmoloji kongresi, poster, Antalya, 2009
22. Uzunoglu F, Duman N : Santral seröz koryoretinopati -Toksoplazmik koryoretinit tedavisine eşlik eden nadir bir bulgu, 45. Ulusal Oftalmoloji kongresi, poster sunumu, Girne, 2011
23. Dülger E, Emiroglu R, Uzunoğlu F: Topikal steroid zemininde Herpetik ve bakteriyel keratit, TOD 36. Kış simpozymu, poster sunumu, Bursa, 23 Ocak, 2015

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al