Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Doç. Dr. LEVENT AKÇAY

Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Çömez AT., Akçay L., Doğan ÖK. Göz kapaklarının primer kötü huylu tümörleri. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2012;412-7
 • Akçay L, Kaplan A.T., Erdoğan B., Doğan Ö.K. Yüksek Miyopide İris Kıskaçlı Fakik Ön Kamara Lens Uygulaması: 3 Yıllık Takip. Türk Oftalmoloji Dergisi . 2010;40(3):165-70
 • Akçay L., Kartal B., Özgür Ö.R., Doğan Ö.K. Fasiyal Paraliziye Bağlı Lagoftalmi Varlığında Üst Kapağa Altın Ağırlık Uygulaması ve Göz İçi Basıncına Etkisi. Türk Oftalmoloji Dergisi .2008;38(5):417-26
 • Özgür Ö.R., Kaplan A., Akçay L., Geçer M., Doğan Ö.K. Eksternal Dakriyosistorinostomi Sırasında Alınan Lakrimal Kese Biyopsi Örneklerindeki Histopatolojik Bulgular. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2008;38(1):9-13.
 • Akçay L., Genç S., Orağlı M.K., Doğan Ö.K.Bikanaliküler silikon tüp ile entübasyon dakriyosistorinostominin primer olarak veya komplike olgularda kullanımı. Türk Oftalmoloji Gazetesi . 1998;371-74
 • Kaplan A.T., Akçay L., Erdoğan N.D., Doğan Ö.K. Bilateral optik disk ödemi ile başvuran sarkoidoz olgusu. Retina-Vitreus .2010;18(4):321-23
 • Karadağ O., Akçay L., Eraslan Ş.Ö., Çömez A.T., Doğan Ö.K. Katarakt cerrahisi uygulanan psödoeksfolyasyonlu hastalarda ameliyat sırası ve sonrası gelişen komplikasyonlar. Glokom-Katarakt .2008;3(3):190-92
 • Çömez A.T., Karadağ O.,Özgür Ö.,Akçay L, Doğan Ö.K. Göz kapağı kitlelerinin histopatolojik ve epidemiyolojik değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Gazetesi . 2007;37(2):84-92
 • Eraslan Ş., Akçay L., Özkurt Y.B., Karadağ O., Doğan Ö.K. Fakoemülsifikasyon esnasında arka kapsül perforasyonu gelişen olgularda ameliyat sırasında ve ikinci ameliyatla göz içi lens implantasyonu sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi . 2007;37(2):107-11
 • Eraslan Ş., Özkurt Y.B., Akçay L., Doğan Ö.K. Olgun kataraktlı hastalarda fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2006;36(6):477-80
 • Can Z.A., Akçay L.. Özkurt Y.B., Yılmaz İ., Doğan Ö.K. Yüksek miyopili gözlerde refraktif göz içi lens cerrahisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi.2006;36(1):39-43
 • Güveli A.K., Değer A., Arsan A.K., Akçay L., Doğan Ö.K. Oral asetazolamid ve intrakameral karbakolün fakoemülsifikasyon sonrası erken dönem göz içi basıncı üzerine etkileri. Türk Oftalmoloji Gazetesi.2005;35(1):35-40
 • Çömez AT.,Özkurt YB.,Akçay L.,Doğan ÖK.Tek gözlü hastalarda katarakt cerrahisi sonuçları.Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıp dergisi.2005;16(3) 122-26
 • Özgür Ö.R., Akçay L., Yıldız K., Doğan Ö.K.Stevens-Johnson Sendromlu olguda gelişen üst kapak entropiyumunun ön lamel repozisyonu ile düzeltilmesi. Türk Oftalmoloji Gazetesi.2004;34(6):466-72
 • Özgür Ö.R., Oğuz E.T., Karaman A., Özkurt Y., Akçay L., Arsan A.K., Doğan Ö.K. Yüksek riskli ve az riskli keratoplasti hastalarında donör yaşının greft saydamlığı üzerine etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi .2003;33(4/1):606-11
 • Akçay L., Külekçi Z., Genç S., Akyurt A., Oğuz E.T., Arsan A.K., Doğan Ö.K. Üst temporal sklerotomi yoluyla evisserasyon ve polietilen implant uygulanımı. Medical Network Oftalmoloji.2000;7(4)372-75
 • Akçay L, Çömez AT, Özgür ÖR, Karadağ O, Kaplan AT, Doğan ÖK. Simultaneous bilateral phacoemulsification and intraocular lens implantation. Türk Oftlamoloji Dergisi. 2013;43(3):106-12
 • Muslubaş IBS, Akçay L, Doğan ÖK, Konyalıoğlu AR.Visual outcomes after implantation of an aspheric diffractive multifocal intraocular lens. Türkiye klinikleri. 2013;22(2):102-06

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • L.Akçay,E.T.Oğuz,A.Ş.Kolan,H.Gedik,İ.Kuzu,Ö.K.Doğan, Kongre konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXVII.Ulusal Kongre Bülteni" bildiri kitapçığındaki "Antisepsi amacıyla ameliyat öncesi uygulanan povidon iodine solüsyonunun etkinliğinin başlama süresi", 1826-29 pp., Marmaris,Türkiye, Ekim 1993.Poster.
 • L.Akçay,A.Ü.Yener,Ö.K.Doğan, Kongre konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.Ulusal Kongre Bülteni" bildiri kitapçığındaki "Pödofakik büllöz keratopatililerde penetran keratoplasti", 893-94 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 1994.Poster.
 • M.Açıkgöz,A.Ü.Yener,L.Akçay,Ö.K.Doğan., Kongre konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.Ulusal Kongre Bülteni" bildiri kitapçığındaki "Afakik büllöz keratopatilerde penetran keratoplasti.", 895-96 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 1994.Poster.
 • E.T.Oğuz,B.Toygar,L.Akçay,V.Koçer,Ö.K.Doğan., Kongre konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.Ulusal Kongre Bülteni" bildiri kitapçığındaki "Betaxolol'un dil altı ve tek göze topikal kullanımının diğer göz içi basıncına etkisi", 689-90 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 1994.Poster.
 • E.T.Oğuz,A.Ersev,N.Kadem,L.Akçay, Kongre konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXIX.Ulusal Kongre Bülteni" bildiri kitapçığındaki "Trabekulektomi dokusunun histopatalojik incelenmesi", 64 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 1995.Poster.
 • L.Akçay,A.Ü.Yener,Ö.K.Doğan., Kongre konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXIX.Ulusal Kongre Bülteni" bildiri kitapçığındaki "Ekstrakapsüler katarakt cerrahisi ve arka kamara göziçi lensi uygulanan hastalarda arka kapsül kesifliği", 15 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 1995.Serbest bildiri.
 • E.Olgun,L.Akçay,G.Selim,Ö.K.Doğan, Kongre konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXX.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "PEKKE GİL sonrası arka kapsül kesifliği", 53 pp., Antalya,Türkiye, Eylül 1996.Serbest bildiri.
 • L.Akçay,S.Genç,Ö.K.Doğan,M.Orağlı,, Oküloplastik konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXXI.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Bikanaliküler silikon tüp ile entübasyon dakriyosistorinostominin primer olarak veya komplike olgularda kullanımı", 14 pp., İstanbul, Türkiye., Eylül 1997.Serbest bildiri.
 • L.Akçay,E.T.Oğuz,K.M.Orağlı,A.Bakan,Ö.K.Doğan., Oküloplastik konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXXII.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Üst temporal ekvatoryal sklerotomi yolu ile polietilen sfer (Medpor) kullanarak eviserasyon yöntemi", 38 pp., Antalya,Türkiye, Eylül 1998.Serbest bildiri.
 • L.Akçay,S.Genç,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Dermis-fat greft", 164 pp., İzmir,Türkiye, Ekim1999.Poster.
 • Z.Külekçi,A.K.Arsan,L.Akçay,Y.Özkurt,E.T.Oğuz,Ö.K.Doğan, Kornea konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXIV.Ulusal Kongre Bülteni" bildiri kitapçığındaki "Penetran keratoplastide subtenon anestezi", 99 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 2000.Serbest bildiri.
 • Ö.R.Özgür,A.K.Arsan,Y.Özkurt,L.Akçay, Tıbbi retina konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXIV.Ulusal Kongre Bülteni" bildiri kitapçığındaki "Psödoksantoma elastikum tanısı alan iki olgu", 170 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 2000.Poster.
 • Ö.R.Özgür,L.Akçay,A.K.Arsan,E.T.Oğuz,Ö.K.Doğan, Oküloplastik cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXXV.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Üst temporal sklerotomi yolu ile evisserasyon yöntemi ve polietilen implant kullanımı", 93 pp., İzmir,Türkiye, Eylül 2001.Serbest bildiri.
 • L.Akçay,B.U.Uslu,E.T.Oğuz,Ö.Karacan,Ö.K.Doğan, Kornea konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Limbal kök hücre ve amniyotik membran naklinde peritomi tekniği", 80 pp., Ankara,Türkiye, Ekim 2002. Serbest bildiri.
 • B.U.Uslu,E.T.oğuz,S.Bakbak,L.Akçay,Ö.K.Doğan., Kornea konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Birden fazla rekeratoplasti sonuçları", 60 pp., Ankara,Türkiye, Ekim 2002.Serbest bildiri.
 • B.Kalay,L.Akçay,A.K.Arsan,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yüksek inflamasyon riskli hastalarda katlanır heparin kaplı göz içi lensi kullandığında ameliyat sonrası inflamatuvar cevabın diğer göziçi lenslere göre başarısı", 205-06 pp., Ankara,Türkiye, Ekim 2002.Poster.
 • A.T.Çömez,L.Akçay,E.T.Oğuz,B.Kandemir,Ö.K.Doğan., Kornea hastalıkları ve keratoplastiler konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği XXIV.Kış Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Keratoplasti öncesi kapak,konjonktiva ve gözyaşı bozukluğu olan hastalarda cerrahi yaklaşım", 9 pp., Bursa,Türkiye, Ocak 2003.Serbest bildiri.
 • B.U.Uslu,L.Akçay,E.T.Oğuz,B.Kandemir,Ö.K.Doğan, Kornea konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Amniyotik membran nakli sonrası yapılan penetran keratoplasti sonuçları", 123 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2003.Serbest bildiri.
 • A.T.Çömez,L.Akçay,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküler onkoloji konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Göz kapaklarının primer malign tümörleri", 79 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2003.Serbest bildiri.
 • Ö.Karacan,E.T.Oğuz,B.Kandemir,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Kornea konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Desmatosel ve korneal ülser vakalarında penetran keratoplasti sonuçlarımız", 122 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2003.Serbest bildiri.
 • U.Kayabaşı,M.Özbaş,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Nörooftlamoloji konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Atipik optik nöropatiler", 158 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2003.Poster.
 • A.T.Çömez,L.Akçay,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküler onkoloji konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Göz kapaklarının benign tümörleri", 224 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2003.Poster.
 • K.Yıldız,L.Akçay,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Entropiyum cerrahisinde uygulanan farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması", 227 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2003.Poster.
 • K.Yıldız,L.Akçay,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ektropiyon cerrahisinde tedavi seçenekleri", 234 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2003.Poster.
 • . Ö.R.Özgür,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Üst temporal sklerotomi yolu ile evisserasyon", 234 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2003.Poster.
 • M.Özbaş,L.Akçay,Y.B.Özkurt,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Fakoemülsifikasyon cerrahisinde heparinli katlanır göz içi lensi implantasyonunun geç dönem sonuçları", 158 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 2004.Serbest bildiri.
 • U.Kayabaşı,B.kandemir,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Nörooftalmoloji konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Disk görünümünün multipl skleroz riski açısından önemi", 143 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2004.Serbest bildiri.
 • Z.Can,L.Akçay,Y.Özkurt,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Myopik gözlerde refraktif lens cerrahisi öncesi ve sonrası görme keskinliği ve komplikasyonları", 102 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2004.Serbest bildiri.
 • Ş.Eraslan,L.Akçay,Y.B.Özkurt,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Fakoemülsifikasyon esnasında arka kapsül perforasyonu gelişen olgularda primer ve sekonder göz içi lens implantasyonu sonuçları", 101 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2004.Serbest bildiri.
 • B.Kartal,E.T.Oğuz,B.Kandemir,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Kornea konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Derin anterior lamellar keratoplasti sonuçlarımız", 115 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2004.Serbest bildiri.
 • Ş.Eraslan,Y.B.Özkurt,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Olgun kataraktlı hastalarda fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçlarımız", 258 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2004.Poster.
 • A.T.Çömez,Y.B.Özkurt,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tek gözlü hastalarda katarakt cerrahisi sonuçları", 257 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2004.Poster.
 • O.Karadağ,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Katarakt cerrahisi uygulanan psödoeksfolyasyon sendromlu hastalarda ameliyat sırası ve sonrası gelişen komplikasyonlar", 262 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2004.Poster.
 • B.Kartal,S.Kuğu,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Glokom konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 39.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ahmed glokom valf implantasyonu için uzun skleral tünel tekniği", 103 pp., Antalya,Türkiye, Eylül 2005.Serbest bildiri.
 • Ş.Eraslan,Y.Özkurt,Ö.R.Özgür,Y.Oral,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 39.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Fakoemülsifikasyon sırasında vitreus kaybı meydana gelen olgularda ön kamaradaki vitreus görüntülenmesinde triamsinolon asetonid kullanımı", 251 pp., Antalya,Türkiye, Eylül 2005.Poster.
 • A.Kaplan,Ö.Özgür,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 39.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Eksternal dakriyosistorinostomide lakrimal kese biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi", 287 pp., Antalya,Türkiye, Eylül 2005.Poster.
 • B.Kartal,L.Akçay,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 39.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı olan hastalarda tedavi ve başarısı", 288 pp., Antalya,Türkiye, Eylül 2005.Poster.
 • İ.Yılmaz,Ö.R.Özgür,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 39.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Dakriyosistorinostomide H flep veU flep tekniklerinin karşılaştırılması", 290 pp., Antalya,Türkiye, Eylül 2005.Poster.
 • L.Akçay, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 39.Ulusal Kongresi,Kurs Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kapsüler kesifleşme ve kontraksiyon", 31-34 pp., Antalya,Türkiye, Eylül 2005
 • L.Akçay, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "Türk Oftalmoloji Derneği 39.Ulusal Kongresi,Kurs Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sert katarakt teknikleri", 514-20 pp., Antalya,Türkiye, Eylül 2005
 • L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,O.Karadağ,A.T.Kaplan,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Simultane bilateral fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu;Kabul edenler? Etmeyeneler?", 100 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006.Serbest bildiri.
 • A.T.Çömez,L.Akçay,V.Erdoğan,B.kandemir,S.Kuğu,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yüksek myopisi olan hastalarda katlanır fakik ön kamara göz içi lens implantasyonu", 101 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006.Serbest bildiri.
 • E.Kızıldağ,L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kanalikül yaralanmalarında cerrahi yaklaşım", 120 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006.Serbest bildiri.
 • C.Selvi,L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküler onkoloji konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Göz kapağı bazal hücreli karsinomlarında tedavi", 125 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006.Serbest bildiri.
 • A.T.Çömez,L.Akçay,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküler onkoloji konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Göz kapaklarının malign tümörleri", 285 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006. Poster.
 • M.Özbaş,L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Anoftalmik sokette sekonder implantasyon", 290 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006. Poster.
 • N.Erdoğan,L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Esansiyel blefarospazm tedavisinde Botulinum toksini enjeksiyonu ve/veya miyektomi", 295 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006. Poster.
 • Ş.Eraslan,L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Frontal askı ameliyatlarında otojen fasya lata ile biyolojik uyumlu politetrafloroetilen materyalin klinik bulguları", 297 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006.Poster.
 • B.Erdoğan,L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküler onkoloji konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Göz kapaklarının benign tümörleri", 298 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006.Poster.
 • L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,B.Erdoğan,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Üst kapak blefaroplastisinde üç cerrahi kesim tekniğinin karşılaştırması", 307 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2006.Poster.
 • M.Özbaş,L.Akçay,B.Kandemir,N.E.Dib,Ö.K.Doğan., Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ektopi lentis olgularında irise fikse katlanabilir göz içi lensi ve McCannel sütürasyon ile Siepser sütür bağlama tekniği uygulamaları", 74 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2007. Serbest Bildiri.
 • N.T.Günaydın,L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Oküler onkoloji konferansı dahilinde "TOD 41.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kapak tümörlü hastalarda tam kat kapak rekonstruksiyonu", 103 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2007. Serbest Bildiri.
 • Y.Oral,Ö.R.Özgür,M.Özbaş,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Şaşılık konferansı dahilinde "TOD 41.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Konjenital ptozis hastalarında ambliopi", 179 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2007.Poster.
 • B.Kandemir,E.Kızıldağ,L.Akçay,S.Kuğu,Ö.K.Doğan, Kornea konferansı dahilinde "TOD 41.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Periferik korneal perforasyon alanının korneal yama ile tamiri", 226 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2007.Poster.
 • L.Akçay,A.T.Kaplan,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan, Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD 41.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yüksek myopisi olan hastalarda açı destekli ve iris kıskaçlı ön kamara lensi uygulamaları", 302 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2007.Poster.
 • L.Akçay,Ö.K:DOğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 41.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Dirençli trikiaziste radyofrekans ablasyon", 314 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2007.Poster.
 • A.V.Erbaşaran,L.Akçay,B.kandemir,Ö.R.Özgür,A.T.Çömez,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 41.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kapak bozukluğu bulunan hastalarda keratoplasti ve tedavisi", 314 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2007.Poster
 • O.Karadağ,L.Akçay,Ö.R.Özgür,Ş.E.Özdil,A.T.Kaplan,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 41.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Epifora şikayeti ile gelen hastalarda punktum bozukluğu ve ortası delik punktum tıkacı uygulaması", 314 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2007.Poster.
 • Ş.E.Özdil,L.Akçay,Ö.R.Özgür,O.Karadağ,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 41.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Üst kapak blefaroplastisinde üç cerrahi kesim tekniğinin karşılaştırması", 315 pp., Antalya,Türkiye, Ekim-Kasım 2007.Poster.
 • N.E.Dib,L.Akçay,A.T.Çömez,A.T.Kaplan,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan., Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD.42.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Katarakt hastalarında çok odaklı (multifokal) göz içi lens implantasyonu.", 94 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2008. Serbest Bildiri.
 • A.T.Kaplan,L.Akçay,A.T.Çömez,Ö.R.Özgür,N.E.Dib,N.T.Günaydın,Ö.K.Doğan., Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD.42.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yüksek myopisi olan gözlerdekatlanabilir iki farklı ön kamara lensi uygulamaları", 102 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2008. Serbest Bildiri.
 • C.Selvi,B.Kandemir,L.Akçay,N.T.Günaydın,M.Özbaş,M.Daştan,Ö.K.Doğan, Kornea konferansı dahilinde "TOD.42.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Keratokonuslu olgularda keraring ve femtosecond laser birlikteliğinde görme keskinliği değişimleri.", 128 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2008. Serbest Bildiri.
 • N.T.Günaydın,L.Akçay,Ö.R.Özgür,İ.Yılmaz,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.42.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Rastgele seçilmiş hastalarda diod laser kanalikülorinostomi cerrahisinin başarısızlık nedenleri", 141 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2008. Serbest Bildiri.
 • L.Akçay,N.T.Günaydın,Ö.R.Özgür,A.T.Çömez,Ö.K.Doğan., Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.42.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Evisserasyon ve enükleasyon cerrahisi sonrası biyolojik uyumlu implantların açılması veya atılması olgularında histopatalojik değerlendirme", 142 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2008 Serbest Bildiri.
 • İ.Yılmaz,L.Akçay,M.Özbaş,Ö.R.Özgür,Ö.K.Doğan., Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD.42.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Akomodatif göz içi lenslerinde görsel sonuçlar", 212 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2008.Poster.
 • Ö.R.Özgür,L.Akçay,Ö.K.Doğan., Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.42.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İktiyozisli bir olguda bilateral üst ve alt kapak skatrisyel ektropiyon tamiri", 314 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2008.Poster.
 • A.V. Erbaşaran,B.Kandemir,O.Karadağ,L.Akçay,Ö.K.Doğan., Kornea konferansı dahilinde "TOD.42.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Rotasyonel keratoplasti sonuçlarımız", 418 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2008. Poster.
 • L.Akçay,N.T.Günaydın,B.Kandemir., Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD.43.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Katlanabilir yapay iris", 136 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2009. Serbest Bildiri.
 • B.Erdoğan,L.Akçay,N.T.Günaydın,Ö.K.Doğan., Kornea konferansı dahilinde "TOD.43.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Otogreftli pterjıum cerrahisinde elmas uçla (tur) yüzeyel keratektomi", 150 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2009. Serbest Bildiri.
 • C.Selvi,L.Akçay,B.Kandemir,N.T.Günaydın,A.T.Kaplan,Ö.K.Doğan., Kornea konferansı dahilinde "TOD.43.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Derin anterior lamellar keratoplasti ve Keraring implantasyonu yöntemlerinin karşılaştırılması", 153 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2009. Serbest Bildiri.
 • N.E.Dib,B.Kandemir,A.T.kaplan,L.Akçay,Ö.K.Doğan., Kornea konferansı dahilinde "TOD.43.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Pars plana vitrektomi geçirmiş gözlerde penetran keratoplasti sonuçlarımız", 163 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2009. Serbest Bildiri.
 • N.T.Günaydın,L.Akçay,S.Öskan,C.Selvi,Ö.K.Doğan., Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.43.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Diod Laser dakriyosistorinostomi cerrahisinde silikon tüp entübasyonunun cerrahi başarıdaki rolü", 182 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2009. Serbest Bildiri.
 • A.V.Erbaşaran,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.43.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Anoftalmik sokette hidrojel osmotik ekspander uygulaması", 183 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2009. Serbest Bildiri.
 • M.Daştan,L.Akçay,Ö.K.Doğan., Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD.43.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tek gözlü hastalarda katarakt cerrahisi sonuçlarımız", 273 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2009.Poster.
 • L.Akçay,I.B.sayman,A.T.Kaplan,Ö.K.Doğan., Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD.44.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yüksek myop hastalarda ön ve arka kamara fakik intraoküler lens implantasyonunda görme keskinliği ve kontrast duyarlılıklarının karşılaştırılması.", 115 pp., Antalya,Türkiye, Eylül-Ekim 2010. Serbest Bildiri.
 • Ö.R.Özgür,Y.Oral,C.Selvi,S.Öskan,L.Akçay,Ö.K.Doğan., Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.44.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Üst temporal sklerotomi yolu ile evisserasyonyapılan hastaların protezli protezsiz glob hareketlerinin karşılaştırılması", 464 pp., Antalya,Türkiye, Eylül-Ekim 2010.Poster.
 • Ö.R.Özgür,Y.Oral,A.K.Arsan,L.Yavuz,C.Selvi,L.Akçay., Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.44.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Üst temporal sklerotomi yolu ile evisserasyon yapılan hastaların gözyaşı miktarlarının Schirmer testi ile değerlendirilmesi.", 466 pp., Antalya,Türkiye, Eylül-Ekim 2010.Poster.
 • C.Selvi,Ö.R.Özgür,Y.Oral,S.Öskan,L.Akçay,Ö.K.Doğan, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.44.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Üst temporal sklerotomi yolu ile evisserasyon uygulamasında uzun dönem sonuçlarımız", 491 pp., Antalya,Türkiye, Eylül-Ekim 2010.Poster.
 • C.Selvi,Ö.R.Özgür,L.Yavuz,M.Daştan,L.Akçay,Ö.K.Doğan., Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.44.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Klasik evisserasyon uygulanan hastalarda uzun dönem sonuçlarımız", 492 pp., Antalya,Türkiye, Eylül-Ekim 2010.Poster.
 • L.Akçay, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.45.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Eviserasyon cerrahisinde implant açılımı ve yönetimi", 156 pp., Girne,Kıbrıs, Ekim 2011. Serbest Bildiri.
 • I.B.Sayman,L.Akçay,N.T.Günaydın,Ö.K.Doğan., Katarakt ve refraktif cerrahi konferansı dahilinde "TOD.45.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Asferik difraktif multifokal göz içi lensi implantasyonu uzun dönem sonuçlarımız", 291 pp., Girne,Kıbrıs, Ekim 2011.Poster.
 • S.Öskan,Ö.R.Özgür,C.Selvi,A.Y.Oral,L.Akçay,L.Yavuz., Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD.45.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Eviserasyon tekniğine ve yerleştirilen implant tiplerine göre açılma sıklığı ve nedenlerinin karşılaştırılması", 437 pp., Girne,Kıbrıs, Ekim 2011.Poster.
 • L.Akçay, Oküloplasti konferansı dahilinde "TOD 46.Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Epifora, Lakrimasyon ve Kuru Göz Sendromu tanısını doğru mu koyuyoruz?", 151-52 pp., Antalya, Ekim 2012

Uluslararası Yayınları:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Akcay L, Eser I, Kaplan AT, Taskıran CA, Dogan OK. Phakic anterior chamber lenses in very high myopia: an eighteen-month follow-up. Clinical Experimental Ophthalmology. 2012;40:275–81 DOI: 10.1111/j.1442-9071.2011.02632.x
 • Ozgur OR, Akçay L, Doğan OK. Evisceration via superior temporal sclerotomy. American Journal of Ophthalmology. 2005;139(1):78-86. DOI: 10.1016/j.ajo.2004.08.034
 • Oral Y, Ozgur OR, Akcay L, Ozbas M, Dogan OK. Congenital ptosis and amblyopia. Journal of pediatric ophthalmology and strabismus.2010;47(2):101-4. DOI: 10.3928/01913913-20100308-08
 • Ozerturk Y, Kubaloglu A, Sari ES, Koytak A, Capkin M, Akcay L, Evcili PS. Foldable iris-fixated phakic intraocular lens implantation for the correction of myopia: two years of follow-up.Indian J Ophthalmol. 2012 Jan; 60(1):23-8. DOI: 10.4103/0301-4738.91340
 • Akcay L, Kaplan AT, Kandemir B, Gunaydin NT, Dogan OK. Toric intraocular collamer lens for high myopic astigmatism after penetrating keratoplasty. Journal of cataract and refractive surgery.2009;35(12):2161-3. DOI: 10.1016/j.jcrs.2009.06.034
 • Ozgur OR, Akcay L, Tutas N, Ozkurt Y. Cicatricial upper and lower eyelid ectropion in an ichthyosis patient. Surgical correction. Journal of dermatological case reports. 2011;5(2):27-9. DOI: 10.3315/jdcr.2011.1068
 • Ozgur OR, Akcay L, Dogan OK. Primary implant placement with evisceration in patients with endophthalmitis. American Journal of Ophthalmology.2007;143(5):902-4.
 • Taskiran CA, Akcay L, Ozgur OR, Dogan OK. Evisceration with and without cornea preservation with posterior sclerotomies. Acta Ophthalmol. 2013 Jun 13. DOI: 10.1111/aos.12123.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • Akçay L,Sayman I. Cataract Surgery Outcomes konferansı dahilinde "Vienna 2011 XXIX Congress of The ESCRS" bildiri kitapçığındaki "Visual outcomes after implantation of an aspheric diffractive multifocal intraocular lens", 106 pp., Viyana, Avusturya, Eylül 2011
 • Akçay L, Gunaydın NT, Sayman I, Kaplan A, Doğan OK. Aspheric IOLs/Multifocal IOLs konferansı dahilinde "XXVIII Congress of the ESCRS" bildiri kitapçığındaki "Comparison of visual acuity and contrast sensivity between aspheric monofocal and multifocal intraocular lenses.", 91 pp., Paris,Fransa, Eylül 2010
 • Akçay L., Cataract surgery konferansı dahilinde "Türkmenistan Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Modern approach in the cataract treatment", 18-19 pp., Aşkabat,Türkmenistan, Temmuz 2010
 • Akçay L. Cataract surgery konferansı dahilinde "Türkmenistan Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İnfiniti Ozil IP", 20-21 pp., Aşkabat,Türkmenistan, Temmuz 2010
 • Akçay L,Kaplan AT, Eser I,Doğan OK. Refractive surgery konferansı dahilinde "Berlin 2008 XXVI Congress of the ESCRS." bildiri kitapçığındaki "Phakic anterior chamber angle-supported lens in very high myopia.", 3 pp., Berlin,Almanya, Eylül 2008
 • Eser I, Akçay L, Kaplan AT, Doğan ÖK. Refractive surgery konferansı dahilinde "American Academy of Ophtalmology 2008 Joınt Meeting." bildiri kitapçığındaki "Phakic anterior chamber lenses in high myopia.", 248 pp., Atlanta,ABD., Kasım 2008
 • Özgür Ö, Akçay L, Karadağ O,Doğan ÖK. Dacryology konferansı dahilinde "9th Congress of the international society of dacryology and dry eye." bildiri kitapçığındaki "Managment of punctum stenosis with perforated punctal plugs", 35 pp., İstanbul, Türkiye., Mayıs 2008
 • Akçay L. Cataract surgery konferansı dahilinde "Azerbaycan Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Standart FAKO da (koaksiyel) katarakt cerrahisi teknikleri", 35-39 pp., Bakü, Azerbaycan, Mart 2008
 • Akçay L, Özgür Ö, Doğan ÖK. Oculoplasty konferansı dahilinde "25th Meeting ESOPRS" bildiri kitapçığındaki "Evisceration via superior temporal sclerotomy", 116 pp., Lubyana, Slovenia., Eylül 2007
 • Özgür ÖR, Akçay L, Doğan ÖK. Oculoplasty konferansı dahilinde "XIII.Afro-Asian Congress of Ophthalmology." bildiri kitapçığındaki "Primary implant placement with evisceration in patients with endophthalmitis", 156 pp., İstanbul, Türkiye., Haziran 2004
 • Akçay L, Özgür ÖR, Doğan ÖK. Oculoplasty konferansı dahilinde "XIII.Afro-Asian Congress of Ophthalmology." bildiri kitapçığındaki "Evisceration with posterior sclerotomies", 156 pp. İstanbul, Türkiye., Haziran 2004
 • Çömez AT, Akçay L, Özgür ÖR, Yıldız K, Doğan ÖK. Oculoplasty konferansı dahilinde "XIII.Afro-Asian Congress of Ophthalmology." bildiri kitapçığındaki "Orbital augmentation of the anophthalmic socket.", 157 pp., İstanbul, Türkiye., Haziran 2004
 • Yıldız K, Akçay L,Özgür ÖR,.Doğan ÖK, Oculoplasty konferansı dahilinde "XIII.Afro-Asian Congress of Ophthalmology." bildiri kitapçığındaki "Treatment approches in involutional entropion and ectropion", 158 pp., İstanbul, Türkiye., Haziran 2004
 • Karaman A, Oğuz ET, Özgür ÖR, Uslu B, Akçay L,.Arsan AK,Doğan ÖK. Cornea and External Diseases konferansı dahilinde "XIII.Congress Of The European Society Of Ophthalmology" bildiri kitapçığındaki "İnfluence of postmortem time on corneal graft survival", 89 pp., İstanbul, Türkiye., Haziran 2001
 • Oğuz ET,Özgür ÖR, Karaman A,Özkurt Y, Akçay L. Arsan AK,Doğan ÖK. Cornea and External Diseases konferansı dahilinde "XIII.Congress Of The European Society Of Ophthalmology" bildiri kitapçığındaki "İndications of penetrating keratoplasty.", 89 pp., İstanbul, Türkiye., Haziran 2001
 • Özgür ÖR,Oğuz ET, Karaman A, Özkurt Y, Akçay L. Arsan AK,Doğan ÖK, Cornea and External Diseases konferansı dahilinde "XIII.Congress Of The European Society Of Ophthalmology" bildiri kitapçığındaki "The effect of donor age on graft clarity for high risked and low risked keratoplasty patients.", 90 pp., İstanbul, Türkiye., Haziran 2001
 • Akçay L, Külekçi Z, Genç S, Oğuz ET, Arsan AK, Doğan ÖK, Oculoplasty konferansı dahilinde " European society of ophthalmic plastic and reconstructive surgery." bildiri kitapçığındaki "Evisceration method using polyethylene orbital implant via upper temporal equatorial sclerotomy", 104 pp., İstanbul, Türkiye., Eylül 1999
 • Akcay L. Anterior segment konferansı dahilinde ‘The 3rd World Congress on
 • Controversies in Ophthalmology (COPHy)’ bildiri kitapçığındaki ‘Efficacy of Loteprednol etabonate and sodium hyaluronate in keratoplasty cases’ 37 pp., Istanbul, Turkey.2012 Poster.

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow