Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. AYŞE KIYAK

Göz Hastalıkları Uzmanı

1.  Çocuklarda Refraksiyon Ölçümünde Plus Optix Fotorefraktometresinin Etkinliği ve Doğruluğu ……..,sözlü bildiriTürk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre  2007 Antalya
2. A Case With Tuberculosis Suffering From Bilateral Sudden Loss Of  Vision İn The Postpartum Periyod…………….,poster sunuEuropean Neuro-Ophthalmology Society 2007 İstanbul
3. Makulada Spontan Gerileyen Lösemik İnfiltrasyon……….,poster sunuTürk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre  2008 Antalya
4. Eksudatif Tip Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansının Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab(.Lucentis) Enjeksiyonunun Erken Dönem Sonuçları…..…sözlü sunuTürk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre  2009 Antalya
5. Primer Ekzotropya Olgularında Prizma Adaptasyon Testinin Cerrahi Başarıya Etkisi…….sözlü bildiriTürk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre  2010 Antalya
6.  The Impact of Prism Adaptation Test on Surgical Outcome in Patients with Primary Exotropia.......poster sunu ve kongre kitapXI th Meeting of the Intarnational Strabismological Association 2010 İstanbul
7.  Accuracy of Plusoptix SO4 in Children and teens.....Can J Ophthalmol.
8. The Impact of Prism Adaptation Test on Surgical Outcome in Patients with   Primary Exotropia--- Clin Exp Optom. 2015 May;98(3):224-7 (ilk isim)
9.Şaşılık ve tedavisi  (EÜTH halk kitapları sağlık serisi) bölüm yazarlığı

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow