Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. ASLIHAN ÖZTÜRK

Göz Hastalıkları Uzmanı

Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde ve kitaplarda  yayınlananlar

1.Surgical treatment of consecutive exotropia. Öztürk A, Akar S, Gökyiğit B, Öğe Ö.F, Bayraktar Z, Yılmaz Ö.F. European Strabismological Association Transactions Book. 2004: 309-313

2.Çocukluk çağı izole göz travmaları ve takibi. Akar S, Gökyiğit B, Öztürk A, Yılmaz  Ö.F. Türk Oftalmoloji Gazetesi.2005;35(2):155-163

3.Demographic features and surgical approach in exotropic adults older than 40 years. Öztürk A, Akar S, Gökyiğit B, Utine A, Yılmaz Ö.F. European Strabismological Association Transactions Book.2005:239-243

4.Yüksek miyopide refraktif lens değişimi. Öztürk A, Küçüksümer Y, Altan Ç, Yılmaz  Ö.F. T. Oft.Gaz. 36,470-476,2006

Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.Çocukluk çağındaki olgularda vitreoretinal cerrahi sonuçları. Güngel H, Kapran Z, Öztürk A, Altan T, Bayraktar Z, Acar N, Ünver Y.B, Yaşar Ö, Öğe Ö.F. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, İstanbul, 2003

2.Çocukluk Çağında (0-16 yaş) vitreoretinal cerrahi uygulanan olgularda etyoloji. Öztürk A, Güngel H, Kapran Z, Altan T, Bayraktar Z, Acar N, Ünver Y.B, Aydemir T, Karakaya M. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, İstanbul, 2003

3.Pars plana vitrektomi uygulanan proliferatif vitreoretinopatili retina dekolmanı olgularında anatomik ve fonksiyonel başarı. Acar N, Öztürk A, Kapran Z, Bayraktar Z,  Altan T, Ünver Y.B,  Yılmaz Ö.F. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, İstanbul, 2003

4.Vitreoretinal surgical management of trauma in pediatric age group. Güngel H, Kapran Z, Altan T, Acar N, Bayraktar Z, Öztürk A. 3rd of Meeting of the EVRS, Sopron, Hungary, 2003

5.Frequency of trauma in pediatric vitrectomy cases. Öztürk A, Güngel H, Kapran Z, Altan T,  Acar N,  Bayraktar Z. 3rd  Meeting of the EVRS, Sopron, Hungary, 2003

6.Kırk  yaş üstü ekzotropya olgularında demografik özellikler ve cerrahi yaklaşım prensipleri. Öztürk A, Gök K, Gökyiğit B, Akar S, Eliaçık M,Yılmaz Ö.F. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Antalya, 2004

7.Neovasküler glokomda aynı seansta ahmed glokom valvi ve ekvatoryel kriyoterapi uygulaması. Öztürk A, Bayraktar Ş, Eren H, Altınsoy M, Eliaçık M, Aydemir T, Küçüksümer Y, Yılmaz Ö.F. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Antalya, 2004.

8.Çocukluk çağı ekzotropyalarında demografik özellikler. Gök K, Gökyiğit B, Akar S, Öztürk A,  Yılmaz Ö.F. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Antalya, 2004 

9.OCT ile elde edilen cup/disk oranları ile klinik muayenede tespit edilen cup/disk oranlarının karşılaştırılması. Aydemir T, Altınsoy M, Bayraktar Ş, Eren H, Öztürk A, Kaya V, Küçüksümer Y, Yılmaz Ö.F.TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Antalya, 2004

10.Deep anterior lamellar keratoplasty (DALK);6 months follow-up period. Doğan M, Öztürk A, Öztürker C, Kaya V, Bayraktar Ş, Eren H, Yılmaz Ö.F. 22nd Congress of the ESCRS, Paris, France, 2004

11. Yüksek miyopide refraktif lens değişimi sonuçları. Öztürk A, Küçüksümer Y, Eren H,  Kevser M.A,Yılmaz Ö.F. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Antalya, 2005

12.Egzantrik fiksasyonlu ve büyük açılı esotropya olgularında tek göze geriletme ile kombine faden operasyonunun etkinliği.Gökyiğit B, Akar S, Ocak B, Öztürk A, Yılmaz Ö.F. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Antalya, 2005

13.Refractive lens exchange for correction of high myopia. Küçüksümer Y, Utine C.A, Öztürk A, Yılmaz Ö.F. Congress of the ASCRS, Washington, USA, 2005

14.Anizometropik ambliyopide klinik özellikler ve tedavi sonuçları. Öztürk A, Gökyiğit B, Akar S,  Karakaya M, Yılmaz Ö.F. TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni , Antalya, 2005

15.Refraktif lens değişimi ile birlikte arka kapsüloreksis uygulanan yüksek miyop hastalarda retina dekolmanı. Demirel B, Küçüksümer Y, Eren H, Öztürk A, Kevser M.A, Yılmaz Ö.F. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Antalya, 2005

16. Consecutive exotropia development risk following a medial rectus faden operation. Akar S, Gökyiğit B, Öztürk A, Yılmaz Ö.F.32nd Annual Meeting American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus,2006

17.Retroequatorial recession of horizontal recti in the treatment of congenital nystagmus. Öztürk A, Gökyiğit B, Akar S, Yılmaz Ö.F. 32nd Annual Meeting American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus,2006

18. A new technique of inferior rectus recession operation. Gökyiğit B, Öztürk A, Akar S, Yılmaz Ö.F. 32nd Annual Meeting American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus,2006

19.Erken (4-8) ve Geç (9-14) Yaş Ambliyop Çocuklarda Kapama Tedavisinin Etkinliği. Öztürk A,Gökyiğit B, Akar S, Yılmaz Ö.F.TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni,2006

20.Küçük ve Orta Kayma Açılı Ekzotropyada Unilateral Lateral Rektus Geriletme
Öztürk A, Akar S, Gökyiğit B, Yılmaz Ö.F. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni,2006

21.Tek taraflı inferior oblik zayıflatma cerrahisi sonrası diğer göz inferior oblik adale fonksiyonunun değerlendirilmesi.Akar S, Gökyiğit B, Öztürk A, Altan Ç, Küçüksümer Y, Eren H, Yılmaz Ö.F. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni,2006

22.Alt rektus geriletmesinde yeni bir teknik. Gökyiğit B, Öztürk A, Akar S, Kaynak P, Akbaş U, Yılmaz Ö.F. TOD 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni,2006

23.Results of surgical treatment of dissiciated vertical deviation. Gökyiğit B, Eren A, Sabancı Ş, Öztürk A. World Ophtalmology Congress, 2008

24.Botulinum Toksin A, in infantile esotrophy treatment. 11th Meeting of the International Strabismological Association.İstanbul 2010 İstanbul. Gökyiğit B, Akar S, Öztürk A, Sabancı Ş, Kaya V, Demirok A,Yılmaz Ö.F

25. Surgical treatment of double elevator palsy. 11th Meeting of the International Strabismological Association.İstanbul 2010 İstanbul. Gökyiğit B, Akar S, Hekimhan Kaynak P, Öztürk A, Söyük Z, Kaya V,Yılmaz Ö.F.

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow