Top Arrow
Quick Appointment Icon
RANDEVU AL
Search Icon
Ara

Op. Dr. ALİ OLGUN

Göz Hastalıkları Uzmanı

Yayınlar:

SCI:

1- The Prevalence Of Anisometropia Aniso-Astigmatism And Amblyopia İn Neurofibromatosis Type 1. Ardagil A, Yaylali S, Erbil H,Olgun A, Aslan Z, Dolar A. Eur.J.Ophthalmol 2009 May-Jun; 19(3):470-4.
2- Idiopathic Hypertrophic Cranial Pachymeningitis Associated With Intermediate Uveitis Sevil Ari Yaylali, Aylin Ardagil Akcakaya, Nihal Işik, Hasan Hasbi Erbil, Ali Olgun, Zeki Aslan, Tulay Kansu Neuro-Ophtalmology April 2011, Vol. 35, No. 2 , Pages 88-91
3- Visual Performances With Monofocal, Accommodating, And Multifocal İntraocular Lenses İn Patients With Unilateral Cataract. Mesci C, Erbil Hh, Olgun A, Yaylali Sa. Am J Ophthalmol. 2010 Nov;150(5)
4- Differences İn Contrast Sensitivity Between Monofocal, Multifocal And Accommodating İntraocular Lenses: Long-Term Results. Mesci C, Erbil Hh, Olgun A, Aydin N, Candemir B, Akçakaya Aa. Clin Experiment Ophthalmol. 2010 Nov;38(8):768-77
5- Ocular Angiographic Findings İn Patients With Neurofibromatosis Type 1. Aylin Ardagil; Erbil, Hasan H.; Olgun Ali; Dolar, Ayşe; Göncü, Emek Kocatürk; Yaylali, Sevil Ari; Horoz, Hasan. Neuro-Ophthalmology. Jun2008, Vol. 32 Issue 3, P141-146.
6- Effect Of Intracameral Bevacizumab Injection On Intraocular Pressure And Rubeosis Iridis İn Patients With Neovascular Glaucoma Secondary To Proliferative Diabetic Retinopathy And Central Retinal Vein Occlusion. Mehmet Demir, Zeynep Acar,  Yekta Sendul,  Delil Ozcan, Ali Olgun, Hakan Sensoz,  Dilek Guven. Mıtteılungen Klosterneuburg Mar 2014 Vol. 64 ; Issue: 3
7- Effectiveness of the Lower Eyelid Suspension Using Fascia Lata Graft for the Treatment of Lagophthalmos due to Facial Paralysis. Sendul SY, Cagatay HH, Dirim B, Demir M, Acar Z, Olgun A, Can E, Guven D. Biomed Res Int. 2015;2015:759793. doi: 10.1155/2015/759793. Epub 2015 Mar 4.
8- Sendül selam yekta,burcu dirim,demir mehmet,zeynep acar,demir atilla gökçe,ali olgun,tiryaki semra,cemile uçgul,dilek guven (2016). Tarsoaponeurectomy as an alternative in difficult blepharoptosis cases. BMC Ophthalmology, 16(1), Doi: 10.1186/s12886-016-0208
9- Melih Ustaoglu, Murat Karapapak, Semra Tiryaki, Ayse Burcu Dirim, Ali Olgun, Eyup Duzgun, Selam Yekta Sendul, Delil Ozcan, Dilek Guven. Demographic characteristics and visual outcomes of open globe injuries in a tertiary hospital in Istanbul, Turkey. European Journal of Trauma and Emergency Surgery https://doi.org/10.1007/s00068-018-1060-2.
10- Sendul SY, Dirim B, Atılgan CU, Demir M, Olgun A, Demir ST, Uzun SU, Arsalan GD, Guven D. Anterior tarsal flap rotation combined with anterior lamellar reposition in the repair of cicatricial upper eyelid entropion.  Arq Bras Oftalmol. 2018 Jan-Feb;81(1):47-52. doi: 10.5935/0004-2749.20180011.
11- Dirim B, Sendul SY, Demir ST, Kacar H, Olgun A, Ergen E, Uzun SU, Guven D. Peripapillary choroidal thickness in contralateral eyes after evisceration of diseased eyes.  Arq Bras Oftalmol. 2018 Jul-Aug;81(4):276-280. doi: 10.5935/0004-2749.20180056.
12- Olgun A, Imamoğlu S, Karapapak M, Düzgün E, Kaçar H. Endophthalmitis After XEN Gel Stent Implantation: 2 Cases. J Glaucoma. 2018 Dec;27(12):e191-e194. doi: 10.1097/IJG.0000000000001076.
13-  Atila Gokce Demir, Ali Olgun, Dilek Guven, Mehmet Demir, Selam Yekta Sendul, Ozge Pinar Akarsu Acar, Hakan Kacar. The effect of combined phacotrabeculectomy, trabeculectomy and phacoemulsification on the corneal endothelium in the early stage: a preliminary study. Int Ophthalmol. 2018 Nov 23. doi: 10.1007/s10792-018-1044-6.

 

SCI Dışı Dergiler:

1- Preseptal Selüliti Taklit Eden Metastatik İntraorbital Kitle. Ali olgun, ayşegul mavi yıldız, semra tiryaki demir, isilay kavadarli, ayşe burcu dirim, mehmet demir, selam yekta sendul, dilek guven. MN Oftalmoloji, Eylül 2016, Cilt 23, Sayı 3, 193.
2- Difraktif (Acrismart) Ve Refraktif (Rezoom ) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Cem Mesci, Sinan Yakut, Aylin Ardagil, Ayşe Dolar Bilge, Ali Olgun, Senem Salar, Hasan Erbil.  Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi.  Yıl:2010 Cilt:19 Sayı:1 Sayfa:13-19
3- Mitomisin C Eşliğinde Derin Sklerektomi Sonrası Uzun Dönem Ultrason Biyomikroskopi Bulguları. Mesçi, Cem; Olgun, Ali; Erbil, Hasan H.; Salar, Senem. Turkish Journal Of Ophthalmology / Turk Oftalmoloji Dergisi. Sep/Oct2011, Vol. 41 Issue 5, P299-303.
4- Diyabetik Ve Hipertansif Hastalarda Renal-Oküler Komplikasyonların Prevalansı. Uz. Dr. Selami İbilioğlu, Uz. Dr. Banu Mesci, Dr. Ali Olgun, Doç Dr. Mehmet Uzunlulu, Prof Dr. Aytekin Oğuz. Diyabet Bilimi Mart 2010, Cilt/8 Sayı/2, Yıl/8 S 43-48.
5- Demir M, Güven D, Şendül Y, Acar Z, Olgun A. Diyabetik Epiretinal Membranlar Nedeniyle 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Ameliyatı Geçiren Hastaların Klinik Sonuçları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt: 48, Say›: 4, 2014 / The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital, Volume: 48, Number 4, 2014
6- Mavi a, olgun a, dirim ab, yıldız aa, güven d. Johanson Blizzard Sendromun’da Göz Bulguları. Şişli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, Cilt: 49, Say›: 3, 2015 / The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital, Volume: 49, Number 3, 2015 DOI: 10.5350/SEMB.20150325092912
7- Trabekülektomi Sonrası 5-Florourasile Bağlı Gelişen Kistoid Maküla Ödemi. Mehmet DEMİR, Hakan ŞENSÖZ, Yekta ŞENDÜL, Ali OLGUN. Glokom-Katarakt. 2015, Cilt 10, Sayı 1 Sayfalar: 053-054.
8- Mehmet DEMİR, Zeynep ACAR, Ali OLGUN, Sönmez ÇINAR, Hakan SENSÖZ, Dilek GÜVEN. Sağlıklı Bireylerde Yaşlanmanın Retina Sinir Lifi Tabakası Ganglion Hücre Kompleksi ve Merkezi Maküla Kalınlığı Üzerindeki Etkisi. MN Oftalmoloji cilt/yıl 22 sayı 1 2015 s 94-98.
9- Dilek Güven, Orhan Kara, Mehmet Demir, Selam Yekta Şendül, Efe Can, Ali Olgun. Non-Penetran Derin Sklerektomi ve Trabekülektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Glo-Kat 2015;10:219-223.
10- Comparison of Modifications in Flap Anastomosis Patterns and Skin Incision Types for External Dacryocystorhinostomy: Anterior-Only Flap Anastomosis with W Skin Incision versus Anterior and Posterior Flap Anastomosis with Linear Skin Incision. Dirim B, Sendul SY, Demir M, Ergen E, Acar Z, Olgun A, Tiryaki S, Sensoz H, Guven D. ScientificWorldJournal. 2015;2015:170841. doi: 10.1155/2015/170841. Epub 2015 Jun 21.
11- Pigmente paravenöz retinokoroidal atrofi: bir olgunun multimodal görüntüleme ile değerlendirilmesi. atila gökçe demir, dilek güven, hakan şensöz, ali olgun. mn oftalmoloji, eylül 2016, cilt 23 sayı 3, 184.
12- Long term transneuronal retrograde degeneration of the retinal ganglion cells in patients with cerebral ınfarction, serebral infark hastalarında uzun dönemde retinal ganglion hücrelerinin transnöronal retrograde dejenrasyonu. ali atakhan yıldız, ayşegül mavi yıldız, zeynep ayşe acar, dilek güven, ali olgun, selam yekta şendül. turkiye klinikleri j ophthalmol 2016;25(3):164-73. doi: 10.5336/ophthal.2015-47455
13- Vitamin d seviyesinin nonproliferatif diabetik retinopatili hastalardaki diabetik maküla ödemine etkisi. mavı yıldız aysegül,güven dılek,yıldız alı atakhan,demır mehmet,olgun alı  (2016). retina vitreus , 24(1), 49-51
14- Çölyak Hastalığına Bağlı Gelişen Bilateral Optik Atrofi. Ali OLGUN, Mehmet DEMİR, Saniye UZUN, Erdem ERGEN, Dilek GÜVEN. MN Oftalmoloji 2017;24(2):125-127.
15- Comparison of Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex with Optical Coherence Tomography in Thyroid-Associated Orbitopathy. Burcu DİRİM, Selam Yekta ŞENDÜL, Pınar AKARSU, Zeynep ACAR, Mehmet DEMİR, Ali OLGUN, Semra TİRYAKİ, Erdem ERGEN, Dilek GÜVEN. World Clin J Med Sci 2017;1(1):20-5
16- Surgical approach to retinal detachment with primary congenital glaucoma. Ali Olgun, Dilek Guven, Eyup Duzgun, Selam Yekta Sendul, Hakan Kacar. Medicine Science 201, doi: 10.5455/medscience.2017.06.8673
17- İntraorbital Yer Kaplayıcı Lezyonlar: Klinik, Radyolojik ve Patolojik Sonuçları. Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim, Alpaslan Alkan, Cemile Üçgül Atılgan, Adem Yılmaz, Ali Olgun, Semra Tiryaki Demir, Dilek Güven. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, DOI: 10.5350/SEMB.20170822042332
18- Bir Olgu Serisi Bilateral Regmatojen Retina Dekolmanı: Kliniğimizdeki İnsidansı, Tedavi ve Takip Sonuçları. Atila Gökçe DEMİR, Dilek GÜVEN, Ali OLGUN, Mehmet DEMİR, Erdem ERGEN. Ret-Vit 2017;26:175-177
19- Evaluation of Central Macular Thickness and Perifoveal Ganglion Cell Complex Thickness with Optical Coherence Tomography in Cases with Primary Open Angle Glaucoma and Ocular Hypertension. Semra TİRYAKİ DEMİR, Selam Yekta ŞENDÜL, Burcu DİRİM, Cemile ÜÇGÜL ATILGAN, Ali OLGUN, Erdem ERGEN, Dilek GÜVEN, Çağrı TÜRKER. World Clin J Med Sci 2017;1(2):60-6 doi: 10.5336/worldclin.2016-54125
20-  İbrahim Çağrı TÜRKER, Semra TİRYAKİ DEMİR, Dilek GÜVEN, Yekta ŞENDÜL, Ayşe Burcu DİRİM, Ali OLGUN. Treatment of Subhyaloid Hemorrhages in Valsalva Retinopathy After Cataract Surgery. Journal of Retina-Vitreous 2018 , Vol 27 , Num 1.

 

Yurtiçi Sözlü Bildiriler:

1- Katarakt Hastalarında Bilateral Akomodatif Göziçi Lenslerle Karşılaştırılmalı Uzun Dönem Klinik Sonuçları. Ayşe Dolar Bilge, Cem Mesci, Ali Olgun, Bahadır Candemir, Aylin Ardagil, Hasn Erbil. Tod 43. Ulusal Kongresi Söz-Krc/112.
2- Katarakt Ameliyatları Sonrası Difraktif (Tecnis) Ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerin Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması. Ali Olgun, Cem Mesçi,Hasan Erbil, Ayşegül Açıkalın. Tod 42. Ulusal Kongresi
>3- Mitomisin C Eşliğinde Derin Sklerektomi Uygulanan Olgularda Uzun Dönemdeki Ultrason Biyomikroskopi Bulguları. Ali Olgun, Cem Mesci, Hasan Erbil, Güzide Akçay,Aylin Ardagil-Akçakaya, Sevil Arı Yaylalı. Tod 44. Ulusal Kongresi Söz-Gl/020.
4- Ayşegül mavi, ali olgun, ayşe burcu dirim, ali atakhan yıldız, dilek güven. Johanson Blizzard Sendromu. TOD 36. Kış Sempozyumu 23-25 Ocak 2015 Bursa.
5- Efe Can, Ali Olgun, Dilek Güven, Mehmet Demir, Burcu Dirim, Delil Özcan, Hakan Şensöz. Primer Açık Açılı Glokom ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Peripapiller koroid kalınlığı ile optik koherens tomografi glokom parametrelerinin karşılaştırılması. SS-GL-08 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
6- Mehmet Demir, Erdem Ergen, Dilek Güven, Ali Olgun, Zeynep Acar. İdiyopatik Epiretinal Membran Cerrahisi Geçiren Diyabeti Olan ve Olmayan Hastaların Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması. SS-VRC-12 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
7- Xen 45 jel stent erken dönem sonuçlarımız [SS-GL-16].  Ali Olgun, Eyüp Düzgün, Hakan Kaçar, Yekta Selam Şendül, Burcu Ayşe Dirim, Semra Tiryaki Demir, Dilek Güven. Tod 51. Ulusal Kongresi.
8- Tedaviye Direnç Gösteren Preseptal Selülit. 2015 3th Today and Future In Glaucoma, Tallinn (OS-001). Olgun Ali, Yıldız Mavi Ayşegül, Demir Tiryaki Semra, Kavadarlı Işılay, Dirim Ayşe Burcu, Demir Mehmet, Şendul Selam Yekta, Güven Dilek.
9- Limbal konjonktival otogreftli pterjium cerrahisinde sütürsüz otolog kan kullanımı ile sütürlü tekniğin karşılaştırılması. [SS-KO-19]. Delil Özcan, Eyüp Düzgün, Dilek Güven, Ali Olgun, Selam Yekta Şendül, Melih Ustaoğlu, Murat Karapapak. Tod 51. Ulusal Kongresi.
10- Glokom cerrahisi sonrası bleb morfolojisinin biyomikroskop ve ön segment optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. [SS-GL-18]. Murat Karapapak, Ali Olgun, Eyüp Düzgün, Ayşe Burcu Dirim, Selam Yekta Şendül, Hakan Kaçar, Mehmet Egemen Karataş, Dilek Güven. TOD 51. Ulusal kongresi
11- Zayıf Levator Fonksiyonu Olan Pitozis Olgularında Tars Fiksasyonlu ve Orbiküler Kas Fiksasyonlu Silikon Rod ile Frontal Askılama Tekniklerinin Karşılaştırılması. [SS-OPC-10]. Gürcan Doğukan Arslan, Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim, Cemile Üçgül Atılgan, Mehmet Demir, Semra Tiryaki Demir, Ali Olgun, Dilek Güven. TOD 51. Ulusal kongresi

 

Yurtiçi Poster

1-Levator Aponevrozu Cerrahisi Sonrasında Görülen Konjonktiva Prolapsusu Ve Tedavi Yöntemi:Olgu Sunumu. Ayşe Dolar, Cem Mesci, Ali Olgun, Hasan H. Erbil. Tod Ulusal Kongresi Pos/371.
2- Çocukluk Çağı Göz Travmaları. Aylin Ardagil, Hasan Hasbi Erbil, Mehmet Ali Özkan, Ali Olgun, Sevil Arı Yaylalı, Cem Mesci. Tod 44. Ulusal Kongresi Pos/186.
3-Koroidal Subretinal Neovasküler Membranlı Olgularımızın Demografik Özellikler Ve Etiyolojik Etkenler Yönünden Değerlendirilmesi. Ali Olgun, Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil-Akçakaya, Hasan H. Erbil, Cem Mesci, Fariz Sadigov. Tod 44. Ulusal Kongresi Pos/196.
4-Regmatojen Retina Dekolmanlarında Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlarımız.  Hasan H. Erbil, Aylin Ardagil-Akçakaya, Sevil Arı Yaylalı, Ali Olgun, Asiye Aybar,  Fariz Sadigov, Cem Mesci, Hasan Horoz. Tod 44. Ulusal Kongresi Pos/571.
5. Kombine Fakoemülsifikasyon-Trabekülektomi Cerrahisinin Trabekülektomi İle Karşılaştırılması. Ali Olgun, Ali Atakhan Yıldız, Orhan Kara, Mehmet Demir, Ayşe Burcu Dirim, Dilek Güven Çakmak. Tod 48. Ulusal Kongresi Pos/0104.
7. Nörofibramatosis Tip 1 Hastalarında Anizometropi, Anizo-Astigmatizma Ve Ambliyopi Prevalansı. Aylin Ardagil Akçakaya, Sevil Arı Yaylalı, Ali Olgun, Zeki Aslan, Ayşe Dolar Bilge, Hasan H. Erbil. Tod 42. Ulusal Kongresi.
8. Nazofarenks Kanserli Olguda Gelişen Ve Gerilemeyen Preseptal Selülit. Ali Olgun, Bahadır Candemir, Senem Salar, Aylin Ardagil, Hasan Hasbi Erbil. Tod 42. Ulusal Kongresi.
9. Kistoid Makula Ödeminin Eşlik Ettiği Bir İdiyopatik Hipertrofik Kranial Menenjit Olgusu. Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil, Nihal Işık, Hasan H. Erbil, Ali Olgun, Zeki İlke Aslan, Tüley Kansu. Tod 42. Ulusal Kongresi.
10. Güven D, Kara O, Demir M, Can E, Olgun A. Vitrektomi sonrası glokom nedeniyle uygulanan filtrasyon cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.
11. Ön ve arka flep anastomozu, düz cilt kesisi yapılan external DSR’lerle sadece ön flep anastomozu ve zigzag cilt kesisi yapılan DSR’lerin karşılaştırılması Ayşe Burcu Dirim, Erdem Ergen, Mehmet Demir, Selam Yekta Şendül, Zeynep Acar, Ali Olgun. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.
12. ;Uzun Süre Takipli Santral Seröz Retinopatili Olgunun Sunumu. Mehmet Demir, Dilek Güven, Yekta Şendül, Ali Olgun, Erdem Ergen.TOD 38. Bahar Sempozyumu İstanbul.
13. Pigmente Paravenöz Retinokoroidal Atrofi: Bir Olgunun Multimodal Görüntüleme İle Değerlendirilmesi. Atilla Gökçe Demir, Dilek Güven, Hakan Şensöz, Ali Olgun. TOD 38. Bahar Sempozyumu İstanbul.
14. Hakan Şensöz, Ayşe Burcu Dirim, Yekta Şendül, Mehmet Demir, Zeynep Acar, Ali Olgun. Periorbital Bazal Hücreli Karsinomanın Eksizyonu ve Orta Hat Alın Flebi ile Onarımı:Ameliyat Sonucu ve Flep Komlikasyonlarının Yönetimi. P1 TOD 36. Kış Sempozyumu 23-25 Ocak 2015 Bursa.
15. Işılay Özdemir Kavadarlı, Ali Olgun, Hakan Kaçar, Dilek Güven. Sağlıklı Türk Çocuklarındaki Normatif Optik Kohorens Tomografi ve Speküler Mikroskopi Referans Değerleri. PS0068 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
16. Semra Tiryaki Demir, Selam Yekta Şendül, Ayşe Burcu Dirim, Ali Olgun, Saniye Üke Uzun, Zeynep Ayşe Acar, Mehmet Demir, Dilek Güven. Primer Açık Açılı Glokom ve Oküler Hipertansiyonlu Olgularda Optik Kohorens Tomografi ile Santral Makula Kalınlığı ve Perifoveal Ganglion Hücre Kompleks Kalınlığının Değerlendirilmesi. PS0053 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
17. Ali Olgun, Mehmet Demir, Saniye Uzun, Erdem Ergen, Dilek Güven. Çölyak Hastalığına Bağlı Gelişen Bilateral Optik Atrofi. PS0429 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
18. Mehmet Demir, Delil Özcan, Yekta Şendül, Ali Olgun, Dilek Güven. Tek Taraflı Optik Sinir Hipoplazisi ve Ambliyopi. PS0428 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
19. Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim, Mehmet Demir, Ali Olgun, Erdem Ergen, Dilek Güven. Ostegenezis İmperfekta Tanısı Alan Olguda Göz Bulguları; Olgu Sunumu. PS 0443 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
20. A. Burcu Dirim, Yekta Şendül, Zeynep Acar, Ali Olgun, Mehmet Demir, Semra Tiryaki Demir, Saniye Üke Uzun, Dilek Güven. Eviserasyon Cerrahisinde İki Farklı Posterior Sklerotomi Tekniğinin Karşılaştırılması. PS 0565 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
21. Ali Olgun, Dilek Güven, Mehmet Demir, Atilla Gökçe Demir, Atakhan Yıldız, Hakan Kaçar. Morning Glory Sendromu: Olgu Sunumu. PS0778 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
22. Hakan Kaçar, Delil Özcan, Ali Olgun, Erdem Ergen, Zeynep Acar, Dilek Güven. Osteoporoz-Pseudoglioma sendromlu iki olgunun oküler bulgularının incelenmesi. PS 1019 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
23. Atilla Gökçe Demir, Dilek Güven, Ali Olgun, Mehmet Demir, Zeynep Ayşe Acar. Bilateral regmetojen retina dekolmanı: kliniğimizdeki insidansı, tedavi ve takip sonuçları. PS1044 TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul-Harbiye.
24. XEN jel stent cerrahisi sonrası gelişen hipertrofik bleb tedavisi [PS-0077]. Ali Olgun, Eyüp Düzgün, Murat Karapapak. TOD 51. Ulusal kongresi
25. Trabekülektomili hastada Xen jel stent implantasyonu [PS-0016]. Eyüp Düzgün, Ali Olgun, Delil Özcan. TOD 51. Ulusal kongresi
26. Kıvrık XEN jel stent [PS-0024]. Eyüp Düzgün, Ali Olgun, Delil Özcan, Murat Karapapak. TOD 51. Ulusal kongresi
27. Alt kapak ektropion cerrahisi sonuçlarımızın etyolojik faktörlere yönelik değerlendirilmesi [PS-0530] A. Burcu Dirim, Yekta Şendül, Semra Tiryaki Demir, Ali Olgun, Egemen Karataş, Dilek Güven. TOD 51. Ulusal kongresi

 

Yurdışı Poster

 1. Ocular Angiographic Findings İn Patients With Neurofibromatosis Type 1. Aylin Ardagil; Erbil, Hasan H.; Olgun, Ali; Dolar, Ayşe; Göncü, Emek Kocatürk; Yaylali, Sevil Ari; Horoz, Hasan. 8th European Neuro-Ophtalmology Society Meeting (Eunos).
 2. Comparison Of Phacotrabeculectomy And Trabeculectomy In The Treatment Of Primary Open Angle Glaucoma Surgery. 2015 19th Escrs Winter Meeting, Istanbul. Ali Olgun, Ayşe Burcu Dirim, Delil Ozcan, Zeynep Acar, Dilek Cakmak Guven, Mehmet Demir.
 3. A Comparison Of Conjunctical Autograft And Conjunctival Transpositional Flap Techniques İn Primary Pterygium. 2015 19th Escrs Winter Meeting, Istanbul. Ayşe Dolar Bilge, Ali Olgun, Fariz Sadigov, Ilke Bahceci Simsek.
 4. Coexıstence Of Bılateral Congenıtal Cataract And Unılateral Oculodermal Melanosıs In Down Syndrome : A Case Report. 2015 19th Escrs Winter Meeting, Istanbul. Zeynep Acar, Dilek Cakmak Guven, Ayşe Burcu Dirim, Ali Olgun.
 5. Effect of intravitreal bevacizumab on diabetic macular edema phacoeulsification surgery in diabetic patients who underwent grid/or and panretinal laser photocoagulation. 2015 19th Escrs Winter Meeting, Istanbul. M. Demir, D. Guven, Y. Sendul, A. Olgun, Y. Baraç.
 6. Transneuronal Retrograde Degeneration Of The Retinal Ganglion Cells In Patients With Cerebral Infarction. Ali Atakhan Yildiz, Aysegul Mavi Yildiz, Ayse Zeynep Acar, Ali Olgun, Dilek Guven. 15th ESASO Retina Academy 2015 22-24 October 2015 Barcelona/Spain.
 7. Kombine Fakotrabekülektomi, Trabekülektomi Ve Fakoemülsifikasyon Cerrahilerinin, Erken Dönemde, Kornea Endoteline Etkileri. Ali Olgun, Atilla Gökçe Demir, Işılay Kavadarlı, Selam Yekta Şendül, Semra Tiryaki Demir, Mehmet Demir, Burcu Dirim, Dilek Güven. 14th Congress of BSOS & Today-Future in Glaucoma 4, 26-29 may 2016, pp-002.

  20

 • HABERLER

 • 0

 • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

 • 70

 • BASINDA BİZ

 • 20

 • BİYONİK GÖZ

Left Arrow
Right Arrow