Top Arrow
Search Icon
Ara

Op. SEDA MÜTEVELLI, MD

Eye Diseases Specialist
 1. S. Mutevelli, K. Elmas,A. Altınsoy, “ Çift Optik Disk mi? Peripailler Kolobom mu?” TOD 45. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2011 – Poster Sunumu
 2. Elmas,S. Mutevelli, A. Altınsoy, “ Vitrektomi öncesi Anti VEGF zamanlaması ” TOD 45. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2011 – Poster Sunumu
 3. S. Mutevelli, K. Elmas, Ö. Bilen, A. Altınsoy, “Effect of Cataract Surgery Combined with Intravitreal Bevacizumab İnjection on Progression of Diabetic Retinopathy ” European Society of Cataract and Refractive Surgeons, XXIX. Congress; Vienna-Austria, Eylül 2011 – Poster Sunumu
 4. M . Citirik, S. Mutevelli, , S.S. Ozkan, N.Kabataş, O.Zilelioğlu “Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Gelişen Subfoveal Koroid Neovaskülarizasyonlarının Tedavisinde Fotodinamik Tedavi Uygulamasının Geç Dönem Sonuçları” Turkiye Klinikleri J Ophthalmology 2009, Sayı 18, No: 4 ; 216-222
 5. M . Citirik, S. Mutevelli, , S.S. Ozkan, E.Kabatas , O.Zilelioğlu “Proliferatif Diyabetik Retinopatili Hastalarda Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Nüks Vitre İçi Kanamaları” Journal of Retina –Vitreous 2008, Cilt 16, Sayı 4; 273-277
 6. Ozdamar, S. Mutevelli, U. Han, D. İleri, B. Onal, O. Ilhan, J. Karakaya,O. Zilelioglu “A Comparative Study of Tissue Glue and Vicryl Suture for Closing Limbal-Conjunctival Autograft and Histologic Evaluation after Pterygium Excision” Cornea Vol.27 Numbers :5, 552-558, June -2008 )
 7. Batman, Y. Ozdamar, O. Aslan, K. Sonmez, S. Mutevelli, G. Zilelioglu “Tissue Glue in Sutureless Vitreoretinal Surgery for the Treatment of Wound Leakage” Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging Vol. 39 Numbers: 2 March/April 2008
 8. Citirik, S. Mutevelli, , S.S. Ozkan, E.Soykan, O. Aslan, , E.Kabatas “ Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonlu Olgularda Gelişen Foveal Koroidal Neovaskülarizasyonlarda Fotodinamik Tedavi Sonuçları” MN Ophthalmology 2008, Sayı 15, No: 1 ; 23-26
 9. S. Mutevelli, M. Citirik, S.S. Ozkan, E. Soykan, N. Kabatas, O. Zilelioglu “Vitreus içi Kanamalarında Etiyoloji ve Klinik Bulgular ” TOD 41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Kasım 2007 – Poster Sunumu
 10. S. Mutevelli, M. Citirik, S S. Ozkan, E. Soykan, E. Kabatas, O. Zilelioglu “ Rekürrens Vitreus içi Kanamalarında Etiyoloji ve Klinik Bulgular ” TOD 41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Kasım 2007 – Poster Sunumu
 11. S S. Ozkan, E. Soykan, S. Mutevelli, N. Berker, M. Citirik “Trabeülektomi Sonrası Gelişen Koroid Dekolmanlarında Risk Faktörleri ve Cerrahi Seçiminin Etkisi” TOD 41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Kasım 2007 – Poster Sunumu
 12. Aktas, M. Citirik, C. Batman, E. Kabatas, S.Mutevelli,S.S. Ozkan, O. Zilelioglu “Retina Pigment Epitel Distrofilerinde Oküler Bulgular ” TOD 41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Kasım 2007 – Poster Sunumu
 13. Simsek, M. Citirik, A.B. Çankaya, S. Mutevelli, A., Batman, O.Zilelioglu “Outcome of Releasable Suture Trabeculectomy” Journal of Glaucoma-Cataract 2007 Volume: 3 Numbers 2; 171-174
 14. Batman, Y. Ozdamar, O. Aslan, K. Sonmez, S. Mutevelli, G. Zilelioglu “Using Tissue Glue For the Closure of Scleral Sites in Vitreoretinal Surgery” Journal of Retina –Vitreous 2007, Volume 15, Numbers 4; 243-248
 15. Acaroglu ,Y.Ozdamar, S.Mutevelli,O.Zilelioglu “It is not what you have already diagnosed? ” 8th European Neuro-ophthalmology Society Meeting Istanbul-Turkey , May 2007 – Poster Session
 16. Batman, Yasemin Ozdamar, K. Sonmez, S. Mutevelli, O. Aslan, G. Zilelioglu “Using Tissue Glue for Closing Site Ports in Vitreoretinal Surgery” American Academy of Ophthalmology, The Eye M.D Association, Las Vegas, Nevada , November 2006, Video Presentation
 17. S. Mutevelli, Y. Ozdamar, D. Ileri, N. Aktas, O. Zilelioglu, B. Unal, U. Han, O. Ilhan “ Konjunktival Otogreftli Pterjium Cerrahisinde Doku Yapiştırıcıları Kullanımının Klinik ve Histolojik Değerlendirilmesi” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Sözlü Sunum
 18. Ozdamar, C. Batman, O. Aslan, K. Sonmez, S. Mutevelli, O. Zilelioğlu “Vitroretinal Cerrahide Doku Yapıştırıcıları Kulanımı” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Sözlü Sunum
 19. S. Mutevelli, S.S. Ozkan, E. Soykan, M. Citirik, O. Arslan, E. Kabatas “Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonlu Olgularda Gelişen Foveal Koroidal Neovaskülarizasyonlarda Fotodinamik Tedavi Sonuçları” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Poster Sunumu
 20. Aktas, D. Ileri, G. Acaroglu, E. Kabatas, S. Mutevelli, O. Zilelioğlu “İris Pigment Epitel Kistlerinde Cerrahi Tedavi” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Poster Sunumu
 21. H. Mutluay, E. Kabatas, R. Gursel, N. Aktas, S. Mutevelli, K. Teberik “Restriktif Şaşılıklarda Yüksek Miyopi” TOD 40. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2006 – Poster Sunumu
 22. Simsek, M. Citirik, A. Batman, S. Mutevelli, O. Zilelioglu “Alınabilir Sütürlü Trabekülektomi ile Standart Trabekülektomi Cerrahisinin Komplikasyonları ve Etkinliğinin Karşılaştırılması ” TOD 39. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Eylül 2005– Poster Sunumu
 23. S. Mutevelli, N. Berker, U. Elgin, E. Soykan, S.S. Ozkan, O. Zilelioglu “Behçet Hastalığındaki Retinal Ven Oklüzyonu İnsidansının Belirlenmesi” TOD 39. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Eylül 2005– Poster Sunumu
 24. S. Mutevelli, Y. Ozdamar, E. Soykan, N. Aktas, O. Zilelioglu “Eksternal Dakriosistorinostomilerde Uygulanan Silikon Tüp İntübasyonunun Prognoza Etkisi” TOD 39. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Eylül 2005– Poster Sunumu
 25. Simsek , M. Citirik, A.Batman, S. Mutevelli, O. Zilelioglu “Efficacy and Complications of Releasable Suture Trabeculectomy and Standard Trabeculectomy ”International Ophthalmology Volume 26, Numbers 1-2 / April, 2005
 26. S. Songur, S. Mutevelli, S.S. Ozkan, E. Soykan, T. Bicer “Bilateral Visual Loss In a Patient With Systemic Lupus Erythematosus And Antiphospholipid Syndrome” TOD 38. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2004 – Olgu Sunumu
 27. S. Mutevelli, E.Soykan, N.Berker, S.S. Ozkan, E.Kabatas “Vogt-Koyanagi Sendromlu Genç Adult Hasta ” TOD 38. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi; Ekim 2004 – Olgu Sunumu

  20

 • NEWS

 • 0

 • CORPORATE PUBLICATIONS

 • 80

 • MEDICAL TOURISM

 • 20

 • BOOKS

Left Arrow
Right Arrow