Top Arrow
Search Icon
Ara

Op. PIRAYE KÜRKÇÜOĞLU, MD

Eye Diseases Specialist

International Articles

Takmaz TCan İ, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Aşık Ş. “Effect of bimatoprost on intraocular pressure after phacoemulsification in eyes with exfoliation syndrome”, Acta Ophthalmol Scand, 85, 262-266, (2007).

Takmaz T, Aşık Ş, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Comparison of intraocular pressure lowering effect of once daily morning vs evening dosing of latanoprost/timolol maleate combination”, Eur J Ophthalmol, 18, 60-65, (2008).

Takmaz T, Kösekahya P, Kürkçüoğlu P. “Anterior segment morphometry and intraocular pressure change after uneventful phacoemulsification”, Turkish Journal of Medical Sciences, 43, 289-293, (2013).

International Reports

Ö, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. “Combined steroid and cyclosporine-A therapy in serpiginous choroiditis with bilateral macular involvement”, 3rd Mediterranean Retina Meeting, 13-15 June, İstanbul, Turkey, 57, 2008.

Hajimatov S, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Can İ. The effect of phacoemulsification on progression of diabetic retinopathy. 4th Mediterranean Retina Meeting, July 2-4, İstanbul, Turkey, 60, 2010.

Bayraktar S, Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Yıldız Y, Takmaz T, Can İ. Subhyaloid hemorrhage and retinal vein occlusion due to retinal artery macroaneurysm (RAM). 4t Mediterranean Retina Meeting, July 2-4, İstanbul, Turkey, 62-63, 2010.

National Articles

Altıntaş Koçak A, Genç İ, Kürkçüoğlu P, Şimşek Ş. “Fakoemülsifikasyonda kullanılan farklı konsantrasyonlardaki NaHyaluronatın postoperative göziçi basıncına etkileri”, T.Oft.Gaz. 36,59- 63,(2006).

Takmaz TGenç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Glokom olgularında kontrast duyarlılık ile görme alanı ve optik sinir başı stereometrik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, MNOftalmoloji, 14, 100-104, (2007).

Gürdal C, Bilkay H, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Üst gözkapağı blefaroplasti başarısı ve olası komplikasyonları”, MN Oftalmoloji, 16, 121-125, (2009).

Ergür Ö, Bayhan HA, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. “Proliferatif diyabetik retinopati tedavisinde tek başına panretinal fotokoagülasyon (PRF) ile PRF ve intravitreal bevacizumab kombinasyonunun karşılaştırılması”, Retina-Vitreus, 17 (4),272-277, (2009).


National Reports


Kürkçüoğlu(Güngör) P, 
Çıkman Z, Çağlar N, Durmuş M. “Kliniğimizde trabeküler cerrahi sonuçlarımız”; T.O.D 24.Ulusal Kongresi; Ankara; 9-12 Eylül 1990

Durmuş M, Çıkman Z, Baykal O, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Ersoy C. “Rekürran herpetik keratit tedavisinde trifluridin ve trifluridin + debritman kombinasyonunun karşılaştırılması”; T.O.D 24.Ulusal Kongresi; Ankara; 9-12 Eylül 1990

Çağlar N, Çıkman Z, Durmuş M, Baykal O, Kürkçüoğlu(Güngör)

Rekürran herpetik keratit tedavisinde krioterapinin rolü”; T.O.D 24.Ulusal Kongresi; Ankara; 9-12 Eylül 1990

Demireller T, Velisoy S, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Gürsel E. “Asimetrik inferior oblik hiperfonksiyonu ve ambliopi arasındaki ilişki”; T.O.D 27.Ulusal Kongresi ve 6.Yaz Sempozyumu; Marmaris; 27-30 Ekim 1993

Velisoy S, Demireller T, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Gürsel E. “Myektomi ve tenotomi”; T.O.D 27.Ulusal Kongresi ve 6.Yaz Sempozyumu; Marmaris; 27-30 Ekim 1993

Demireller T, S.Velisoy, P.Kürkçüoğlu(Güngör), Eren A.K, Gürsel E. “Katarakt cerrahisinden sonra oluşan korneal astigmatizmin tedavisinde argon lazer sütürotomi”; T.O.D 27.Ulusal Kongresi ve 6.Yaz Sempozyumu; Marmaris; 27-30 Ekim 1993

Takmaz T, Aşık Ş, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Psödoeksfoliasyon sendromlu katarakt hastalarında fakoemülsifikasyon sonrası bimatoprost damlatılmasının erken dönem göziçi basıncına etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 236, 2005.

Takmaz T, Aşık Ş, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Günde bir kez sabah veya akşam uygulanan Latanoprost/Timolol sabit kombinasyonunun göziçi basıncını düşürücü etkilerinin karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 186, 2006.

Takmaz TGenç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Glokom olgularında kontrast duyarlılık ile görme alanı ve optik sinir başı stereometrik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 197, 2006.

Takmaz T, Öztürk N, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Oküler hipertansiyonda santral kornea kalınlığı ve Heidelberg retina tomografisi 3 optik sinir başı bulguları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 66, 2007.

Kürkçüoğlu PZ
, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Gürdal C, Can İ. “İris neovaskülarizasyonlarında intrakameral bevacizumab”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 262, 2007.

Soyugelen G, Takmaz T, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Glokomlu gözlerde fakoemülsifikasyonun göziçi basıncı ve kullanılan ilaç sayısına etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 164, 2007.
 
Kürkçüoğlu PZ
, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Ergür Ö, Can İ. “İntravitreal triamsinolon enjeksiyonu sonrasında göziçi basınç değişimi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 254, 2007.

Öztürk N, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Trabekülektomi sonucu oluşan ön kamara silikliği ve hipotoniye yönelik yapılan girişimler ve sonrasında gelişen koroid dekolmanı ve kataraktın tedavisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 160-161, 2007.

Öztürk N, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Oküler hipertansiyonda Heidelberg retina tomografisi 3 optik sinir başı parametreleriyle “S.T.A.R. II” ile hesaplanan glokom gelişme riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 149, 2007.

Gürdal C, Bilkay H, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Blefaroplasti sonuçları ve olası komplikasyonlar”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 105, 2007.

Ergür Ö, Kürkçüoğlu P, Takmaz TGürdal C, Can İ“Proliferatif diyabetik retinopatide tek başına panretinal fotokoagülasyon tedavisi ile intravitreal bevacizumab artı panretinal fotokoagülasyon tedavisinin karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 158, 2008.

Aşık Nacaroğlu Ş, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Tohumoğlu Ö, Can İ. “Mitomisin C ile yapılan fakotrabekülektomi sonrasında görülen dekompresyon retinopatisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 365, 2008.

Soyugelen G, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ“Dirençli glokom olgularında Ahmed glokom valvi implantasyonu sonuçlarının değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji, Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 366, 2008.

Ergür Ö, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz TCan İ. “Bilateral maküler tutulumu olan akut serpijinöz koroiditli hastada sistemik steroid ve siklosporin A tedavisiyle birlikte intravitreal triamsinolon asetonid uygulaması”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 454, 2008.

Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Ergür Ö, Takmaz T, Can İ. “Valsalva manevrası ile gelişen preretinal hemorajili olgunun YAG lazer hyaloidotomi ve pnömotik yer değiştirme yöntemiyle tedavisinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 495, 2008.

Takmaz TÇelik H, Kürkçüoğlu P, Aşık Nacaroğlu Ş, Can İ. “Travmayı takiben yapılan girişimler sonucu oluşan flep sorunu ve tedavisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 233-234, 2009.

Ergür Ö, Çelik H, Kürkçüoğlu P, Bayhan HA, Can İ. “Makula ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon enjeksiyonunun göz içi basıncına etkisinin fakik ve psödofakik hastalarda karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 427, 2009.

Kürkçüoğlu P, Çelik H, Ergür Ö, Bayhan HA, Can İ. “Eksüdadif tip yaşa bağlı makula dejeneresansı olgularında tek başına fotodinamik tedavi ile kombine ranibizumab sonuçlarının karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 434, 2009.

Tohumoğlu Ö, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Başlangıç primer açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonda retina sinir lifi tabakası kalınlığının karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 300, 2010.

Bayraktar S, Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Yıldız Y, Takmaz T, Can İ. “Retina arter makroanevrizma basısı sonucu gelişen subhyaloid hemoraji ve retina ven dal tıkanıklığı”, Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 357, 2010.

Shuhratbek H, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz TCan İ. “Fakoemülsifikasyonun diabetik retinopati progresyonu üzerine etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 368, 2010.

Aksoy B, Kürkçüoğlu P, Çağlayan M, Takmaz T, Ayan M. “Diabetik maküler ödem tedavisinde intravitreal ranibizumab uygulamasının erken dönemli sonuçları”, Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.

Kürkçüoğlu P, 
Aksoy B, Takmaz T, Ayan M. “Retinal vendal tıkanıklıklarında intravitreal ozurdeks implantasyonunun erken dönem sonuçları”, Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.

Takmaz T, Akmeşe E, Kürkçüoğlu P, Çağıl N. “Fakoemülsifikasyon sonrası prostaglandine bağlı gelişen kistoid makula ödemi”, Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.


Book translations

Kürkçüoğlu P. “Sekonder Açık Açılı Glokomlar”, “Lense Bağlı Açık Açılı Glokomlar” Glokom: Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası; Wills Göz Hastanesi; Çeviri Ed. Gürdal C, Takmaz T, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, 24-67, 2011.


Publications in other journals


Çağlar N, Kaya M, Baykal O, Kürkçüoğlu(Güngör) P. “Bir olgu nedeniyle sjögren sendromu”; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Bülteni, 21(4), 983-987; 1989

Çağlar N, Manga G, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Otman E. “Ptozis’li hastalarımızda cerrahi Sonuçlar”; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Bülteni, 21(4), 1061-1067; 1989

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Takmaz TCan İ, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Aşık Ş. “Effect of bimatoprost on intraocular pressure after phacoemulsification in eyes with exfoliation syndrome”, Acta Ophthalmol Scand, 85, 262-266, (2007).

Takmaz T, Aşık Ş, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Comparison of intraocular pressure lowering effect of once daily morning vs evening dosing of latanoprost/timolol maleate combination”, Eur J Ophthalmol, 18, 60-65, (2008).

Takmaz T, Kösekahya P, Kürkçüoğlu P. “Anterior segment morphometry and intraocular pressure change after uneventful phacoemulsification”, Turkish Journal of Medical Sciences, 43, 289-293, (2013).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Ö, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz TGürdal C, Can İ. “Combined steroid and cyclosporine-A therapy in serpiginous choroiditis with bilateral macular involvement”, 3rd Mediterranean Retina Meeting, 13-15 June, İstanbul, Turkey, 57, 2008.

Hajimatov S, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Can İ. The effect of phacoemulsification on progression of diabetic retinopathy. 4th Mediterranean Retina Meeting, July 2-4, İstanbul, Turkey, 60, 2010.

Bayraktar S, Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Yıldız Y, Takmaz T, Can İ. Subhyaloid hemorrhage and retinal vein occlusion due to retinal artery macroaneurysm (RAM). 4t Mediterranean Retina Meeting, July 2-4, İstanbul, Turkey, 62-63, 2010.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Altıntaş Koçak A, Genç İ, Kürkçüoğlu P, Şimşek Ş. “Fakoemülsifikasyonda kullanılan farklı konsantrasyonlardaki NaHyaluronatın postoperative göziçi basıncına etkileri”, T.Oft.Gaz. 36,59- 63,(2006).

Takmaz TGenç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Glokom olgularında kontrast duyarlılık ile görme alanı ve optik sinir başı stereometrik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, MNOftalmoloji, 14, 100-104, (2007).

Gürdal C, Bilkay H, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Üst gözkapağı blefaroplasti başarısı ve olası komplikasyonları”, MN Oftalmoloji, 16, 121-125, (2009).

Ergür Ö, Bayhan HA, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. “Proliferatif diyabetik retinopati tedavisinde tek başına panretinal fotokoagülasyon (PRF) ile PRF ve intravitreal bevacizumab kombinasyonunun karşılaştırılması”, Retina-Vitreus, 17 (4),272-277, (2009).


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


Kürkçüoğlu(Güngör) P, 
Çıkman Z, Çağlar N, Durmuş M. “Kliniğimizde trabeküler cerrahi sonuçlarımız”; T.O.D 24.Ulusal Kongresi; Ankara; 9-12 Eylül 1990

Durmuş M, Çıkman Z, Baykal O, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Ersoy C. “Rekürran herpetik keratit tedavisinde trifluridin ve trifluridin + debritman kombinasyonunun karşılaştırılması”; T.O.D 24.Ulusal Kongresi; Ankara; 9-12 Eylül 1990

Çağlar N, Çıkman Z, Durmuş M, Baykal O, Kürkçüoğlu(Güngör)

Rekürran herpetik keratit tedavisinde krioterapinin rolü”; T.O.D 24.Ulusal Kongresi; Ankara; 9-12 Eylül 1990

Demireller T, Velisoy S, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Gürsel E. “Asimetrik inferior oblik hiperfonksiyonu ve ambliopi arasındaki ilişki”; T.O.D 27.Ulusal Kongresi ve 6.Yaz Sempozyumu; Marmaris; 27-30 Ekim 1993

Velisoy S, Demireller T, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Gürsel E. “Myektomi ve tenotomi”; T.O.D 27.Ulusal Kongresi ve 6.Yaz Sempozyumu; Marmaris; 27-30 Ekim 1993

Demireller T, S.Velisoy, P.Kürkçüoğlu(Güngör), Eren A.K, Gürsel E. “Katarakt cerrahisinden sonra oluşan korneal astigmatizmin tedavisinde argon lazer sütürotomi”; T.O.D 27.Ulusal Kongresi ve 6.Yaz Sempozyumu; Marmaris; 27-30 Ekim 1993

Takmaz T, Aşık Ş, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Psödoeksfoliasyon sendromlu katarakt hastalarında fakoemülsifikasyon sonrası bimatoprost damlatılmasının erken dönem göziçi basıncına etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 236, 2005.

Takmaz T, Aşık Ş, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Günde bir kez sabah veya akşam uygulanan Latanoprost/Timolol sabit kombinasyonunun göziçi basıncını düşürücü etkilerinin karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 186, 2006.

Takmaz TGenç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Glokom olgularında kontrast duyarlılık ile görme alanı ve optik sinir başı stereometrik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 197, 2006.

Takmaz T, Öztürk N, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Oküler hipertansiyonda santral kornea kalınlığı ve Heidelberg retina tomografisi 3 optik sinir başı bulguları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 66, 2007.

Kürkçüoğlu PZ
, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Gürdal C, Can İ. “İris neovaskülarizasyonlarında intrakameral bevacizumab”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 262, 2007.

Soyugelen G, Takmaz T, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Glokomlu gözlerde fakoemülsifikasyonun göziçi basıncı ve kullanılan ilaç sayısına etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 164, 2007.
 
Kürkçüoğlu PZ
, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Ergür Ö, Can İ. “İntravitreal triamsinolon enjeksiyonu sonrasında göziçi basınç değişimi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 254, 2007.

Öztürk N, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Trabekülektomi sonucu oluşan ön kamara silikliği ve hipotoniye yönelik yapılan girişimler ve sonrasında gelişen koroid dekolmanı ve kataraktın tedavisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 160-161, 2007.

Öztürk N, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Oküler hipertansiyonda Heidelberg retina tomografisi 3 optik sinir başı parametreleriyle “S.T.A.R. II” ile hesaplanan glokom gelişme riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 149, 2007.

Gürdal C, Bilkay H, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Blefaroplasti sonuçları ve olası komplikasyonlar”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 105, 2007.

Ergür Ö, Kürkçüoğlu P, Takmaz TGürdal C, Can İ“Proliferatif diyabetik retinopatide tek başına panretinal fotokoagülasyon tedavisi ile intravitreal bevacizumab artı panretinal fotokoagülasyon tedavisinin karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 158, 2008.

Aşık Nacaroğlu Ş, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Tohumoğlu Ö, Can İ. “Mitomisin C ile yapılan fakotrabekülektomi sonrasında görülen dekompresyon retinopatisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 365, 2008.

Soyugelen G, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ“Dirençli glokom olgularında Ahmed glokom valvi implantasyonu sonuçlarının değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji, Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 366, 2008.

Ergür Ö, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz TCan İ. “Bilateral maküler tutulumu olan akut serpijinöz koroiditli hastada sistemik steroid ve siklosporin A tedavisiyle birlikte intravitreal triamsinolon asetonid uygulaması”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 454, 2008.

Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Ergür Ö, Takmaz T, Can İ. “Valsalva manevrası ile gelişen preretinal hemorajili olgunun YAG lazer hyaloidotomi ve pnömotik yer değiştirme yöntemiyle tedavisinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 495, 2008.

Takmaz TÇelik H, Kürkçüoğlu P, Aşık Nacaroğlu Ş, Can İ. “Travmayı takiben yapılan girişimler sonucu oluşan flep sorunu ve tedavisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 233-234, 2009.

Ergür Ö, Çelik H, Kürkçüoğlu P, Bayhan HA, Can İ. “Makula ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon enjeksiyonunun göz içi basıncına etkisinin fakik ve psödofakik hastalarda karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 427, 2009.

Kürkçüoğlu P, Çelik H, Ergür Ö, Bayhan HA, Can İ. “Eksüdadif tip yaşa bağlı makula dejeneresansı olgularında tek başına fotodinamik tedavi ile kombine ranibizumab sonuçlarının karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 434, 2009.

Tohumoğlu Ö, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Başlangıç primer açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonda retina sinir lifi tabakası kalınlığının karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 300, 2010.

Bayraktar S, Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Yıldız Y, Takmaz T, Can İ. “Retina arter makroanevrizma basısı sonucu gelişen subhyaloid hemoraji ve retina ven dal tıkanıklığı”, Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 357, 2010.

Shuhratbek H, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz TCan İ. “Fakoemülsifikasyonun diabetik retinopati progresyonu üzerine etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 368, 2010.

Aksoy B, Kürkçüoğlu P, Çağlayan M, Takmaz T, Ayan M. “Diabetik maküler ödem tedavisinde intravitreal ranibizumab uygulamasının erken dönemli sonuçları”, Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.

Kürkçüoğlu P, 
Aksoy B, Takmaz T, Ayan M. “Retinal vendal tıkanıklıklarında intravitreal ozurdeks implantasyonunun erken dönem sonuçları”, Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.

Takmaz T, Akmeşe E, Kürkçüoğlu P, Çağıl N. “Fakoemülsifikasyon sonrası prostaglandine bağlı gelişen kistoid makula ödemi”, Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.


Kitaplarda Çevrilen Bölümler


Kürkçüoğlu P. “Sekonder Açık Açılı Glokomlar”, “Lense Bağlı Açık Açılı Glokomlar” Glokom: Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası; Wills Göz Hastanesi; Çeviri Ed. Gürdal C, Takmaz T, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, 24-67, 2011.


Diğer Dergilerde Basılan YayınlarÇağlar N, Kaya M, Baykal O, Kürkçüoğlu(Güngör) P. “Bir olgu nedeniyle sjögren sendromu”; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Bülteni, 21(4), 983-987; 1989

Çağlar N, Manga G, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Otman E. “Ptozis’li hastalarımızda cerrahi Sonuçlar”; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Bülteni, 21(4), 1061-1067; 1989Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Takmaz TCan İ, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Aşık Ş. “Effect of bimatoprost on intraocular pressure after phacoemulsification in eyes with exfoliation syndrome”, Acta Ophthalmol Scand, 85, 262-266, (2007).

Takmaz T, Aşık Ş, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Comparison of intraocular pressure lowering effect of once daily morning vs evening dosing of latanoprost/timolol maleate combination”, Eur J Ophthalmol, 18, 60-65, (2008).

Takmaz T, Kösekahya P, Kürkçüoğlu P. “Anterior segment morphometry and intraocular pressure change after uneventful phacoemulsification”, Turkish Journal of Medical Sciences, 43, 289-293, (2013).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Ö, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz TGürdal C, Can İ. “Combined steroid and cyclosporine-A therapy in serpiginous choroiditis with bilateral macular involvement”, 3rd Mediterranean Retina Meeting, 13-15 June, İstanbul, Turkey, 57, 2008.

Hajimatov S, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Can İ. The effect of phacoemulsification on progression of diabetic retinopathy. 4th Mediterranean Retina Meeting, July 2-4, İstanbul, Turkey, 60, 2010.

Bayraktar S, Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Yıldız Y, Takmaz T, Can İ. Subhyaloid hemorrhage and retinal vein occlusion due to retinal artery macroaneurysm (RAM). 4t Mediterranean Retina Meeting, July 2-4, İstanbul, Turkey, 62-63, 2010.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Altıntaş Koçak A, Genç İ, Kürkçüoğlu P, Şimşek Ş. “Fakoemülsifikasyonda kullanılan farklı konsantrasyonlardaki NaHyaluronatın postoperative göziçi basıncına etkileri”, T.Oft.Gaz. 36,59- 63,(2006).

Takmaz TGenç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Glokom olgularında kontrast duyarlılık ile görme alanı ve optik sinir başı stereometrik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, MNOftalmoloji, 14, 100-104, (2007).

Gürdal C, Bilkay H, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Üst gözkapağı blefaroplasti başarısı ve olası komplikasyonları”, MN Oftalmoloji, 16, 121-125, (2009).

Ergür Ö, Bayhan HA, Kürkçüoğlu P, Takmaz T, Gürdal C, Can İ. “Proliferatif diyabetik retinopati tedavisinde tek başına panretinal fotokoagülasyon (PRF) ile PRF ve intravitreal bevacizumab kombinasyonunun karşılaştırılması”, Retina-Vitreus, 17 (4),272-277, (2009).


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


Kürkçüoğlu(Güngör) P, 
Çıkman Z, Çağlar N, Durmuş M. “Kliniğimizde trabeküler cerrahi sonuçlarımız”; T.O.D 24.Ulusal Kongresi; Ankara; 9-12 Eylül 1990

Durmuş M, Çıkman Z, Baykal O, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Ersoy C. “Rekürran herpetik keratit tedavisinde trifluridin ve trifluridin + debritman kombinasyonunun karşılaştırılması”; T.O.D 24.Ulusal Kongresi; Ankara; 9-12 Eylül 1990

Çağlar N, Çıkman Z, Durmuş M, Baykal O, Kürkçüoğlu(Güngör)

Rekürran herpetik keratit tedavisinde krioterapinin rolü”; T.O.D 24.Ulusal Kongresi; Ankara; 9-12 Eylül 1990

Demireller T, Velisoy S, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Gürsel E. “Asimetrik inferior oblik hiperfonksiyonu ve ambliopi arasındaki ilişki”; T.O.D 27.Ulusal Kongresi ve 6.Yaz Sempozyumu; Marmaris; 27-30 Ekim 1993

Velisoy S, Demireller T, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Gürsel E. “Myektomi ve tenotomi”; T.O.D 27.Ulusal Kongresi ve 6.Yaz Sempozyumu; Marmaris; 27-30 Ekim 1993

Demireller T, S.Velisoy, P.Kürkçüoğlu(Güngör), Eren A.K, Gürsel E. “Katarakt cerrahisinden sonra oluşan korneal astigmatizmin tedavisinde argon lazer sütürotomi”; T.O.D 27.Ulusal Kongresi ve 6.Yaz Sempozyumu; Marmaris; 27-30 Ekim 1993

Takmaz T, Aşık Ş, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Psödoeksfoliasyon sendromlu katarakt hastalarında fakoemülsifikasyon sonrası bimatoprost damlatılmasının erken dönem göziçi basıncına etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 236, 2005.

Takmaz T, Aşık Ş, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Günde bir kez sabah veya akşam uygulanan Latanoprost/Timolol sabit kombinasyonunun göziçi basıncını düşürücü etkilerinin karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 186, 2006.

Takmaz TGenç İ, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Glokom olgularında kontrast duyarlılık ile görme alanı ve optik sinir başı stereometrik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 197, 2006.

Takmaz T, Öztürk N, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Oküler hipertansiyonda santral kornea kalınlığı ve Heidelberg retina tomografisi 3 optik sinir başı bulguları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 66, 2007.

Kürkçüoğlu PZ
, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Gürdal C, Can İ. “İris neovaskülarizasyonlarında intrakameral bevacizumab”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 262, 2007.

Soyugelen G, Takmaz T, Gürdal C, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Glokomlu gözlerde fakoemülsifikasyonun göziçi basıncı ve kullanılan ilaç sayısına etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 164, 2007.
 
Kürkçüoğlu PZ
, Takmaz T, Nacaroğlu ŞA, Ergür Ö, Can İ. “İntravitreal triamsinolon enjeksiyonu sonrasında göziçi basınç değişimi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 254, 2007.

Öztürk N, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Gürdal C, Can İ. “Trabekülektomi sonucu oluşan ön kamara silikliği ve hipotoniye yönelik yapılan girişimler ve sonrasında gelişen koroid dekolmanı ve kataraktın tedavisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 160-161, 2007.

Öztürk N, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Oküler hipertansiyonda Heidelberg retina tomografisi 3 optik sinir başı parametreleriyle “S.T.A.R. II” ile hesaplanan glokom gelişme riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 149, 2007.

Gürdal C, Bilkay H, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Blefaroplasti sonuçları ve olası komplikasyonlar”, Türk Oftalmoloji Derneği 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 105, 2007.

Ergür Ö, Kürkçüoğlu P, Takmaz TGürdal C, Can İ“Proliferatif diyabetik retinopatide tek başına panretinal fotokoagülasyon tedavisi ile intravitreal bevacizumab artı panretinal fotokoagülasyon tedavisinin karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 158, 2008.

Aşık Nacaroğlu Ş, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Tohumoğlu Ö, Can İ. “Mitomisin C ile yapılan fakotrabekülektomi sonrasında görülen dekompresyon retinopatisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 365, 2008.

Soyugelen G, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ“Dirençli glokom olgularında Ahmed glokom valvi implantasyonu sonuçlarının değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji, Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 366, 2008.

Ergür Ö, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz TCan İ. “Bilateral maküler tutulumu olan akut serpijinöz koroiditli hastada sistemik steroid ve siklosporin A tedavisiyle birlikte intravitreal triamsinolon asetonid uygulaması”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 454, 2008.

Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Ergür Ö, Takmaz T, Can İ. “Valsalva manevrası ile gelişen preretinal hemorajili olgunun YAG lazer hyaloidotomi ve pnömotik yer değiştirme yöntemiyle tedavisinin değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 495, 2008.

Takmaz TÇelik H, Kürkçüoğlu P, Aşık Nacaroğlu Ş, Can İ. “Travmayı takiben yapılan girişimler sonucu oluşan flep sorunu ve tedavisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 233-234, 2009.

Ergür Ö, Çelik H, Kürkçüoğlu P, Bayhan HA, Can İ. “Makula ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon enjeksiyonunun göz içi basıncına etkisinin fakik ve psödofakik hastalarda karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 427, 2009.

Kürkçüoğlu P, Çelik H, Ergür Ö, Bayhan HA, Can İ. “Eksüdadif tip yaşa bağlı makula dejeneresansı olgularında tek başına fotodinamik tedavi ile kombine ranibizumab sonuçlarının karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 434, 2009.

Tohumoğlu Ö, Takmaz T, Kürkçüoğlu P, Can İ. “Başlangıç primer açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonda retina sinir lifi tabakası kalınlığının karşılaştırılması”, Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 300, 2010.

Bayraktar S, Kürkçüoğlu P, Soyugelen G, Yıldız Y, Takmaz T, Can İ. “Retina arter makroanevrizma basısı sonucu gelişen subhyaloid hemoraji ve retina ven dal tıkanıklığı”, Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 357, 2010.

Shuhratbek H, Soyugelen G, Kürkçüoğlu P, Takmaz TCan İ. “Fakoemülsifikasyonun diabetik retinopati progresyonu üzerine etkisi”, Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 368, 2010.

Aksoy B, Kürkçüoğlu P, Çağlayan M, Takmaz T, Ayan M. “Diabetik maküler ödem tedavisinde intravitreal ranibizumab uygulamasının erken dönemli sonuçları”, Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.

Kürkçüoğlu P, 
Aksoy B, Takmaz T, Ayan M. “Retinal vendal tıkanıklıklarında intravitreal ozurdeks implantasyonunun erken dönem sonuçları”, Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.

Takmaz T, Akmeşe E, Kürkçüoğlu P, Çağıl N. “Fakoemülsifikasyon sonrası prostaglandine bağlı gelişen kistoid makula ödemi”, Türk Oftalmoloji Derneği 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013.


Kitaplarda Çevrilen Bölümler


Kürkçüoğlu P. “Sekonder Açık Açılı Glokomlar”, “Lense Bağlı Açık Açılı Glokomlar” Glokom: Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası; Wills Göz Hastanesi; Çeviri Ed. Gürdal C, Takmaz T, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, 24-67, 2011.


Diğer Dergilerde Basılan YayınlarÇağlar N, Kaya M, Baykal O, Kürkçüoğlu(Güngör) P. “Bir olgu nedeniyle sjögren sendromu”; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Bülteni, 21(4), 983-987; 1989

Çağlar N, Manga G, Kürkçüoğlu(Güngör) P, Otman E. “Ptozis’li hastalarımızda cerrahi Sonuçlar”; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Bülteni, 21(4), 1061-1067; 1989

    20

  • NEWS

  • 0

  • CORPORATE PUBLICATIONS

  • 80

  • MEDICAL TOURISM

  • 20

  • BOOKS

Left Arrow
Right Arrow