RANDEVU AL
Ara


HALK DİLİNDE GÖZ HASTALIKLARI


Karasu: Göz Tansiyonu : Glokom

Glokom Nedir?

Glokom erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde sonucu görme kaybına kadar varabilen sinsi bir hastalıktır. Bu sebeple her yıl düzenli göz muayenesi olunarak göz tansiyonu kontrol ettirilmelidir.

Glokom, görme sinirlerine zarar veren bir dizi durumu ifade eder. Glokomun başlıca nedeni göz içindeki basıncın yüksekliğidir. Görme sinirinin dolaşımının bozulduğu, doku zafiyeti veya yapısal bozuklukların görüldüğü durumlarda görme siniri basınca daha duyarlı hale gelebilir ve basınç yükselmeden de hasar oluşabilir.

Glokom Tedavileri

Glokomun tedavisinde başlıca üç yol vardır:

  • İlaç tedavisi
  • Cerrahi tedavi
  • Lazer tedavisi

Göze perde inmesi: Katarakt

Katarakt Nedir?

Katarakt, gözdeki doğal merceğin saydamlığını kaybetmesidir. Gözün içerisinde doğuştan var olan lensin yapısı protein ve sudan oluşur. Proteinin özel dizimi, lensin saydam ve ışığı geçirebilir özellikte olmasını sağlar. Yıllar geçtikçe küçük protein molekülleri yığılmaya başlar ve sonunda lens saydamlığını kaybeder. Bu bulanıklık ışığı geçiremeyecek kadar bütün lensi kapladığında olgunlaşmış katarakt ortaya çıkar.

Kataraktın Belirtileri

Saydamlığı bozulan lens isli, buzlu veya lekeli cam gibi olur ve görme ile ilgili şikayetler başlar. Cisimler şekilsiz, bulanık veya zayıf görülür. Göz yorgunluğu ve baş ağrısı oluşur. Katarakt belirtileri genel olarak bu şekillerde görülür.

Katarakt Tedavisi

Kataraktın ilaçla tedavisi olmadığı için çözüm yöntemi cerrahidir. Katarakt ameliyatında saydamlığını kaybeden opaklaşmış lens alındıktan sonra, yerine yapay mercek yerleştirilerek hastanın tekrar iyi görmesi sağlanır. Görme bulanıklığı hastanın günlük işlerini aksatacak seviyede (okuma güçlüğü, televizyon izleme güçlüğü, araba kullanmada zorluk) ise ameliyat kararı hastanın ihtiyaçlarına göre uzman hekimler tarafından belirlenir. Dünyagöz Hastanesi'nde katarakt ameliyatları, konusunda uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.

Katarakt tedavisinde, ilaç, göz damlası gibi tıbbi tedaviler veya egzersiz ya da gözlük sorunu ortadan kaldırmaz. Katarakt tedavisinin tek yolu gözdeki kataraktlı lensin saydam göz içi lensi ile değiştirilmesidir. Katarakt operasyonu, başarı oranı çok yüksek bir ameliyattır.

Doktorunuz gözünüzde katarakt başladığını söylüyorsa ameliyatınız için uygun zaman seneler sonrası olabilir. Yeni gözlük reçetesi ile görüşünüz iyileşebilir. Büyüten lensler ya da kuvvetli ışık günlük hayatı kolaylaştırabilir. Kataraktınız günlük hayatınızı etkiliyor ve okumak, araba kullanmak gibi aktivitelerinizi zorlaştırıyor ise onunla yaşamak zorunda değilsiniz.

Kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyattır. Ancak “Ne zaman katarakt ameliyatı gereklidir?” sorusunun cevabı ameliyatta kullanılan tekniğe bağlıdır. Dünyagöz hastanelerindeki katarakt ameliyatları dünyada geliştirilen son yöntem olan FAKO (Fakoemülsifikasyon) tekniği ile yapılmaktadır.

Kornea Sivrileşmesi: Keratokonus

Keratokonus Nedir?

Keratokonus gözün en önde yerleşimli saydam tabakasının, yani korneanın ilerleyici incelme ve sivrileşmesiyle görülen hastalığıdır.

Genellikle ergenlik döneminde başlayan kornea sivrileşmesinden hastalar 20'li yaşlarında haberdar olurlar. Kornea sivrileşmesi 20–40 yaş arasında ilerleme gösterip 40 yaştan sonra durağan döneme girer. Günümüzde bu hastalık, Batı toplumlarında her 2.000 kişiden birinde gözlemlenmektedir. Keratokonus'un görülme sıklığı her geçen yıl daha da artmaktadır. İlerleyen miyop ve astigmat, kornea incelmesi ve sivrileşmesi ile belirtiler gösteren kornea sivrileşmesi hastalığına, çok özel tetkiklerle erken dönemde teşhis konulabilir.

Keratokonus, özel uzmanlık ve takip gerektiren bir rahatsızlıktır. Dünyagöz hastanelerindeki kornea sivrileşmesi tedavileri için Keratokonus Teşhis ve Tedavi Merkezi bulunmaktadır.

Keratokonus Tedavi Yöntemleri:

Kontakt Lens
Korneası sivrileşen hastalarda görme kalitesini arttırmak için kullanılabilecek araçlardan birincisi gözlüktür. Ancak keratokonuslu hastalarda problem korneanın şekil bozukluğu olduğu için gözlükle net bir görüş elde edilemeyebilir. Bu nedenle görme kalitesini arttırmak ve daha net bir görüntü elde etmek amacıyla gaz geçirgen lenslerden yararlanılır.

Göz içi Halka Tedavisi Intacs"
Intacs kornea dokusunun içine yerleştirildiğinde, Keratokonus hastalığının korneada sebep olduğu sivriliği/ bombeyi tıpkı bir kasnak gibi korneayı gererek yok eder. Bu arada kişinin miyopisinde de düzelme meydana gelir.

Gözün, kornea dokusuna benzeyen yuvarlak tepesi olan bir çadır olduğunu varsayın.

Gözün içerisine yerleştirilen intacs saydam olup göz dokunuzla uyumlu bir şekilde ömür boyu sorun çıkarmadan kalacak ayrıca istenildiğinde geri çıkartılabilecek bir malzemedir. Ameliyat sonrası dışarıdan bakıldığında görünmez ve gözde varlığı hissedilmez

Crosslinking: CCL
Crosslinking tedavisi ilk defa hastanemizde Mart 2006 yılında uygulanmaya başlamış olup bugüne kadar 2000'in üzerinde hastaya başarı ile uygulanmıştır. UV - Cross Linking ameliyatının UVA ışığı ve Riboflavin kullanılarak korneanın kollajen moleküllerine etki edip, kornea mekaniğini arttırarak kornea svrileşmesi hastalığının ilerlemesini durdurabilir. Bu tedavi tüm dünya ile birlikte Dünyagöz Hastanesi’nde başlamıştır.

Kornea Nakli
Keratokonusun son döneminde görüş çok düşük ve hasta kontakt lens veya kornea içi halkalardan faydalanmayacak durumda ise tedavi seçeneği kornea naklidir. Kornea nakli, halk arasında “göz nakli” olarak bilinen, aslında gözün sadece çeşitli hastalıklar sonucu bozulmuş olan korneasının bağışlanan kornea ile değiştirildiği bir ameliyattır. Kornea nakli ameliyatında, bağışlanan sağlıklı korneadan 6–9 mm çapında olabilen daire şeklinde bir parça çıkartılır ve alıcının (hastanın) korneasından da aynı büyüklükte bir parça çıkartılarak bu bölgeye dikilir. Ameliyat tercihen genel anestezi altında yapılır.

Göz çizdirme: Excimer Lazer Tedavileri

Miyop, hipermetrop, astigmat gibi sorunlar yaşayan kişilere göz çizdirme tedavisi uygulanabilir. Excimer Lazer ile tedavisi, kuralları ve sonuçları belli olan güvenilir bir yöntem olarak tıp dünyasındaki yerini almıştır. 1980'li yılların başından itibaren milyonlarca kişi bu yöntem ile tedavi olarak sosyal ve mesleki yaşantılarında gözlük ve kontakt lens kullanımının yarattığı kısıtlamalardan kurtulmuştur.

Tavuk Karası: Retinitis Pigmentosa

Tavuk Karası Nedir:
Kalıtımsal retina hastalıklarının başında gelen tavukkarası hastalığı gelir. Ailesinde akraba evliliği olan kişilerde görülme sıklığı daha yüksektir. Tavukkarası (gece körlüğü) tedavisi ile ilgili olarak biyonik göz çalışmaları Türkiye'de de uygulanmaya başlanmıştır. Biyonik göz ameliyatı şu an ışığı en az bir gözde hissedebilen kişilere uygulanabiliyor. Hastanın görme merkezine bir çip yerleştirilerek üzerinde kamera olan özel bir gözlükle görüntünün görme merkezine iletilmesi sağlanır. Dünyagöz'de uygulanmaya başlanan tedavi ile hastalar siyah beyaz görüyor, gölge ve ışık algıları artıyor. Ameliyat sonrası üç aylık rehabilitasyon sürecinden sonra hastalar daha iyi görmeye başlıyorlar. 

İt dirseği: Arpacık

Halk arasında “it dirseği” denilen arpacık hastalığına doktorlar arasında “Hordoleum” denmektedir. Göz kapağındaki herhangi bir kılın dibinde; içi dolu bir şişlik meydana gelir. Acı ve zonklama vardır. Hastanın arpacıkla hiçbir şekilde oynamadan uzman bir göz hekimine görünmesi gerekmektedir. Arpacık tedavisi ilaçla ya da cerrahi müdahale ile yapılabilir. Hangi tedavinin hasta için uygun olduğuna muayene sonucunda doktor tarafından karar verilir.

Göz Nakli: Kornea Nakli

Halk arasında “göz nakli” olarak bilinen kornea nakli, aslında gözün sadece çeşitli hastalıklar sonucu bozulmuş olan en ön saydam tabakasının hayatını kaybetmiş bir kişiden alınan sağlıklı kornea dokusuyla değiştirildiği ameliyattır. Kornea nakli ameliyatında bağışlanan sağlıklı korneadan 6–9 mm çapında, daire şeklinde bir parça çıkartılır. Alıcının (hastanın) korneasından da aynı büyüklükte bir parça çıkartılarak aynı bölgeye ameliyat ile dikilir. Gelişen teknoloji ile birlikte kornea ameliyatları artık Intralase Lazer teknolojisi kullanılarak yapılabilmektedir. Bu ameliyatta korneanın hasta tabakası lazer ile kesilir. Gözün sağlıklı alanları hasar görmez. Aynı şekilde nakil yapılacak gözün ihtiyacına göre yeni ve sağlıklı kornea tabakası lazer ile kesilerek göze yerleştirilir. Intralase ile yapılan kornea naklinde (Intralase Keratoplasti) sağlıklı-hasta doku ayrımının yapılabilmesinin en büyük avantajı, organ reddi olasılığının neredeyse olmamasıdır.

    20

  • BİYONİK GÖZ