RANDEVU AL
Ara


A


A taramalı scan (A-scan)
Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ultrason

Aberasyon (aberration)
Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon

Ablasyon (ablastion)
Yerinden ayrılma, yapışık olduğu ayrılma

Ablefaron (ablepharia)
Doğuştan göz kapaklarının yokluğu

Ablefarus (ablepharous)
Gelişimsel olarak göz kapaklarının yokluğu

Adezyon (adhesive)
Şaşılık cerrahisi sonrası, kasın etrafındaki dokulara olan yapışıklığı

adie pupilla (Adie’s pupil)
Genellikle viral hastalığı takip eden sfinkter pupilla ve siliyer kasta ganglion

Afaki (aphakia)
Katarakt  ameliyatı ile göz merceğinin çıkarılması durumu

Afakik büllöz kerapati (aphakic bullous keratopathy )
Katarakt ameliyatı sonrası gelişen kornea endotel yetersizliği

Akne rozasea (acne rosacea)
Derideki sebase bezlerin hastalığı olup yüzün yanak ve burun bölgesini tutar. Gözde kapak, konjonktiva ve kornea tutulumu izlenir

Albizim (albinism)
Makula ve retinada pigment epitel kaybı görme azalması ve gözde titreme şikayetleriyle karakterize hastalık

Allogreft (allograft)
Kornea naklinde vericinin kornea dokusu

Amaroz (amacurosis)
Görülebilen herhangi bir hasar olmaksızın oluşan körlük durumu

Ambliyopi (amblyopia)
Göz tembelliği

Ammon ameliyatı (Ammon’s operation)
Yanaktan flep çevrilerek yapılan blefroplasti ameliyatı

Ammon yarığı (Ammon’s fissure)
Embriyonun erken dönemlerinde oluşan sklerada yarık tarzında yapı

Amsler kartı (Amsler chats)
Siyah beyaz,değişik geometrik şekillerden oluşan (ızgara, paralel çizgiler vb.)
kartlardır. Merkezi görme alanının değerlendirilmesi için kullanılır

Anizometropi (anisometropia)
İki gözün ışık kırma güçleri arasında farklılık olması

Anjiografi (anjiogli)
Sodyum fluoresceina kullanılarak retina damarlarının radyolojik görüntülenmesi yöntemi

Anjiyom (angioma)
Damarlardan kaynaklanan bir çeşit tümör

Anjiyomatozis (angiomaomatosis)
Doğuştan anjiom ile karakterize olan durum

Ankiloblefaron (ankyloblepharon)
Göz kapakları arasında yapışıklık olması

Anoftalmi, anoftalmus (anopthalmia)
Doğuştan gözlerin herhangi birisinin veya her ikisinin olmaması

Anton semptomu (Anton symptom)
Her iki oksipitopariyetal lob hasarına bağlı hastanın kör olmasına karşın bunun farkına varamaması

Apokrin (apocrine)
Salgı bezi türü. Bu tür salgı bezlerine örnek olarak meme bezleri koltuk altı ve kasık bölgesindeki ter bezleri verilebilir

Apse (abscess)
Doku içindeki iltihap dolu şişlik

Arterit (arteritis)
Atardamarın duvar iltihabı

Asetilsistein (acetylcysteine)
Bazı kornea hastalıklarında topikal olarak kullanılan mukolitik ilaç

Astenopi (asthenopia)
Baş ve göz ağrısı ile birlikte refraksiyon kusurunun bulunması

Atrofi (atrophy)
Vücuttaki herhangi organ ya da dokuda izlenen gerileme, erime

    20

  • HABERLER

  • 0

  • KURUMSAL YAYINLARIMIZ

  • 70

  • BASINDA BİZ

  • 20

  • BİYONİK GÖZ