Lazer Teknolojileri

+ -

Kişiye Özel LASIK Tedavileri

SMILE LazerVisumax-Front

Zeiss Visumax Femtosaniye lazer teknolojisi ile ince korneaya ve yüksek göz numaralarına sahip kişilerde tedavi imkanı sağlar. Kapalı cerrahi tekniği ile korneada kapakçık (flep) kaldırılmadan göz içinde ince bir lentikül oluşturularak 3.8 mm'lik bir kesiden göz içine erişilerek bu katman çıkartılır. Göz içerisinde oluşturulan lentikülün çıkarılması sonucu korneanın şekli değiştirilerek gözdeki kırma kusuru düzeltilir.

Kişiye özel bıçaksız SMILE lazer yöntemi ile, miyopta -10 numaraya kadar, astigmatta -5 numaraya kadar tedavi edilebilme imkanı sağlar. Korneanın doğal yapısını koruyan hızlı, ağrısız ve güvenli bir tedavi sunar. Gözden darbe alma olasılığı olan ve basınca maruz kalan sporcular için en ideal tedavi şeklidir.

Wavefront
WavefrontGöze bir ışık demetinin gönderilmesi ile retina tabakasında elde edilen görüntünün değerlendirilerek kişiye özel programlanan lazerin yapılmasıdır. Özellikle gece görme problemi olan veya göz bebekleri büyük olan hastalarda lazer sonrası ışık çevresinde saçılma, dağılma ve gölgelenme olmaması için tercih edilen bir yöntemdir. Özel Wavefront analiz cihazlarıyla yapılan değerlendirmeden sonra operasyon kararı verilir.

iDesign Wavefront

Lazer tedavisinde, tedavinin her bir göz için özelleştirilmesi başarılı sonuçlar için anahtar niteliğindedir. iDesign gelişmiş wavefront kılavuzlu sistem her bir gözün kişiye özel olarak tedavi edilmesini sağlar. Böylece, hastalar gözlük ve lenslerinden kurtularak ultra HD görüş kalitesine kavuşurlar.

iDesign wavefront teknolojisi ile kısa sürede 5 farklı ölçüm yapılabilmektedir. Otorefraktometre, keratometre, topografi, aberrometre ve pupilometre cihazlarıyla yapılan 5 farklı ölçüm tek cihazla yapılarak, elde edilen verilerle kişiye özel tedavi sunulmaktadır. iDesign wavefront teknolojisi ile detaylı kornea analizi yapılabilmekte ve gözün kırma kusurları en ince ayrıntısına kadar tespit edilebilmektedir. Yüksek tanımlı sensörü sayesinde gözün optik düzensizliği 5 kat fazla çözünürlükte analiz edilebilmektedir. iDesign wavefront teknolojisi kullanılarak yapılan lazer tedavilerinde daha iyi sonuç elde edilir ve bu sayede hasta memnuniyeti yüksek düzeydedir.

Advanced Customvue™:
"Wavefront" yönteminin bir dizi yenilikler eklenerek mükemmelleştirilmesidir. Bu yöntem ancak bazı lazer cihazlarında patentli olarak kullanılmaktadır. Göze yollanan ışıktan yansıyan bilgiler özel bir kamerayla algılanır. Bu bilgiler lazere gönderilerek planlanan tedavi uygulanır.

Topolyzer:
Çok yüksek astigmatı olan kişilerde veya kornea tabakasında çeşitli hastalık ya da travmalara bağlı skar bulunan hastalarda tercih edilen ve kornea tabakasının görüntüsünün değerlendirilerek kişiye özel uygulanan bir lazer yöntemidir.

iLASIK
iLASIK; günümüzün en yenilikçi lazer teknolojisi Intralase Bıçaksız Lazer, kişiye özel tedavi Wavefront ve göz tanıma sisteminin kombinasyonudur. iLASIK tamamen kişiye özeldir. Her şey kişisel görüş kalitesini temel alarak yapılmaktadır. iLASIK yönteminde kullanılan teknoloji son derece güvenilirdir.

iLASIKiLASIK tedavisi uygulanan kişiler incelendiğinde 1 yıl sonraki klinik araştırmalar gösteriyor ki;

  • Çalışmaya katılan tüm hastaların %95'ten fazlası sürüş testlerini gözlüksüz ve kontakt lenssiz geçebildi.
  • Hafif ya da yüksek miyopik hastaların %98'i ve çalışmaya katılan tüm hastaların yaklaşık dörtte üçü gözlüksüz ve kontakt lenssiz %100 ya da daha iyi görüşe sahip oldu.
  • Hafif ya da yüksek miyopisi olan hastalar, tedaviden önceki gece görüşleri ile karşılaştırıldığında 4 kat daha fazla memnun kaldılar.

iLASIK uygulamasındaki ilk aşama "Kişiye Özel Tedavi Wavescan™" teknolojisini de içeren bazı testler sonucu görüşünüzün karakteristik özeliklerini belirlemektir. Wavescan sistemi görme kusurlarınızın 3 boyutlu haritasını çıkarır. Daha sonra kişiye özel tedavi (Advanced CustomVue™) işlemi ile bu haritadan alınan dijital bilgiler kullanılarak kişiye özel tedavi tasarlanır.

Göz tanıma sistemi
Gözün renkli olan iris tabakasındaki görüntüler kullanılarak kişinin ve gözün tanınmasına olanak veren, güvenlikte kullanılan bir sistemdir. Bu tedavinin gözde kullanılması sonucu; Lazer cihazı kişiyi ve gözleri tespit eder ve bilgiler doğru değilse tedaviyi başlatmaz. Ayrıca gözdeki dönem hareketini algılayarak kendisi de tedavi profilini döndürüp doğru yere, doğru lazer spotları koyarak özellikle astigmatlı hastalarda yüksek başarı sağlar.

Diğer lazer operasyonları
Intralase ve iLASIK operasyonları için göz yapısı uygun olmayan hastalarda güvenli olarak uygulanabilen yöntemler;

PRKPRK: Fleb kaldırmadan korneanın en üst hücre zarı olan epitelin uzaklaştırılmasından sonra lazerin uygulanmasıdır.

LASEK: Epitelin alkol yardımı ile bir fleb gibi kaldırılmasıdır. Lazer uygulandıktan sonra epitel yerine geri yayılır. Bu iki yüzey yönteminde son derece güvenli sonuçlar alınmakla birlikte hastalarda 2 -3 gün süresince yanma, batma, sulanma olabilmektedir. Görme ortalama 1 hafta 10 gün içinde netleşmektedir. Bu tedavi yöntemlerinde 3. ayda net sonuç alınabilmekle beraber hastalar bu süreç içinde günlük yaşantılarına devam edebilirler ve gözlük kullanmaları gerekmez.

Lazer

 


E-bülten listesine kaydolmak istiyorum
E-bülten listesine kaydolmak istiyorum

E-bülten listesine kaydolmak istiyorum