Medikal Kadro

+ -

Dr. Semra Hoca Lapashtika

Doğum Yeri ve Tarihi

, 1969

Bildiği Yabancı Dil

İngilizce,Sırpça,Arnavutça ve diğer Balkan dilleri

Eğitim Durumu ve Tecrübe

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce)
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzmanlık Alanı

Genel Muayene
Katarakt
Retina
Üveit

Vaka Deneyimi

Aktif olarak göz hekimliği yaptığı süre 12 yıl, 5.000'in üzerinde cerrahi vaka deneyimi.

Bilimsel Yayın Sayısı

30'un üzerinde bilimsel yayın.

Sertifikalar

PDT TED Kursu
LASIK Kursu

Üyesi Olduğu Dernekler

AAO (American Academy of Ophthalmology)
EVRS (European VitreoRetinal Society)
TOD (Türk Oftalmoloji Derneği)
KOD
Vitre içine düşen kritalen lens olgunlarında fakofragmantom'un kullanımı
Horizontal kayma ile birlikte bulunan inferior oblik hiperfonsiyonu olgularında uygulanan cerrahi girişimler
Duane retraksyon sendromu, Goldenhar sendromu ve Chiari malformasyonu bir arada bulunan bir olgu
Yırtık retina dekolmanı ameliyatlarında uygulanan değişik cerrahi metotların ameliyat sonrası başarı oranına etkileri
DSR ameliyatlarında başarı etkileyen faktörler
Retina dekolmanı ile birlikte bulunan retnoşisis cerrahi tedavisi
Göz içi mercek diskasyonlarında pars plana vitrektomi
Elektrik katarakt
Blefraroptosisli gözlerde kornea topografik özellikleri
Corneal topograhhy in blepharoptois patients and kong term effects of ptosis repair Comparison of different staining rechniquıes of internal limiting membrane in macular hole surgery
Congenital cataract extraction limbal versus pars planaapproach
The effect of vascularization patern of poous orbital implants on the devolopement of exposure
A case of bilateral Duane's retraction syndrome associated with partial colasal agenesis and Goldenhar's syndrome
Surgical outcome in ünilateral superior oblique palsy
Combined Pharmacological and optical penalization in the treatment of anizometrpic an strabizmi ambliopia
Alt oblik kası hiperfonksyonunda cerrahi sonuçlarımız
Katarakt ameliyatlarından sonar gelişen retina dekolmanlarından primer vitrektomi uygulaması
Post oparatif endoftalmide pars plana vitrektomi
Diyabetik traksyonel retina dekolman ameliyatlarında uygulanan teknikler ve sonuçlar
Retina dekolman ameliyatlarından sonar
PVR gelişme riskleri
Diabetik traksyonl retina dekolmanı ameliyatı esasında ve ameliyat sonrası erken ve geç komplikasyonları
Pars plana vitrektomi sonrası erken post operatif kompkasyonları
Proiferatif diyabetik retinaopatdevpars plana
vitrekomi ve silikon yağ kullanımı Lens veya göz içi mercek diskasyonlarından pars plana vitrekomi ve Glokom nedir?


E-bülten listesine kaydolmak istiyorum
E-bülten listesine kaydolmak istiyorum

E-bülten listesine kaydolmak istiyorum